Search result for

*ing*

(1069 entries)
(1.205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ing,-ing-, *ing*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abiding (adj ) ทนทาน
featuringผู้ร่วมกิจกรรมรับเชิญ มักใช้กับการแสดงดนตรีหรือภาพยนต์ เช่น การแสดงดนตรีวงนี้มี "นักร้องรับเชิญ" ที่มีชื่อเสียง
MessagingMessaging
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bring tobring about

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
flash meeting (slang ) A spontaneous and unscheduled meeting with way more people than need to be there. These meetings are generally unorganized.
flossing (slang ) showing off
kerb trading (n ) Trading that occurs after a stock market has officially closed for the day
rolling in money (phrase ) used to say that someone is very rich.
vettingchecking thoroughly to make sure things are unacceptable, those unacceptable are rejected

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hearing (n ) การไต่สวน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
in keeping withเป็นไปตาม สอดคล้องกับ เช่น to act in keeping with the codes of ethics

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mobile hanging[โม บายล แฮ๊ง กิ้ง] (n ) ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ
Sing[สอ-อิ-งอ=สิงห์] (uniq ) สิงห์
stalkingstalking

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
平常[píng cháng,ผิง ฉาง] (n adj ) ธรรมดา,เวลาธรรมดา
影儿[yǐng r, ˇ ㄖ˙] (n ) เงา
情人[qing2 ren2] (n ) หวานใจ สุดที่รัก
毕竟[bi4 jing4] เป็นคำที่ใช้เน้นความหมายของประโยคที่ว่า ไม่ว่าจะยังไงเหตุการณ์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
清明[Qing1 ming2] เทศกาลเช็งเม้ง หรือ การไหว้บรรพบุรุษของคนเชื้อสายจีน
火星[Huo3 xing1] 1.the planet Mars; Mars 2.a spark

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
情商[qíng shāng, ㄑㄧㄥˊ ㄕㄤ] (n ) emotion quotient (EQ)
轻佻[qing1 tiao1] (adj ) frivolous; skittish; coquettish; giddy

