ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*analysis,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: analysis,, -analysis,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analysis, break-evenการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analysis, contentการวิเคราะห์เนื้อหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analysis, networkการวิเคราะห์ข่ายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analysis, systemsการวิเคราะห์ระบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Life Cycle Analysis, LCAการวิเคราะห์วัฎจักรชีวิต, แอลซีเอ, Example: การวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์โดยดูผลกระทบทุกด้าน ทั้งจากแหล่งวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย เช่น การใช้หินสร้างถนน [สิ่งแวดล้อม]
Analysis, Comparativeการวิเคราะห์เปรียบเทียบ [การแพทย์]
Analysis, Complexationการวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน [การแพทย์]
Analysis, Coveriateวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้สถิติปรับข้อมูลในกรณี [การแพทย์]
Analysis, Drugการวิเคราะห์ยา [การแพทย์]
Analysis, Interimการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น [การแพทย์]
Analysis, Itemการวิเคราะห์ข้อสอบ [การแพทย์]
Analysis, Kinetic Reactionการวิเคราะห์แบบไคเนติก [การแพทย์]
Analysis, Qualitativeการวิเคราะห์คุณภาพ, การตรวจวัดเชิงคุณภาพ, คุณภาพวิเคราะห์, การแยกวัตถุธาตุ [การแพทย์]
Analysis, Quantitativeการวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การวิเคราะห์หาปริมาณสาร, ปริมาณวิเคราะห์, วิเคราะห์แบบปริมาณ, การวิจัยเชิงปริมาณ, การทราบจำนวนวัตถุธาตุ, การวิเคราะห์ด้านปริมาณ, การตรวจวัดเชิงปริมาณ [การแพทย์]
Analysis, Sequentialการวิเคราะห์เป็นระยะ [การแพทย์]
Analysis, Volumetricการวิเคราะห์โดยปริมาตร [การแพทย์]
Gas Analysis, Arterial Bloodการวิเคราะห์หาปริมาณของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analysis, In the last analysis, methods don't educate children; people do.

Japanese-English: EDICT Dictionary
性格診断;性格判断;性格判別;性格分析[せいかくしんだん(性格診断);せいかくはんだん(性格判断);せいかくはんべつ(性格判別);せいかくぶんせき(性格分析), seikakushindan ( seikakushindan ); seikakuhandan ( seikaku handan ); seikakuhanbets] (n) personality assessment (analysis, determination, identification) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム分析[システムぶんせき, shisutemu bunseki] system analysis, systems analysis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top