ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทราบเรื่อง

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทราบเรื่อง-, *ทราบเรื่อง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Tell us a story. -Yes, tell us a story.บอกให้เราทราบเรื่อง ใช่บอก เราเรื่องราว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I don't know anything about that.- ฉันไม่ทราบเรื่องนั้น Rebecca (1940)
I never had the remotest idea. Neither did Danny, I'm sure.ผมไม่ทราบเรื่องนี้เลยสักนิด ผมว่าเเดนนี่เองก็คงไม่รู้เหมือนกัน Rebecca (1940)
But I think it's only right we should let the police know about it.แต่คิดว่าเราควรแจ้ง ให้ตำรวจทราบเรื่องนี้ Suspiria (1977)
- Were you aware of that?-คุณทราบเรื่องนี้มั๊ย? Suspiria (1977)
My reports are personal and subjective.- คุณทราบเรื่องที่เกิดไหม ? - ค่ะ ใช่ Deep Throat (1993)
We posted spies, so if there is, we will have news of it.เราส่งสายลับไปแล้ว ถ้ามีอะไรเราก็จะทราบเรื่อง Episode #1.8 (2006)
How did you find out?ฝ่าบาททรงทราบเรื่องนี้ได้อย่างไร? Episode #1.8 (2006)
I'm going to ask you a question... that may not seem friendly... but I assure you, in fact, is.ผมจะถามคำถามบางอย่าง.. ที่ไม่ค่อยเหมาะสมนัก.. ผมอยากทราบเรื่อง... The Illusionist (2006)
DOCTOR : Chief Inspector, there's one thing you should know.สารวัตรควรทราบเรื่องนี้ The Illusionist (2006)
Sir, we have been made aware, through electronic documents that you have been searching for a high-grade fuel commonly used to launch rockets.เรารับทราบเรื่องจากการส่ง ผ่านข้อความอิเล็กทรอนิคส์... ...ที่คุณใช้ทำการค้นหา เชื้อเพลิงชั้นดีเพื่อใช้ใน... ...การปล่อยจรวด The Astronaut Farmer (2006)
I'm aware of that.ผมทราบเรื่องนั้นดี The Astronaut Farmer (2006)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
存知[ぞんじ, zonji] (n) ทราบเรื่อง, เข้าใจเรื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top