English-Thai: Longdo Dictionary
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
training(n) การฝึกอบรม
fire fighting(n) การดับเพลิง
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
plowing(n.) การไถพรวน
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, ingest
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
spring roll(n) เปาะเปี๊ยะ
morning(n.) ตอนเช้า
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล
karst spring(n phrase) น้ำพุใต้ดิน, S. cave spring
trying(adj) ที่ยากลำบาก เช่น Those are real friends! That must have been very helpful to you during trying times.
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก
nonranking(adj, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
spring onion(n) ต้นหอม, S. green onion
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, S. newest, up-to-date, latest, fashionable,
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
accepting pledgeรับจำนำ
accrediting amount (n ) เงินวิทยฐานะ
Acting Second Lieutenant (n US ) ว่าที่้ร้อยตรี
Acting Subbieutant (n UK ) ว่าที่ร้อยตรี
acute poisoningพิษเฉียบพลัน
air layering (n) Form of layering wounded and then surrounded in a moisture-retaining wrapper, which is further surrounded in a moisture barrier.
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
appraising (n ) การประเมิน
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
asTalking via the phone (pron. )
asymmetrical bilingualismภาวะสองภาษาแบบไม่สมดุล
beamforming (uniq ) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้
beings[บี'อิง] ความมีชีวิตอยู่ ; มนุษย์ ; สิ่งมีชีวิต ; ความเป็นอยู่
billing address (n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน
bingo! ( ) 1 เสียงตะโกนบอกว่าตนเองเป็นผู้ชนะในเกมบิงโก 2 เสียงตะโกนแสดงความพอใจหรือดีใจในทันทีที่ประสบความสำเร็จ
black pudding (n) ไส้กรอกเลือด
bling bling[บลิง บลิง] (n) แพง
See also: S. expensive, A. cheap,
bodyboarding (n ) การเล่นกระดานโต้คลื่น
boxing gloves (n ) นวมสำหรับชกมวย
boxing pads (n ) เป้าล่อมวยสั้น
brass ring (n) โอกาสทอง
brisk selling and buying ซื้อมาขายไป
building structuresสิ่งปลูกสร้าง
Bureau of Woman and Children Anti-traffickingสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
catering[แคท เทอ ริ่ง] (n ) การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง, บริการจัดเตรียมอาหาร, จัดเลี้ยง
caving (n ) กีฬาหรือกิจกรรมสำรวจและปีนถ้ำ the activity or sport of exploring and climbing in underground caves and passages
See also: R. exploring caves
centralizing operation (n phrase slang ) centralizing operation
child rearing practice (n) ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู
chilling (adj ) น่ากลัว ทำให้เกิดความกลัว
chinese steamed dumpling (n ) ขนมจีบ
chinese stuffed dumpling (n ) เกี๊ยว
chronic poisoningพิษเรื้อรัง
Civil Aviation Training Center (name org ) สถาบันการบินพลเรือน
See also: R. CATC
classifying (n ) การจำแนกประเภท
code switching (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การถ่ายความหมายของคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงบริบท ผลงานแปลจึงขาดความพลิ้ว ลีลา และอรรถรส ดังเช่นการแปลด้วยซอฟแวร์แปล
commissioning (n ) การทดสอบการใช้งานของระบบ
Connecting Rod (n ) ก้านสูบ
contingentรายได้ที่เกิดขึ้น
contingent onที่ทำตัวเข้าด้วยกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งมักไม่เป็นมิตรกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน
See also: S. dependent on,
contingent worker (n ) พนักงานชั่วคราว,ลูกจ้างชั่วคราว
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง
copromising (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
king    [N] กษัตริย์, See also: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา
king    [N] ผู้บริหารสูงสุด, See also: ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด
king    [N] หมากรุกตัวพระราชา
ling    [SUF] น้อย, See also: เล็ก
ling    [SUF] แสดงทิศทาง
Ming    [N] ราชวงศ์หมิงของจีน
ping    [VT] ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง
ping    [N] เสียงดังเปรี้ยง, Syn. clink, ting, sonar echo
ring    [N] แหวน
ring    [N] วงแหวน, See also: วงกลม, วง, Syn. circle
ring    [N] ห่วง, See also: ล้อ, Syn. hoop: loop
ring    [N] กลุ่มคณะ, Syn. band, gang, group
ring    [N] เนื้อที่ที่เป็นวงกลม, See also: สนามวงกลม, สนามมวย, Syn. arena
ring    [VI] ล้อม, See also: ปิดล้อม, ล้อมวง, Syn. encircle, gird
ring    [VT] ล้อม, See also: ปิดล้อม, ล้อมวง, Syn. encircle, gird
ring    [VT] ใส่ห่วง, See also: ใส่ปลอก, สนตะพาย, Syn. girdle
ring    [VI] สั่นกระดิ่ง, See also: เคาะระฆัง, Syn. chime
ring    [VT] สั่นกระดิ่ง, See also: เคาะระฆัง, Syn. chime
ring    [VI] ส่งเสียงดังกังวาน, See also: ส่งเสียงดังก้อง, Syn. clang, peal
ring    [VT] ทำเสียงสะท้อน, See also: ทำเสียงก้อง, Syn. clang, peal
ring    [VI] โทรศัพท์, Syn. call, telephone
ring    [N] เสียงกระดิ่ง, See also: เสียงดังกังวาน, Syn. chime, knell, peal
sing    [VI] ร้องเพลง, See also: ขับร้อง, เปล่งเสียง, Syn. chant, harmonize, vocalize, Ant. screech
sing    [VT] ร้องเพลง, See also: ขับร้อง, เปล่งเสียง, ทำให้เกิดเสียงดนตรี, Syn. chant, harmonize, vocalize, Ant. screech
sing    [VI] สรรเสริญด้วยบทกวี, See also: สดุดีด้วยบทกวี, Syn. versify
sing    [VT] สรรเสริญด้วยบทกวี, See also: สดุดีด้วยบทกวี, Syn. versify
sing    [N] การร้องเพลง, See also: การขับร้อง, เสียงร้องเพลง
ting    [N] เสียงดังแหลมสูงเบา (เสียงติ๊ง)
ting    [VT] ทำให้เสียงแหลมสูงเบา (เสียงติ๊ง)
wing    [N] ปีก (นก, แมลง)
wing    [N] ปีกเครื่องบิน
wing    [N] ปีกอาคาร, Syn. ell, extension
wing    [N] นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก, Syn. winger
wing    [N] กลุ่มย่อย (ในองค์กรใหญ่), Syn. department, division, subdivision
