ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*badges*

B AE1 JH AH0 Z   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: badges, -badges-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medals, badges, decorations, etc.เหรียญตรา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Badges?ขอดูตรา Jason Bourne (2016)
We don't need no stinkin' badges!เราไม่เอาตราเห่ยๆ นี่หรอก Blazing Saddles (1974)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)
All radiation badges will be collected at 5:00 p.m. this afternoon.อุปกรณ์ในการส่องรังสีจะถูกรวบรวมตอน 5 โมงเย็น เย็นนี้ Resident Evil (2002)
Lab coats, badges. Those people used to work here!เสื้อคลุม, ป้ายชื่อ พวกมันก็คือคนที่ทำงานที่นี้ Resident Evil (2002)
And you go and sign up with the same fake badges... that wanted to cut you up and use you for bait.ไปเป็นเครื่องมือหากินให้กับมัน คิดได้ไง ริดดิค The Chronicles of Riddick (2004)
This isn't gonna work. Come on,these badges are fake.นี่ต้องไม่เข้าท่าแน่ๆ Yellow Fever (2008)
Those badges are worthless in here,bro.ตรานั่นไม่มีความหมายที่นี่หรอก ไอ้น้อง Raging Cannibal (2008)
Trophies. Killer took their badges.ของที่ระลึก ฆาตกรเอาตราพวกเขาไปด้วย Brothers in Arms (2008)
In this case, the unsub took the officer's badges.ในกรณีนี้ ผู้ต้องสงสัย เก็บตราตำรวจไป Brothers in Arms (2008)
See these? These are my Wilderness Explorer badges.เห็นนี่มั้ยครับ เครื่องหมายของนักสำรวจ Up (2009)
There's a big ceremony, and all the dads come, and they pin on our badges.พ่อของทุกคนจะต้องมาร่วมงาน ติดตราสัญลักษณ์ของเรา Up (2009)
Wait. Aren't you super wilderness guy, with the GPMs and the badges?อ้าว แล้วเธอไม่ใช่ลูกเสือใหญ่ ที่มีจีพีเอสกีบเหรียญตราหรอกเหรอ Up (2009)
And by receiving their badges, the following Explorers will graduate to Senior Explorers.และหลังจากรับตรานี้แล้ว จะถือว่าสำเร็จเป็นนักสำรวจรุ่นใหญ่ Up (2009)
I was detained by people with badges for three hours.ฉันถูกกักตัวไว้ โดยพวกคนมีสี สามชั่วโมง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
- Am I that Obvious? - I know all the local badges.คุณดูออก / จากการแต่งตัวของคุณน่ะ Jump the Shark (2009)
The kind with badges.ใครที่คอยจะพูดกับผม? Rates of Exchange (2009)
Walter,we have badges.วอลเทอร์ เรามีตราอยู่ Bad Seed (2009)
Only her doctor and FBI badges are allowed inside.มีเพียงหมอและคนมีตรา FBI ที่ได้รับอนุญาต ให้เข้าไปข้างใน Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Guys... we got our badges.พวกเรา... เราได้ป้ายด้วย G-Force (2009)
Show your badges, gentlemen.ตรา ด้วยครับ Shutter Island (2010)
The badges Ivan gave us are for a General Harlow and a female nuclear physicist from Los Alamos.ตราที่อีวานให้มา มันเป็นชื่อนายพลฮาร์โลว์ กับนักฟิสิกซ์นิวเคลียร์หญิง จากลอสอัลมอสน่ะ RED (2010)
Whoever standing in my way will have to knock me down first. Even if it costs my badges. God damn it.คนที่ขวางทางฉันได้จะต้องล้มไปก่อนฉัน The Man from Nowhere (2010)
Your badges, your windbreakers, now.คืนตราและชุดมาด้วย เดี๋ยวนี้เลย The Science of Illusion (2010)
They give away girl scout badges for that.นายคงได้รับเหรียญเนตรนารีกล้าหาญแน่ สำหรับเรื่องนั้น Goodbye, Columbia (2010)
Also, the staff should wear their access badges around their neck, not clipped to their waist...แล้วพนักงานก็ควรจะต้อง เอาบัตรผ่านคล้องคอ ไม่ใช่แค่หนีบชายเสื้อไว้เฉยๆ เพราะมันจะโดนฉกง่ายมากไป Withdrawal (2010)
