Search result for

*は*

(404 entries)
(0.0996 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -は-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
今日[konniti-wa] (greetings ) Good morning.
こんなもんじゃねぇ (slang ) I ain't the problem.
周波数特性[しゅうはすうとくせい] (n ) Frequency Response
本開発[ほんかいはつ] (n ) development

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お早う[およう, ohayou] (phrase) สวัสดีตอนเช้า
[い, hai] (n) ใช่
ウェハー[うえー, ueha-] (n ) แผ่นชิพหรือไมโครชิพ (ทางวิศกรรมไฟฟ้า)
Image:
シーア派[しーあ, shi-aha] (n) มุสลิมนิกายซีอะห์
ハイフン[いふん, haifun] (n) ยติภังค์
ハンセン病[んせんびょう, hansenbyou] (n) โรคเรื้อน
リハーサル[りーさる, riha-saru] (n) การฝึกซ้อม (โดยจะใช้เฉพาะอย่างยิ่งกับ การฝึกซ้อมการบรรยายสำหรับเตรียมการประชุมวิชาการ), See also: S. practice, rehearsal
上半期[かみんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก
下半期[しもんき, shimohanki] (n) ครึ่งปีหลัง
二十日[つか, hatsuka] (n) วันที่ 20 ของเดือน, 20 วัน
二十歳[たち, hatachi] (n) อายุ 20 ปี
人生の春[じんせいのる, jinseinoharu] ฤดูใบไม้ผลิของชีวิต/เวลาแห่งความเป็นหนุ่มสาว
今晩[こんばん, konbanha] (phrase) สวัสดีตอนเย็น
俳優[いゆう, haiyuu] (n) นักแสดง
[ち, hachi] (n) แปด (จำนวน)
初めて[じめて, hajimete] (n adv) เป็นครั้งแรก
初物[つもの, hatsumono] (n) พืชผัก ผลไม้ หรือปลา ที่เก็บเกี่ยว หรือจับได้ในช่วงต้นฤดู
初詣[つもうで, hatsumoude] (n) การไปวัดครั้งแรกของปีใหม่
判決[んけつ, hanketsu] (n) คำพิพากษา
十八[じゅうち, juuhachi] (n) สิบแปด
半分[んぷん, ] (n adv) ครึ่ง
半径[んけい, hankei] (n) รัศมี
博士[かせ, hakase] (n) ดอกเตอร์
博物館[くぶつかん, hakubutsukan] (n) พิพิธภัณฑ์
[また, mataha] นอกจากนั้น ยิ่งกว่านั้น
反米[んべい, hanbei] (n) การต่อต้านสหรัฐอเมริกา
[か, haka] (n) สุสาน
夕飯[ゆうん, yuuhan] (n) ข้าวเย็น, อาหารมื้อเย็น
始めに[じめに, hajimeni] (prep) ก่อนอื่น, เริ่มต้นด้วย
宿泊[しゅくく, shukuhaku] (n) ที่พัก
廃止[いし, haishi] (n vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)
後輩[こうい, kouhai] (n colloq) รุ่นน้อง, See also: S. 年下, A. 先輩,
恥ずかしい[ずかしい, hazukashii] (adj) รู้สึกอาย,ละอาย, ขายหน้า
拍手[くしゅ, hakushu] (n) การปรบมือ
支配人[しいにん, shihainin] (n) ผู้จัดการทั่วไป (มักใช้กับโรงแรม หรือร้านอาหาร)
敗訴[いそ, haiso] (n) แพ้(คดีความ)
敗退[いたい, haitai] (n) แพ้ตกรอบ
新車初公開[しんしゃつこうかい, shinshahatsukoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車発表会,
新車発表会[しんしゃっぴょうかい, shinshahappyoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車初公開,
早い[やい, hayai] (adj) เช้า, เร็ว
[る, haru] (n) ฤดูใบไม้ผลิ
春雨[るさめ, harusame] (n) วุ้นเส้น
[し, hashi] (n) สะพาน
歯医者[いしゃ, haisha] (n) ทันตแพทย์, หมอฟัน
発表[っぴょう, happyou] (n) บรรยาย,แสดงให้เห็น
