ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*acinus*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acinus, -acinus-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acinus(แอส' ซินัส) n., (pl. -ni) พวงผลไม้คล้ายองุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acinusกระเปาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you ever heard of the thylacine?Haben Sie je vom Thylacinus gehört? QSO (2016)
On the other side of this door is a woman who is working to bring the thylacine back to life.Auf der anderen Seite der Tür ist eine Frau, die daran arbeitet, den Thylacinus wieder zum Leben zu erwecken. QSO (2016)
Tonight, Dr. Kagawa has fully sequenced the thylacine genome.Heute Abend hat Dr. Kagawa das Genom des Thylacinus vollständig sequenziert. QSO (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
袋狼[ふくろおおかみ;フクロオオカミ, fukuroookami ; fukuroookami] (n) (uk) Tasmanian tiger (Thylacinus cynocephalus); thylacine; Tasmanian wolf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acinus \Ac"i*nus\ ([a^]s"[i^]*n[u^]s), n.; pl. {Acini}. [L.,
   grape, grapestone.]
   1. (Bot.)
    (a) One of the small grains or drupelets which make up
      some kinds of fruit, as the blackberry, raspberry,
      etc.
    (b) A grapestone.
      [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) One of the granular masses which constitute a
    racemose or compound gland, as the pancreas; also, one of
    the saccular recesses in the lobules of a racemose gland.
    --Quain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acinus
   n 1: one of the small drupes making up an aggregate or multiple
      fruit like a blackberry
   2: one of the small sacs or saclike dilations in a compound
     gland

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 acinus
  1. berry
  2. grape

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top