ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*affirmant*

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: affirmant, -affirmant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affirmant[N] ผู้ที่ยืนยัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affirmant \Af*firm"ant\ ([a^]f*f[~e]rm"ant), n. [L. affirmans,
   -antis, p. pr. See {Affirm}.]
   1. One who affirms or asserts.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) One who affirms, instead of taking an oath.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*affirmant *

 


  

 
affirmant
 • ผู้ที่ยืนยัน[Lex2]
 • (อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top