Search result for

*conducted*

(79 entries)
(1.2167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conducted, -conducted-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Special task force conducted raids in District 9.หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจกำลังดำเนินการจู่โจมในเขต 9 District 9 (2009)
You know how unr conducted their business.อย่าทำอะไรโง่ๆ ทอม Trust Me (2009)
Are you aware of any fraudulent activity being conducted on behalf of ultima national resources?เป็นเพราะคุณรู้ว่ามีการฉ้อโกง เกิดขึ้นในนามของ UNR ใช่รึเปล่า Hey! Mr. Pibb! (2009)
Did ultima national resources doctor the results of a scientific study that you yourself had conducted?UNR ปลอมแปลงผลทดสอบนั่นใช่หรือไม่? คุณทำมันด้วยตัวเองใช่หรือไม่ Hey! Mr. Pibb! (2009)
You have never personally conducted a criminal investigation in the field in your life.คุณไม่เคยลงมือสืบสวน จับคนร้ายด้วยตัวคุณเองเลยในชีวิตของคุณ Public Enemies (2009)
He raises the possibility that a number of political assassinations were conducted by an ancient but sophisticated network he calls the Nine Clans.ในรายงานนั้น เขาพูดถึงความเป็นไปได้ของจำนวนการลอบสังหาร ที่เกิดจากเครือข่ายที่เชี่ยวชาญมาแต่โบราณ ...เขาเรียกพวกมันว่ากลุ่ม 9 ตระกูล Ninja Assassin (2009)
Marlet's a respected orchestra that Streseman himself once conducted.มาร์เล็ตเป็ฯวงที่สเตรทส์มันน์เคยคอนดักต์มาก่อน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
How you conducted drug trials on young children.คุณทำการทดลองยา กับเด็กๆได้อย่างไรกัน Momentum Deferred (2009)
I've been thinking that, given the parameters of your experiment the transport of electrons through the nano-fabricated rings is no different than the experiment already conducted in the Netherlands.จริงๆแล้ว พักนี้ ฉันคิดเรื่อง ค่าตัวแปรใน การทดลองของเธอ ที่ส่งผ่านอิเลคตรอน ผ่านช่องว่าง The Gorilla Experiment (2009)
During World War was conducted experiments... to increase the skills of psychic soldiers.ระหว่างสงครามโลกได้นำไปสู่การทดลอง เพิ่มพลังการรบด้วยพลังจิต Push (2009)
Agent Salinger and I have reason to believe this might be connected to an ongoing investigation being conducted by both my team at the Manhattan DA's office and Interpol.เจ้าหน้าที่ซาลิงเจอร์และฉัน\ เชื่อว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวกับ เรื่องที่เรากำลังแกะรอยอยู่\ โดยทั้งจาก ทีมสืบสวนของฉันที่แมนฮัตตัน รวมทั้งตำรวจสากล The International (2009)
# Feasible rhymes you can vision and feel # # Conducted and formed, that's a hell of a concept ## บทกวีที่นายจะได้เห็น ได้ยิน มันคือนรกของความคิด # Bad Reputation (2010)
First conducted the cortexiphan trials.ทำการทดลอง คอร์เทคซิแฟนครั้งแรง Jacksonville (2010)
Your home and your shop are both here, but until recently, your primary business had to be conducted beyond our borders.บ้านและโรงงานของนายต่างอยู่ที่นี่ แต่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ธุรกิจหลักของนายถูกดำเนินคดี ที่อยู่ในเขตแดนของเรา Lochan Mor (2010)
So at 11:00 A.M. On October 6th, you conducted a proton-driven plasma-wakefield experiment.เอาล่ะ ในตอนเวลา 11.00 น. ในวันที่ 6 ตุลาคม นายได้ทำการทดลอง เครื่องเร่งพลาส่าลำแสงโปรตรอน Revelation Zero: Part 1 (2010)
You were brought here to witness an experiment that will change humanity for l time... an experiment that could not have been conducted without you.นายถูกนำมาตัวมาที่นี่ เพื่อเป็นพยานในการทดลอง ที่จะเปลี่ยนวิถีของ มนุษยชาติไปชั่วกาล-- การทดลองนี้เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าปราศจากนาย Revelation Zero: Part 1 (2010)
The data drive the Ring recovered from the mole's body, we now believe it contained footage of a red test conducted on the night of Agent Shaw's death.ข้อมูลจากเดอะริง กู้ได้จากศพ ตอนนี้เราเชื่อว่ามันบรรจุ ข้อมูลของคืนแดงเดือด คืนที่สายลับชอว์ตาย Chuck Versus the American Hero (2010)
You weren't in the village at the time the experiment was conducted, which explains why you didn't lose consciousness.ตอนที่พวกเขา กดปุ่มทดลอง นั่นคือสิ่งอธิบายได้ว่า ทำไมคุณไม่หมดสติ ถ้าสิ่งที่คุณพูดเป็นจริง Better Angels (2010)
Nobel-prize-winning experimental physicist Leon Lederman conducted many of his experiments here.ดำเนินการจำนวนมากของ การทดลองของเขาที่นี่ แต่สำหรับทศวรรษที่ผ่านมา เขาคลำในที่มืดเหมือนคนอื่น ๆ , What Are We Really Made Of? (2010)
We've conducted interviews.เราทำการสัมภาษณ์ What Happens at Home... (2010)