発送[っそう, hassou] (n) การจัดส่ง, การส่งต่อ
発電[つでん, hatsuden] (n) การผลิตกระแสไฟฟ้า
白菜[くさい, hakusai] (n) ผักกาดขาว
矧ぐ[ぐ, hagu] (vt) เชื่อมต่อ,เอามาติดกัน
礼拝[れいい, reihai] (n) นมัสการ กราบไหว้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
名前を馳せる[なまえをせる, namaewohaseru] (vt) ได้รับการขนานนามว่า
沙魚[ぜ, haze] (n) ปลาบู่
ストレス発散[すとれすっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคลายความเครียด
判断[んだん, handan] (n vi vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ
裸足[だし, hadashi] (adj adv) เท้าเปล่า,ไม่ใส่รองเท้า , See also: S. shoeless,
配偶者[いぐうしゃ, haiguusha] (n) คู่สมรส
貼り付ける[りつける, haritsukeru] (vt) การแปะติด
犯行[んこう, hankou] (n) อาชญากรรม , See also: R. 犯人
反対[んたい, hantai] (n prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม , See also: S. 逆,
炊飯器[すいんき, suihanki] (n) หม้อหุงข้าว
派手(な)[で(な), hade ( na )] (adj) (สี)ฉูดฉาด, สด, แดงแจ๋, ฟู่ฟ่า, ดอกดวง ฯลฯ
搬入[んにゅう, hannyuu] (n vt) การนำเข้า, การขนเข้ามา, การลำเลียงเข้ามา เช่น 設備搬入(せつびんにゅう): การนำเข้าเครื่องจักร, การลำเลียงเครื่องจักรเข้ามา
破断[だん, hadan] (n) การแตก, การกระจาย(ศัพท์ช่าง)
開発途上国[かいつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) ประเทศกำลังพัฒนา
減り張り[めりり, merihari] (n) ความสูงต่ำของเสียง, มีขึ้นมีลง, ความผ่อนปรน
墓参り[かまいり, hakamairi] (n) การไหว้บรรพบุรุษ, พิธีไหว้บรรพบุรุษ, การไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน, เชงเม้ง
墓参りに行きます。
ไปเชงเม้ง , See also: R. 墓
白血球[っけっきゅう, hakkekkyuu] เซลล์เม็ดเลือดขาว
ハアハア[あ, haahaa] แฮ่กๆ
吐き出す[きだす, hakidasu] (modal verb) อาเจียน
灰皿[いざら, haizara] (n) ที่เขี่ยบุหรี่
[やぶさ, hayabusa] เหยี่ยว
発疹チフス[っしんちふす, hasshinchifusu] (n) โรคไข้รากสาด
[こ, hako] (n) กล่อง
早口言葉[やくちことば, hayakuchikotoba] (vt) การพูดเร็วๆจนลิ้นพันกัน, ลิ้นพันกันจากการพูดเร็วๆ, ลิ้นพันกัน
発布[っぷ, happu] การประกาศใช้กฎหมาย
[く, haku] ตบตี, ต่อย, ตี
博士論文[くしろんぶん, hakushironbun] (n) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
周波数[しゅうすう, shuuhasuu] ความถี่คลื่นไฟฟ้า
排水[いすい, haisui] (n) การปล่อยน้ำทิ้ง, การระบายน้ำ
派遣[けん, haken] การส่งไปประจำการ
走り[しり, hashiri] การวิ่ง , ผลไม้ผักปลา , ต้นฤดู , จุดเริ่มปรากฏการณ์
発売[つばい, hatsubai] (n) การวางตลาด การออกขาย
発行[っこう, hakkou] (vi) การออก(สิ่งพิมพ์)
平版[へいん, heihan] (n) มุมตรง
発電機[つでんき, hatsudenki] (n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
破棄[き, haki] เพิกถอน, ตัดทิ้ง, ให้เป็นโมฆะ
取り外す[とりずす, torihazusu] รื้อ,ถอดออก,แยกออก
貼り付ける[りつける, haritsukeru] แปะ ติด
貼り付ける[りつける, haritsukeru] แปะ ติด
幅不良[ばふりょう, habafuryou] ความกว้างไม่ได้
半部族[んぶぞく, hanbuzoku] (n) ลูกครึ่ง