wing    [VI] เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน)
wing    [VT] เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน)
xing    [N] บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
Xing [N] บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
zing    [N] เสียงดังหวือผ่านไป (เช่น เสียงของลูกปืนที่ดังผ่านอากาศ)
zing    [N] ความมีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความตื่นเต้น, Syn. flavor, zest
zing    [VI] ้เกิดเสียงดังหวือผ่านไป (เช่น เสียงของลูกปืนที่ดังผ่านอากาศ)
being    [N] การมีอยู่, See also: การดำรงอยู่, Syn. existence
being    [N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
being    [N] การมีชีวิตอยู่, See also: ภาวะมีชีวิตอยู่
being    [N] คน, See also: บุคคล, มนุษย์
binge    [N] ช่วงที่ทำกิจกรรมบางอย่างมากไป
bingo    [N] เกมบิงโก
bring    [VT] พามา, See also: พา
bring    [VT] พาไป, See also: นำไป, นำไปส่ง, Syn. carry
bring    [VT] ไปเอามา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poisoning, food; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, mercury; mercurialismภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
presenting symptomอาการสำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
persons not living in householdsบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plugging materialฝาครอบสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plumbism; poisoning, lead; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perpetuity of the kingพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
postingการประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postingการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plasma arc cutting; arc plasma cuttingการตัดด้วยอาร์กพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plasma arc welding; arc plasma weldingการเชื่อมด้วยอาร์กพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pyosalpingitisท่อนำไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oophoritis; pyosalpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oothecitis; pyosalpingo-oophoritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probability of single survivalโอกาสที่จะครองความเป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pustulo-ulcerating-แผลเปื่อยตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastingการเชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
processingการประมวลผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processingการประมวลผล, การจัดกระบวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processing programmeโปรแกรมประมวลผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period, cooling-offช่วงเวลาคลายความตึงเครียด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecosalpingitis; perioophorosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, lancinatingอาการปวดเสียบแทง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, lightning; pain, fulgurant; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallel weldingการเชื่อมขนาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
proving a debtการพิสูจน์หนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathomimesis; malingering; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimia; malingering; pathomimesis; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimicry; malingering; pathomimesis; pathomimiaการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procatarctic; predisposing-โน้มเอียงเกิดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial pivotingการหาตัวหลักบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percolating watersน้ำที่ไหลซึมผ่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pluckingการแตกหลุดของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
protecting grilleตะแกรงคุ้มภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
portingการปรับแต่งช่องไอดีไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preservice training; pre-entry training; pre-entry trainingการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pittingการเกิดรอยบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pitting corrosionsการกัดกร่อนเป็นหลุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pitting oedemaบวมน้ำกดบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pivotingการหาตัวหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perfusing fluidน้ำใช้กำซาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public meetingการชุมนุมสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession of housebreaking implementsการนำเครื่องมือเพื่อลักทรัพย์เข้าไปในเคหสถาน (ของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy signing officeสำนักงานออกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recordingsแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pronouncing dictionaryพจนานุกรมคำอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Asynchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา , กิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา  [เทคโนโลยีการศึกษา]
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Printingการพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bilingual dictionaryพจนานุกรมสองภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Data miningดาต้าไมนิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Weedingการคัดหนังสือออก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Learning organizationการเรียนรู้องค์การ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Clippingกฤตภาค [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstracting and indexing serviceบริการสาระสังเขปและดัชนี

