Search result for

*belgian*

(58 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: belgian, -belgian-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belgian(เบล'เจียน) n. ชาวเบลเยี่ยม adj. เกี่ยวกับเบลเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belgian francฟรังก์เบลเยียม [เศรษฐศาสตร์]
Art, Belgianศิลปะเบลเยียม [TU Subject Heading]
Arts, Belgianศิลปกรรมเบลเยียม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because this belgian bore has been playing in the park for the past half-hour with his dinghy.เพราะเจ้าเบลเยี่ยมน่าเบื่อเล่นเรือบดเล็กในสวนมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้ว The Last Days of Disco Stick (2009)
Am I to include the Belgian waffle stands? That was rhetorical.รวมเพิงขายวัฟเฟิ่ลด้วยมั้ยครับ? Iron Man 2 (2010)
Belgian and Norwegian are not at all the same thing.คนเบลเยี่ยมกับคนนอร์เวย์ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันทุกอย่าง The Bones on the Blue Line (2010)
I'll whip her up a Belgian waffle, or, you know, goat cheese omelet.ผมทำวาฟเฟิลเบลเยี่ยม ให้เธอ ไม่ก็.. นายก็รู้ ออมเล็ตจากชีสนมแพะ Chuck Versus the Living Dead (2010)
Belgian waffles. That will be my special thank you for all of your hard work.แทนคำขอบคุณ Let Me Entertain You (2010)
- She's Belgian.- เธอเป็นคนเบลเยี่ยม Friends with Benefits (2011)
Oh, you got the belgian kind?โอ คุณได้เบียร์เบลเยี่ยมมาหรอ? What's to Discuss, Old Friend (2012)
I'll be serving Belgian waffles for breakfast.เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า ฉันจะทำเบลเยี่ยมวาฟเฟิลนะคะ Women and Death (2012)
Belgian malinois.พันธุ์ เบลเยี่ยม มาลินอย The Contingency (2012)
How do I know your information is even worth the fine Belgian chocolates that I have hidden in the pantry?แล้วแม่จะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลของลูก มันจะคุ้มค่ากับ ช็อคโกแลตชั้นดีจากเบลเยี่ยม ที่แม่ซ่อนไว้ในครัว Lost My Power (2012)
Kinda reminds me of these Belgian mercs I met in the Congo.Kinda แจ้งเตือนฉันของเหล่าน Mercs ผมได้พบกับเบลเยียมในคองโก. RED 2 (2013)
I just want you to be careful... where you put down that monk-brewed Belgian wheat beer... because the party's down to three Beast Lights and a bottle of Pucker.ที่คุณจะดื่มเบียร์จากข้าวสาลี ที่กลั่นโดยพระชาวเบลเยี่ยม เพราะปาร์ตี้จะมีถึงตี 3 แสงไฟสลัวๆกับเบียร์ห่วยๆซักขวด อาจจะดึงเอานิสัยที่รุนแรงออกมา Gone Girl (2014)
Okay. Here's your Belgian cell phone.ตกลงครับ นี่มือถือไว้โทรในเบลเยี่ยมของคุณ Flying Home (2014)
Well, a while ago, there was this Belgian building company and they were planning on putting, like, a huge apartment complex here.คือว่า เมื่อไม่นานนัก มีบริษัทก่อสร้างของเบลเยี่ยม และพวกเขาวางแผนที่จะ แบบุว่าุ สร้างอพาร์ทเมนท์ขนาดใหญ่ทีนี Flying Home (2014)
Were you two celebrating on how you fooled a couple of simple-minded Belgians?พวกคุุณไดุ้ฉลองให้กับ การหลอกคนเบลเยียมซือๆ สองคนได้สำเร็จไหม Flying Home (2014)
Belgian ale.เบียร์เบลเยียม Furious 7 (2015)
I tell you what: you knock it down a couple of notches this time... and I'll swap out my Belgian for a keg of Corona.เอาอย่างนี้ งานนี้เอาให้มัน เงียบดีกว่าทุกครั้ง... แล้วฉันจะเทเบียร์เบลเยี่ยมทิ้งถังนึง เปลี่ยนเป็นโคโรน่า Furious 7 (2015)
But the truth is... you really ought to... try that Belgian ale, man.แต่ความจริงคือ... นายควรเปิดใจ... ลองเบียร์เบลเยี่ยมสักครั้ง Furious 7 (2015)
Belgian ale, huh?เบียร์เบลเยี่ยมเหรอ? Furious 7 (2015)
- Belgian Malinois.- พันธุ์เบลเจี้ยนมาลินอยส์ Max (2015)
What do you think, wing commander? Belgian waffles?ว่ายังไง น.ท. ไปกินวาฟเฟิลเบลเยียมกันไหม Rules Don't Apply (2016)
But if you fail to make good this time, my firm will go to the Belgian parliament for compensation.แต่ ถ้าคราวนี้คุณล้มเหลว เราจะไปฟ้องและเรียกร้องค่าเสียหาย จากสภาเบลเยียม The Legend of Tarzan (2016)
We've heard of whites that come and fight for money, do not wear Belgian colors...เราเคยได้ยินว่ามีพวกผิวขาวรับจ้างมารบ ไม่ได้เป็นทหารเบลเยียม The Legend of Tarzan (2016)
