Search result for

*bonded*

(80 entries)
(1.1158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bonded, -bonded-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonded[ADJ] ประกันไว้, See also: ประกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
bonded(adj) ถูกผูกมัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonded goodsสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanically bonded-ติดกันโดยวิธีกล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atoms, Bondedอะตอมที่มายึดเหนี่ยว, สองอะตอมที่มาทำปฏิกิริยากัน [การแพทย์]
Electrons, Assigned Bondedอิเลกตรอนที่ใช้ร่วมกันในการเกิดบอนด์ [การแพทย์]
Electrons, Bondedอิเลกตรอนที่ทำให้เกิดบอนด์ [การแพทย์]
Hydrogen Bondedรวมกับไฮโดรเจน [การแพทย์]
Interaction, Nonbondedปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ผ่านพันธะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're very bonded.สองคนนี้เขาสนิทกัน Loyal and True (2008)
I... I never bonded with him like mother and son.ฉันไม่ได้รู้สึกผูกพันกับเขา S.O.B. (2009)
I think as a group, we've bonded.ผมคิดว่ามันเหมือนกลุ่ม ที่เราถูกผูกมัดกันไว้ Darkness (2009)
My feelings lingered stronger as we bonded over Glee.ยิ่งรู้สึกมากขึ้น เมื่อเราอยู่ชมรมร้องเพลง Ballad (2009)
Bonded at a molecular level.ผูกติดกันถึง ในระดับโมเลกุล Earthling (2009)
They probably bonded over their anger.พวกเขาน่าจะมีความโกรธฝังแน่นอยู่ Hopeless (2009)
From the treats truck, and we bonded.จากวิธีนี้ล่ะ ความสัมพันธ์ถึงก่อตัว Rufus Getting Married (2009)
I'm simply bonded to it.ฉันเพียงแค่ผูกพันเท่านั้น Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
You were the only one who successfully bonded with the T-virus.คุณเป็นคนเดีย ที่ประสบความสำเร็จ ในการเชื่อมต่อกับที - ไวรัส Resident Evil: Afterlife (2010)
Something has bonded with the hemoglobin in the blood, changing its color and robbing the body of oxygen.มีอะไรบางอย่างไปจับกับเฮโมโกลบิน ในเลือด ไปเปลี่ยนสีของมัน The Bishop Revival (2010)
And you two have bonded lately.และพักหลักนี่ คุณสองคนเริ่มสนิทกันมากขึ้น Unpleasantville (2010)
Oh. Elena and I are bonded for life.โอ้ เอลิน่ากับฉัน เราผูกพันกันมาชั่วชีวิต Children of the Damned (2010)
I felt like we really bonded when we were away.ผมรู้สึกว่าพวกเราผูกพันกันมากๆ\ ตอนที่เราไม่ได้อยู่ที่นี่ Pilot (2010)
Sleek, comfortable, thermally bonded non-interwoven Kevlar fiber.นุ่ม สวมใส่สบายตัว เก็บกักความร้อนของร่างกายมนุษย์ ผลิตด้วยเส้นใยเคฟลาร์ One Minute (2010)
Since the gold has bonded with the fingerprints, there's more metal on the print than the rest of sample.เนื่องจากทองคำ เชื่อมสัมพันธ์กับลายนิ้วมือ แต่ยังมีร่องรอยโลหะ อื่นๆ ที่อยู่ฝามือได้อีก The Bones That Weren't (2010)
Okay, I'm really happy that you guys have all bonded.โอเค ฉันดีใจจริงๆ ที่เราทุกคนคิดอย่างนี้ Audition (2010)
For two people who claim to be no longer pair-bonded, you spend an inordinate amount of time in each other's company.สำหรับคนที่อ้างว่าไม่ใช่คู่รักกันแล้ว เธอใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากเกินไป The 21-Second Excitation (2010)
Well, you guys seem to have bonded.อืม,พวกคุณดูเข้ากันได้ดี Double Identity (2010)
Well, i know that you and elena bonded,เอาล่ะผมรู้แล้วว่านาย กับเอเลน่าผูกพันกัน Isobel (2010)
You told me to bond with her, so I bonded.บอนนี่ ฟังนะ The Sacrifice (2010)
We're all bonded together by a code of loyaltyพวกเราผูกพันกันด้วย กฎของความภักดี By the Light of the Moon (2010)
Well, Mom, you'll be happy to know that Margine has bonded with Hope,แม่ต้องมีความสุขแน่เลยถ้าได้รู้ว่า Meet the Grandparents (2010)
Margine's bonded with the baby now.และความจริงคือ Meet the Grandparents (2010)
Remorse? Think he bonded with the kid?สำนึกผิดเหรอ คิดว่าเขาผูกพันกับเด็กไหม Into the Woods (2010)
I bonded with the boy.ฉันดันผูกติดกับเด็กผู้ชาย A Lonely Place to Die (2011)
We kind of bonded over it, right?เราเป็นเหมือนเกี่ยวดองกัน ใช่ไหม? Original Song (2011)
Could be bonded. This alchemic bond provides the necessary poison."ผสมกับยาพิษที่จำเป็น" The Dinner Party (2011)