บริการสาระสังเขปและดัชนี เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

สาระสังเขปและดัชนี หมายถึง การย่อเนื้อหาหรือสาระสำคัญของเอกสารในรูปแบบที่สั้นและมีความถูกต้อง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ และได้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารฉบับนั้นว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องไปอ่านเอกสารต้นฉบับนั้นอย่างละเอียดอีกครั้ง

ดัชนี (Index) หมายถึง คำ วลี ข้อความ หรือคำศัพท์ที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสารสนเทศ เป็นเครื่องมือชี้นำผู้ใช้ไปยังข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สาระสังเขปหรือบทคัดย่อ (Abstract) คือ เนื้อเรื่องย่อหรือสาระสำคัญที่เป็นตัวแทนของเอกสาร โดยมีรูปแบบที่สั้น กะทัดรัด และมีความถูกต้อง แม่นยำ สาระสังเขปจะมุ่งเน้นถึงสาระสำคัญตามลำดับเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทความจากเอกสารวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการศึกษาวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญและเข้าถึงได้ยาก สาระสังเขปจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง และให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าจากเอกสารต้นฉบับได้

ลักษณะของสาระสังเขปที่ดี คือ มีความสั้น กะทัดรัด กระชับ มีความถูกต้องแม่นยำ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ในตัวเอง และมีการยึดถือข้อเท็จจริง โดยไม่เสนอความคิดเห็นส่วนตัวหรือประเมินคุณค่าในการทำสาระสังเขป ผู้เขียนต้องคัดเลือกหรือเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามเอกสารต้นฉบับ

สาระสังเขปที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนอ้างอิง ส่วนเนื้อหา และส่วนชื่อผู้เขียนสาระสังเขป

ความสำคัญของสาระสังเขป คือ การช่วยเสริมให้ดัชนีและบรรณานุกรมมีคุณค่ามากขึ้น โดยการจัดทำสาระสังเขปไว้ที่ท้ายรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมในแต่ละรายการ เป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องย่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเพื่อพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

สมาคมวิชาชีพที่จัดทำสาระสังเขปและดัชนี เช่น National Federation of Abstracting and Information Services (NFAIS), USA เป็นองค์กรรวมหน่วยงานที่ให้บริการจัดทำสาระสังเขปและดัชนี

ตัวอย่างสารสนเทศ ที่จัดอยู่ในบริการสาระสังเขปและดัชนี เช่น

1. วารสารสาระสังเขปทางเคมี : Chemical Abstract (CA) จัดทำโดย American Chemical Society (ACS), USA

2. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : EI : Compendex (Engineering Index) จัดทำโดย American Society of Mechanical Engineers (ASME), USA

3. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาแพทยศาสตร์ : Index Medicus จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM), USA

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ : Information analysis หน่วยที่ 12-15. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Accompanying materialวัสดุประกอบ, วัสดุที่มากับตัวเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anglo-American Cataloguing Rules หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน
เป็นหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในห้องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อความหมายให้ตรงกัน ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะจัดทำหรือใช้ในที่ใด ประเทศใด ภาษาใดก็ตาม สามารถใช้สารสนเทศร่วมกัน และแลกเปลี่ยนกันได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 และ ได้มีการปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ ปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed. 1998 Revision) หรือเรียกอย่างย่อว่า AACR2R จัดทำโดยความร่วมมือของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน คณะกรรมการลงรายการของประเทศออสเตรเลียและของประเทศแคนาดา สมาคมห้องสมุดอังกฤษและหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยอาศัยมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรม (ISBD) เป็นหลัก ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ISBD เป็นส่วนเดียวกับ AACR2R

