Search result for

ฝนตก

(56 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝนตก-, *ฝนตก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝนตก[N] rain, Example: ถ้าเรานั่งอยู่ในห้องแล้วสงสัยว่าข้างนอกมีฝนตกหรือไม่ เราจะต้องยื่นมือออกไปรองน้ำฝนดู, Thai definition: ฝนที่โปรยเม็ดลงมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่าการทำอะไร ๆ จะให้ถูกใจคนทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้.
ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่าว. ทำอย่างไร ๆ ก็ไม่ถูกใจสักอย่าง.
ฝนตกขี้หมูไหลก. พลอยเหลวไหลไปด้วยกัน, มักใช้เข้าคู่กับ คนจัญไรมาพบกัน ว่า ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน.
ฝนตกอย่าเชื่อดาวก. อย่าไว้วางใจใครหรืออะไรจนเกินไป, มักใช้เข้าคู่กับ มีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยาย ว่า ฝนตกอย่าเชื่อดาว มีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยาย.
ฝนตกไม่ทั่วฟ้าก. ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน.
ฝนตกไม่มีเค้าน. เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีวี่แววหรือไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Local rainfallฝนตกท้องถิ่น หรือฝนเฉพาะแห่งหรือบางแห่ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boy. Some rain.ฝนตกหนักเนอะ 21 Grams (2003)
Rain!ฝนตก Faith Like Potatoes (2006)
The rain in spainฝนตกในสเปน New Haven Can Wait (2008)
Th.. Rain...ฝนตก New Haven Can Wait (2008)
Oh, sure, he made me laugh on a rainy day,โอ.. แน่นอน เขาทำฉันขำกลิ้ง ในวันที่ฝนตก Not Cancer (2008)
The autumn heat will be washed away by this rain.ความอบอ้าวของฤดูใบไม้ร่วงทำให้มีฝนตกในระยะนี้ Heartbreak Library (2008)
And each time it rained, it would shed tears of regret.และทุกครั้งที่ฝนตกมันก็เหมือนกับน้ำตาแห่งความโศกเศร้าไหลริน Heartbreak Library (2008)
Heavy rain pours down on a sunny day. The heroine becomes a king. King Jung-jo.ฝนตกหนักทั้งๆ ที่เป็นวันแดดจัด สุดท้ายนางเอกก็ได้ครองบัลลังก์ กษัตริย์จุงโจ My Sassy Girl (2008)
Now I see using my other senses. I can smell the rain before it drops.ตอนนี้ฉันเรียนรู้ที่จะใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆ ฉันได้กลิ่นไอฝนก่อนฝนตก The Eye (2008)
Rainy. Yeah, you´re soaked. Let´s get you out of this.ฝนตก\ ที่รักแฉะอะ, มา Shutter (2008)
It's raining cats, dogs, and Democrats out there, so this had better be worth it;ฝนตกหนักมาก แล้วพวกเรียกร้องสิทธิก็อยู่เต็มไปหมด หวังว่าเรื่องที่เขาจะพูดมันจะน่าสนใจพอนะ Changeling (2008)
Driving my ass here in the pouring rain wasn't easy either;ขับรถมาที่นี่ตอนฝนตกหนักๆ ก้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเจ้าหนู Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนตก[n.] (fontok) EN: rain   FR: pluie [f] ; flotte [f] (fam.)
ฝนตก[v.] (fontok) EN: rain ; it is raining   FR: pleuvoir ; il pleut ; flotter (fam.)
ฝนตกปรอย ๆ[v. exp.] (fontok prøi-prøi) EN: drizzle   FR: bruiner
ฝนตกพรำ ๆ[n. exp.] (fontok phram-phram) EN: light rain ; steady rain   
ฝนตกพรำ ๆ[v. exp.] (fontok phram-phram) EN: drizzle ; be drizzling   
ฝนตกหนัก[n. exp.] (fontok nak) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; downpour   FR: fortes pluies [fpl]
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fontok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard   FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; il pleut à verse ; il tombe des cordes
ฝนตกหยิม ๆ[v. exp.] (fontok yim-yim) EN: drizzle   FR: bruiner
ฝนตกแล้ว[v. exp.] (fontok laēo) EN: it's starting raining   FR: il commence à pleuvoir
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   

