ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

若虫

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -若虫-, *若虫*
Japanese-English: EDICT Dictionary
若虫[わかむし, wakamushi] (n,adj-no) (See ニンフ) nymph (immature form of an insect) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The two lovers are surrounded by young horned satyrs, the male counterpart to the nymphs.[CN] 两个恋人被包围 年轻的萨特 - 老同行 若虫 Embrace of the Vampire (1995)
I mean, I guess she had it coming.[CN] 若虫? 我的意思是,我想她有 即将到来 A Case of You (2013)
- What? What's that? - What?[CN] 找到蝗虫若虫虽然简单 拍摄它们却是一项挑战 Deserts (2016)
The nymphs of the periodical cicada have been biding their time.[CN] 布鲁德X蝉(一种周期蝉)的若虫为这个机会等待了很长时间 Seasonal Forests (2006)
They invade the upper branches, where they climb out of their external skeletons and assume their adult winged form.[CN] 占据上端的树枝后,若虫开始进行转变到蝉的蜕皮动作 Seasonal Forests (2006)
Normally it takes four weeks for hoppers to become adults, but when the conditions are right as now their development switches to the fast track.[CN] 一般说来,若虫需要 经过4周才能变成成虫 但如果条件允许,譬如现在 它们的生长过程就会切换到快车道 Deserts (2006)
Can we rethink this? Because it's not really working.[CN] 有一些蝗虫若虫 在我们面前横穿马路 Deserts (2016)
If the bugs get it, kiss the Arquillians goodbye.[CN] 若虫族取得,亚基伦人就完了 Men in Black (1997)
At first, there are merely thousands but soon, more than a billion swarm all over the forest.[CN] 一开始,不过几千只 马上,10亿只若虫爬满了整个森林 Seasonal Forests (2006)
The young locusts are known as hoppers, for at this stage they're flightless.[CN] 沙漠蝗的若虫是跳跃能手 在这一阶段,它们还不能飞 Deserts (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top