Search result for

*ชันสูตร*

(100 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชันสูตร, -ชันสูตร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชันสูตร[V] investigate, See also: verify, identify, prove, examine, inspect, Syn. พิสูจน์, Example: ก่อนจะเขียนข่าว ต้องไปชันสูตรข้อเท็จจริง, Thai definition: ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริง
ชันสูตรศพ[V] perform an autopsy, See also: perform a postmortem, Syn. ชันสูตรพลิกศพ, Example: คดีนี้ยังไม่มีนายตำรวจไปชันสูตรศพ
ชันสูตรพลิกศพ[V] perform autopsy, See also: do postmortem examination, perform postmortem, Example: แพทย์ชันสูตรพลิกศพแล้วพบว่า มีการตายมานานกว่า 6 ชั่วโมง, Thai definition: ตรวจพิสูจน์ศพเพื่อให้ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และด้วยสาเหตุใด, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชันสูตร(ชันนะสูด) ก. ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริง เช่น ชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ, สอบสวนโดยเหตุผล.
ชันสูตรพลิกศพก. ตรวจพิสูจน์ศพเพื่อให้ทราบว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด สาเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย และในกรณีตายโดยคนทำร้ายต้องรายงานว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทำผิดเท่าที่จะทราบได้.
พลิกศพก. ชันสูตรศพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem autopsyการชันสูตรพลิกศพ, การตรวจศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autopsyการชันสูตรพลิกศพ [ดู necropsy และ post-mortem examination; post-mortem inquest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coronerเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coronerเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination๑. การสอบ๒. การไต่สวน, การตรวจสอบ๓. การชันสูตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination๑. การถาม, การซักถาม, การไต่สวน๒. การชันสูตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquestการชันสูตรพลิกศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquest๑. การไต่สวน๒. การชันสูตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquest, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquest, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necropsyการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ post-mortem examination; post-mortem inquest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autopsyศพ, การตรวจ; ใช้ศพ, การตรวจ; ตรวจศพ; การชันสูตรศพ; การตรวจศพ [การแพทย์]
Diagnosis, Laboratoryการวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการ,การวินิจฉัยโรคโดยการตรวจในห้องชันสูตร,การตรวจทางห้องปฏิบัติการ,การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ,การวินิจฉัยฝ่ายห้องทดลอง [การแพทย์]
Forensic Medicineนิติเวชศาสตร์วิทยา,นิติเวชศาสตร์,การชันสูตรพลิกศพ [การแพทย์]
Investigateชันสูตร [การแพทย์]
Investigation, Appropriateการชันสูตรที่เหมาะสม [การแพทย์]
Laboratories, Clinicalห้องปฏิบัติการชันสูตร, ห้องปฏิบัติการทางคลีนิค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A.N.A. At autopsy of all four victims were normal.ผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้งหมด เป็นปกติ Not Cancer (2008)
Four autopsies and about 1,000 lab tests say It's not cancer.ผลชันสูตรศพทั้ง 4 ประมาณ 1,000 ผลการทดสอบในห้องแลบ บอกชัดเจนว่า มันไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
Redo the thousand tests and the four autopsies.ทดสอบทั้ง 1,000 เทสนั่นใหม่ แล้วก็ชันสูตรทั้ง 4 ศพนั่นด้วย Not Cancer (2008)
Don't need consent for an autopsy.ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารให้ความยินยอมกับการชันสูตร Not Cancer (2008)
If we don't figure out what's wrong with her, she's got days, not years.ถ้าเราไม่พยายามชันสูตรโรค อะไรจะเกิดขึ้นกับเธอ เธอมีเวลาเหลือเป็นวันไม่ใช่เป็นปี Lucky Thirteen (2008)
