Search result for

*ทั้งคู่*

(85 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทั้งคู่, -ทั้งคู่-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั้งคู่[PRON] both, Syn. ทั้งสอง, รวมทั้งคู่, Example: ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่เหมาะสมกันมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระแจะ ๓โซ่หรือกำไลเหล็กที่ทำเป็นปลอกสวมเท้าหน้าช้างทั้งคู่ให้ชิดกัน เพื่อมิให้ช้างเดินได้เร็วจนไกลถิ่นเกินควร ใช้เมื่อปล่อยช้างให้หากินในป่า.
โจทก์พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
ชไม(ชะ-) ว. ทั้งคู่, ทั้ง ๒.
ชรไม(ชะระ-) ว. ชไม, ทั้งคู่, เช่น พรรคหนึ่งนกชื่อชิวปุต์ตา ครพชรไมมามเหมื่อย (ม. คำหลวง จุลพน).
ช่องตีนกาน. ช่องรูปกากบาทอยู่ระหว่างแนวบัวผ่าหวายทั้งคู่ตอนใต้ใบเสมาของกำแพงพระราชวังและกำแพงเมือง.
ทูบน. ไม้แม่แคร่เกวียน โคนทั้งคู่พาดอยู่บนเพลา ปลายยื่นออกไปติดกับแอก.
นมพวงน. ชื่อนมที่มีฐานใหญ่ตั้งชิดกันทั้งคู่ ไม่ยานไม่งอน.
บาทยุคล(บาดทะยุคน, บาดยุคน) น. เท้าทั้งคู่.
ใบสัจน. เอกสารแสดงรายการสิ่งของที่ถูกปล้นเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่, เอกสารบันทึกคำให้การของโจทก์และจำเลยซึ่งได้ความจริงทั้ง ๒ ฝ่ายแล้ว เช่น ถ้าแลส่งไปให้ปรับ ๆ มาว่าประการใดแล้วให้ยุกระบัตรพิจารณาดู ในใบสัจซึ่งปรับมาใส่ด้วยบทพระอายการ (สามดวง), บางทีเขียนเป็น ใบสัตย์ ก็มี เช่น หลวงญาณประกาศเทพราชธาดา พร้อมหน้านั่งฟังใบสัตย์อยู่ เชิญบทพระไอยการออกอ่านดู ผู้ปรับทั้งคู่อยู่พร้อมกัน (ขุนช้างขุนแผน).
ผีเสื้อเงินน. ชื่อปลาทะเลชนิด Monodactylus argenteus (Linn.) ในวงศ์ Monodactylidae ลำตัวสั้นมาก รูปไข่แบนข้าง ฐานครีบหลังและครีบก้นยาวทั้งคู่มีปลายครีบตอนหน้ามน พื้นลำตัวและครีบสีเทาเงิน มีแถบสีดำพาดขวางผ่านตา ๑ เส้นและอีกเส้นโค้งผ่านแผ่นปิดเหงือกไปยังขอบหน้าของครีบหลังและครีบก้น ขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร อยู่ในนํ้าจืดได้, โสร่งแขก ก็เรียก.
โพซิตรอน(-ตฺรอน) น. อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอน มีประจุไฟฟ้าเท่ากับประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน แต่เป็นประจุไฟฟ้าบวก เมื่อโพซิตรอนและอิเล็กตรอนอย่างละ ๑ อนุภาคมากระทบกัน ทั้งคู่จะทำลายล้างกันสูญหายไปด้วยกันทั้งสิ้น และให้พลังงานมากมายเกิดขึ้นในรูปของรังสีแกมมา, แอนติอิเล็กตรอน ก็เรียก.
ยุคลบาท(ยุคนละบาด) น. เท้าทั้งคู่ โดยมากใช้แก่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ.
รอด ๑น. ไม้ที่สอดรูเสาทั้งคู่สำหรับรับกระดานพื้นเรือน.
รา ๔ส. เราทั้งคู่, เขาทั้งคู่, ในคำว่า สองรา, ต่อมาใช้หมายถึงเกิน ๒ ก็ได้ เช่น เร่งหาประกันมาทันใด ผู้คุมเหวยรับไว้ทั้งสามรา (ขุนช้างขุนแผน).
เลื่อยฉลุน. เครื่องมือสำหรับโกรกหรือฉลุไม้ มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้นรูปยาวรี ด้ามเป็นไม้สำหรับจับ อีกชนิดหนึ่งมีคันทำด้วยเหล็กเป็นรูปอย่างนี้ ด้ามเป็นไม้ติดอยู่ที่ปลายตอนล่าง ระหว่างปลายคันทั้งคู่ติดใบเลื่อยลักษณะเป็นเส้นแบนขนาดเล็ก.
เลื่อยชักไม้น. เครื่องมือสำหรับตัดไม้ มีขนาดใหญ่ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้นหรือแถบยาวติดกับปลายขาคันเลื่อยทั้งคู่ มีไม้ยาวที่เรียกว่า อกเลื่อย ยันอยู่ตรงกลาง ปลายขาคันเลื่อยด้านตรงข้ามมีเชือกคล้องรั้งและบิดเพื่อขึงใบเลื่อยให้ตึง ใช้คนชักเลื่อยคู่กัน ๒ คน.
ไหปลาร้าน. ชื่อไหชนิดหนึ่ง มีขอบรอบปากสำหรับหล่อนํ้าและมีฝาปิด ใช้หมักปลาร้า, หลุมข้างคอถัดกระดูกไหปลาร้าขึ้นไป, เรียกกระดูกทั้งคู่ที่อยู่ต้นคอข้างหน้า ว่า กระดูกไหปลาร้า.
อุภัยว. ทั้งสอง, ทั้งคู่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bimalleolar Fracturesกระดูกตาตุ่มหักทั้งคู่ [การแพทย์]
Fractures, Bimalleolarตาตุ่มหักทั้งคู่ [การแพทย์]