Do we join a book club and read some queer chick-lit memoir, so now we're bonded together by estrogen, or sisterhood, or some other feminist drivel?เราได้ไปชมรมหนอนหนังสือ แล้ววิจารณ์นิยายน้ำเน่าด้วยกันมั้ย ที่อยู่ด้วยกันได้นี่เพราะฮอร์โมนหญิงพุ่งพล่าน ความเป็นพี่น้อง หรือเพราะพลังหญิงกันแน่ You Smell Like Dinner (2011)
And now... we're gonna be bonded... you know... forever.และตอนนี้ เราก็จะได้เกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ตลอดไป Flashback (2011)
The boy's already bonded with his humans father.เขาผูกพันกับพ่อมนุษย์แล้ว Raging Fae (2011)
You know, I feel like we've really bonded.ฉันรู้สึกผูกพันธ์จริงๆ Death Didn't Become Him (2011)
Shao Kahn tended his attention toward conquering a new realm unaware that his own hand has bonded incertainty on his most trusted guardian.ภัยคุกคามเรื่องการกลับมาของ กษัตริย์จารอด ถูกขจัดไปแล้ว เชาคานน์ ให้ความสนใจของเขาไป ที่การรุกรานขยายอาณาจักรใหม่ Kitana & Mileena: Part 2 (2011)
Look, what he's trying to say is that -- is that you two -- whatever it is you have, you're bonded.ฟังนะ สิ่งที่เขาพยายามจะพูด คือ... คุณทั้งสองคน... ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณมี คุณผูกพันกัน Shut Up, Dr. Phil (2011)
How am I supposed to hire you when I can't get you bonded?ผมจะจ้างคุณได้ยังไง ในเมื่อไม่มีหลักประกันอะไรเลย? Making the Connection (2011)
What's the one thing that has bonded you two forever?อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณสองคนอยู่ด้วยกันมาได้มาตลอด Charade (2011)
I was infected but the virus Bonded with me on the cellular level..ฉันติดเชื้อไวรัส แต่มันผสานเข้ากับตัวฉันในระดับเซลล์ Resident Evil: Retribution (2012)
It seems we're bonded against a common foe, This is why we needed you back, The ultimate weapon..เราถูกผูกมัดเข้าด้วยเพราะมีศัตรูคนเดียวกัน นี่คือเหตุผลที่เราต้องการคุณกลับมา อาวุธมหาภัย Resident Evil: Retribution (2012)
Bonded with my niece at Cece's wake.ต้องทำงานเกี่ยวกับการจากไปของซีซี Despicable B (2012)
But when two people go though what we've been through, you're bonded for life.เวลาที่คนสองคนผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกัน แปลว่าเขาเกิดมาเพื่อผูกพัน Goodbye (2012)
The isolation of the White House bonded them.งานในทำเนียบขาว ทำให้พวกเขาค่อนข้างใกล้ชิดกัน Sweet Baby (2012)
Now that we've bonded, maybe we should get this interview rolling.ทำความรู้จักกันแล้ว ก็ควรจะ เข้าเรื่องกันซะที All Out of Blood (2012)
Buttons and I bonded over being rejected from Stanford, in fact, we applied to a lot of the same schools, so we were planning to visit a few campuses together this weekend,บอตท่อนกับหนูเลิกเสียใจ ที่สแตนฟอร์ดไม่รับแล้ว ความจริงเราสมัคร โรงเรียนเดียวกันหลายแห่งค่ะ เราเลยวางแผนจะไป ดูด้วยกันอาทิตย์นี้ An Embarrassment of Bitches (2012)
To see us bonded.จะเห็นเราถูกผูกมัด Monsters (2012)
It's got a bonded aluminium chassis and the aluminium body is super formed, it's very hi tech.มันใช้แชสซีอลูมิเนียม ตัวถังอลูมิเนียม - มันไฮเทคมาก มีอะไร Episode #18.3 (2012)
No, we also bonded over having both been raised by our grandmothers, and we also swore that we'd both remain committed to making the world a better place for our having been in it.ไม่ เราเชื่อมโยงกันได้เพราะต่างเลี้ยงมา โดยย่าของเรา และเราเคยสาบานว่า เราจะมุ่งมั่น If It Bleeds, It Leads (2012)
You psychically bonded to a vampire.จิตของเธอเชื่อมโยงกับแวมไพร์ Somebody That I Used to Know (2012)
Brick barely bonded with me.บริคยังไม่ค่อยจะผูกพันกับผมเลย Bunny Therapy (2012)
It was the first thing we bonded over when we met on the cruise.มันเป็นสิ่งแรกที่ ผูกมัดเราไว้ ตอนเราพบกันบนเรือ Lineage (2012)
We just bonded really quickly.เราผูกมัดอย่างรวดเร็ว Her (2013)
To be honest, seeing the way that Ezra and Malcolm have bonded over the past few weeks,เอาจริงนะ พอเห็นเอซร่า กับมัลคอม.. เข้ากันได้ดีช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา Out of Sight, Out of Mind (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlang sinkhā thanbon) EN: bonded warehouse   
โกดังโรงพักสินค้า[n. exp.] (kōdang rōng phak sinkhā) EN: bonded warehouse ; customs warehouse   