Get the coroner and every officer in a 20-miIe radius here inside the hour;ตามจนท.ชันสูตร ละก็เจ้าหน้าที่ทุกนาย ในรัศมี 20 ไมล์ ภายในหนึ่งชั่วโมง Changeling (2008)
Autopsies on the first victims confirm the toxin is a natural compound.การชันสูตรศพแรกยืนยันว่า สารพิษนี้เป็นการผสมตามธรรมชาติ The Happening (2008)
Ah right. This it Pathology Room No. 1.อ่ะ นี่ไง ห้องชันสูตรหมายเลขหนึ่ง Pathology (2008)
But it is in that particular branch of pathology known as forensics that we will delve into what it means to be inhuman.แต่ว่าภายในนั้น ก็มีสาขาของการชันสูตร ที่เรียกว่านิติเวชวิทยา ซึ่งเราได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า การทารุณโหดร้าย Pathology (2008)
Based on my initial examination, a full autopsy is gonna be necessary.จากการชันสูตรเบื้องต้น คิดว่าต้องชันสูตรอย่างละเอียดอีกที Pathology (2008)
My son's autopsy report said that he'd... that he'd been shot twice.ผลชันสูตรของลูกฉันบอกว่า เขาโดนยิง 2 นัด Greatness Achieved (2008)
They identified a few bodies, but...พวกนั้นชันสูตรศพบางศพ แต่ Boxed In (2008)
The preliminary autopsy report suggests that your wife died by strangulation.รายงานการชันสูตรศพเบื้องต้น ภรรยาของคุณตายโดยถูกบีบคอ I Knew You Were a Pig (2009)
Autopsy says cause of death was multiple organ failure brought on by Class IV congestive heart failure.อยู่นี่ไง จอร์จ อาเทอร์ วอร์ธี่ ผลการชันสูตรบอกว่าสาเหตุการตาย มาจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลว Some Kinda Love (2009)
-Signed by Liam Farrell, head pathologist.ดูเหมือนมีหลายคำถาม กับผลชันสูตรนี้ Some Kinda Love (2009)
-Right. -Right. So, Class IV means you're almost going to die, right?ผลชันสูตรของเขา บอกว่า หัวใจห้องที่ 4 ของเขาเกิดล้มเหลว Some Kinda Love (2009)
-What autopsy? -Here.- ครับ งั้นผลชันสูตรของเขาก็ผิด Some Kinda Love (2009)
-Is that an accident? -No.เขาตาย และผลชันสูตรไม่ได้กล่าวถึงมัน Some Kinda Love (2009)
They're total fiction. -That's a serious thing to say.ไม่ เธอเจอผลชันสูตรศพพวกนี้ Some Kinda Love (2009)
I'm not sure.เรามีผลชันสูตรที่ปลอมแปลงขึ้นมา มีอีกมากเท่าไหร่ Some Kinda Love (2009)
I just prepped her for the funeral home. Sorry.มาตรวจหาผลชันสูตรอื่นๆได้รึเปล่า Some Kinda Love (2009)
Brenda, did you know about this? I'm not leaving anyone out of this!คุณลงชื่อกับผลชันสูตรที่ผิดพลาด Some Kinda Love (2009)
Autopsies for the wives and tox screens for the perps.ก็ชันสูตรศพ แล้วตรวจหาสารต่างๆในร่างกาย Sex and Violence (2009)
Also fairly easy to overlook during an autopsy.นอกจากนี้ยังค่อนตรวจหาสารพิษได้ยาก ต่อการชันสูตรศพ Seven Thirty-Seven (2009)
Damn, Ricky. Leave something for the coroner.ฉิบหาย ริคกี้ ทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้ชันสูตรศพ Seven Thirty-Seven (2009)
I'll be cross-referencing the victim's medical records with the AMA database,looking for anything that might connect him to the teenager and explain what happened here.ฉันจะเชื่อมโยงบันทึกทางการแพทย์ของเหยื่อ เข้ากับข้อมูลการชันสูตร หาอะไรบ้างอย่างออกมา นั่นอาจเชื่อมโยงเขากับเด็กหนุ่มนั่น The No-Brainer (2009)
Medical records,ama database,liquefied brains.บัณทึกการแพทย์ ข้อมูลชันสูตร สมองที่ถูกทำให้เหลว ไม่เอาน่า ดันแฮม The No-Brainer (2009)
Is that the autopsy report?นี่ใช่ผลชันสูตรศพรึเปล่า ? Bloodline (2009)
Yeah, Prentiss has the same theory based on the autopsy report.ใช่แล้ว เพรนทิสมีข้อสันนิษฐานเดียวกัน โดยวิเคราะห์จากผลชันสูตร Bloodline (2009)
SHE'S AT THE CORONER'S OFFICE,อยู่ที่สำนักงานชันสูตร Zoe's Reprise (2009)
THE CORONER JUST CALLED.สำนักชันสูตรโทรมา Zoe's Reprise (2009)
- Yeah. - And what aboutใช่ แล้วที่ชันสูตรอีกศพ Demonology (2009)
Sarin or vx, something that wouldn't show up in an autopsy.sarin หรือ vx แก๊สบางอย่างที่จะไม่แสดงผลตอนชันสูตร Demonology (2009)
Kyle Murphy's autopsy report.ผลชันสูตรศพไคล์ เมอร์ฟีค่ะ A Shade of Gray (2009)