Fractures, Cottonกระดูกตาตุ่มหักทั้งคู่กับขอบหลังปลายล่างกระดูก [การแพทย์]
Fractures, Dupuytren'sกระดูกตาตุ่มหักทั้งคู่ [การแพทย์]
sex chromosomeโครโมโซมเพศ, โครโมโซมที่กำหนดเพศของสิ่งมีชีวิตมีอยู่ 1 คู่ ในคนโครโมโซมเพศทั้งคู่ของหญิงจะมีลักษณะเหมือนกัน แต่โครโมโซมของชายจะมีลักษณะต่างกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lose-Lose Emphasisความขัดแย้งจากฝ่ายแพ้ทั้งคู่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Both?ทั้งคู่The Sweet Taste of Liberty (2005)
Both.ทั้งคู่ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
Well, since we're probably both gonna end up at hunterเยี่ยม,ตั้งแต่เราทั้งคู่หลบหนีมาแล้วมาจบที่การโดนตามล่า New Haven Can Wait (2008)
The good news is that I convinced them bothแต่ข่าวดีก็คือ ชั้นสามารถทำให้ทั้งคู่ออกจากเมืองไป Chuck in Real Life (2008)
We are in complete agreement on this matter. Yeah, I'm sure.เราต่างก็เห็นด้วยกันทั้งคู่ / อ๋อเหรอคะ Chuck in Real Life (2008)
It's nice to meet you both. Nice work, e.ดีใจที่ได้เจอพวกเธอทั้งคู่นะ Chuck in Real Life (2008)
I do think that it would be good for both of us.ฉันคิดว่ามันคงจะดีกับเราทั้งคู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Liz and her husband are both prominent yale donors- ลิซและสามีของเธอ ทั้งคู่เป็นผู้บริจาคถาวรให้ให้กับเยล There Might be Blood (2008)
I mean, it's not like he's going to kill you twice.ฉันหมายความว่า เขาทั้งคู่ไม่ได้มาเพื่อฆ่าเธอใช่ไหม There Might be Blood (2008)
And we both know... that yours is a greater destiny.และเราทั้งคู่รู้ว่า นั้นเป็นชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ Odyssey (2008)
We just met, we were both drunk.เราพึ่งพบ เราเมาทั้งคู่ Lucky Thirteen (2008)
A little more practice for the both of us,เป็นควมสามารถนิดหน่อย ของเราทั้งคู่ Lucky Thirteen (2008)
We're testing both of you. I feel fine.เราทดสอบคุณทั้งคู่ ฉันสบายดี Joy (2008)
Then we test for both.ดังนั้นเราทดสอบทั้งคู่ Emancipation (2008)
Win-Win.ได้ประโยชน์ทั้งคู่ Last Resort (2008)
We both also eat with forks.เราทั้งคู่กินอาหารด้วยส้อม Dying Changes Everything (2008)
Good work, both of you.ทำได้ดีมาก ทั้งคู่เลย Downfall of a Droid (2008)
May the Force be with you both.ขอพลังจงสถิตย์อยู่กับเจ้าทั้งคู่ Downfall of a Droid (2008)
We've lost both primary weapons.อาวุธหลักเสียหายทั้งคู่ครับ Shadow of Malevolence (2008)
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย The Mark of Nimueh (2008)
Patience, the both of you.ใจเย็น เจ้าทั้งคู่ Lair of Grievous (2008)
We are both creatures of the Old Religion.เราทั้งคู่ต่างก็กำหนดจากลัทธิเก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
Then it'll be hard for both of us.แล้วมันก็จะเป็นเรื่องยากสำหรับเราทั้งคู่นะ Scandal Makers (2008)
Finish both of them while everyone is sleeping.จัดการมันทั้งคู่ตอนที่ทุกคนหลับแล้ว Iljimae (2008)
Too much of that nonsense and we're both out of our job.ถ้ามีเรื่องไร้สาระพวกนี้มากไป เราทั้งคู่ตกงานแน่ The Bank Job (2008)
- Bit of both.- ก็ทั้งคู่ The Bank Job (2008)
Why don't you both drop by the house this weekend and introduce Mr. Jamal to mother?ทำไมเธอทั้งคู่ไม่ทิ้งบ้านสุดสัปดาห์นี้ แล้วไปแนะนำคุณจามัลให้แม่ล่ะ The Bank Job (2008)
Oh, we're in a crapper, Jerry. Both of us.งั้นเราก็ลำบากแล้ว เจอร์รี่ เราทั้งคู่ The Bank Job (2008)
