Search result for

*clipped*

(60 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clipped, -clipped-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clipped[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slurred speech; speech, clipped; speech, scampingอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scamping speech; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech, clipped; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech, scamping; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech, slurred; speech, clipped; speech, scampingอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clipped speech; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you see a slender plastic tag clipped to my shirt... with my name printed on it?บนเสื้อของผมรึเปล่า Unbreakable (2000)
But, see, the first time we met, I was driving by on my vespa, and I clipped her.แต่ครั้งแรกที่เราได้พบกัน ผมได้ขับรถเวสป้าของผม และเธอติดผมมาด้วย. Crusade (2004)
Nails clipped just like the others.เล็บถูกตัดเหมือนคนอื่น ๆ Extreme Aggressor (2005)
- We've got a clipped ball- มีการผิดกติกา Gridiron Gang (2006)
All right, she clipped Matt because he was cheating, right?เอาล่ะ! เธอเชือด แมท เพราะว่า เขานอกใจ,ใช่มั๊ย? Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
He gave the referee nowhere to go. Vicente was really clipped down.ทำให้กรรมการไม่มีทางเลือกอื่น บิเซนเต้ก็ยังนอนอยู่ Goal II: Living the Dream (2007)
TO CLIP HEDGES SHE'D ALREADY CLIPPED,เล็มพุ่มไม้ที่เธอเล็มไปแล้ว Mother Said (2008)
his nails clipped.เล็บถูกตัด The Instincts (2008)
He got clipped by a window sill.จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย เขาโดน หน้าต่างหนีบน่ะครับ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Are going to win it all this year. [violently clipped sneeze] [sniffs] What do you think?จะชนะรวดหมดปีนี้ เธอคิดว่าไง? Introduction to Film (2009)
That the chief accidentally clipped the common bile duct?- ผอ.ไปหนีบ common bile duct โดยบังเอิญ New History (2009)
It seems that you may have accidentally clipped the common bile duct.มันดูเหมือนว่าคุณอาจจะหนีบ common bile duct โดยไม่ได้ตั้งใจ New History (2009)
It seems that you may have accidentally clipped the common bile duct.มันดูเหมือนว่าคุณอาจจะพลาด ไปหนีบท่อน้ำดีใหญ่ของเขานะ New History (2009)
The microscopic metal deposits on the clipped thumb bone don't match the baker's cigar cutter, but fortunately I'm extremely thorough and tenacious.ภาพจากกล้องจุลทรรศน์พบเศษโลหะติดอยู่บนกระดูกนิ้วหัวแม่มือที่ถูกตัด ไม่ตรงกับที่ตัดซิกาของคนทำขนมปัง แต่โชคดีที่ผมพยายามอย่างหนัก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
You may have accidentally clipped the common bile duct.คุณอาจเผลอไปตัดท่อน้ำดีของคนไข้ Blink (2010)
Had hair extensions clipped in.ต่อผมปลอม The Uncanny Valley (2010)
Do you think the hair extensions were clipped on before or after death?คุณคิดว่าผมต่อนี้ ถูกต่อขึ้นก่อนหรือหลังการเสียชีวิตของพวกเธอ The Uncanny Valley (2010)
Also, the staff should wear their access badges around their neck, not clipped to their waist...แล้วพนักงานก็ควรจะต้อง เอาบัตรผ่านคล้องคอ ไม่ใช่แค่หนีบชายเสื้อไว้เฉยๆ เพราะมันจะโดนฉกง่ายมากไป Withdrawal (2010)
like I clipped your daddy's.You live at 27 Counting Lane, Randolph. The Town (2010)
Fergie remember who clipped your nuts for you.Fergie... ...remember who clipped your nuts for you. The Town (2010)
I see your wings have been clipped.ปีกนายถูกตัดออกไปแล้วสินะ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
People don't get their share, some guy gets clipped, it's not my fucking problem.ไม่มีใครได้ส่วนแบ่ง ใครบางคนชิงไป นี้ไม่ใช่ปัญหา เฮ้ โว้ เฮ้! Setup (2011)
That wasn't just anybody who got clipped.นี่ไม่ได้แค่ ใครที่มันชิงไป Setup (2011)
And just clipped the camera. I'm sorry.แล้วก็พังกล้องวงจรปิดไป ขอโทษนะคะ It Takes a Village (2011)
Axl chip-clipped my eye!-แอคเซิลหนีบตาหนู Forced Family Fun: Part 1 (2011)
- Axl clipped his toenails in there. The chip bag.แอคเซิลตัดเล็บในนั้น.. Major Changes (2011)
Axl clipped his toenails in the chip bag! You just ate Axl's toenails!แอคเซิลตัดเล็บในถุงขนม แม่เพิ่งกินเล็บแอคเซิล Major Changes (2011)
Axl clipped his toenails into a chip bag, and mom ate 'em.แอคเซิลตัดเล็บในถุงขนม และแม่กินมัน Major Changes (2011)
"Clipped 200 coupons last night.""เมื่อคืนตัดคูปองได้ 200 ใบ" The Bump in the Road (2012)
A deer ran in front of my truck. I clipped it.กวางมันวิ่งตัดหน้ารถฉัน ฉันเฉี่ยวมัน The Road Not Taken (2012)
She clipped him.เธอยิงโดนเขา Ua Hopu (2012)
Oh, but I can't, because you already clipped Frank but good.โอ้ แต่ฉันเรียกเขามาไม่ได้แล้วสินะ เพราะหล่อนเชือดคอแฟรงค์ไปแล้ว The Coat Hanger (2012)
Slipped on the tracks and got clipped.เกิดลื่นตกรางรถไฟ และโดนรถไฟบดขยี้ 2 Pi R (2013)
Slipped on the tracks and got clipped.เกิดพลัดตกลงรางรถไฟ จนถูกรถไฟทับ 2 Pi R (2013)
I'm pretty sure I clipped her.ผมมั่นใจมาก เรื่องจัดการเธอ Relevance (2013)
The D-rings clipped to your bag.ทั้งห่วงปีนป่ายพวกนั้นที่ติดอยู่บนกระเป๋าคุณ Proteus (2013)
And all the humans and all the Angels, with their clipped wings, will bow to me, or they will burn.รวมทั้งมนุษย์ และเทวทูตทั้งหมด พร้อมกับปีกเหี่ยวๆ จะต้องหมอบแทบเท้าข้า หรือมอดไหม้ไปซะ Devil May Care (2013)
I clipped her with a -- with a poppy bullet.ฉันจัดการเธอด้วยกระสุนดอกป๊อปปี้ Slumber Party (2013)
All right, one more doggy pun out of you, and I'm gonna have your nuts clipped.เอาล่ะ ลองพูดจาแดกดันแบบหมาๆ ออกมาอีกที ฉันจะเอาแกไปตอนซะเลย Dog Dean Afternoon (2013)
I clipped it on a bathroom cabinet.ฉันติดมันไว้ที่กระจกในห้องน้ำให้แล้วนะ Gone Girl (2014)
Clipped and stripped. The mark of a court martialed skyjacker.ตัดและปล้น เครื่องหมาย ของศาล martialed คนลักเครื่องบิน Jupiter Ascending (2015)
My wings have been clipped, if you didn't know.ไม่เหลือเวทมนตร์แล้ว เผื่อยังไม่รู้ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clippedHe clipped the sheep.
clippedI clipped some articles out of the newspaper.