AACR2R ได้กำหนดรูปแบบในการลงรายการบรรณานุกรมออกเป็น 8 ส่วน คือ

1) ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ

2) ส่วนฉบับพิมพ์

3) ส่วนรายละเอียดเฉพาะวัสดุ หรือประเภทของสิ่งพิมพ์

4) ส่วนการพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

5) ส่วนลักษณะทางกายภาพ

6) ส่วนชุด

7) ส่วนหมายเหตุ

8) ส่วนเลขมาตรฐานและข้อความที่เกี่ยวกับการได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Catalogingการทำบัตรรายการ, การลงรายการทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging in Publication การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ , การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์
Cataloging in Publication หรือ CIP คือ การจัดทำรายการข้อมูลในสิ่งพิมพ์ เป็นโครงการหนึ่งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการรายการบรรณานุกรม โครงการนี้ เริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1971 เพื่อกระจายข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ข้อมูลที่นำมาสร้างข้อมูลรายการสิ่งพิมพ์นี้ ได้มาจากสำนักพิมพ์ผู้ร่วมโครงการ มีข้อมูลมากพอที่ให้บรรณารักษ์ใช้ในการทำบัตรรายการหรือรายการหลักได้ หรือใช้เป็นตัวช่วยในการลงรายการ โดยมีการดัดแปลงหรือแก้ไขให้ตรงกับนโยบายในการลงรายการ หรือให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการของห้องสมุดมากขึ้น ทำให้ลดเวลาในการวิเคราะห์หนังสือได้มาก สามารถส่งหนังสือออกให้บริการได้เร็วขึ้น

การจัดทำ Cataloging ของหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน มีความสมบูรณ์ในกระบวนการจัดทำรายการบรรณานุกรมของหนังสือ กล่าวคือ สำนักพิมพ์จะต้องส่งแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรม (CIP Data Application form) พร้อมเอกสารฉบับเต็มมายังหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ซี่งเจ้าหน้าที่ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศกำหนดการลงรายการบรรณานุกรม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมดังกล่าวลงในหน้าหลังหน้าปกใน (Verso) ซึ่งรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ก็จะถูกส่งออกไปยังห้องสมุด และร้านค้าหนังสือทั่วโลก แต่กระบวนการกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าสำนักพิมพ์จะส่งหนังสือกลับมายังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น จำนวนหน้า ขนาดและตรวจสอบความถูกต้องจากการพิมพ์ของสำนักพิมพ์อีกครั้ง หลังจากการตรวจสอบ รูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้จะถูกเผยแพร่อีกครั้ง จากกระบวนการดังกล่าวนี้เอง ทำให้หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน สามารถจัดเก็บหนังสือทุกเล่มที่ผลิตในประเทศ และเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างครบถ้วน

หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยกรอบของวิธีการ ๒ แนวทาง กล่าวคือ กฎหมายการพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของประเทศ และการแบ่งปันรายการบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย ก็คือ การกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ซึ่งมีกระบวนการที่ไม่ต่างจากหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกันเท่าใดนัก นับตั้งแต่สำนักพิมพ์ส่งงานที่จะพิมพ์พร้อมเลข ISBN ที่ได้รับมาจากตัวแทนออกเลข ISBN จนถึงส่งมาให้หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ CIP คือ การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเข้าหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย

ส่วนหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ สำนักพิมพ์ และร้านหนังสือที่จัดพิมพ์หนังสือใหม่ ซึ่งต้องการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloguing-in-Publication - CIP) รวมถึงห้องสมุดที่ต้องการข้อมูลหนังสือใหม่เพื่อแจ้งไปยังผู้ใช้บริการในรูปแบบของ Alert services จะต้องติดต่อขอรับบริการข้อมูล CIP ที่ Bibliographic Data Services Limited - BDSL ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ CIP ซึ่งมีมาตรฐานตามที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกำหนด ด้วยการติดต่อตรงไปยัง BDSL หรือติดต่อผ่านไปที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ทั้งนี้ข้อมูล CIP ที่ได้อาจใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม จนกว่าหอสมุดแห่งชาติอังกฤษจะได้รับตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ จึงจะมีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถาวรต่อไป

ในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติ รับบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมให้กับสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ขอใช้บริการเช่นเดียวกับการให้บริการหมายเลข ISBN

CIP ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาต่างประเทศ

CIP2 ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาไทย

รายการบรรณานุกรม

United States Copyright Office. [ออนไลน์] http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Copyright_Office. Accessed: 20100628 : 00.07.

Haddad, Peter. 1999. National bibliography in Australia: moving into the next millennium. [ออนไลน์] http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/016-123e.htm. Accessed: 20100629 : 09.50.