背徳[いとく, haitoku] การไม่ซื่อสัตย์ ความเสื่อมทราม
常習犯[じょうしゅうん, joushuuhan] ความไม่เข็ดหลาบ ทำความผิดจนเป็นเรื่องปกติ
誘拐犯人[ゆうかいんにん, yuukaihannin] (n) โจรเรียกค่าไถ่
敗者[いしゃ, haisha] (adv) พ่ายแพ้
波長[ちょう, hachou] ความยาวคลื่น
花弁[なびら, hanabira] (n) กลีบดอกไม้
半分[んぷん, hanpun] ึีครึ่งนาที
正弦波[せいげん, seigenha] (n) คลื่นรูปซายน์ , See also: R. 三角波、矩形波
三角波[さんかく, sankakuha] (n) คลื่นรูปสามเหลี่ยม คลื่นรูปฟันปลา , See also: R. 正弦波、矩形波

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生える[える, haeru] Thai: งอก English: to grow
生える[える, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up
生える[える, haeru] Thai: (ฟัน)ขึ้น English: to cut (teeth)
謀る[かる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
謀る[かる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
人前で[ひとまえで, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
開発[かいつ, kaihatsu] Thai: พัฒนาให้เจริญ English: development
外れる[ずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
外れる[ずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
計る[かる, hakaru] Thai: วัด English: to measure
始める[じめる, hajimeru] Thai: เริ่ม English: to begin
始める[じめる, hajimeru] Thai: เริ่มต้น English: to start (vt)
放つ[なつ, hanatsu] Thai: ปล่อย English: to release
放つ[なつ, hanatsu] Thai: ปล่อยให้เป็นอิสระ English: to free
放つ[なつ, hanatsu] Thai: ยิง English: to fire
発表会[っぴょうかい, happyoukai] Thai: งานสัมมนารายงานผล
東京発[とうきょうつ, toukyouhatsu] Thai: ที่ออกจากโตเกียว
販売[んばい, hanbai] Thai: การขาย English: sale
話せる[なせる, hanaseru] Thai: พูดได้ English: to be able to speak
やる[やる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยม English: to be popular
やる[やる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
発売[つばい, hatsubai] Thai: การวางตลาด English: sale (vs)
判例[んれい, hanrei] Thai: คดีตัวอย่าง English: (judicial) precedent
省く[ぶく, habuku] Thai: งดเว้น English: to omit
省く[ぶく, habuku] Thai: กำจัด English: to eliminate
正反対[せいんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
履く[く, haku] Thai: สวม(รองเท้า) English: to wear
履く[く, haku] Thai: สวม(กางเกง) English: to put on (lower body)
切り離す[きりなす, kirihanasu] Thai: แยกห่างจากกัน English: to detach
測る[かる, hakaru] Thai: วัด English: to measure
測る[かる, hakaru] Thai: ชั่งน้ำหนัก English: to weigh
発行所[っこうしょ, hakkousho] Thai: สำนักพิมพ์
走る[しる, hashiru] Thai: วิ่ง English: to run
吐く[く, haku] Thai: อาเจียน English: to vomit
人材開発部[じんざいかいつぶ, jinzaikaihatsubu] Thai: แผนกพัฒนาบุคคลากร English: Career Development Dept.
