หรือคุณหมายถึง %conduciveneß%?
Search result for

*conduciveness*

(3 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conduciveness, -conduciveness-
English-Thai: Longdo Dictionary
conduciveness(n ) การช่วย, การเพิ่ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuträglichkeit {f}conduciveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Conduciveness \Con*du"cive*ness\, n.
     The quality of conducing.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*conduciveness *

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top