ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*amiga*

AH0 M IY1 G AH0   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amiga, -amiga-
Possible hiragana form: *あみが*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good. Amiga.สวย ส่งเพื่อน Made of Honor (2008)
For my amiga.สำหรับเพื่อนสาวของฉัน The Good Shepherd (2012)
Saludas, uh-- Amigas.- Saludos... - Amigas. The Undefeated (1969)
Sí, amigas.¡Sí, amigas! The Undefeated (1969)
Buenas noches, amiga.Buenas noches, amigaBring Me the Head of Alfredo Garcia (1974)
- Adiós, amiga.- Adios, amigaRomancing the Stone (1984)
- (giggles) No, es amiga.- (kichert) No, es amigaTwo Moon Junction (1988)
- Amiga.- AmigaTwo Moon Junction (1988)
Looks like one of the three amigos has gone adiós.Da hat wohl eine der drei Amigas adiós gesagt! Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
Muchas gracias, amigas y amigos.Muchas gracias, amigas y amigos. Yes I Can (2008)
Rosario here is my amiga.Rosario hier ist meine Amiga (Freundin). Going Down and Out in Beverly Hills (2008)
Do you know where you can buy ink for an Amiga brand fax machine?Wisst ihr vielleicht, wo man für ein Amiga-Faxgerät Tinte kaufen kann? Homer the Whopper (2009)
Uh... muchas, muchas gracias, amigas.Uhh... muchas, muchas gracias, amigas. Cornered (2011)
So! How was the premiere at Amiga?So, wie war denn die Premierenfeier bei AmigaDer verlorene Sohn (2013)
Go comb a monkey.Amiga! Geh und kämm einen Affen!" Ist alles in Ordnung? Reaching for the Moon (2013)
Amigas is 22 years.Amigas ist 22 Jahre. Dumb and Dumber To (2014)
You are pregnant, mi amiga.Du bist schwanger, mi amigaCommunity of Dreadful Fear and Hate (2015)
Buy an Amiga.Kauf einen AmigaIt Sounded Nicer in My Head (2016)
Listen, people are scared, amiga.Hör zu, die Leute haben Angst, AmigaEase for Idle Millionaires (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMIGA AH0 M IY1 G AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
がみがみ[, gamigami] (adv) (on-mim) nagging; griping [Add to Longdo]
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer [Add to Longdo]
アミーガ[, ami-ga] (n) {comp} Amiga [Add to Longdo]
烏伝神道[うでんしんとう, udenshintou] (n) Uden Shinto (Shinto doctrines enunciated by Kamo no Norikiyo of Kamigamo Shrine) [Add to Longdo]
肩身が狭い[かたみがせまい, katamigasemai] (exp,adj-i) (See 肩身の狭い) feeling ashamed [Add to Longdo]
肩身が広い[かたみがひろい, katamigahiroi] (exp) (ant [Add to Longdo]
恨みがましい[うらみがましい, uramigamashii] (adj-i) reproachful; resentful; spiteful [Add to Longdo]
止み難い[やみがたい, yamigatai] (adj-i) irresistible [Add to Longdo]
死んで花実がなるものか[しんではなみがなるものか, shindehanamiganarumonoka] (exp) (obsc) once you're dead, that's it [Add to Longdo]
死んで花実が咲くものか[しんではなみがさくものか, shindehanamigasakumonoka] (exp) once you're dead, that's it [Add to Longdo]
紙型[かみがた;しけい, kamigata ; shikei] (n) (paper) stencil; stereotype; papier-mache mold; papier-mache mould [Add to Longdo]
歯磨き(P);歯磨[はみがき, hamigaki] (n,vs) (1) dental brushing; brushing one's teeth; (2) dentifrice; toothpaste; tooth powder; (P) [Add to Longdo]
歯磨き粉[はみがきこ, hamigakiko] (n) tooth powder; toothpaste [Add to Longdo]
