Search result for

*ยิงปืน*

(113 entries)
(0.0758 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยิงปืน, -ยิงปืน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามยิงปืน[N] shooting gallery, Syn. สนามเป้า, Example: ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีสนามยิงปืนหลายแห่งให้ฝึก ฝีมือกัน, Count unit: สนาม, แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับฝึกซ้อมยิงปืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก. ทำอย่างเดียวได้ผล ๒ อย่าง, ลงทุนครั้งเดียวได้ผลกำไร ๒ ทาง.
ดินหูน. ดินปืนที่ไวไฟมาก ใช้โรยที่รางชนวนในการยิงปืนคาบศิลาสมัยโบราณ.
เป้า ๑น. สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย เช่น นักยิงปืนยิงถูกตรงเป้าทุกนัด เอาต้นไม้เป็นเป้า
ฟ้าน. ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผ่นดินอยู่ เช่น ดาวเต็มฟ้า, อากาศ เช่น ฟ้าครึ้ม ยิงปืนขึ้นฟ้า
มือเที่ยงว. แน่, แม่นยำ, เช่น เขายิงปืนมือเที่ยง
แม่นว. เที่ยง, แน่วแน่, เช่น ยิงปืนแม่น, ไม่ผิด, ถูกต้อง, เช่น จำแม่น.
ยิงก. ทำให้อาวุธเช่นลูกศรหรือลูกปืนแล่นออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง เช่น ยิงธนู ยิงปืน.
อัฏนา(อัดตะนา) น. เรียกชื่อพิธียิงปืนเพื่อขับไล่ภูตผีปีศาจตามประเพณีความเชื่อในระหว่างที่พระสงฆ์สวดอาฏานาฏิยสูตรในวันทำพิธีตรุษ ว่า ยิงปืนอัฏนา, อาฏานา ก็ว่า.
อาฏานาน. เรียกชื่อพิธีขับไล่ภูตผีปีศาจตามประเพณีความเชื่อในวันทำพิธีตรุษ โดยพระสงฆ์สวดอาฏานาฏิยสูตรและมีการยิงปืนในระหว่างนั้น ซึ่งเรียกว่า ยิงปืนอาฏานา, อัฏนา ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rifle-rangesสนามยิงปืน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two birds, one stone. Seemed good to me.มันดีสำหรับฉันว่ะ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว New Haven Can Wait (2008)
Fire ion weapon.ยิงปืนใหญ่ไอออน Shadow of Malevolence (2008)
We have reports of gunfire in the 1500 block of Columbus Lane.เราได้รับรายงานการยิงปืน/Nที่บล็อค 1500 โคลัมบัส เลน And How Does That Make You Kill? (2008)
Now fire off a shot.ยิงปืนนัดนึง Rambo (2008)
Fire off a shot!ยิงปืนนัดนึง Rambo (2008)
I'm going to use him to get rid of Zuba once and for all!ข้าจะใช้มันกำจัดซูบา ยิงปืนนัดเดียวไปเลย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Them fools were shooting at me!พวกนั้นยิงปืนเป็นด้วย Day of the Dead (2008)
Twenty years of Marshals Service, I never discharged my weapon.ทำงานมา 20 ปีผมไม่เคยยิงปืนเลย Burn After Reading (2008)
Witnesses are reporting gun fire just minutes ago, at Crest View High School in Red Valley.พยานเล่าว่ามีการยิงปืน เมื่อไม่กี่นาทีก่อน ที่โรงเรียนมัธยม เครสทวิว ใน เรดแฝลลี่ ตำรวจ... Pilot (2008)
I don't know. They're shooting!ฉันไม่รู้ พวกเขายิงปืนใส่เรา Pineapple Express (2008)
Oh, my God, they're shooting!พระเจ้า พวกเขายิงปืนใส่เรา Pineapple Express (2008)
Since before you even had a single short and curly...ตั้งแต่ก่อนที่นายจะยิงปืนครั้งแรก และทำผมหงิก Shut Down (2008)