ok, the autopsy says Michelle Watson's time of death was 4:30 in the afternoon.โอเค ผลชันสูตรบอกว่า เวลาเสียชีวิตของมิเชล วัตสัน เป็นตอนบ่าย 4: The Big Wheel (2009)
the autopsy reports will help us determine which of these cases is connected.ผลชันสูตรจะบอกเราได้ว่าคดีไหนบ้างที่เกี่ยวข้อง The Big Wheel (2009)
tell me again what the autopsy report said.บอกผมอีกทีซิ รายงานชันสูตรว่าไง The Big Wheel (2009)
call Reid and Prentiss. tell them to go over the autopsy report again.โทรหารี้ดกับเพรนทีส ให้วิเคราะห์รายงานชันสูตรอีกครั้ง The Big Wheel (2009)
We're waiting for ballistics, coroner's report.เรารอผลพิสูจน์กระสุนและผลการชันสูตรศพ Adam Raised a Cain (2009)
There's not much of a body to speak of.ไม่ค่อยเหลืออะไรให้ชันสูตรเท่าไหร่ Nothing But the Blood (2009)
Autopsy shows the bullet she was shot with was from an agency-issued firearm.จากการชันสูตรศพ พบว่าเธอถูกยิง จากปืนพกของเจ้าหน้าที่ ใช่ Rates of Exchange (2009)
Would a proper autopsy be able to determine if he was in factจะชันสูตรศพถูกต้อง สามารถตรวจสอบว่าเขาเป็นจริง Justice (2009)
We'll send you a full report when the post-mortem is in.เราจะส่งรายงานไปเมื่อชันสูตรศพแล้ว Episode #3.5 (2009)
A pattern of bodies was identified in Oregon.รูปแบบของศพ ถูกชันสูตรที่โอเรกอน Living the Dream (2009)
Exactly. The coroner can suck my uncircumcised dickถูกเลย ให้เจ้าหน้าที่ชันสูตร อมไอ้นั่น ที่ยังไม่ได้ขลิบของฉันได้เลย Living the Dream (2009)
No crime scene tape, no coroner's van.ไม่มีเทปกั้นที่เกิดเหตุ ไม่มีรถตู้เจ้าหน้าที่ชันสูตร Remains to Be Seen (2009)
I got a coroner's van coming through.รถเจ้าหน้าที่ชันสูตรกำลังมา Remains to Be Seen (2009)
Deb, we also got the autopsy report.-เด็บ เราได้ รายงายผลชันสูตรศพ Blinded by the Light (2009)
That, along with the autopsy reports, leads me to believe that there's no reason to keep Tarla's case open as a murder investigation.นั่น คล้ายกับ ผลชันสูตรศพ ทำให้ฉันเชื่อว่า มันไม่มีเหตุผล ที่จะสืบสวนว่าคดีของ ทอร์ล่า เป็นคดีฆาตกรรม Blinded by the Light (2009)
Let's go talk to the coroner.งั้นเราไปคุยกับฝ่ายชันสูตร The Scarlet Letter (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตร[v.] (channasut) EN: verify ; inspect ; investigate   FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
autopsy[N] การชันสูตรศพ, See also: การตรวจสอบหาสาเหตุการตาย, Syn. postmortem, autopsy, necroscopy, inquest
coroner[N] เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ, Syn. medical examiner
identify[VT] ระบุชื่อ, See also: ชี้ตัว, แสดงตัว, ชันสูตร, พิสูจน์, Syn. recognize
postmortem[N] การชันสูตรศพ
post-mortem[ADJ] เกี่ยวกับการชันสูตร
postmortem examination[N] การชันสูตรศพ, Syn. autopsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autopsy(ออ'ทอพซี) n. การชันสูตรศพ,การผ่าศพ. -autopsic (al) adj. -autopsist n.
coroner(คอ'ระเนอะ) n. เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ., See also: coronership n. ดูcoroner
crowner(เครา'เนอะ) n. เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ,บุคคลที่อยู่สูงสุด ตำแหน่งฐานะ)
inquest(อิน'เควสทฺ) n. การสอบสวนคดี,การพิจารณาคดี' (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการชันสูตรศพ) คณะผู้สอบสวน, Syn. legal,inquiry
medical examinerเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ.
necropsy(เนค'รอพซี) n. การชันสูตรศพ
post-mortem(โพสทฺมอร์'เทิม) adj. เกี่ยวกับ (หลังตาย,การชันสูตรศพ,ภายหลังเหตุการณ์.), Syn. postmortem ,after death

English-Thai: Nontri Dictionary
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ
coroner(n) เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ
identify(vt) ทำให้เหมือนกัน,ชันสูตร(ศพ),ชี้ตัว(จำเลย)
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Obduktion(n) |die, pl. Obduktionen| การชันสูตรศพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top