上方歌舞伎[かみがたかぶき, kamigatakabuki] (n) (See 上方狂言) kabuki in the style of Kyoto or Osaka [Add to Longdo]
上方狂言[かみがたきょうげん, kamigatakyougen] (n) (See 江戸狂言) kabuki in the style of Kyoto or Osaka [Add to Longdo]
上方語[かみがたご, kamigatago] (n) (See 江戸語) Edo-period Kansai dialect [Add to Longdo]
上方才六[かみがたざいろく, kamigatazairoku] (n) (arch) Edo term used to debase people from Kansai [Add to Longdo]
上方贅六[かみがたぜいろく, kamigatazeiroku] (n) people of the Kyoto area [Add to Longdo]
畳替え[たたみがえ, tatamigae] (n) renewing mats; refacing mats [Add to Longdo]
深編み笠[ふかあみがさ, fukaamigasa] (n) (See 笠,虚無僧) type of conical hat that covers the whole head (used by Komuso monks) [Add to Longdo]
神々;神神[かみがみ, kamigami] (n) gods [Add to Longdo]
神隠し[かみかくし;かみがくし, kamikakushi ; kamigakushi] (n) mysterious disappearance; being spirited away [Add to Longdo]
神憑り;神懸かり;神懸り;神がかり;神憑(io)[かみがかり, kamigakari] (n,vs) (1) divine possession; (2) eccentric behavior; (n) (3) fanaticism [Add to Longdo]
水歯磨き;水歯磨[みずはみがき, mizuhamigaki] (n) (obsc) (See 嗽薬) mouthwash [Add to Longdo]
石畳貝[いしだたみがい;イシダタミガイ, ishidatamigai ; ishidatamigai] (n) (uk) toothed top shell (Monodonta labio) [Add to Longdo]
赤みがかった[あかみがかった, akamigakatta] (adj-f) rufous or reddish (esp. for ornithology) [Add to Longdo]
赤味がかる;赤味掛かる[あかみがかる, akamigakaru] (exp,v5r) to be tinged red [Add to Longdo]
南側[みなみがわ(P);なんそく, minamigawa (P); nansoku] (n) south side; (P) [Add to Longdo]
波貝[なみがい;ナミガイ, namigai ; namigai] (n) (uk) Japanese geoduck (Panopea japonica) [Add to Longdo]
波型[なみがた, namigata] (adj-no) corrugated [Add to Longdo]
波形[なみがた;はけい, namigata ; hakei] (n,adj-no) (1) wavy form; ripply shape; (2) (はけい only) waveform [Add to Longdo]
波頭[なみがしら;はとう, namigashira ; hatou] (n) wave crest; whitecaps [Add to Longdo]
髪が薄い[かみがうすい, kamigausui] (exp) (See 髪の薄い) having thin hair [Add to Longdo]
髪型[かみがた, kamigata] (n) hairdo [Add to Longdo]
髪形[かみがた, kamigata] (n) hair style; coiffure; hairdo; (P) [Add to Longdo]
髪頭[かみかしら;かみがしら, kamikashira ; kamigashira] (n) (1) hair on one's head; (2) head; top of one's head; (3) (かみがしら only) kanji "hair" radical at top [Add to Longdo]
並み型[なみがた, namigata] (n) ordinary or regulation size [Add to Longdo]
編み笠;編笠[あみがさ, amigasa] (n) braided hat [Add to Longdo]
編笠茸[あみがさたけ, amigasatake] (n) morel mushroom [Add to Longdo]
網頭[あみがしら, amigashira] (n) kanji "net" radical [Add to Longdo]
練り歯磨き;練歯磨き;練歯磨;煉り歯磨き;煉歯磨[ねりはみがき, nerihamigaki] (n) toothpaste [Add to Longdo]
睨みが利く;睨みがきく[にらみがきく, niramigakiku] (exp,v5k) (obsc) to have authority (over) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アミーガ[あみーが, ami-ga] Amiga [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
歯磨き[はみがき, hamigaki] Zahnpasta [Add to Longdo]
畳替え[たたみがえ, tatamigae] Auswechseln_von_Tatami [Add to Longdo]
紙型[かみがた, kamigata] (Papier)Matritze, Gussform [Add to Longdo]
肩身が広い[かたみがひろい, katamigahiroi] sich_stolz_fuehlen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  amiga
   friend

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

  amiga
   friend(amikino)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top