ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*christoff*

K R IH1 S T AO0 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: christoff, -christoff-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Christoffel symbolsสัญลักษณ์คริสทอฟเฟิล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amelia, have you ever heard of Edward Christof Philippe Gérard Renaldi?Hast du schon einmal gehört von Eduard Christoff Philippe Gérard Renaldi? The Princess Diaries (2001)
Hi, Christoffer!Hallo, Christoffer. The Inheritance (2003)
- Are you here, Christoffer? - Sorry.Du hier, Christoffer? The Inheritance (2003)
You know Christoffer and worked together, right?Christoffer und ich haben mal zusammengearbeitet. The Inheritance (2003)
Christoffer speaking.Hier Christoffer. The Inheritance (2003)
Christoffer will tell the employees.Christofferwird es den Mitarbeitern sagen. The Inheritance (2003)
This isn't what you want to do, Christoffer.Das ist nicht, was du willst, Christoffer. The Inheritance (2003)
Damn, it's Christoffer!Teufel... Das ist doch Christoffer! The Inheritance (2003)
Know you thought you were taking over, but Christoffer's home now.Ich weiß, dass du übernehmen wolltest, aber nun ist Christoffer nach Hause gekommen. The Inheritance (2003)
Thank you for coming home, Christoffer.Danke, dass du zurückgekommen bist, Christoffer. The Inheritance (2003)
I'm really sorry.Mein Beileid, Christoffer. The Inheritance (2003)
Father and started it when Benedikte and Christoffer left home.- Vater und ich fingen damit an, als Benedikte und Christoffer auszogen. The Inheritance (2003)
And you can always lure people in with good food, right Christoffer?Leckeres Essen lockt alle an, stimmt's, Christoffer? The Inheritance (2003)
The bank doesn't believe in you, Christoffer.Die Bank glaubt nicht an dich, Christoffer. The Inheritance (2003)
They won't give us more, Christoffer.Mehr geben sie uns nicht, Christoffer. The Inheritance (2003)
Christoffer?Christoffer? The Inheritance (2003)
Annika, this is Maria, Christoffer's wife.Annika, das ist Maria, Christoffers Frau. The Inheritance (2003)
Come on, Christoffer.Komm schon, Christoffer. The Inheritance (2003)
It's important to send a clear signal, Christoffer.Um ein klares Zeichen zu setzen, Christoffer. The Inheritance (2003)
What the hell are you thinking?Was soll das, Christoffer? The Inheritance (2003)
Christoffer fired Ulrik. And after only 2 months.Christoffer hat Ulrik gefeuert. The Inheritance (2003)
It's not true, Christoffer! - He did!- Das stimmt nicht, Christoffer! The Inheritance (2003)
Benedikte, your mother and Christoffer just walked in.Deine Mutter und Christoffer sind gerade reingekommen. The Inheritance (2003)
Hi, Christoffer, welcome home.He, Christoffer, willkommen daheim! The Inheritance (2003)
Come on, Christoffer.Komm, Christoffer. The Inheritance (2003)
It was so stupid.Es war so dumm, Christoffer. The Inheritance (2003)
You can't leave, Christoffer!Du kannst nicht gehen, Christoffer! The Inheritance (2003)
Christoffer.Christoffer... The Inheritance (2003)
Christoffer, was so crazy about you.Christoffer, ich warso verrückt nach dir. The Inheritance (2003)
Christoffer.Christoffer... The Inheritance (2003)
- Leave, get out of the car.Geh... Steig aus, Christoffer. The Inheritance (2003)
Leave now, Christoffer!Geh jetzt, Christoffer! The Inheritance (2003)
- Christoffer, do you have a minute?Christoffer, haben Sie kurz Zeit? The Inheritance (2003)
Hi, Mother, it's Christoffer.Mutter, hier Christoffer. The Inheritance (2003)
This isn't about Alfred. It's about you, Christoffer.Es geht nicht um Alfred, es geht um dich, Christoffer. The Inheritance (2003)
Christoffer is upstairs.Christoffer ist oben. The Inheritance (2003)
You said two years, Christoffer.Du sagtest, zwei Jahre, Christoffer. The Inheritance (2003)
Forget her, Christoffer.Vergiss sie, Christoffer. The Inheritance (2003)
- Hi, Christoffer.Tag, Christoffer. The Inheritance (2003)
- Christoffer.Christoffer. The Inheritance (2003)
She ate some pills and killed herself... because they got a handicapped son.Sie hat sich umgebracht. Weil sie ein behindertes Kind bekamen, Christoffer. Adam's Apples (2005)
Christoffer had been playing with her pills and had put them in a candy dish.Christoffer hatte die Tabletten in die Bonbonschale gelegt. Adam's Apples (2005)
Your son Christoffer?- Christoffer. Dein Sohn? - Ja. Adam's Apples (2005)
Christoffer, this is Adam. Adam, Christoffer.Christoffer, das ist Adam. Adam's Apples (2005)
Christoffer, go into daddy's office.Christoffer, geh in Papas Büro. Adam's Apples (2005)
Christoffer is recovering from a very nasty bout of the flu.Christoffer hatte gerade eine schwere Grippe. Adam's Apples (2005)
- Where did Christoffer go?- Wo ist Christoffer hingegangen? Adam's Apples (2005)
I can't because this is Christoffer.Das ist Christoffer. Adam's Apples (2005)
But this is not all about Poul... because today Christoffer turns nine.Aber genug von Poul Heute wird Christoffer neun Jahre alt. Adam's Apples (2005)
It has been a long day for Christoffer with all this attention.Es war ein langer, aufregender Tag für Christoffer, stimmt's? Adam's Apples (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHRISTOFF K R IH1 S T AO0 F
CHRISTOFFEL K R IH1 S T AH0 F EH0 L
CHRISTOFFERSEN K R IH0 S T AH0 F ER1 S AH0 N
CHRISTOFFERSEN K R IH0 S T AA1 F ER0 S AH0 N
CHRISTOFFERSON K R IH0 S T AA1 F ER0 S AH0 N

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top