- Fire up the pulse cannon! - We're on it, sir.เตรียมยิงปืนคลื่นแม่เหล็ก รับทราบครับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Charging pulse cannon.กำลังยิงปืนคลื่นแม่เหล็ก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
(GUN FIRES)(เสียงยิงปืนUp (2009)
The fbi is using her as a cooperating witness against patty hewes.ฉันต้องบอกคุณบางอย่าง ครั้งแรกที่เรามาสนามยิงปืน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
You wanted him-- he's yours.ตอนนี้ฉันรู้วิธียิงปืนแล้ว ฉันควรมีไว้ป้องกันตัวสักกระบอก Trust Me (2009)
So why the interest in firearms?ทำไมสนใจจะยิงปืนล่ะ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Suddenly she wants to learn how to use a gun.อยู่ดีดีเธอก็อยากเรียนวิธียิงปืน I Agree, It Wasn't Funny (2009)
He was a marine. I shot my first gun when I was eight.เขาเป็นทหารเรือ ผมยิงปืนอันแรกตอนอายุ 8 ขวบ New York Sucks (2009)
Then why the sudden interest in learning how to shoot?แล้วทำไมอยู่ดีๆ สนใจที่จะเรียนยิงปืนขึ้นมา New York Sucks (2009)
Mr. Salamanca lunged toward the vehicle and fired on me with what I ascertained to be an M16 assault rifle.นายซาลามังก้า ก็หันหน้าไปที่รถอย่างรวดเร็ว และยิงปืนรัวใส่ผมไม่ยั้ง ผมมั่นใจว่าเป็นปืนไรเฟิล M16 Bit by a Dead Bee (2009)
But you were way faster than him.แต่น้ายิงปืนเร็วกว่าเขา Breakage (2009)
That guy took a shot at me.หมอนั่นยิงปืนใส่ฉัน Bulletproof (2009)
-- I've never fired one.-- ผมไม่เคยยิงปืน Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Yo, do you want to go to a shooting range?นี่, อยากไปยิงปืนมั้ย? Episode #1.8 (2009)
Come to the shooting range by ten tomorrow.10 โมง เจอกันที่สนามยิงปืน Episode #1.9 (2009)
This way, I can kill two birds with one stone.ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว Episode #1.12 (2009)
You know how to shoot?คุณยิงปืนเป็นหรือเปล่า Gasp (2009)
I harpooned Richard Allen.ยิงปืนฉมวกใส่ริชาร์ด อัลเลน Sigh (2009)
[rapid gunfire and explosions][เสียงยิงปืนรัวๆ และ เสียงระเบิด] Air: Part 1 (2009)
I taught you how to shoot a gun.ฉันเป็นคนสอนวิธียิงปืนให้แกนะ Frenzy (2009)
- shotgun!-ยิงปืนDex Takes a Holiday (2009)
- shotgun!-ยิงปืน Dex Takes a Holiday (2009)
[gunshot][ยิงปืนA New Day in the Old Town (2009)
You fired a gun in my house, and now you're bringing me down here?คุณยิงปืน ในบ้านผม และตอนนี้ คุณยังพา ผมมาที่นี่อีกเหรอ? Night of Desirable Objects (2009)
It says in her report Dunham's gun went off?ในรายงานของ ดันแฮม มีการยิงปืนNight of Desirable Objects (2009)
We got to call-- [gunshot]เราต้องเรียก--- [ยิงปืนMomentum Deferred (2009)
- You know where to reach-- - [gunshot] [truck engine turning, revving]- นายรู้ว่าไปหาได้ที่ไหน-- - [ยิงปืน] [รถบรรทุกเร่งเครื่องยนต์] Momentum Deferred (2009)
He didn't want his son's actions to go public, so he covered up the gun firing incident as well.ที่เขาไม่อยากให้เรื่องของลูกชายเปิดเผย เขาเลยปกปิดเรื่องการยิงปืนด้วยเหมือนกัน Orutorosu no inu (2009)