National Library of Australia. Cataloguing-in-publication user guide. [ออนไลน์] http://www.nla.gov.au/services/user-guide.html. Accessed: 20100629 : 09.55.

Bibliographic Data Services Limited. [ออนไลน์]. http://www.bibliographicdata.co.uk. Accessed: 20100629 : 17.30.

Nielsen UK ISBN Agency. [ออนไลน์] http://www.isbn.nielsenbook.co.uk/controller.php?page=121. Accessed: 20100629 : 14.25.

The British National Bibliography. [ออนไลน์] http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html. Accessed: 20100629 : 13:00. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Data miningดาต้าไมนิง

การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ กระบวนการจัดการกับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทําเหมืองข้อมูลได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

การทําเหมืองข้อมูลเปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่งในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่าย มาสู่การจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนถึงการทําเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

วิวัฒนาการของการทำเหมืองข้อมูล

- 1960 Data Collection คือ การนําข้อมูลมาจัดเก็บอย่างเหมาะสมในอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือและป้องกันการสูญหายได้เป็นอย่างดี

- 1980 Data Access คือ การนําข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างความสัมพันธ์ต่อกันในข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนําไปวิเคราะห์ และการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ

- 1990 Data Warehouse & Decision Support คือ การรวบรวมข้อมูลมาจัดเก็บลงไปในฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยครอบคลุมทุกด้านขององค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

- 2000 Data Mining คือ การนําข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล โดยการสร้างแบบจําลองและความสัมพันธ์ทางสถิติ

ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

- Data Cleaning เป็นขั้นตอนสำหรับการคัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป

- Data Integration เป็นขั้นตอนการรวมข้อมูลที่มีหลายแหล่งให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน

- Data Selection เป็นขั้นตอนการดึงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์จากแหล่งที่บันทึกไว้

- Data Transformation เป็นขั้นตอนการแปลงข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

- Data Mining เป็นขั้นตอนการค้นหารูปแบบที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่

- Pattern Evaluation เป็นขั้นตอนการประเมินรูปแบบที่ได้จากการทำเหมืองข้อมูล

- Knowledge Representation เป็นขั้นตอนการนำเสนอความรู้ที่ค้นพบ โดยใช้เทคนิคในการนำเสนอเพื่อให้เข้าใจ

แหล่งข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล ได้แก่ Database, Data Warehouse, World Wide Web และ Other Info Repositories

ส่วนประกอบในการทำเหมืองข้อมูล

- Database หรือ Data Warehouse Server ทำหน้าที่นำเข้าข้อมูลตามคำขอของผู้ใช้

- Knowledge Base ได้แก่ ความรู้เฉพาะด้านในงานที่ทำจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น หรือประเมินความน่าสนใจของรูปแบบผลลัพธ์ที่ได้

- Data Mining Engine เป็นส่วนประกอบหลักประกอบด้วยโมดูลที่รับผิดชอบงานทำเหมืองข้อมูลประเภทต่างๆ ได้แก่ การหากฎความสัมพันธ์ การจำแนกประเภท การจัดกลุ่ม

- Pattern Evaluation Module ทำงานร่วมกับ Data Mining Engine โดยใช้มาตรวัดความน่าสนใจในการกลั่นกรองรูปแบบผลลัทธ์ที่ได้ เพื่อให้การค้นหามุ่งเน้นเฉพาะรูปแบบที่น่าสนใจ

- Graphic User Interface ส่วนติดต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับระบบการทำเหมืองข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุงานทำเหมืองข้อมูลที่ต้องการทำ ดูข้อมูลหรือโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ประเมินผลลัพธ์ที่ได้

ประเภทข้อมูลที่ใช้ทำเหมืองข้อมูล

- Relational Database เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของตาราง โดยในแต่ละตารางจะประกอบไปด้วยแถวและคอลัมน์ ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดสามารถแสดงได้โดย Entity Relationship Model

- Data Warehouses เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาเก็บไว้ในรูปแบบเดียวกันและรวบรวมไว้ในที่ๆ เดียวกัน