It seems there were some problems with the paternity test that was conducted in the United States.ดูเหมือนจะมีปัญหาบางอย่าง กับการทดสอบเชื้อสายของพ่อ-แม่-ลูก ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบDNAที่อเมริกา มันมีการผิดพลาด Episode #1.2 (2010)
As you know, I conducted a raid on the Great Library,อย่างที่ฝ่าบาทรู้ หม่อมฉันได้ทำการค้นหอสมุดในตำนาน The Last Airbender (2010)
Who conducted the studies?ใครเป็นคนทำการศึกษา Contagion (2011)
A few weeks after your capture, Special Forces conducted a direct action mission against a former police HQ in Garma...หลังจากที่คุณถูกจับประมาณสองสามสัปดาห์แรก ได้มีคำสั่งพิเศษต่อต้าน อธิบดีกรมตำรวจในประเทศเยอรมันนี... Pilot (2011)
Freedom to conduct our business the way it needs to be conducted.อิสรภาพสู่ทำธุรกิจของเรา หนทางที่มันต้องทำ Covenant (2011)
"all Barrett-Dunne interviews to be conducted by, and scheduled through, the U.S. attorney's office."การสอบถามแบเร็ท ดันน์ ทุกข้อ จะต้องกระทำโดย และนัดหมายเวลาผ่านมำนักงาน อัยการสหรัฐ" As You Were (2011)
True, but what does carry weight is that an investigation of sexual harassment must be conducted without any duress.ถูกต้องครับ แต่ที่มีน้ำหนัก คือการสอบสวนการล่วงละเมิดทางเพศ ต้องเกิดขึ้นโดยไม่มีการข่มขู่ Pilot (2011)
He conducted cutting-edge research developing life-extension techniques.เขาทำการวิจัยที่ทันสมัยมาก ทางด้านการพัฒนาเทคนิคการยืดชีวิต- Head Case (2011)
Autopsies are being conducted now.หน่วยชันสูตรกำลังตรวจอยู่ Epilogue (2011)
Oh, I have not conducted this experiment.ข้าก็ไม่เคยทดลองดูเสียที The Ghost of Harrenhal (2012)
With all due respect, Mr. Shay, police investigations are usually conducted by the police.ด้วยความเคารพค่ะ คุณเชย์ ตำรวจสืบสวนจะดำเนินการ ตามปกติของตำรวจค่ะ Dial M for Mayor (2012)
We've conducted over a hundred interviews so far, and someone needs to review them swiftly, looking for information that can help us I.D. our suspect.เราสัมภาษณ์ไปร้อยกว่าคน เราสัมภาษณ์ไปร้อยกว่าคน มองหาข้อมูลที่ช่วยให้ เราระบุผู้ต้องสงสัย 47 Seconds (2012)
The consulate conducted a background check on your credentials that was strenuous.สถานกงสุลเรียกตรวจประวัติ การรับรองของคุณ นั่นมันลำบากมาก Masquerade (2012)
The spark plug you married conducted an unfettered sex life and never lived anywhere for more than a couple of years.สาวไฟแรงคนนั้นมีเซ็กส์ได้ตามใจ และไม่เคยอยู่ที่ไหนเกินกว่า2ปี The But in the Joke (2012)
- 1926, conducted by Toscanini.1926 ที่จัดทำโดยทอสคา. One Chance (2013)
Have you ever conducted a recovery operation?คุณเคยปฎิบัติการกู้สิ่งของไหม? Hair of the Dog (2013)
I know they conducted experiments on him, and I'm pretty certain I know why.ผมรู้ว่าพวกมันทำการทดลองบางอย่างกับเขา และผมรู้ว่าทำไปเพื่ออะไร Clockwork (2013)
I have nothing but respect for you, Dr. Sanders, not only for your skill as a surgeon, but also for the way you have conducted yourself throughout this entire circus.ผมไม่มีอะไรจะให้นะ แต่ขอนับถือคุณ ดร.แซนเดอร์ ไม่ใช่แค่เฉพาะด้วยทักษธด้านการแพทย์ของคุณ แต่ยังเป็นความฉลาด เอาตัวรอดของคุณ Power of Persuasion (2013)
The British Council conducted a survey of 102 non-English speaking countries about what was the most beautiful English word in the world.บริทิชเคาน์ซิลได้สำรวจ 102 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำภาษาอังกฤษที่สวยงามที่สุดในโลก Episode #1.2 (2013)
No business can be conducted on these premises lest incurring heavy penalties.มาจัดการอะไรกันที่นี้ ไม่งั้น จะโดนโทษหนักได้ John Wick (2014)
U.S. government programs, insisting that they were conducted with broad safeguards and to protect against abuse.โครงการรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืนยันว่าทำด้วยความปลอดภัย และป้องกันการกระทำความผิด Snowden (2016)
You've conducted yourself with dignity throughout the trial.คุณได้ดำเนินการด้วยตัวเองอย่าง มีศักดิ์ศรี ตลอดการศึกษา Denial (2016)
All the final tests and checks are being conducted, John Glenn is ready to board the Friendship 7.ทุกการทดสอบขั้นสุดท้ายและ การตรวจสอบมีการดำเนินการ, จอห์นเกล็นพร้อมให้ คณะกรรมการมิตรภาพ 7 Hidden Figures (2016)
He conducted meetings.เรียกทุกคนมาประชุม The Boss Baby (2017)
Do I need to remind you, that there will be no business conducted on the Continental grounds?ต้องให้ฉันเตือนมั้ยว่า ห้ามเอาเรื่องงาน มาทำในพื้นที่ของคอนติเนนทัล John Wick: Chapter 2 (2017)
