ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มากกว่าหนึ่ง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มากกว่าหนึ่ง-, *มากกว่าหนึ่ง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I covered your ass more than once!ผมครอบคลุมตูดของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง First Blood (1982)
There's more than one.มันมีมากกว่าหนึ่งบานนะ The Nightmare Before Christmas (1993)
I have made love to over a thousand women.ผมร่วมรักกับผู้หญิง มากกว่าหนึ่งพันคน Don Juan DeMarco (1994)
Sources say the cost of the project is spiralling to more than a third of a trillion dollars making this perhaps the most expensive single project in all of human history.แหล่งข่าวบอกว่าค่าใช้จ่าย ของโครงการที่มีการลอย มากกว่าหนึ่งในสาม ของล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เรื่องนี้อาจจะเป็น Contact (1997)
The remaining more than a year, howคงจะมากกว่าหนึ่งปี Sex Is Zero (2002)
Those cuts are more than one day old.รอยนั่นเป็นมามากกว่าหนึ่งวันแล้วนะ The Matrix Revolutions (2003)
Oh, does it take more than one person to run this place?โอ้โห ที่นี่ต้องใช้คนมากกว่าหนึ่งคนในการบริหารเชียวรึ Hope Springs (2003)
I discussed it more than once with old Mr. Watson and I was around at the time.ผมเคยคุยเรื่องนี้กับ มร.วัตสัน มากกว่าหนึ่งครั้ง และผมอยู่ด้วยในตอนนั้น The Corporation (2003)
... morethanoneinnocentlife may be spared.จะสามารถช่วยชีวิตที่บริสุทธิ์ได้มากกว่าหนึ่งชีวิต Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
If we succeed, more than one innocent life could be spared.ถ้าทำสำเร็จ ผู้บริสุทธ์มากกว่าหนึ่งจะรอดชีวิต Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Perhaps more than once?บางทีอาจมากกว่าหนึ่งครั้ง? The Notebook (2004)
- There's over one minute!- มีมากกว่าหนึ่งนาที! Cubeº: Cube Zero (2004)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
grand larcenyการลักขโมยทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าหนึ่งชิลลิง (ถ้าต่ำกว่า1ชิลลิงเรียกว่าpetty-larceny)
heterozygoten. ผู้ที่มีgenesไม่เหมือนกันในคู่หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคู่
multiuser systemระบบหลายผู้ใช้หมายถึง โปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการที่ยอมให้มีผู้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งคน ในเวลาเดียวกัน เช่น การจัดข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเรียกหาได้พร้อม ๆ กันอย่างในระบบเครือข่าย (network) เป็นต้น
plotter(พล็อท'เทอะ') เครื่องวาดเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวาด โดยปกติจะมีปากกามากกว่าหนึ่งด้ามเป็นสีต่าง ๆ การเลือกใช้ปากกาเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ป้อนเข้าไปอีกต่อหนึ่ง โปรแกรมประเภท CAD (computer aided-design) จะต้องใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเครื่องวาดนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องวาดก็มีหลายแบบ และหลายขนาด มีความคมชัดมากน้อยต่างกันเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์
plurality(พลูแรล'ลิที) n. จำนวนที่มากกว่าหนึ่ง,ความมากมาย
polyandry(พอลลิแอน'ดรี) n. การมีหลายสามี,การมีสามีมากกว่าหนึ่ง,การมีเกสรตัวผู้มากเหลือเฟือ
task switchingการสลับภารกิจหมายถึง การสลับงานที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำ ในกรณีที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้หลายงานในคราวเดียวกัน เช่น สามารถทำงานตามโปรแกรมได้มากกว่าหนึ่งโปรแกรมในเวลาเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
複数[ふくすう, fukusuu] (n) มากกว่าหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top