Search result for

*峠*

(39 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -峠-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうげ, ] (n ) 1)สันเขา 2)ช่วงที่ยากหรือลำบากที่สุด(ของงาน โรค ฯลฯ), See also: R. 芝(柴),

Japanese-English: EDICT Dictionary
碓氷[うすいとうげ, usuitouge] (n) Usui Pass [Add to Longdo]
[とうげ, touge] (n,n-suf) ridge; (mountain) pass; difficult part; (P) [Add to Longdo]
を越える[とうげをこえる, tougewokoeru] (exp,v1) (See を越す) to cross a pass [Add to Longdo]
を越す[とうげをこす, tougewokosu] (exp,v5s) to cross over a pass; to finish the most difficult part; to be over the worst (e.g. an illness) [Add to Longdo]
越え[とうげごえ, tougegoe] (exp,n) crossing a mountain pass [Add to Longdo]
[とうげみち, tougemichi] (n) road over a mountain pass [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The patient is now safe.病人はもうを越した。
The boom has peaked out.ブームはを越した。
It began to rain as we came near the pass.私達がにさしかかる頃に雨になった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see that pass?[JA] が見えるかい? Logan (2017)
I lost Sarkissian at the Cahuenga pass.[JA] コウェンガでサーキシャンを見失った. What He Beheld (2008)
He's very sick and... the next few days are gonna be critical.[JA] とても重病なの ここ2、3日が My First Mister (2001)
Even the plains... even Berlin has its hidden passes... and it's only there that begins my country... the country of the tale.[JA] 平地のベルリンにも- が隠れているはずだ 私の母なる国 Wings of Desire (1987)
I think I'm over the hump.[JA] は越えた Chapter 9 (2013)
Why doesn't everyone see from childhood... the passes, doors and crevices... on the ground, and above in the sky?[JA] 子供のときになぜ だれも 道や 切り通しや 間道を見ないのか? Wings of Desire (1987)
Well as I've always maintained, the corner turn oil line would be a boon to this state's economy.[JA] 私が強力に推進した結果 パイプライン問題はを越して この州の経済に 恩恵をもたらす様に成ります I Am Wrath (2016)
The roads over the pass near Dunland.[JA] 褐色人の国近くのを 越えて行った The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
He... probably won't make it through the night.[JA] 夜がかもしれない Pilot (2014)
Where is the top of the pass here?[JA] はどこだ? Wings of Desire (1987)
Gas station, Road to the Paulson Pass..[JA] ガソリンスタンドに ポールソン... Mama (2013)
The first drifters invented drifting... out here in the mountains by feeling it.[JA] 初めはで 体に叩き込むんだ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
DK picked this road for a reason. This is his mountain.[JA] DKは走り慣れた このを選んだんだ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Here he comes himself.[JA] は越えた Rust and Bone (2012)
Okay, here's where dad went. It's called Blackbottle Ridge, Colorado.[JA] さて、父さんはコロラドのブラックボトルって 呼ばれてる辺りに行ったみたいだな Pilot (2005)
Henry, I'm just about reaching a point where I... Pardon me.[JA] ちょうど 研究がにさしかかって... Creepshow (1982)
This is easier.[JA] は越えた Soul Survivor (2014)
Yes. And he's out of danger.[JA] は越えました The Recluse in the Recliner (2014)
In spring the snows will melt and the passes will open.[JA] 春が来れば雪も解け の道が開かれる 春が来れば雪も解け の道が開かれる The Last Samurai (2003)
Our intelligence suggests that Ramsey will be transported... by an armed motorcade through the Caucasus mountain range.[JA] ラムゼイはいま 武装した護衛と ... ... カウカソのを 移動中です Furious 7 (2015)
The road from Le Grand Bornand, up the Col Du Télégraphe, down to Valloire, Montgenèvre and Sestriere.[JA] コースはル・グラン=ボルナンから テレグラフを登り ヴァロワールへと下り モンジェネヴルそしてセストリエーレを目指します The Program (2015)
We must take the pass of Caradhras.[JA] カラズラスのへ向かおう The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I care not. So, Gandalf, you try to lead them over Caradhras.[JA] 当然だろう ガンダルフめ カラズラスを越える気だな The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Five legions to block Deadwind Pass.[JA] 5個の軍団がデッドウィンドで敵を防ぐ Warcraft (2016)
Five for Deadwind Pass.[JA] デッドウィンドに5軍団 Warcraft (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
十国[じっこくとうげ, jikkokutouge] (Pass in Hakone) [Add to Longdo]
[とうげ, touge] -Pass (Bergpass) [Add to Longdo]
を越す[とうげをこす, tougewokosu] einen_Pass_ueberqueren [Add to Longdo]
[とうげみち, tougemichi] Passweg, Passstrasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top