Both? Now, why is it my problem?ทั้งคู่เหรอ เดี๋ยวก่อน ทำไมถึงเป็นปัญหาของผมด้วย The Bank Job (2008)
- For both of us, ey?- สำหรับเราทั้งคู่ ใช่มั้ย The Bank Job (2008)
Now, Ox said he hid that skull someplace, and if my mom doesn't come up with it, they're gonna kill them both.อ๊อก บอกว่า เขาซ่อนกะโหลก ไว้สักที่ แล้วถ้าแม่หามันไม่เจอ พวกมันจะฆ่าทั้งคู่ทิ้ง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Same old, same old.พอกันทั้งคู่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
A Sazerac for both of us. With whiskey, not brandy.ขอ "แซสเซอแรค" สำหรับเราทั้งคู่ ใส่วิสกี้นะ ไม่ใช่บรั่นดี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I just can't believe we're both here.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า เราทั้งคู่จะอยู่ที่นี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Or we're both dead.หรือว่าเราตายแล้วทั้งคู่ Kung Fu Panda (2008)
You both tried to kill me.แกทั้งคู่พยายามจะฆ่าชั้น Vantage Point (2008)
C'mon, this is miraculous, isn't it? We're both sitting here?ไม่เอาน่า,นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะ ที่เราทั้งคู่มานั่งตรงนี้ได้ Passengers (2008)
Listen to him, before you get us both killed. Case, help him out of there!ได้ยินไหม ฟังเขาซิ ก่อนจะตายทั้งคู่ Death Race (2008)
Play my game, we both go home happy.เล่นเกมของชั้น แล้วเราจะกลับบ้านอย่างผาสุขทั้งคู่ Death Race (2008)
Love you, guys.รักทั้งคู่นะ The Lazarus Project (2008)
Well, you and I both.งั้นเราทั้งคู่ก็เหมือนกัน The Other Boleyn Girl (2008)
Both of you.พอทั้งคู่ The Other Boleyn Girl (2008)
I saw them. The two of them.ข้าเห็นพวกนั้น ทั้งคู่ The Other Boleyn Girl (2008)
You and me are the same.เรามีเหมือนกันทั้งคู่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
They were both born and raised in New Jersey.พวกเขาทั้งคู่เกิดและโตมาในนิวเจอร์ซี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Thank you. Thank you, both.ขอบคุณ ขอบคุณคุณทั้งคู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Maybe two. Yeah.อาจจะเป็นเราทั้งคู่ ใช่ Shutter (2008)
Tell us where Silvertongue is before I kill you both.บอกมาว่าวาจาสิทธิ์อยู่ไหน ไม่งั้นข้าจะฆ่าแกทั้งคู่ซะ Inkheart (2008)
Bring them both.เอามันไปทั้งคู่เลย Inkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เราทั้งคู่[X] (rao thangkhū) EN: two of us ; both of us   FR: nous-deux ; deux d'entre-nous ; à nous deux
ทั้งคู่[X] (thangkhū) EN: both ; both of them ; the pair ; they   FR: les deux ; la paire ; tous deux ; ils

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bilateral[ADJ] ทั้งสองด้าน, See also: ทั้งคู่
between the devil and the deep blue sea[IDM] อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เสี่ยงและไม่ต้องการทั้งคู่
whether[CONJ] ทั้งสอง, See also: ทั้งคู่, Syn. either

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nand(แนนด์) ไม่และตัวดำเนินการตรรกะ (logical operator) ตัวหนึ่งซึ่งจะให้สัญญาณเป็น "จริง" ถ้าสัญญาณเข้าทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทางเป็น "เท็จ" และถ้าสัญญาณเข้าทั้งคู่เป็น "จริง" สัญญาณผลออกจะเป็น "เท็จ"

English-Thai: Nontri Dictionary
both(adj) ทั้งสอง,ทั้งคู่
twain(adj) ทั้งคู่,ทั้งสอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
両方[りょうほう, ryouhou] (n) ทั้งคู่, ทั้งสองฝ่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
beideทั้งคู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top