ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anmachen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anmachen, -anmachen-
Possible hiragana form: あんまちぇん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You should have the heater on. You'll catch cold.Du solltest den Erhitzer anmachen, sonst erkältest du dich noch. Post Mortem (1958)
Can we turn the light on now?Können wir das Licht jetzt anmachen? Touch of Evil (1958)
She asked me if I'd come on to that young man.Sie hat mir gesagt, ich soll mich an diesen jungen Mann heranmachen Floating Weeds (1959)
I'm tired of having bums yell at my wife.Ich habe es satt, dass Penner meine Frau anmachen. Ocean's 11 (1960)
I told you to tune in!Du solltest doch das Radio anmachen. A Woman Is a Woman (1961)
Are you trying to pick me up?Wollen Sie mich etwa anmachen? Cape Fear (1962)
None can get down to Liesel.Keiner kann sich an Liesel heranmachen. Kohlhiesel's Daughters (1962)
Do you want me to fix it tonight?Soll ich's anmachen? Blood and Black Lace (1964)
I can't stand a man that forces himself on a girl who wouldn't be caught dead with him.Ich hasse Männer, die sich an Mädchen ranmachen, die sich nie mit ihnen abgeben würden. The Sons of Katie Elder (1965)
Well, without it, the predators, lion, for example might wander into the domestic herds and make a kill.Ohne dieses Gebiet könnten die Raubtiere, Löwen z.B., sich an die Viehherden heranmachen und dort Tiere töten. Deadline to Kill (1966)
Shall I turn on the radio?Soll ich das Radio anmachen? Persona (1966)
I don't like nobody getting uptight with me, man.Ich lass mich von keinem anmachen, Mann. The Wild Angels (1966)
What they want is to eat you up, and I won't let them.Schau, die Männer von hier wollen dich anmachen, und der einzige, der dich hier anmachen kann, bin ich. Lucía (1968)
- Perhaps if we turn on the light.- Soll ich Licht anmachen? On Her Majesty's Secret Service (1969)
You know how Butch has been studding to get at that gal?Du weißt doch, wie Butch sich an sie ranmachen wollte? The Reivers (1969)
And when the agent tried to tag it, he insisted on putting it on himself.Als man ein Etikett dranmachen wollte, wollte er das selbst zu tun. Airport (1970)
No one would want to hit on you.Niemand wird dich anmachen. Five Easy Pieces (1970)
- Can you start it?- Kannst du das Ding anmachen? Hi, Mom! (1970)
When he's older, he'll come onto women too.Auch er wird Frauen anmachen. The House of the Bories (1970)
Oh, Miss Duncan, yes, forgive that I don't have the light on.Ich möchte im Moment kein Licht anmachen. Kitara (1971)
And have all them dope fiends hitting on her?Wo die Junkies sie anmachen? Nein. Born to Win (1971)
I'm gettin' sick and tired of creeps gettin' in off the road and puttin' me on.Ich hab genug von solchen Spinner-Typen, von der Straße, die mich anmachen. Two-Lane Blacktop (1971)
What are you looking at me for!Ja du guckst! Willst du mich anmachen? Rocker (1972)
Do you know how they're going to come at you?Weißt du, wie die sich an dich heranmachen? The Godfather (1972)
I'm going to come on with her later.Ich werde sie nachher anmachen. Play It Again, Sam (1972)
There's no pressure with Linda, I'm not trying to make her.Bei Linda besteht kein Zwang. Ich will sie ja nicht anmachen. Play It Again, Sam (1972)
And all we had to do was just hit him once.Wir mussten uns nur einmal an ihn ranmachen. Pilot (1972)
I'm not allowed to put the lights on.Ich darf nicht. - Was? Das Licht anmachen. The Mad Adventures of Rabbi Jacob (1973)
Could've been a freak trying to pick her up.Vielleicht wollte einer sie anmachen. Beyond Vengeance (1973)
I'm scared. There are a thousand ways he can get to Jeannie. - He can pick his spot.Er hat tausend Möglichkeiten ausgeknobelt, wie er sich an Jean ranmachen kann. Beyond Vengeance (1973)
- You know, pick her up.- Der wollte sich ranmachen. Beyond Vengeance (1973)
I've had it! Is there no way to have a little light in here?Kann man hier nirgendwo Licht anmachen? Spasmo (1974)
- No one's gonna come down on you.- Keiner wird dich deswegen anmachen. - Nein. The Yakuza (1974)
