Search result for

*asians*

(47 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: asians, -asians-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amerasiansชาวอเมอเรเซียน [TU Subject Heading]
Asiansชาวเอเชีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, come on, you're not one of those kung-fu Asians... you're a fucking pussy banker, for Christ's sakes.ไม่เอาน่า แกไม่ใช่หนึ่งในกังฟูของพวกคนเอเชีย... แกมันก็นายแบงค์แหย ๆ เห็นแก่พระเจ้าเถอะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Asians!แก๊งเอเชีย Pineapple Express (2008)
And the Asians are number-two in town... so you sawTed capping the competition.ส่วนชายชาวเอเชีย เป็นพ่อค้ายาเบอร์สองในเมือง งั้นนายก็เห็นเท็ดกำจัดคู่แข่ง Pineapple Express (2008)
He's at a war right now with the Asians.เขากำลังเปิดศึกกับพวกเอเชีย Pineapple Express (2008)
They're in a drug war right now. Asians?พวกมันเปิดศึกยาเสพติดกันอยู่ Pineapple Express (2008)
What Asians? Indians are technically Asian.พวกเอเชียไหนกัน อินเดียนแดงก็นับเป็นเอเชีย Pineapple Express (2008)
- What Asians?- พวกเอเชียไหนกัน Pineapple Express (2008)
Like, the Asians with the guns and the drugs, and not his friends.พวกคนเอเชียที่มีปืนกับยาเสพติด และไม่ได้เป็นเพื่อนเขา Pineapple Express (2008)
The Asians own the casino, Ted.- ไปคาสิโนงั้นรึ พวกเอเชียเป็นเจ้าของคาสิโน Pineapple Express (2008)
Why don't I just call the Asians and talk to Cheung?ฉันจะโทรหาแก๊งเอเชียแล้วคุยกับชาง Pineapple Express (2008)
Dale, Saul, the Asians. Every last one of them.เดล โซล แก๊งเอเชีย พวกมันทุกคน Pineapple Express (2008)
Bingo - Asians.นี่เลย เอเชีย Up in the Air (2009)
Asians they pack light, travel efficiently and they've got a thing for slip-on shoes - god love 'em!เอเชีย ของน้อย คล่องแคล่ว และใส่รองเท้าแบบสวมได้เลย พระเจ้าให้พรพวกเขามา Up in the Air (2009)
Niners, Asians. Losing more than half of your H-territory to brown.ไนเนอร์ กลุ่มคนเอเซีย เสียถิ่นอิทธิพล ให้กับพวกคนผิวสีน้ำตาลไป The Culling (2009)
Mr. Hawthorne, or the "Greendale Asians"หรือ "กรีนเดลคนเอเชีย" Football, Feminism and You (2009)
Or married asians who drive mopeds.หรือแม้แต่คนเอเชียที่ขับ Mopeds Introduction to Statistics (2009)
Suspects are two male Caucasians.ชายชาวคอเคเซี่ยนต้องสงสัย 2 คน Days Gone Bye (2010)
Just the Asians!ทีนี้แค่ชาวเอเชีย The Pants Alternative (2010)
As my mother would say, the Asians are an inscrutable folk.อย่างที่แม่ฉันคงจะพูด ว่าพวกคนเอเชียนี่เกินจะคาดเดาจริงๆ The Herb Garden Germination (2011)
Not Asians.ไม่ใช่คนเอเชีย Geography of Global Conflict (2011)
Not women, Asians.ช่างเหมือนกับ... ไม่ใช่ผู้หญิง คนเอเชียน่ะ Geography of Global Conflict (2011)
Last I heard, Champ Kind was fired for being drunk on the air and saying that Asians can't play baseball 'cause they're always squinting.สุดท้ายที่ฉันได้ยินแชมป์ชนิดถูกไล่ออก เพื่อการเมาในอากาศ และบอกว่าชาวเอเชีย ไม่สามารถเล่นเบสบอลสาเหตุ ' พวกเขากำลังจะหรี่ตา Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Females, Caucasians, anywhere between the age of 10 and 50.ผู้หญิง ผิวขาว อะไรก็ตามที่อายุระหว่าง 10-50 At Last (2013)
You can really love Asians because we're good-looking.จริงๆคุณสามารถรักชาวเอเชียเพราะเราดูดี Bloodsport (1988)
Asian nerds, cool Asians, varsity jocks, unfriendly black hotties, girls who eat their feelings, girls who don't eat anything, desperate wannabes, burnouts, sexually active band geeks, the greatest people you will ever meetเอเชียบ้าเรียน เอเชียเจ๋งๆ พวกบ้าพลัง Mean Girls (2004)
We're Asiansแต่พวกเราเป็นคนเอเชียนะ Paris ei yeonin (2004)
Lebanese girls are the new half-Asians.เฮ้ คืนนี้อยากออกไปหาอะไรทำกันมั้ย Pilot (2005)
Because of this, I have decided to expel... all Asians from this country.เพราะแบบนี้ ผมจึงต้องขอขับไล่ พวกเอเชียออกจากประเทศนี้ The Last King of Scotland (2006)
You expel the Asians now, this economy will be on its knees.ท่านไล่พวกเอเชียไป เศรษฐกิจก็จะแย่ลง The Last King of Scotland (2006)
You should have told me not to throw the Asians out in the first place.นายน่าจะห้ามไม่ให้ฉันไล่พวกเอเชียออกไป The Last King of Scotland (2006)
Caucasians.ชาวผิวขาว Balls of Fury (2007)
And asians are supposed to be smart.คนเอเซียต้องฉลาดสิ Easy as Pie (2008)
Caspasian's optimism?Für Caspasians Optimismus? The Belly of an Architect (1987)
It's Caspasian's fault.Es ist Caspasians Schuld. The Belly of an Architect (1987)
As you will see, Vespasian's Temple is ready to be inaugurated.Wie Ihr sehen werdet, ist Vespasians Tempel bereit für die Einweihung. Temple of Ashes (2007)
No, because we're not the Greendale Blacks, or the Greendale Asians or any other creed.Nein, weil wir nicht die "Greendale Blacks" sind, oder die "Greendale Asians" oder irgendeine andere Überzeugung. Football, Feminism and You (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asiansThe common language of many Asians is English.

CMU English Pronouncing Dictionary
ASIANS    EY1 ZH AH0 N Z
CAUCASIANS    K AO0 K EY1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Asians    (n) (ei1 sh @ n z)
Eurasians    (n) (y u@1 r ei1 zh n z)
Caucasians    (n) (k oo1 k ei1 z i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
白色人種[はくしょくじんしゅ, hakushokujinshu] (n,adj-no) Caucasians [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白鬼[bái guǐ, ㄅㄞˊ ㄍㄨㄟˇ, ] "White Ghost", a Cantonese derogatory term for caucasians [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top