- Transactional Database ประกอบด้วยข้อมูลที่แต่ละทรานเเซกชันแทนด้วยเหตุการณ์ในขณะใดขณะหนึ่ง เช่น ใบเสร็จรับเงิน จะเก็บข้อมูลในรูปชื่อลูกค้าและรายการสินค้าที่ลูกค้ารายซื้อ

- Advanced Database เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบอื่นๆ เช่น ข้อมูลแบบ Object-Oriented ข้อมูลที่เป็น Text File ข้อมูลมัลติมีเดีย ข้อมูลในรูปของ Web

งานของ Data Mining ในทางปฏิบัติจริงจะประสบความสำเร็จกับงานบางกลุ่มเท่านั้น ไม่มีเทคนิคหรือเครื่องมือเพียงชนิดเดียวของ Data Mining ที่เหมาะสมกับงานทุกชนิด งานในแต่ละชนิดก็จะมีเทคนิคของ Data Mining ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของงาน

บรรณานุกรม

อดุลย์ ยิ้มงาม. การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining). Aavailable at : http://compcenter.bu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=172. Accessed July 25, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Filing systemการจัดเก็บเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Indexingการทำดรรชนี

การทำดัชนี Indexing

การจัดทำดรรชนี (Indexing) เป็นกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาของความรู้ โดยนำเอาเนื้อหาสำคัญและแนวคิด (concept) ที่ได้จากความรู้นั้นมาจัดทำเป็นภาษาในระบบการจัดทำดรรชนี และนำมาจัดเรียงตามลำดับอักษร เพื่อสะดวกในการค้นหาเรื่องที่ต้องการ ดรรชนีช่วยผู้ใช้ให้เข้าถึงสารนิเทศที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ ดรรชนีเป็นเครื่องมือที่มีการสร้างไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่เนื้อหาของหัวข้อ เรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ หรือชี้แนะไปยังแหล่งสารนิเทศที่มีเอกสารที่ต้องการ มีส่วนประกอบสำคัญคือ

1 คำสำคัญ (Keyword / descriptor) เป็นคำที่ใช้แทนสาระของเอกสาร

2 รายการทางบรรณานุกรม (Bibliographic description) แสดงถึงลักษณะทางกายภาพของเอกสารพร้อมด้วยรหัสของเอกสาร เพื่อแสดงแหล่งที่ปรากฎของสารนิเทศ

คุณลักษณะของเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการจัดทำดรรชนี

1 เลขหมู่หนังสือ (Classification code)

2 หัวเรื่อง (Subject headings)

บรรณานุกรม : เพชราภรณ์ จันทรสูตร์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำดรรชนีและสาระสังเขป กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Learning organizationการเรียนรู้องค์การ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
MAchine Readable Catalogingการลงรายการที่เครื่องสามารถอ่านได้
MAchine - Readable Cataloging คือ รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เป็นรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อการจัดเก็บ สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) เมื่อปี ค.ศ. 1966

โครงการมาร์กเป็นโครงการนำร่อง (MARC (MAchine-Readable Cataloging) Pilot Project) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Council on Library Resources มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มาร์กวัน (MARC I) เพื่อบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ และแจกจ่ายออกไปยังห้องสมุดสมาชิกจำนวน 16 แห่งทุกสัปดาห์ในรูปแบบของเทปแม่เหล็ก เพื่อนำไปผลิตรายการ รายการหนังสือในรูปแบบเล่ม และรายการบรรณานุกรมเฉพาะสาขา ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 จึงได้มีการนำรูปแบบมาร์กทู (MARC II) เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ ระหว่างห้องสมุดที่มีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างกัน ในปี ค.ศ. 1971 โครงการมาร์กได้เริ่มต้นขยายไปสู่งานที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันและงานในรูปแบบอื่นๆ ไม่เฉพาะหนังสือเท่านั้นโดยไม่จำกัดภาษา