I'm no better than those Belgians.ผมก็ไม่ได้ดีไปกว่าพวกเบลเยียมหรอก The Legend of Tarzan (2016)
Leopold II, King of the Belgians.กษัติรย์ลีโอโพลด์ที่สองแห่งเบลเยียม The Legend of Tarzan (2016)
-He is Belgian.- เขาเป็นคนเบลเยี่ยม  ()
Huh? Belgian! Dude, you need to read this.คนเบลเยี่ยม พ่อต้องลองอ่านนี่ดู  ()
I am the only Belgian among the English, pressed on them by my superiors... to guide them and watch them.ฉันเพียง แต่ในหมู่ชาวเบลเยียมอังกฤษกดลง บนพวกเขาโดยการบังคับบัญชาของฉัน ... เพื่อให้คำแนะนำพวกเขาและดูพวกเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Belgian.ชาวเบลเยียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
My friend is also Belgian, but he has no English.เพื่อนของฉันยังเป็นเบลเยี่ยม แต่เขามีภาษาอังกฤษไม่มี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I joined the Belgian Army in '16.ผมอยู่กองพันที่ '16 ของเบลเยี่ยม . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
So if I'm in belgium, and I order a belgian waffle, I just say waffle?ถ้าผมอยู่ที่ เบลเยี่ยม และผมต้องการสั่ง เบลลิเกน วอฟเฟิล ให้ผมสั่งแค่ วอฟเฟิลงั้นเหรอ? The Story of Us (1999)
The Tutsi were collaborators for the Belgian colonists.พวก ทุสซิ เคยร่วมมือกับพวกผู้อพยพเบลเยี่ยม Hotel Rwanda (2004)
According to the Belgian colonists, the Tutsis are taller and more elegant.ตามที่พวกเบลเยี่ยมว่าไว้ พวกทุซซี่ จะสูงกว่า ดูดีกว่า Hotel Rwanda (2004)
It was the Belgians that created the division.พวกเบลเยี่ยม ทำให้เกิดการแบ่งแยก Hotel Rwanda (2004)
The Belgians used the Tutsis to run the country.พวกเบลเยี่ยมใช้แรงงาน ชาวทุตซี่ ขับเคลื่อนเมือง Hotel Rwanda (2004)
They murdered my men. I lost ten Belgian U.N. soldiers.ผมมันฆ่าคนของผม เสียทหาร U.N. เบลเยี่ยมไปสิบนาย Hotel Rwanda (2004)
I said all the whites are leaving-- the French, the Italians, even the U.N. Belgian soldiers, all of them!พกวเขาจะไปกันหมด พวกฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน แม้แต่พวกทหาร U.N. พวกเขาทั้งหมด! Hotel Rwanda (2004)
I pleaded with the French and the Belgians to go back and get you all.ผมโทรไปหาฝรั่งเศสกับเบลเยี่ยม ให้กลับไปช่วยเหลือพวกคุณ Hotel Rwanda (2004)
But when I last spoke to the president of Sabena, he assured me that anyone who helped protect Belgian property would be well rewarded.แต่ว่าครั้งล่าสุด ที่ผมได้คุยกับประธานบริษัทซาบีน่า เขาบอกว่า ใครจะก็ตาม ที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินของบริษัท จะมีรางวัลให้ Hotel Rwanda (2004)
Our generals in army say, "Don't go near the Mille Collines or they will send the Belgian soldiers back here."ท่านนายพลของเราบอกว่า ห้ามเข้าใกล้โรงแรม Mille Collines ไม่อย่างงั้นพวกเขาจะสั่งทหารเบลเยี่ยมมา Hotel Rwanda (2004)
Those Belgian kind. You know?ของเบลเยี่ยมนะ White Noise (2005)
It's a belgian flip round pro.ฉันรู้. Love/Addiction (2007)
They're handmade by "Belgiumites."Selbstgemacht von Belgianern. Small Time Crooks (2000)
Here it is.Eine Flasche Wasser, eine Packung Belgian Gold Zigaretten... und... Mr. Monk and the Garbage Strike (2006)
That's right. Belgium Gold.- Richtig, Belgian Gold. Mr. Monk and the Garbage Strike (2006)
- The box said Belgium Gold. - The accountant.Auf der Packung stand Belgian Gold. Mr. Monk and the Garbage Strike (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์เบลเยียม[n. exp.] (bīa Belyīem) EN: Belgian beer   FR: bière belge [f]
ชาวเบลเยี่ยม [n. prop.] (Chāo Belyīem) EN: Belgian   FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BELGIAN    B EH1 L JH AH0 N
BELGIANS    B EH1 L JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Belgian    (n) (b e1 l jh @ n)
Belgians    (n) (b e1 l jh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Belgian \Bel"gi*an\, a.
     Of or pertaining to Belgium. -- n. A native or inhabitant of
     Belgium.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top