ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*physical chemistry*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: physical chemistry, -physical chemistry-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physical chemistry[N] เคมีศึกษาคุณสมบัติสัมพันธ์ระหว่างทางฟิสิกส์และทางเคมีของสาร, See also: วิชาเคมีกายภาพ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
物理化学[wù lǐ huà xué, ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] physical chemistry, #43,189 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
収着[しゅうちゃく, shuuchaku] (n) sorption (in physical chemistry) [Add to Longdo]
半減期[はんげんき, hangenki] (n) half life (in physical chemistry) [Add to Longdo]
物理化学[ぶつりかがく, butsurikagaku] (n,adj-no) physical chemistry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  physical chemistry
      n 1: the branch of chemistry dealing with the physical
           properties of chemical substances

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top