大外れ[おおずれ, oohazure] Thai: ผิดพลาดมาก English: utter failure
大外れ[おおずれ, oohazure] Thai: เดาผิด(มาก) English: wrong guess
離す[なす, hanasu] Thai: แยกออก English: to part
離す[なす, hanasu] Thai: จับแยก English: separate
払う[らう, harau] Thai: จ่าย English: to pay
払う[らう, harau] Thai: ปัด English: to brush
払う[らう, harau] Thai: ใส่ใจ
晴れる[れる, hareru] Thai: อากาศแจ่มใส English: to be sunny
晴れる[れる, hareru] Thai: ปลอดโปร่ง
晴れる[れる, hareru] Thai: ฝนหยุดตก
始まる[じまる, hajimaru] Thai: เริ่ม English: to begin
外泊[がいく, gaihaku] Thai: การไปค้างคืนนอกบ้าน English: spending night away from home
話合い[なしあい, hanashiai] Thai: การเจรจาตกลงกัน
八月[ちがつ, hachigatsu] Thai: เดือนสิงหาคม English: August
運ぶ[こぶ, hakobu] Thai: เอาสิ่งของเป็นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: to transport

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
糗;麨[ったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
[い, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
襅(oK)[ちや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
[ばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
[まち;ハマチ, hamachi ; hamachi] (n) (uk) (ksb [Add to Longdo]
鮞(oK)[ららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
[す;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
83会[ちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
8の字;八の字[ちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
8進数;八進数[ちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
P波;ピー波[ピー, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
S波;エス波[エス, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
W杯[ワールドカップ(P);ダブルい, wa-rudokappu (P); daburu hai] (n) World Cup (soccer); (P) [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
[, ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
ありゃしない;ありしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
ある意味で[あるいみで, aruimideha] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
いと[, itohan] (n) (ksb [Add to Longdo]
いや[, iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
いろ歌;伊呂波歌[いろうた, irohauta] (n) iroha poem [Add to Longdo]
いろ歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
[, oha] (int) (abbr) (See お早う) Good morning!; Hi! [Add to Longdo]
か参り[おかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
よっす[, ohayossu] (exp) (See お早う) G'morning; Hi! [Add to Longdo]
おば[, obahan] (n,adj-na) (1) (ksb [Add to Longdo]
おぼれる者わらをもつかむ;おぼれる者藁をもつかむ;溺れる者藁をも掴む[おぼれるものわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お花見[おなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
お歯黒[おぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening [Add to Longdo]
お手並み拝見;お手並拝見;御手並み拝見;御手並拝見[おてなみいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got [Add to Longdo]
お初;御初[おつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・つ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
お初をいただく;お初を頂く[おつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season [Add to Longdo]
お針;御針[おり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress [Add to Longdo]
お針子;御針子[おりこ, ohariko] (n) (See 御針,針子) seamstress [Add to Longdo]
お世辞にもうまいと言えない;お世辞にもうまいといえない[おせじにもうまいといえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
お早う(P);御早う[およう, ohayou] (int) (uk) (abbr) (from お早く) (See お早うございます,早い) Good morning; (P) [Add to Longdo]
お早うございます[おようございます, ohayougozaimasu] (int) (uk) (pol) (See お早う) good morning; (P) [Add to Longdo]
お婆[おばる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
お萩;御萩[おぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are crazy.あなた狂ってる。
You're fired.おまえ首だ。
Hello, Tom.こんにち、トム。
It is a book.それ本です。
Action!演技じめ!
I'm a baker.パン屋です。
I'm a doctor.医者です。
I am free.暇だ。
I am busy now.今忙しい。
I help him.彼を手伝います。
I'm poor man.貧乏です。
Tastes differ.趣味異なる。
Iron is hard.固い。
How is weather?天気どうですか。
He can swim.泳げる。
Will he die?死ぬでしょうか。
He is my father.私の父です。
Who is he?誰?
He is a thief.泥棒だ。
They are human.彼ら、人間です。