Well, if this is all so legit, then how come half a dozen airport security officers had you at gunpoint?ถ้านี่เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย งั้นคงมีอีกกว่าครึ่งโหล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบิน ยิงปืนใส่คุณเหรอ? In Plane Sight (2009)
[gunshots][ยิงปืนDream Logic (2009)
I don't want to be the guy in Joyce Clemente's gun sights.ผมไม่อยากเป็นชาย ที่อยู่ในระยะยิงปืน ของจอยซ์ คลาเมนเต Gimme Some Truth (2009)
Fired all three shots. Including the one that killed her?ยิงปืนไปสามนัด รวมถึงนัดนั้นที่ฆ่าเธอด้วย Of Human Action (2009)
We want clean shots only.ห้ามยิงปืน Of Human Action (2009)
Lucky for me you're a lousy shot.โชคผมยังดีที่คุณยิงปืนได้ห่วยมาก Of Human Action (2009)
And then I was-- [crying] [gunshots] [pained whimpers]และผมก็-- [ร้องไห้] [ยิงปืนChapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
[ticking] [electric static] [gunfire][ประกายไฟฟ้า] [ยิงปืน] อ่าา! Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
[gunshot][เสียงยิงปืนChapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
[gunshot][ยิงปืนChapter Five 'Tabula Rasa' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนามยิงปืน[n. exp.] (sanām ying peūn) FR: stand de tir [m]
ยิงปืน[v.] (ying peūn) EN: fire   FR: tirer (un coup de revolver/fusil)
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว[xp] (ying peūn nat dīo dāi nok søng) EN: kill two birds with one stone   FR: faire d'une pierre deux coups
ยิงปืนใหญ่กั้นกาง[xp] (ying peūnyai kankāng) EN: put up an artillery barrage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrage[N] การโจมตี, See also: การระดมยิงปืน, Syn. bombardment
biathlon[N] การแข่งขันกีฬาที่ผสมระหว่างสกีและการยิงปืน
cannoneer[N] ทหารที่ยิงปืนใหญ่, Syn. artilleryman, gunner
embrasure[N] ช่องกำแพงที่สร้างเพื่อให้สามารถยิงปืนลงมาได้, Syn. recess
fire[N] การยิงปืนพร้อมๆกัน, See also: การรัวปืน, Syn. bombardment, salvo, volley
gunfire[N] การยิงปืน, See also: การใช้ปืน, Syn. firing, shooting
gunnery[N] วิชาปืนใหญ่, See also: วิชาว่าด้วยการสร้างและใช้ปืน, การยิงปืนใหญ่, Syn. bettery, artillery
shoot from the hip[IDM] ยิงปืนได้รวดเร็ว, See also: พูดตรงๆ, ซื่อสัตย์
machine-gun[VT] ยิงปืนกล
outshoot[VT] ยิงปืนออกไป
porthole[N] ช่องบนกำแพงหรือประตู (เช่น ช่องสำหรับยิงปืน), Syn. opening, hole
salvo[N] การยิงปืนครั้งเดียวหลายกระบอกพร้อมกัน, See also: การระดมยิงปืนใหญ่, การระดมยิง, Syn. burst, fire, gunfire
sharpshooter[N] นักแม่นปืน, See also: มือปืน, เสือปืนไว, คนเชี่ยวชาญในการยิงปืน, Syn. gunman, rifleman, shooter
shellfire[N] การยิงปืนใหญ่, See also: การะดมยิงด้วยปืนใหญ่
shoot[VI] ยิง, See also: ยิงปืน, Syn. fire, explode, sharpshoot
shoot[VT] ยิง, See also: ยิงปืน, Syn. fire, explode, sharpshoot
shoot[N] การยิง, See also: การยิงปืน
shooting gallery[N] สนามยิงปืน
shoot from[PHRV] ยิงปืนจาก
shoot out[PHRV] ยิงออกไป, See also: ยิงปืนออกไป
target[N] เป้า, See also: เป้ายิงปืน, เป้ายิง, Syn. butt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
embrasuren. ช่องกำแพง,ช่องกำแพงสำหรับยิงปืน.
