ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*the words

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: the words, -the words-, *the words*, *the word
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take the words out of one's mouth[IDM] พูดในสิ่งที่บางคนอยากจะพูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
literal meaning of the wordsถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดหู[v. exp.] (tit hū) EN: recall the words ; recall a tune   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名正言顺[míng zhèng yán shùn, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄣˋ, / ] right and proper; authoritative and fair; (modified from Confucian Analects) with the right title (or reputation), the words carry weight, #30,098 [Add to Longdo]
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, / ] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech, #40,501 [Add to Longdo]
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, ] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended, #43,428 [Add to Longdo]
吐字[tǔ zì, ㄊㄨˇ ㄗˋ, ] diction; enunciation; to pronounce the words correctly (in opera), #52,548 [Add to Longdo]
田汉[Tián Hàn, ㄊㄧㄢˊ ㄏㄢˋ, / ] Tian Han (1898-1968), author of the words of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲, #60,343 [Add to Longdo]
弦外之音[xián wài zhī yīn, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧㄣ, ] overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines, #61,914 [Add to Longdo]
弦外之意[xián wài zhī yì, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, ] variant of 弦外之音, overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines, #394,081 [Add to Longdo]
弦外之响[xián wài zhī xiǎng, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄒㄧㄤˇ, / ] variant of 弦外之音, overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines [Add to Longdo]
听其言观其行[tīng qí yán guān qí xíng, ㄊㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄧㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] to listen to what he says and watch what he does; to note the words, but watch for the action; to judge sb by his actions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブサキモ[, busakimo] (adj-na) (sl) (See キモい,不細工) ugly and creepy (combination of the words busaiku and kimoi) [Add to Longdo]
ボキャ貧[ボキャひん, bokya hin] (n) lacking the words to say what one means [Add to Longdo]
庵点[いおりてん, ioriten] (n) part alternation mark (symbol indicating the following words are taken from a song or that the person saying the words is singing); Unicode U+303D symbol [Add to Longdo]
後株[あとかぶ, atokabu] (n) (See 前株) company name with the words "kabushiki kaisha" at the end [Add to Longdo]
失語[しつご, shitsugo] (n,vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top