If we ever start getting close to Danner, it better be without Shockley.Wenn wir uns an Danner ranmachen, dann aber ohne Shockley. The Bait (1975)
Why light a fire?Warum mußtest du auch das Feuer anmachen? Dog Day Afternoon (1975)
Look, get the lights back on... ... andtheairconditioner.Lassen Sie das Licht wieder anmachen, und die Klimaanlage. Dog Day Afternoon (1975)
I'll switch the TV on, Theodore.Ich werde den Fernseher anmachen, Theodore. The Pinchcliffe Grand Prix (1975)
Maybe it's better to turn the light on. And then I say something...Vielleicht sollten wir doch das Licht wieder anmachen, man hat mir gesagt... Incorrigible (1975)
Is that why you made 'em put the lights on upstairs?Sollen sie deshalb das Licht anmachen? The Killer Elite (1975)
Could anyone switch the light on?Kann mal einer das Licht anmachen? The Suspicious Death of a Minor (1975)
Can you gamble, drink vodka and pick up sluts?Kannst du zocken, Vodka trinken und Huren anmachen? Hotel Pacific (1975)
When you learn to gamble, to drink and to pick up sluts, you may be president of the union.Wenn du zocken, Vodka trinken und Huren anmachen lernst, dann kannst du der Vorsitzende der Gewerkschaften sein. Hotel Pacific (1975)
Don't turn on the light.Kein Licht anmachen. Mr. Klein (1976)
-...how would you light the match?- ...würdest du das Streichholz anmachen? Taxi Driver (1976)
Well, you sure told him. Yeah.Daraus lernt er, dass er sich nicht an dein Mädchen ranmachen soll. The Incredible Hulk: Death in the Family (1977)
Why, you could set the table and turn on some nice music... and when I come back, make me laugh, huh?Na, du könntest den Tisch decken und etwas nette Musik anmachen und wenn ich zurückkomme, bringst du mich zum lachen, hm? Same Time, Next Year (1978)
I'll start a fire.- Ich werde mal ein Feuer anmachen. Same Time, Next Year (1978)
It's a constant battle of morals, and putting children in danger.Sie sind eine moralische Bedrohung. Sie sollten sich schämen. Sich an kleine Jungs ranmachen...! The Bloodstained Shadow (1978)
When you turn on a light, think ten percent me.Wenn Sie das Licht anmachen, denken Sie zu 10 Prozent an mich. The China Syndrome (1979)
You woulda been well in.Hättest dich voll ranmachen können. Quadrophenia (1979)

German-Thai: Longdo Dictionary
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, jmdn.| จีบ, เกี้ยวพาราสี เช่น Ich mag ihn nicht. Er macht alle Frauen an. ฉันไม่ชอบเขา เขาจีบผู้หญิงไปทั่ว
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, etw.(Essen)| คลุกเคล้าให้เข้ากันดี (คลุกเครื่องปรุงอาหาร) เช่น Er ist gleich fertig. Er muß nur noch den Salat anmachen. เขาเกือบเสร็จแล้ว เขาเพียงแต่ต้องคลุกสลัดเท่านั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ton anmachento blunge [Add to Longdo]
jdn. anmachen; jdn. aufgeilento get off with someone; to try to get off with someone [Add to Longdo]
jdn. anmachen (belästigen)to chat someone up [Add to Longdo]
Mädchen anmachen; baggern; anbaggernto pull [Add to Longdo]
anmachen (sexuell); stimulierento turn on; to sex; to wind up; to arouse [Add to Longdo]
(Mörtel) anmachen; anrührento mix (mortar) [Add to Longdo]
anzünden; entzünden; anmachen; anbrennen | anzündend; entzündend; anmachend; anbrennend | angezündet; entzündet; angemacht; angebrannt | ein Streichholz anzünden | eine Zigarette anzündento light { lit, lighted; lit, lighted } | lighting | lit; lighted | to light a match | to light a cigarette [Add to Longdo]
(Hut) aufsetzen; (Licht) anmachen; (Kleid) anziehento put on [Add to Longdo]
belästigen; anmachen | belästigend; anmachend | belästigt; angemacht | er/sie belästigt | ich/er/sie belästigteto harass | harassing | harassed | he/she harasses | I/he/she harassed [Add to Longdo]
sich an jdn. heranmachento edge up to sb. [Add to Longdo]
sich an ein Mädchen heranmachento approach a girl [Add to Longdo]
mischen; anmachen (Farbe; Mörtel; Ton)to temper [Add to Longdo]
(Speisen) zubereiten; (Salat) anmachento dress [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top