She tried.彼女、試した。
Who is she?彼女誰ですか。
She looks sad.彼女悲しそうだ。
You look sick.貴方顔色が悪い。
What's its name?名前何ですか。
#B: 靴直し 靴型 から 離れる な[3]
Do you have rice?ご飯置いてますか。
Off it went.それ出ていった。
Is it fine gold?それ純金。
The sign '&' stands for 'and'.&という記号、andを指す。
The mark "&" stands for "and".&のマークandの文字を表す。
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.(自転車に乗って)フーッ、この坂道きついよ。でも帰り楽だよね。
As it is, prices are going up every week.実のところ物価毎週上昇している。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女ゆっくりと注意深く言う。 [F]
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼女にあった」と彼言った。
How do you spell 'pretty'?「pretty」の綴り
What does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)「There is a tide」とどういう意味ですか。(シェークスピアのジュリアス・シーザー)
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oと何を表しているの」「未確認飛行物体のことだと思う」
'Ah' is an interjection.「ああ」感嘆詞だ。
He's a nice guy - that's unanimous.「あいついい奴だ」と皆が異口同音に言う。
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」天使そういうと、稲妻が走るもやもやの煙の中へ消えていった。
"Where is your house?" "It is over there."「あなたの家どこですか」「それ向こうです」
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事本当にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事なに?」と小さい白いウサギが聞きました。
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの自動車どこの製品ですか」「フォード社のです」
"Can I use your dictionary? "Yes, here you are."「あなたの辞書を使ってもいいですか」「い、どうぞ」
"Where are your books?" "They are on the desk."「あなたの本どこですか」「それら机の上です」
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなた、いつも何を考えているの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"You are Israel's teacher," said Jesus.「あなたイスラエルの教師でしょう」とイエスいった。
"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."「あなたいつテレビを見ますか」「夕食後です」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And that's when somebody found out about his past, used it as a forensic countermeasure to throw us off track by framing him.[CN] τΤ笵筁 ノ盎琩も琿炒甡ㄓ絢и Angels (2014)
The only thing out of the ordinary was a small box of chocolates delivered to the house.[CN] 斑盽碞琌Τ舶ォ盚產 Fatal (2014)
Those Canadians, the seem so sweet and innocent, but when they go bad, they go Darth Vader bad.[CN] 胊癬ㄓ 臭ゑ笷吹蝴笷 (琍瞴驹い) Angels (2014)
Well, the table was pretty packed anyway.[CN] -  タ常骸 Phoenix Rising (2014)
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.[JA] (佑希) 彼女人気小説家 荻江(おぎえ) 響(ひびき)の 一人娘なんですよ Confrontation (2017)
It didn't cost me much, but it ruined my plan.[JA] (佑希) 安く済みましたけど 計画が狂ってしまいました Confrontation (2017)
By normal logic, it's only natural.[JA] それ 世の中の理屈で言っても当然です Emotions (2017)
And like the opposing sides, truth is a magnet and it sticks to you.[CN] 碞钩琌ㄢ伐 痷ッ环合ホ ま帝伐┦ Angels (2014)
They're ... they're the biggest contributor to the anti-GMO labeling lobby.[CN] 琌癸锣膀笴弧舱麓程秘 Food for Thought (2014)
You should really lock your door.[JA] (ひとみ) 鍵かけたほうがいいですよ Emotions (2017)
Chef Holden was an anti-GMO activist.[CN] Holden紁琌癸锣膀縩伐だ Food for Thought (2014)
Minami Shirakawa's life... was worth only ten million yen.[JA] 白川美波の命 たったの1千万円だったんですよ Confrontation (2017)
Yes.[JA] (砂子(すなこ)) Emotions (2017)
It's because... that's the way I want it.[JA] それ僕の 個人的なルールだ Emotions (2017)
-Put her in there. -Yes, sir.[JA] (砂子)しまっとけ (神田) Emotions (2017)
Forensic countermeasure.[CN] 盎琩惫琁 Angels (2014)
Will you be able to pick up after yourself[CN] 300)\blur2}你还能够说是你吗 300)\blur2}お前お前だと言い切れるのか 300)\blur2}崩坏的砂器散落一地 Mercy: Raid on Stohess District, Part 2 (2013)
It's true for novels, and TV dramas as well, I'm sure.[JA] それ小説も きっとテレビドラマも同じことで Confrontation (2017)
Even simpler, if it won an award, or something.[JA] 分かりやすいの 賞を取ったり... Confrontation (2017)
All those other people were prepared to die[JA] あの人たちに 死ぬ覚悟があったんです Emotions (2017)
I'm never going to live with anyone again.[JA] 僕もう 誰とも暮らさないよ Emotions (2017)
Minami...[JA] 美波ちゃん... Confrontation (2017)
At first, because I was your fan.[JA] 最初ファンだったから Emotions (2017)
