ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*brats*

B R AE1 T S   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brats, -brats-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're those brats, aren't you?เธอเป็นคนไม่ดีใช่มั้ย? Akira (1988)
Bring the little brats to die!พาเด็กเลวพวกนั้นไปสู่ความตาย! Hocus Pocus (1993)
You could stop having brats.เราควรได้มากกว่านี้ เจ้าต้องหยุดมีลูกกันบ้าง Rapa Nui (1994)
I have beared you two brats from the moment I came to this houseชั้นยังทนเเกสองคนได้ ตั้งแต่นาทีที่ชั้นก้าวขามาที่นี่ A Tale of Two Sisters (2003)
Brats like you have never worked hard for money.สารเลวอย่างแก ไม่เคยทำงานหาเงินเองหรอก The Worst First Kiss! (2005)
Since we're both army brats and everything.เพราะเราสองคน ต่างก็เป็นลูกทหาร The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
"We are spoilt brats.""เราทำลายความอ่อนหัด" Heyy Babyy (2007)
"We are spoilt brats.""เราทำลายความอ่อนหัด" Heyy Babyy (2007)
Are those brats following us?ใช่ไอ้พวกบ้านั่นตามเรามาหรือเปล่า? A Good Day to Have an Affair (2007)
Worthless brats!ไอ้พวกไร้ค่า Like Stars on Earth (2007)
Part of the reason I'm on this diet is because carrying you 2 brats for 18 months made Mommy fat!ยังมีหน้ามาพูดอีกนะ ที่แม่อ้วนเพราะแม่ต้องอุ้มท้องพวกเธอ 18 เดือนนะ Me and My Town (2008)
And you said that if the brats ever got boredและนายบอกว่าถ้าเด็กๆเบื่อ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Stupid Rico! Whiny brats!ไอ้งั่งริโค เจ้าเปี๊ยกขี้แง Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Honestly, they're barely brats, yet they do drugs.พูดตามตรงนั้น พวกนั้นก็แค่พวกเลวๆ ทั่วไป เสพยา.. Orutorosu no inu (2009)
She used to babysit your brats.เธอเคยเลี้ยงเด็กเหลือขอของนาย Invasion (2009)
We got three bloodthirsty brats in the building.เรามีเด็กเหลือขอ กระหายเลือด 3 คนในนี้ The Real Ghostbusters (2009)
These brats are so horny... they've reinvented us as Prince Charming with a Volvo.พวกมันสร้างเราขึ้นใหม่ ในแบบหนุ่มเจ้าเสน่ห์กับรถวอลโว่ Live Free or Twihard (2010)
You bunch of brats.ไอ้พวกไม่ได้เรื่อง Dae Mul (2010)
You brats.พวกเด็กบ้า God of Study (2010)
You little brats!เด็กเลวพวกนี้นี่ Halloween: Part 2 (2011)
Oh, I'm gonna skin those brats alive.โอ้, ฉันจะกลับไป ถลกหนังตัวแสบพวกนั้นทั้งเป็น Whatever I Am, You Made Me (2012)
I couldn't get enough of you brats interested to get that lame idea off the ground.ฉันไม่พอกับความสนใจที่น่ารำคาญของคุณ ที่จะเอาความคิดแย่ๆนี่ออกไป Glee, Actually (2012)
Here, you ****** brats.นี่ของนาย ! Episode #1.2 (2012)
And one of their little brats still lives there.และลูกคนใดคนหนึ่งยังอยู่ที่นั่น Nebraska (2013)
Turns them into self-obsessed brats too young for Fae powers.ทำให้เป็นเด็กงอแงไร้พลังเฟ Confaegion (2013)
Becky, I'm sorry, honey, I've moved on, and I can't go back to babysitting brats.เบคกี้ ฉันเสียใจ ที่รัก ฉันไม่สนมันหล่ะ และฉันก็ไม่อาจจะกลับไป เป็นพี่เลี้ยงเด็กเปี๊ยกพวกนี้อีกแล้ว Lights Out (2013)
6 years serving my country, the only thing I'm qualified for is babysitting spoiled brats.6 ปีให้บริการในประเทศของฉัน สิ่งเดียวที่ผมมีคุณสมบัติ คือการเป็นพี่เลี้ยงเด็กใจแตก Trust But Verify (2013)
Damn rich, spoiled brats.แช่งที่อุดมไปด้วยนิสัยเสียเปี๊ยก Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Little brats!ไอ้เด็กบ้า! The Boss Baby (2017)
This planet is impaled on a roasting spit, slowly but inexorably being seared and blistered by the fire in the sky.Unser Planet dreht sich auf einem Bratspieß, er wird langsam aber unausweichlich von atmosphärischer Hitze verkohlt. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
Here's one for the pot.Die hier kommt gleich auf den Bratspieß. Jason and the Argonauts (1963)
Hell's roasting spit!Bratspieß des Teufels! Alter Hering! Chimes at Midnight (1965)
I was once... tied to a post for 3 days solid.Ich war selber mal... an so 'nem Bratspieß angebunden, 3 Tage! Old Surehand (1965)
pack your viola and go down to the car.Pack deine Bratsche ein und geh zum Auto. Torn Curtain (1966)
Bratsch. Klugg.Bratsch. The Ballad of Josie (1967)
Some things make holes in time. You could pass a skewer throught them. My father, remember, is a butcher.Gewisse Dinge schlagen Löcher in die Zeit so regelmässig, dass man einen Bratspiess durchstechen kann. Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
Der Bratspiess.Der Bratspiess. Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
There's only two violas.Es gibt nur zwei Bratschen. ABBA: The Movie (1977)
Now we'll try the viola entry.Bitte, die Bratschen steigen ein. The Conductor (1980)
Just the violas.Nur die Bratschen The Conductor (1980)
Kitchen knives and greasy spits shall be your weapons, boy.Küchenmesser und Bratspieße werden deinen Waffen sein. Excalibur (1981)
Then call Bratchenko.Dann rufen Sie Bratschenko an. Red Dawn (1984)
Listen, Brother Bratskeller.Hör mal, Bruder Bratskeller. Night of the Creeps (1986)
Only fry you once.- Setzt Sie nur einmal auf den Bratstuhl. Barton Fink (1991)
I'm inserting a red-hot skewer into the Friendly Rooster's ass.ich führe einen glühendheißen Bratspieß in den Hintern des Freundlichen Hahns. Closet Land (1991)
- The altos.- Die Bratschen. Three Colors: Blue (1993)
My soul is like an out-of-tune viola.Meine Seele ist wie eine verstimmte Bratsche. The Fiery Angel (1993)
Look, isn't that the one who put your viola out of tune?Schau! Hat diese da nicht deine Bratsche verstimmt? The Fiery Angel (1993)
Is it bacon day? No.Ist es Bratspecktag? I Love Lisa (1993)
Let Leslie practice viola for six hours a day... then it's not so easy.Leslie übt auch nicht täglich sechs Stunden Bratsche. Lass sie in Ruhe. Deconstructing Harry (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bratsIf those little brats of sisters are good enough I'll make a gift of them to you!

CMU English Pronouncing Dictionary
BRATS    B R AE1 T S
BRATSCH    B R AE1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brats    (n) brˈæts (b r a1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratsche {f}; Viola {f} [mus.] | Bratschen {pl}; Violen {pl}viola | violas [Add to Longdo]
Bratspieß {m}spit; skewer [Add to Longdo]
Spieß {m}; Bratspieß {m}spit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top