ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*compaq*

K AA1 M P AE2 K   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: compaq, -compaq-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just like Compaq.Oder bei CompaqFUD (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPAQ    K AA1 M P AE2 K
COMPAQ'S    K AA1 M P AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Compaq    (n) kˈɒmpˈæk (k o1 m p a1 k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパック[, konpakku] (n) {comp} Compaq (computer manufacturer); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパック[こんぱっく, konpakku] COMPAQ [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top