ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*boohoo*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: boohoo, -boohoo-
Possible hiragana form: ぼおほお
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boohoo(int) คำแทนเสียงร้องในภาษาเขียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, boohoo!เอาล่ะ วู้วววฮู้ววว Lucifer Rising (2009)
So what? People are crying about it. Boohoo.อะไรรึ ที่คนเขาร้องร่ำ กันว่า ฮื้อๆ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Boohoo.Boohoo. Cocksure (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฮ(int) boohoo

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฮ[hō] (v) EN: cry loudly ; boohoo

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいおい[oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
ぶほっっ[buhotsutsu] (int) boohoo (crying) [Add to Longdo]
ワーン[wa-n] (int) waa; baw; boohoo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Boohoo \Boo"hoo`\, n. (Zool.)
     The sailfish; -- called also {woohoo}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top