ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anmeldeformular*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anmeldeformular, -anmeldeformular-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just popped in for an entrance form... for that little junket of yours to Gay Paree.Mays. Ich kam für ein Anmeldeformular für Ihren Festzug ins schöne Paris. Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
An entry form for the British Tennis Championships at Wimbledon town signed and seconded.Ein Anmeldeformular für die Tennismeisterschaft in Wimbledon... unterzeichnet und sekundiert. You're No Fun Anymore (1969)
It doesn't say that on the sign-up sheet.Das stand nicht auf dem AnmeldeformularThe Wager (1979)
As a matter of fact, I went as far as making out an application with 'em.Tatsächlich hatte ich ihnen sogar schon ein Anmeldeformular geschickt. Premium Steele (1985)
I filled out an application for insurance in that company.Ich hatte denen auch ein Anmeldeformular geschickt. Premium Steele (1985)
How many of you, at some point in your life... filled out an application for life insurance... with a company by the name of Perennial Life Insurance?Wie viele von Ihnen haben irgendwann mal ein Anmeldeformular für die Perennial Lebensversicherung ausgefüllt? Premium Steele (1985)
I received the form of inscription, I do not realize them to myself anything.Ich wollte mit dem Lagonda teilnehmen. Ich erhielt heute das Anmeldeformular. Nicht, dass ich daraus klug werde. The Adventure of Johnnie Waverly (1989)
I found this photograph. And they had my admission form.Habe ein Foto gefunden und mein AnmeldeformularGosford Park (2001)
Do you have your subscription form.- Ihr AnmeldeformularL'auberge espagnole (2002)
Okay, now you two go get your physicals, bring your release forms inside, - and they'll get you a number.Ihr lasst euch jetzt ärztlich untersuchen, gebt die Anmeldeformulare ab, dann kriegt ihr eine Nummer. They Shoot Gilmores, Don't They? (2002)
What we have here is your Royalty Airlines amenities kit containing airport codes and regulation manuals, your registration packet, campus rules and information about our mentor programme.Flughafen-Codes, Vorschriften-Handbuch, Anmeldeformulare, Benimmregeln und Informationen über unser Mentor-Programm. View from the Top (2003)
The sign-up sheet is firmly taped to the microwave, Millie.Das Anmeldeformular hängt an der Mikrowelle, Millie. Ghost Story (2004)
Oh, have you filled out your registration form?Haben Sie Ihr Anmeldeformular ausgefüllt? Mr. Monk and the Class Reunion (2006)
Registration sheets are all gone.- Die Anmeldeformulare sind schon weg! Mr. Monk and the Class Reunion (2006)
The hotel where they're staying. It was on the registration form.Der Name des Hotels war auf dem AnmeldeformularMr. Monk and the Class Reunion (2006)
Right. Registration forms, some waivers.Anmeldeformulare, ein paar Gutscheine. 'S Wonderful, 'S Marvelous (2006)
Did you get the registration notice I sent to your office?Haben Sie das Anmeldeformular nicht bekommen? Duck, Duck Goose (2007)
Sign up here It's very simpleDas Anmeldeformular ist ganz einfach. The Drummer (2007)
Your administrative forms to be filled out and given in.Ihre amtlichen Anmeldeformulare. Ausfüllen und mir morgen geben! Hello, Goodbye (2008)
I was clearly signed up to use the mainframe in Buckman 204 and Dr. Winkle just ripped the sign-up sheet off the wall.Problem ist Folgendes: Ich war eindeutig angemeldet, den Großrechner in Buckman 204 zu benutzen. Und Dr. Winkle riss einfach mutwillig das Anmeldeformular von der Wand. The Barbarian Sublimation (2008)
It wasn't an official sign-up sheet.Es war nicht mal ein offizielles AnmeldeformularThe Barbarian Sublimation (2008)
Did you not read the release agreement on the back of your registration form?Jeffrey... Hast du nicht die Veröffentlichungszustimmung auf der Rückseite deines Anmeldeformular gelesen? Football, Feminism and You (2009)