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
gun-shy(กัน'ไช) adj. ตื่นตระหนกจากการยิงปืน,กลัวเสียงปืน
gunfiren. การยิงปืน,การใช้ปืน,ห่ากระสุน
outshoot(เอาทฺ'ชูท) v.,n. (การ) ยิงปืนได้ดีกว่า,ยิงเลย,ยิงออกไป,ส่งออกไป,การยิงออก,สิ่งที่ยิงออก,สิ่งที่ส่งออก
saloon(ซะลูน') n. ร้านขายเหล้า,โรงขายเหล้า,ห้องโถง,ห้องโถงใหญ่ของโรงแรม,ห้องรับแขก,โรงนันทนาการที่มีการเต้นรำ แทงบิลเลียด ยิงปืนหรืออื่น ๆ =saloon car (ดู), Syn. pub,bar
salvo(แซล'โว) n. การระดมยิงปืนใหญ่,การระดมยิง,เสียงดังสนั่นของการยิงสลุต,เสียงกราว,เสียงเชียร์ดังก้อง,เสียงตบมือดังก้อง
sharpshooter(ชาร์พ'ชูทเทอะ) n. นักแม่นปืน,มือปืน,ผู้เชี่ยวชาญในการยิงปืน,นักธุรกิจผู้มุ่งผลกำไรเร็ว., See also: sharpshooting n.
shellfire(เชล'ไฟเออะ) n. การยิงปืนใหญ่,การระดมยิงด้วยปืนใหญ่
shot(ชอท) n. การยิง,การยิงปืน,เสียงยิง,ลูกกระสุนปืน,ระยะที่ยิง,การปล่อยขีปนาวุธ,วิถีกระสุน,วิถีจรวด,กระสุนกระจาย,ผู้ยิง,มือปืน,เสียงที่คล้ายเสียงปืน,การระเบิด,ดินระเบิด,การฉีดยา,ความพยายาม,การทดลอง,การเดา,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณเล็กน้อย,คำหนึ่ง, (ของเหลว) อีกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cannonade(n) การระดมยิงปืนใหญ่
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
fire(vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก
gun(vt) ยิงปืน,ลั่นไก
gunnery(n) การสร้างปืน,การยิงปืน
shoot(n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
to kill two birds with one stone (phrase) ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一挙両得[ikkyoryoudoku] ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)

German-Thai: Longdo Dictionary
erschießen(vt) |erschoß, hat erschossen, jmdn./etw./sich| ฆ่าด้วยการยิงปืน เช่น Seine Frau ist erschossen worden. ภรรยาของเขาถูกยิงตาย, See also: anschießen, schießen
anschießen(vt) |schoß an, hat angeschossen, jmdn./etw.| ทำร้ายด้วยการยิงปืน, ทำให้บาดเจ็บจากการยิงปืน เช่น Der Bankräuber hat eine Polizistin angeschossen. โจรปล้นธนาคารยิงตำรวจหญิงคนหนึ่งบาดเจ็บ, See also: schießen, erschießen
schießen(vt) |schoß, hat geschossen, auf jmdn./etw.| ยิงปืนใส่คนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Bankräuber hat auf den Wächter geschossen. โจรปล้นธนาคารยิงยามรักษาการ , See also: anschießen, erschießen
Schießerei[ชี้ส-เซอ-ไร] (n) |die, pl. Schießereien| การดวลปืน, การยิงต่อสู้กัน, การยิงปืน, การยิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top