Yes.[JA] (花木) Emotions (2017)
I need hazmat and critical-incident-response team at Copley plaza now.[CN] и惠璶ネて舱㎝ㄆン莱舱 ㄓ炊約初 皑 Food for Thought (2014)
I came here today to show you something.[JA] 今日 見せたいものがあって来たんです Emotions (2017)
You need friends if you want to play.[JA] 遊びに友達が必要ですから Confrontation (2017)
The two entwine; the couple penshes unshakable[CN] 200)}街眠れと 200)}即使城市进入睡眠 Tokyo Ghoul (2014)
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?[JA] ひとみちゃん 招待状に 命を失う可能性があるって 書いてあったんだよね Emotions (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世の中の理屈で 言い表せないような原石を掘り出し Emotions (2017)
Here.[JA]  Emotions (2017)
I will.[JA]  Emotions (2017)
He lied about being in the apartment.[CN] - タ碞琌ぃ癸 Burden of Proof (2014)
It's recording anyway, just smile[CN] タ常╃ Girls (2014)
I hope this one sells.[JA] 今度売れてくれると いいんですけどね Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任を感じるとか 自分そうだから こうだから... Emotions (2017)
..freed us.[CN] τ睦и Man of Steel (2013)
She's responding...[CN] Τ莱 Girls (2014)
We profiled that this unsub would be submissive in public and dominant with the prostitutes, and McIntyre is the opposite.[CN] и暗凹糶粄 好デ癸畓墩 癸Р眏墩 McIntyre玱 Angels (2014)
Were there any companies that didn't like hearing the word "no" for an answer?[CN] Τ⊿Τそ稰砆┶荡? Food for Thought (2014)
You have to return his phone anyway[CN] タ璶眔р筿杠临倒癸ぃ癸 Girls (2014)
Mr. Michima... it seems that you actually have talent as a novelist.[JA] 道間さん あなた 小説家としての実力 それなりに あったみたいですね Confrontation (2017)
If an orphan high-school girl had died in that fire, society would have enjoyed it more.[JA] 施設育ちの女子高生が焼死 世間もっと喜んだし 食いついたでしょうね Confrontation (2017)
No regrets.[CN] 睝ぃ The Drama in the Queen (2014)
I can't defeat that woman.[JA] "私あの女に勝てない" Emotions (2017)
He wa...[CN] 他, Honeymoon (2014)
It's the secret sauce. Chef Holden was opposed to GMOs.[CN] 硂碞琌ê籹骆ツ Holden癸锣膀玻珇 Food for Thought (2014)
Well, I ain't goin' out there until this cools down.[CN] - タ硂ㄆㄠぃ氨 иぃ Angels (2014)
Mr. Shin Michima, how does it feel to be a successful novelist?[JA] 道間 慎さん 売れっ子小説家になった気分 いかがですか? Confrontation (2017)
I'm sure that Minami never had a look like this on her face.[JA] こんな情けない顔 してなかったずです Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ん用レジスタ[んようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
ん用階層ファイルモデル[んようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
ん用体[んようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
ん用定義[んようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
ん用的試験項目[んようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
ん用的試験項目群[んようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
より小さいまた等しい[よりちいさいまたひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまた等しい[よりおおきいまたひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
アンチハッキング[あんちっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
エンハンストモード[えんんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
オンライン版[オンラインん, onrain han] on-line version, on-line edition [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
クアドハイト[くあどいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
クライアントハブ[くらいあんとぶ, kuraiantohabu] client hub [Add to Longdo]
クリアリングハウス[くりありんぐうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
クロック周波数[クロックしゅうすう, kurokku shuuhasuu] clock frequency [Add to Longdo]
グリフ配置量[ぐりふいちりょう, gurifuhaichiryou] glyph metrics [Add to Longdo]
コンテントハンドラー[こんてんとんどらー, kontentohandora-] content handler [Add to Longdo]
シグナルハンドラ[しぐなるんどら, shigunaruhandora] signal handler [Add to Longdo]
システム開発[システムかいつ, shisutemu kaihatsu] system development [Add to Longdo]
シリコンウェハ[しりこん'うえ, shirikon ' ueha] silicon wafer [Add to Longdo]
スイッチングハブ[すいっちんぐぶ, suicchinguhabu] switching hub [Add to Longdo]
スター形配線リングネットワーク[スターけいいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network [Add to Longdo]
スタックハブ[すたっくぶ, sutakkuhabu] stack(able) hub [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]