English-Thai: Longdo Dictionary
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deluge[N] ฝนตกหนัก, Syn. downpour, rain
downpour[N] ฝนห่าใหญ่, See also: ฝนตกหนักมาก, พายุฝน, Syn. rain, shower, rainstorm
drizzle[N] ฝนตกปรอยปราย, Syn. mist, drip
The heavens opened[IDM] ฝนตกหนักมาก
pour[VI] ฝนตกหนัก, See also: ฝนตกกรูกราว, Syn. flood, drench
rain[VI] ฝนตก
chuck it down[SL] ฝนตกหนัก
cracking flags[SL] ฝนตกหนัก, Syn. cracking the flags
cracking the flags[SL] ฝนตกหนัก, Syn. cracking flags
rain stair rods[SL] ฝนตกหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย ๆ
drizzle(ดริซ'เซิล) {drizzled,drizzling,drizzles} vt.,vi.,n. ฝนตกประปราย,ฝนตกพรำ, See also: drizzly adv.
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
mist(มิสทฺ) n. หมอก,สิ่งที่คล้ายหมอก,ความพร่ามัว. vi. พร่ามัว,ฝนตกเป็นเม็ดเล็กมาก. vt. ทำให้พร่ามัว, Syn. fog,haze
pelt(เพลทฺ) vt. ระดมยิง,ระดมขว้าง,โจมตีอย่างดุเดือด,วิ่ง,ต่อยหรือตีอย่างดุเดือด,ฝนตกอย่างกระหน่ำ,ลอกหนัง n. การต่อย,การยิง,การตี,การพัดอย่างดุเดือด,การตกอย่างกระหน่ำ,การกระหน่ำ,หนังสัตว์,ผิวหนัง, Syn. strike,beat,rush,speed
precipitate(พรีซิพ'พิเทท) vt. เร่งให้เกิดขึ้น,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้ฝนตก,ผลัก,ส่ง,ทุ่ม,โยน. vi. ตกตะกอน, (ฝน) ตก,ถลำเข้าสู่. adj. พุ่งลง,รีบด่วน,หุนหัน,ใจร้อน. n. ตะกอน, See also: precipitateness n. precipitative adj. precipitator n.
rain(เรน) n. ฝน,น้ำฝน vi. ฝนตก,ตกลงมาคล้ายฝน. vt. ส่งลงมา,ทำให้ตกลงมาเป็นจำนวนมาก,ให้อย่างมากมาย,เสนอให้อย่างมากมาย, -Phr. (rain cats and dogs ฝนตกลงมาอย่างหนักหรือไม่ขาดสาย), See also: rains n. ฤดูฝน,หน้าฝน,การหลั่งไหลลงมาอย่างแรง
rainfall(เรน'ฟอล) n. ฝนตก,ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง
rainy(เร'นี) adj. มีฝนตก,เปียกฝน,น้ำฝน, See also: rainily adv. raininess n.
rainy dayเวลาขัดสน,วันที่มีฝนตก

English-Thai: Nontri Dictionary
downpour(n) ฝนตกหนัก,ฝนห่าใหญ่
drizzle(vi) ฝนปรอย,ฝนตกพรำ,ฝนตกประปราย
rain(vi) โปรยปราย,ฝนตก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] Thai: ฝนตกที่ตกแรงชั่วครู่แล้วหยุดตก English: a (sudden) shower

German-Thai: Longdo Dictionary
regnen(vt) |regnete, hat geregnet| Es regnet. ฝนตก, See also: der Regen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top