I'd certainly feel better if the other two badges weren't packing.ฉันคงจะรู้สึกดีกว่านี้ ถ้าตำรวจอีก 2 คนก็ไม่มีอาวุธด้วย As You Were (2010)
No can do. We -- we -- we only have visitor badges.เราไปไม่ได้ เรามีแค่บัตรผู้เข้าเยี่ยมชม The Hot Potato Job (2011)
Teacher jen, you see, the badges are also trackers.ครูเจน ครูเห็นไหมว่าบัตรพวกนี้มีระบบติดตาม The Hot Potato Job (2011)
The system, it tracks an rfid tag in the badges.ระบบมันติดตามได้ และมีสัญญาน อาร์ฟิด อยู่กับบัตร The Hot Potato Job (2011)
Peter, we start flashing badges at PV, we're gonna crash Helen's story.ปีเตอร์ เราเริ่มต้นด้วยการแสดงตรากับพีแอนด์วี เราจะพลาดเรื่องของเฮเลนนะ Deadline (2011)
Depends on which badges we flash.ขึ้นอยู่กับเราใช้ตราแบบไหน Deadline (2011)
That's hard to do. How do we even work without badges?นั่นยากนะ เราจะทำได้ไง เมื่อไม่มีตราตำรวจ? Scarlet Ribbons (2011)
We go against her orders on this, we could all lose our badges.ถ้าเราขัดขีนคำสั่งเธอ เราอาจต้องโดนยึดตราคืน Rise (2011)
Which means we got to drop her, no matter how many merit badges she racked up when she was a kid.นั่นแปลว่า เราจำเป็นต้องจัดการเธอ ไม่ว่า ตั้งแต่แต่เด็ก เธอจะได้สักกี่ร้อยเหรียญความดีก็ตาม The Girl Next Door (2011)
I'll also give you your various access badges and meal vouchers.ฉันต้องจัดป้ายอนุมัติผ่านให้คุณหลายป้าย Upside Down (2012)
All those moral merit badges should add up to something.เรื่องคำสอน, ข้อดี รวมกันเป็นอะไรบางอย่าง Family (2012)
It's a 1.6-litre eco boost with ST badges,มันเป็นตัว 1.6 ลิตรธรมดา ที่ติดตราเอสที Episode #18.3 (2012)
They were using those badges to do favors for their real boss.พวกเขาใช้ตราเพื่อ กิจการของหัวหน้าตัวจริง Bury the Lede (2012)
Now hand over your badges and guns.ตอนนี้ส่งตรากับปืนมาให้ฉัน Always (2012)
Wow. I love your uniforms-- the badges and the stripes.ว้าว ฉันชอบเครื่องแบบคุณ ตรา และก็แถบด้วย Thanksgiving IV (2012)
Listen, if we go in there with our badges out, she'll clam up.ฟังนะ ถ้าเราไปที่นั่นพร้อม ตราของเรา เธอไม่พูดแน่ๆ Bridesmaid Up! (2012)
One more thing... make sure everyone wears their badges. He's a stickler for that sort of thing, plus my guys won't let anyone in without them.อีกอย่างหนึ่งดูให้ทุกคนติดบัตรด้วย คนไข้จริงจังกับเรื่องนี้มากไม่งั้น รปภ.ผมจะไม่ให้เข้ามา ผมไปละ Iron Man 3 (2013)
In that case, I need to see badges.ถ้าอย่างนั้น ขอดูตราหน่อยครับ Pain & Gain (2013)
Damn straight! Let's see some badges!ถูกเผงเลย ให้เราดูตราหน่อยสิ To'hajiilee (2013)
We'll give ourselves up if you show us some badges!พวกเราจะยอมแพ้ถ้าหากคุณโชว์ตราให้เราดู To'hajiilee (2013)
You ever lose one of those badges?คุณเคยทำป้ายหายไหม? Will the Circle Be Unbroken? (2013)
There was some trouble with the old badges.บัตรเก่ามีปัญหา Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Wasn't just the badges.ไม่ใช่แค่เรื่องป้าย Will the Circle Be Unbroken? (2013)
There was some trouble with the old badges.มีปัญหาบางอย่างกับบัตรเก่าน่ะ I'm Your Puppet (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BADGES    B AE1 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badges    (n) bˈæʤɪz (b a1 jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] classifier for coins, rings, badges, pearls, sporting medals, rockets, satellites etc, #2,233 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kennzeichen {n} | Kennzeichen {pl}badge | badges [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top