ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*autotransformer*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: autotransformer, -autotransformer-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One autotransformer 6 litres anhydrous methenamine.หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เอทานอลเมทธีนามีน 6 ลิตร A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
"One autotransformer, "6 liters an- hy- hydrous methyl- "methylamine, two 35 MM tube furnaces- ""Ein Autotransformer, Sechs Liter An - Hy-" "hydrisches Methyl- Methylamin," A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlassspartransformator { m } [ electr. ]autotransformer starter [Add to Longdo]
Spartrafo { m } [ electr. ]autotransformer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スライダック[suraidakku] (n) (abbr) variable autotransformer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Autotransformer \Au`to*trans*form"er\, n. [Auto- + transformer.]
   (Elec.)
   A transformer in which part of the primary winding is used as
   a secondary winding, or vice versa; -- called also a
   {compensator} or {balancing coil}.
   [Webster 1913 Suppl.]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top