These tests were conducted over a six-month period,... ..using a double-blind format of eight overlapping demographic groups.ถ้าหากว่าคุณมีทุกคนเรียงราย ซูซาน ดื่มสิ อะไรนะคะ Big (1988)
...into the investigation of train 177... being conducted at the Eastrail holding warehouses.การสืบสวนคดีรถไฟสาย 177 ที่ลานเก็บรถไฟอีสต์เทรล Unbreakable (2000)
Century City and Lieberman Research Worldwide conducted a study on nagging.เซ็นจูรีซิตี และลีเบอร์มันรีเสิร์ชเวิลด์ไวด์ ทำการวิจัยเรื่องการเซ้าซี้ของเด็ก The Corporation (2003)
A study conducted in space could fundamentally advance our knowledge... about the structure of the human genome, cure countless diseases... extend human life, give kids a chance to live longer, stronger, healthier...การศึกษาในอวกาศ น่าจะบอกให้รู้ได้ว่า... จะมีผลอะไรต่อโครงสร้างยีนของมนุษย์, โรคภัย และอื่นๆนับไม่ถ้วน อาจจะทำให้ชีวิตมนุษย์ยาวขึ้น เด็กๆอาจจะอายุยืนขึ้น, แข็งแรง, สุขภาพดีขึ้น... Fantastic Four (2005)
Perhaps he conducted the postmortem. Maybe you have a record of the postmortem.อาจจะซันสูตรศพ บางทีคุณอาจมีบันทึกการชันสูตรนะ The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conductedA guide conducted the visitors round the museum.
conductedFirst, let us talk about the experiments conducted in laboratories.
conductedHe conducted a tour through Europe.
conductedHe conducted us on a tour around the lake.
conductedI conducted him out.
conductedMen who were bereft of reason conducted the war.
conductedOf course, I'm young, and politics is conducted by grown-ups.
conductedThe Bank of Japan is considered to have conducted a support buying of an estimated $1 billion on the Tokyo foreign exchange market.
conductedThe president conducted us personally to his office.
conductedThey conducted a series of experiments under zero gravity.
conductedThey conducted the following experiment to collect the data.
conductedThey must then go through a landing examination conducted by inspection officers before they can obtain landing permission.
conductedWe conducted our investigation with the greatest care.
conductedWhen the trusted confidant of the person who conducted a hostile takeover of the company betrayed him it was a sort of retributive justice.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDUCTED    K AH0 N D AH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conducted    (v) (k @1 n d uh1 k t i d)
misconducted    (v) (m i2 s k @ n d uh1 k t i d)
well-conducted    (j) - (w e2 l - k @ n d uh1 k t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dirigierte; leiteteconducted [Add to Longdo]
geleitetconducted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガサ[, gasa] (n) (sl) household search (conducted by the police) [Add to Longdo]
初売り[はつうり, hatsuuri] (n) (See 初買い) first business conducted by retailers in the New Year; (P) [Add to Longdo]
新相撲[しんすもう, shinsumou] (n) "new" sumo (for women) conducted on a mat, wearing leotards instead of a mawashi [Add to Longdo]
親祭[しんさい, shinsai] (n,vs) rites conducted by the emperor [Add to Longdo]
体験入隊[たいけんにゅうたい, taikennyuutai] (n) boot camp for new recruits (conducted by Japan's Self-Defence Force) [Add to Longdo]
仲介貿易[ちゅうかいぼうえき, chuukaiboueki] (n) intermediary trade; trade conducted via an agency [Add to Longdo]
任意捜査[にんいそうさ, nin'isousa] (n) search conducted with the consent of the party concerned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conduct \Con*duct"\ (k[o^]n*d[u^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Conducted}; p. pr. & vb. n. {Conducting}.] [See {Conduct},
   n.]
   1. To lead, or guide; to escort; to attend.
    [1913 Webster]
 
       I can conduct you, lady, to a low
       But loyal cottage, where you may be safe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To lead, as a commander; to direct; to manage; to carry
    on; as, to conduct the affairs of a kingdom.
    [1913 Webster]
 
       Little skilled in the art of conducting a siege.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. To behave; -- with the reflexive; as, he conducted himself
    well.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) To serve as a medium for conveying; to transmit,
    as heat, light, electricity, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) To direct, as the leader in the performance of a
    musical composition.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top