Search result for

*ออกไปให้พ้น*

(55 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ออกไปให้พ้น, -ออกไปให้พ้น-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไล่ ๑ขับ, มักใช้เข้าคู่กันเป็น ไล่ขับ หมายความว่า บังคับให้ออกไปให้พ้น, บังคับให้ไปหรือให้ออกจากที่เดิม เช่น ไล่ควายเข้าคอก ไล่คนออกจากบ้าน
ไล่ขับบังคับให้ออกไปให้พ้น เช่น ไล่ขับคนร้ายออกไปจากบ้าน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Excuse me if I don't go out of my way to take relationship advice from you.ขอโทษนะถ้าฉันไม่ไป ออกไปให้พ้นทางฉัน ฟังคำแนะนำเรื่องความสัมพันธุ์จากคุณ Emancipation (2008)
He would do anything to get me out of the picture.เขาจะทำทุกอย่างให้ฉันออกไปให้พ้นทาง And How Does That Make You Kill? (2008)
Get him out of my sight.พามันออกไปให้พ้นหน้าข้า Lancelot (2008)
Bring it. Out of my way!ออกไปให้พ้นๆ น่ะ Baby and I (2008)
Get out of my sight!ออกไปให้พ้นHong Gil Dong, the Hero (2008)
Stay out of here!ออกไปให้พ้น Pineapple Express (2008)
No. I got it out!เอามันออกไปให้พ้นThe Ruins (2008)
- Get it off!ออกไปให้พ้นThe Ruins (2008)
- Peaches! - All right! Go away!เอาล่ะ ออกไปให้พ้น City of Ember (2008)
Don't let his friends give you shit. Don't be a wuss. Tell 'em to fuck off.อย่ายอมให้เพื่อนของเขาทำแย่ๆกับเธอสิ อย่าไปกลัว บอกพวกเขาออกไปให้พ้น Dead Like Me: Life After Death (2009)
Get away from the car!ออกไปให้พ้นรถ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Get him outta my face.เอามันออกไปให้พ้นหน้าผม District 9 (2009)
I'm just on my way out.ฉันกำลังจะออกไปให้พ้นทาง You've Got Yale! (2009)
Go! Get out, go!ออกไปให้พ้น ไปสิ Albification (2009)
Get the hell out! This is a closed set!ห่าออกไปให้พ้นเลย นี่เป็นฉากตอนสุดท้าย Potlatch (2009)
Get him up. Get off of me.- ออกไปให้พ้นจากฉัน Fa Guan (2009)
Get your hands off me, you son of a...เอามือแกออกไปให้พ้น ไอ้สารเลว Cowboys and Indians (2009)
I want you to leave.ออกไปให้พ้น Keep This Party Going (2009)
Move!ออกไปให้พ้น Episode #1.18 (2009)
Get out of my sight.ออกไปให้พ้นเลย Episode #3.3 (2009)
Get out of the way.ออกไปให้พ้น I Will Rise Up (2009)
Please get those horrible things out of here.ช่วยเอาตัวพวกนั้นออกไปให้พ้นนะ Frenzy (2009)
- Step away from the house.ออกไปให้พ้นบ้านนี้ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I'm trying to save a baby here.Get outta my face.ผมกำลังพยายามรักษาชีวิตเด็กคนนี้อยู่ ออกไปให้พ้นหน้าผมดีกว่า Invest in Love (2009)
'cause I'd like to get out of this roomเพราะฉันอยากออกไปให้พ้นห้องนี้ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Get out of my office, Benford.ออกไปให้พ้นจาก ห้องทำงานผม เบนฟอร์ด Believe (2009)
I could've forced you out of the picture altogether.ฉันจะให้เธอออกไปให้พ้นๆเลยก็ยังได้ The Debarted (2009)
Get off me.ออกไปให้พ้นฉันนะ Astro Boy (2009)
Take your hands off her.เอามือออกไปให้พ้นเธอซะ! Watchmen (2009)
Get that out of my face.เอามันออกไปให้พ้นหน้าฉัน Sherlock Holmes (2009)
Get out of here!ออกไปให้พ้นLegend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Get the hell out of here!ออกไปให้พ้น The Social Network (2010)
Stay away from me, man.ออกไปให้พ้น นาย Devil (2010)
Just get that gun out of my face, okay?แค่เอาปืน ออกไปให้พ้นหน้าฉันก่อนได้มั้ย? In This Home on Ice (2010)
Just get the gun out of my face.แค่เอาปืน ออกไปให้พ้นหน้าฉันก่อนได้มั้ย? In This Home on Ice (2010)
You need to control the evidence by keeping Walsh off the grid.ท่านต้องควบคุมหลักฐาน ด้วยการพาวอลซ์ออกไปให้พ้นพิกัด Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Take this fucking thing off me.เอามันออกไปให้พ้นจากข้า Whore (2010)
I was just fucking leaving.- ออกไปจากนี้ซะ! เออ.. จะออกไปให้พ้นๆ ก็ได้ Bad Blood (2010)
Go ahead and try. Get off of me.ไปเลยหนีไป ออกไปให้พ้น Hitting the Ground (2010)
Usually, this is where I come up with an excuse to get you the fuck out of here.และไล่คุณออกไปให้พ้น เหมือนกับ ผมต้องรีบไปทำงานแต่เช้า Everything Is Broken (2010)
It's none of your concern. Run along. Move the fuck away.ออกไปให้พ้น อะไร แกจะยิงฉันเหรอ? Everything Is Broken (2010)
Get out of here! Go!ออกไปให้พ้นจากที่นี่ ไป The Edge (2010)
You stay out of my way. Thump!ออกไปให้พ้นทางข้าซะ ตุบ! Lightsaber Lost (2010)
With Jimmy out of the way... your son will return to his loving family.เมื่อกำจัดจิมมี่ออกไปให้พ้นแล้ว... ลูกชายของลูก จะได้กลับไปสู่ครอบครัวอันเป็นที่รักของเขา Fírinne (2010)
Get off!ออกไปให้พ้นว่ะ Caregiver (2010)
Seriously, get out of here!พูดจริงนะ ออกไปให้พ้นเลยไป! Children of the Damned (2010)
Now why am I here?เพื่อออกไปให้พ้นจากเกาะ Pilot (2010)
We go upstairs with that, they'll say, "Go away, you haven't done enough, do your homework".เราจะต้องข้ามขั้นตอนนั้นไป พวกเขาจะพูดว่า"ออกไปให้พ้น" "คุณพอได้แล้ว ไปทำการบ้านของคุณซะ Episode #1.3 (2010)
But I can't. So I would like you please, to stay away.แต่ผมทำไม่ได้ งั้นคุณได้โปรดช่วยกรุณา ถอยออกไปให้พ้นซะ Episode #1.4 (2010)
Get out of my way, please.ออกไปให้พ้นทางผม ขอร้อง Under Control (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buzz off[PHRV] ไปให้พ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ออกไปให้พ้น, ออกไป, Syn. push off
clear off[PHRV] ออกไปให้หมด, See also: ออกไปให้พ้น, Syn. push off
go away[PHRV] ไปให้พ้น, See also: ออกไป, ออกไปให้พ้น, ไปห่างๆ, Syn. be off, come away, come away with

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top