CMU English Pronouncing Dictionary
BONDED    B AA1 N D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonded    (v) (b o1 n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freie Ankerstrecke {f}unbonded length of anchor; boundless length of anchor [Add to Longdo]
Schwingmetall {n}rubber-bonded metal [Add to Longdo]
Zolllager {n}bonded warehouse [Add to Longdo]
Zollspeicher {m}bonded warehouse [Add to Longdo]
unter Zollverschlussbonded [Add to Longdo]
festhaftendbonded [Add to Longdo]
goldgelötet; goldkontaktiertgold-bonded [Add to Longdo]
verstärkt {adj}bonded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保税倉庫[ほぜいそうこ, hozeisouko] (n) bonded warehouse [Add to Longdo]
保税地域[ほぜいちいき, hozeichiiki] (n) bonded area (i.e. customs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\ (b[o^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Bonded}; p. pr. &
   vb. n. {Bonding}.]
   1. To place under the conditions of a bond; to mortgage; to
    secure the payment of the duties on (goods or merchandise)
    by giving a bond.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) To dispose in building, as the materials of a
    wall, so as to secure solidity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonded \Bond"ed\ (b[o^]nd"[e^]d), a.
   Placed under, or covered by, a bond, as for the payment of
   duties, or for conformity to certain regulations.
   [1913 Webster]
 
   {Bonded goods}, goods placed in a bonded warehouse; goods,
    for the duties on which bonds are given at the
    customhouse.
 
   {Bonded warehouse}, a warehouse in which goods on which the
    duties are unpaid are stored under bond and in the joint
    custody of the importer, or his agent, and the customs
    officers.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top