ステム幅整合[ステムばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[すぺくとるんねば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
セット販売[セットんばい, setto hanbai] bundle (vs) [Add to Longdo]
セル廃棄[セルいき, seru haiki] cell discarding [Add to Longdo]
セル廃棄率[セルいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
セル配列[せるいれつ, seruhairetsu] cell array [Add to Longdo]
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいつ, sofutouea kaihatsu] software development [Add to Longdo]
ソフトハイフン[そふといふん, sofutohaifun] soft hyphen [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
ダブルハイト[だぶるいと, daburuhaito] double-height (a-no) [Add to Longdo]
テキスト配置[テキストいち, tekisuto haichi] text alignment [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
データ発信元認証[データっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
デモ版[デモん, demo han] demo version [Add to Longdo]
トークン発生レート[トークンっせいレート, to-kun hassei re-to] token issue rate [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ご飯[ごん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
デ杯[でい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[でいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
三浦半島[みうらんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]
両刃の剣[もろのつるぎ, morohanotsurugi] zweischneidiges_Schwert [Add to Longdo]
二十歳[たち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]
京阪[けいん, keihan] Kyoto_und_Osaka [Add to Longdo]
[く, haku] AELTESTER BRUDER, GRAF [Add to Longdo]
伯仲[くちゅう, hakuchuu] ebenbuertig_sein, gewachsen_sein [Add to Longdo]
伯爵[くしゃく, hakushaku] -Graf [Add to Longdo]
伴侶[んりょ, hanryo] Begleiter, Gefaehrte [Add to Longdo]
余波[よ, yoha] Nachwirkung, -Folge [Add to Longdo]
佳人薄命[かじんくめい, kajinhakumei] Glueck_und_Schoenheit_vertragen sich_selten) [Add to Longdo]
併発[へいつ, heihatsu] das_Zusammentreffen, Komplikation [Add to Longdo]
[い, hai] SCHAUSPIELER [Add to Longdo]
俳人[いじん, haijin] Haiku-Dichter [Add to Longdo]
俳優[いゆう, haiyuu] Schauspieler [Add to Longdo]
俳句[いく, haiku] Haiku (17silbiges japanisches Gedicht) [Add to Longdo]
偶発[ぐうつ, guuhatsu] zufaellige_Entstehung [Add to Longdo]
働き[たらき, hataraki] Arbeit, Funktion, Wirkung, Faehigkeit [Add to Longdo]
働き口[たらきぐち, hatarakiguchi] Stelle (Arbeit), Position [Add to Longdo]
働き手[たらきて, hatarakite] Arbeiter, Ernaehrer [Add to Longdo]
働き者[たらきもの, hatarakimono] harter_Arbeiter, tuechtiger_Mann [Add to Longdo]
働く[たらく, hataraku] arbeiten [Add to Longdo]
党派[とう, touha] Partei, Fraktion [Add to Longdo]
入る[いる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]
八丈島[ちじょうじま, hachijoujima] (Insel suedlich von Tokyo) [Add to Longdo]
八方[っぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
公判[こうん, kouhan] (oeffentliche) Gerichtsverhandlung [Add to Longdo]
共犯[きょうん, kyouhan] Mitschuld [Add to Longdo]
凡例[んれい, hanrei] Vorbemerkung [Add to Longdo]
[, ha] Schneide [Add to Longdo]
刃先[さき, hasaki] Klinge [Add to Longdo]
刃物[もの, hamono] Schneidewerkzeug, Schneidewaren [Add to Longdo]
切り離す[きりなす, kirihanasu] abschneiden, abtrennen [Add to Longdo]
[つ, hatsu] ui- = erste [Add to Longdo]
[つ, hatsu] hatsu- = erste [Add to Longdo]
初め[じめ, hajime] Anfang [Add to Longdo]
初めて[じめて, hajimete] das_erste_Mal [Add to Longdo]
初恋[つこい, hatsukoi] erste_Liebe [Add to Longdo]
初版[しょん, shohan] Erstauflage, Erstausgabe [Add to Longdo]
初雪[つゆき, hatsuyuki] der_erste_Schnee (der Saison) [Add to Longdo]
判事[んじ, hanji] Richter [Add to Longdo]
判断[んだん, handan] Urteil [Add to Longdo]
判断力[んだんりょく, handanryoku] Urteilskraft [Add to Longdo]
判明[んめい, hanmei] klar_werden, sich_herausstellen [Add to Longdo]
判決[んけつ, hanketsu] Urteil, Urteilsspruch, Entscheidung [Add to Longdo]
制覇[せい, seiha] Eroberung, Beherrschung, -Sieg, Meisterschaft [Add to Longdo]
前半[ぜんん, zenhan] die_erste_Haelfte [Add to Longdo]
励ます[げます, hagemasu] aufmuntern, ermuntern, anspornen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top