Did you check the sign-up sheet?Hast Du das Anmeldeformular überprüft? Home (2010)
- What sign-up sheet?Was für ein AnmeldeformularHome (2010)
We threw out all the registration forms when we closed. I remember him, though.Als wir geschlossen haben, warfen wir die Anmeldeformulare weg. The Man Who Smiled (2010)
Or maybe it's that I have emerged victorious with a priority registration form.Oder vielleicht ist es, dass ich als Sieger hervorgegangen bin... mit einem vorrangigen AnmeldeformularModern Warfare (2010)
Let me grab a new patient file, and we can get started.Lassen Sie mich ein Anmeldeformular holen, und wir können anfangen. Reality Bites Me (2010)
Your entry forms?Ihr AnmeldeformularMiss Bala (2011)
One Pirate of the Year entry form, if you please.Ein Anmeldeformular zum Pirat des Jahres. The Pirates! Band of Misfits (2012)
Oh come on, you think the guy who stole the mask put his real address down on an entry form?Denkst du, der Typ, der die Maske gestohlen hat, schreibt seine... richtige Adresse aufs AnmeldeformularGuns, Girls and Gambling (2012)
You really think the guy who stole the mask wrote his real address down on an entry form.Denkst du, der Typ, der die Maske gestohlen hat, schreibt seine richtige Adresse aufs AnmeldeformularGuns, Girls and Gambling (2012)
Well, why the hell doesn't it say so in the register? Excuse my language.Warum zum T eufel steht das nicht auf dem AnmeldeformularMoonrise Kingdom (2012)
I don't know. What register?Welches AnmeldeformularMoonrise Kingdom (2012)
I didn't know your situation. It wasn't in the register.Ich wusste nichts von deinen Umständen, es stand nicht auf dem AnmeldeformularMoonrise Kingdom (2012)
If you need counseling, Dr. Hopper has a sign-up sheet.Wenn jemand Beratung braucht, Dr. Hopper hat Anmeldeformulare. We Are Both (2012)
Hmm.- Mm. - Ich hole die Anmeldeformulare. Dirty Little Secret (2012)
Is the sign-up form in here or should I do it online?Hast du das Anmeldeformular bei, oder muss ich mich online anmelden? The Guilty Girl's Handbook (2013)
What is your humanities elective?Du hast das Anmeldeformular? - Ja. God's Not Dead (2014)
A registration form?- Ein AnmeldeformularA Noble Intention (2015)
But we couldn't find any brochures or S.A.T. applications or anything like that.Aber wir konnten keine Broschüren oder Anmeldeformulare oder sowas finden. Heirlooms (2015)
May I see my form, please?Monsieur, kann ich mein Anmeldeformular sehen? The Lady in the Car with Glasses and a Gun (2015)
The application form explicitly mentions that all contestants must be of good moral character.Das Anmeldeformular schreibt ausdrücklich vor, dass alle Bewerber ein beispielhaftes moralisches Verhalten haben müssen. Bloody Hell (2015)
I traced the P.O. Box on his Hackathon entry form, and it routes to an apartment in Bed-Stuy.Ich habe das Postfach zurückverfolgt, das in seinem Hackathon-Anmeldeformular angegeben war und es führt zu einer Wohnung in Bed-Stuy. Cede Your Soul (2015)
DETENTION CENTRE ADMISSION FORMANMELDEFORMULAR DER HAFTANSTALT Oedipe (2015)
REGISTRATIONAnmeldeformular Oedipe (2015)
Oh, I put the sign-up sheets for basketball in the hallway,Das Anmeldeformular für Basketball hängt da. Weekend Plans (2016)
Emissions Systems Standard form application.Standard-Anmeldeformular für Emissionssysteme. Hello, Is Charlie There? (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
Anmeldeformular(n) |das, pl. Anmeldeformular| แบบฟอร์ม, ใบสมัคร เช่น Bitte Anmeldeformular deutlich und gut lesbar ausfüllen! Denken Sie an eine Kopie für Ihre Unterlagen!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anmeldeformular {n}; Einschreibeformular {n}registration form [Add to Longdo]
Anmeldeformular {n}; Antragsformular {n}application form [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Anmeldeformular /anmɛldəfɔrmuːlaːr/ 
   application form; registration form

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top