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIPPED    K L IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clipped    (v) (k l i1 p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undeutliche Aussprache {f}; knappe, schneidige Sprechweise {f}clipped speech [Add to Longdo]
anklammern | angeklammertto clip (on) | clipped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃきしゃき[, shakishaki] (adv,n,vs) crisp; precise; clipped [Add to Longdo]
切取り画素配列[きりとりがそはいれつ, kiritorigasohairetsu] (n) {comp} clipped pel array [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clip \Clip\ (kl[i^]p), v. t. [imp. & p. p. {Clipped} (kl[i^]pt);
   p. pr. & vb. n. {Clipping}.] [OE. cluppen, clippen, to
   embrace, AS. clyran to embrace, clasp; cf. OHG. kluft tongs,
   shears, Icel, kl[=y]pa to pinch, squeeze, also OE. clippen to
   cut, shear, Dan. klippe to clip, cut, SW. & Icel. klippa.]
   1. To embrace, hence; to encompass.
    [1913 Webster]
 
       O . . . that Neptune's arms, who clippeth thee
       about,
       Would bear thee from the knowledge of thyself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut off; as with shears or scissors; as, to clip the
    hair; to clip coin.
    [1913 Webster]
 
       Sentenced to have his ears clipped.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To curtail; to cut short.
    [1913 Webster]
 
       All my reports go with the modest truth;
       No more nor clipped, but so.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In London they clip their words after one manner
       about the court, another in the city, and a third in
       the suburbs.             --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 clipped \clipped\ adj.
   1. trimmed with clippers; as, a clipped hedge.
    [WordNet 1.5]
 
   2. (music) staccato; -- contrasted with {legato}.
 
   Syn: short.
     [WordNet 1.5]
 
   3. effectively concise.
 
   Syn: brief, crisp, curt, laconic, short, terse, to the
     point(predicate).
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top