Search result for

*bedpan*

(30 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bedpan, -bedpan-
English-Thai: Longdo Dictionary
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedpan[N] หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedpansหม้อนอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I guess you changed his bedpan last night. - Nobody else here's gonna do it...และฉันรู้ว่า อะไร Deep Throat (1993)
- Fellas I think we should leave these young folks and get back to our bedpans.- เราควรปล่อยหนุ่มสาวเขาคุยกัน - พวกตาแก่ไปจำวัดได้แล้ว The Holiday (2006)
Shoes make me look like I should be changing bedpans like I should be squeaking around bringing soup to some disgusting old person then take the bus home to my 16 cats.มันทำให้ฉันดูเหมือนว่าNฉันน่าจะเปลียนรองเท้าโหลๆ อย่างเช่นฉันเดินเสียงให้ดังเอี๊ยดๆไปทั่ว ทำตัวเป็นคนแก่เดินกินซุป ...And the Bag's in the River (2008)
Get me a bedpan.เอากระโถนมา ฉันอยากจะถ่าย They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
How many bedpans you got to empty for that kind of cash?กระโถนขี้คนป่วยกี่กระโถนล่ะ เธอถึงจะใส่เงินสดได้เต็ม Oiled (2010)
Can I trouble you for the bedpan?ฉันรบกวนเธอหยิบโถฉี่มาให้หน่อยได้ไหม Caregiver (2010)
I know you spend your days emptying bedpans and shaving the groins of senior citizens, but there's no drama here.ชั้นรู้ว่าวันๆเธอเสียเวลาจัดการกับกระโถนของเสียผู้ป่วย แล้วก็ต้องโกนขนขาหนีบให้พวกคนแก่ แต่อย่ามาดราม่ากับเรื่องนี้ You Must Meet My Wife (2010)
- Bedpans? Throat lozenges?ถาดรองฉี่ หรือว่า ยาอมแก้เจ็บคอ? Transformers: Dark of the Moon (2011)
She's been socializing with I.V. bags and bedpans.โอ ขอร้องละ แฮนนาอยู่แต่กับถุงน้ำเกลือกับกระโถน Salt Meets Wound (2011)
Don't wanna keep the bedpans waiting!อย่าให้รอเก้อล่ะ! There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
I used to change bedpans for a living, junior.ฉันเคยต้องเปลี่ยนผ้าปูเตียง เพื่อเลี้ยงชีพมาก่อนนะ พ่อหนุ่ม Meet the New Boss (2012)
That last bedpan change could've been a very different experience.การเปลี่ยนกระโถนครั้งสุดท้ายนั่น มันจะเป็นประสบการณ์ที่ต่างออกไปมาก Fallout (2013)
I still have the bedpans to do.- ฉันยังต้องล้างกระโถน Stonehearst Asylum (2014)
You're going to run away with him and you're going to leave me here to wipe bums and empty bedpans, and it's not fair.เธอจะหนีไปกับเขา แล้วก็ทิ้งฉันไว้ที่นี่ ให้เช็ดก้น เทกระโถน มันไม่ยุติธรรมเลย Stonehearst Asylum (2014)
With nowhere to go I landed in a charity ward surrounded by other big bellies and trotted bedpans until my time came.ด้วยความที่ไม่มีที่ไปฉันจึง ไปที่องค์กรการกุศล ฉันถูกห้อมล้อมด้วยพวกแม่ๆทั้งหลาย และพวกคนแก่ รอให้ถึงเวลาของฉัน Predestination (2014)
You better get a bedpan! I'll be here all night, bitch!คงเอากระโถนฉี่มากันนะ เพราะผมจะอยู่ตรงนี้ทั้งคืนเลย Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDPAN    B EH1 D P AE2 N
BEDPANS    B EH1 D P AE2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedpan    (n) (b e1 d p a n)
bedpans    (n) (b e1 d p a n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bettpfanne {f}bedpan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下の世話[しものせわ, shimonosewa] (n) care for people (patients) with bedpans, urinary bottles, etc. [Add to Longdo]
虎子[まる;こし, maru ; koshi] (n) (1) (See 御虎子) bedpan; chamber pot; potty; (2) (こし only) (arch) baby tiger [Add to Longdo]
御虎子;御丸;お虎子;お丸[おまる, omaru] (n) (uk) (See 虎子・1) bedpan; chamber pot; potty [Add to Longdo]
便器[べんき, benki] (n) bedpan; chamber pot; urinal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedpan \Bed"pan`\, n.
   1. A pan for warming beds. --Nares.
    [1913 Webster]
 
   2. A shallow chamber vessel, so constructed that it can be
    used by a sick person in bed.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top