ในทศวรรษ 1980 ยูเอสมาร์ก (USMARC) ซึ่งเป็นมาร์กเวอร์ชั่น American ได้แบ่งเป็นเวอร์ชั่น Canadian ซึ่งเรียกว่า CANMARC หลังจากมีการแก้ไขและปรับปรุงทั้ง 2 รูปแบบ คือ USMARC และ CANMARC แล้วในปี ค.ศ. 1997 ได้มีการรวม 2 รูปแบบเข้าด้วยกันอีกครั้งและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และเรียกรูปแบบนี้ว่า มาร์ก 21 (MARC 21) ซึ่งสื่อถึงศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบโดย Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress ร่วมกับ The Standards and the Support Office, The Library and Archives Canada การแก้ไขปรับปรุงมาสู่มาร์ก 21 คือ การปรับข้อกำหนดหน่วยข้อมูลย่อยในมาร์ก ให้ครอบคลุมการทำรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะกับการสื่อสารในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และใช้งานร่วมกับหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd ed., 1998 Revision-AACR 2)

โครงสร้างรายการ MARC21 แบ่งเป็น 3 ส่วน

MAchine Readable Catalog<b>ing</b>

ส่วนนำระเบียนหรือป้ายระเบียน (Leader หรือ record label) มีประโยชน์ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เป็นส่วนแรกเริ่มของระเบียนข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปของรหัส มีความยาวคงที่จำนวน 24 อักขระ เช่น

1. จำนวนอักขระในระเบียน

2. สถานภาพของระเบียน เช่น ระเบียนใหม่

3. ประเภทของระเบียน เช่น ระเบียนของหนังสือ

4. ระดับทางบรรณานุกรม

5. จำนวนอักขระของตัวบ่งชี้

6. จำนวนอักขระของเขตข้อมูลย่อย

ส่วนนามานุกรมระเบียนหรือตารางระบุตำแหน่งเขตข้อมูล (record directory) ช่วยให้คำสั่งค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่ 2 ที่ระบุว่าในระเบียนมีเขตข้อมูลอะไรบ้าง แต่ละเขตข้อมูลมีความยาวเท่าไร ตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด ทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลในระเบียนได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนเขตข้อมูล (Variable field) เขตข้อมูลในการลงรายการประกอบด้วย

1. ส่วนเขตข้อมูลควบคุม (variable control field) ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่กำหนดความยาวคงที่

2. ส่วนเขตข้อมูลสำหรับและบันทึกและสืบค้น (variable data field) ไม่จำกัดความยาวหรือไม่คงที่ ใช้ลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศส่วนต่างๆ

การระบุรหัสการจัดการข้อมูลที่ลงรายการ ซึ่งประกอบด้วย

1. เลขประจำตัวเขตข้อมูล (tag number)

2. ตัวบ่งชี้ (indicator)

3. รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code)

เลขประจำเขตข้อมูล (Tag number) เป็นเลข 3 หลัก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม

0XX เขตข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและระบุเลขเรียกวัสดุสารสนเทศ

1XX เขตข้อมูลรายการหลัก

2XX เขตข้อมูลชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ฉบับพิมพ์ การพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

3XX เขตข้อมูลลักษณะรูปร่าง

4XX เขตข้อมูลชื่อชุด

5XX เขตข้อมูลหมายเหตุ

6XX เขตข้อมูลหัวเรื่อง

7XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มที่ไม่ใช่หัวเรื่อง และชื่อชุด

8XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มชื่อชุด

9XX เขตข้อมูลที่สงวนไว้ให้หน่วยงาน กำหนดใช้ภายในได้

ตัวบ่งชี้ (indicator) เป็นรหัส 2 ตัวแรกของแต่ละเขตข้อมูล มีค่า 0-9 หรือเว้นว่าง (blank) หรือมีสัญลักษณ์เป็น # ใช้เพื่อประมวลผลการสืบค้นและแสดงผล เช่น

100 0 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

มี indicator ตัวแรกเป็น 0 หมายความว่า ชื่อผู้แต่ง ลงรายการด้วยชื่อต้น เช่น ชื่นคนไทย หรือหากตัวบ่งชี้แรกเป็น 1 หมายความว่า ชื่อผู้แต่งลงรายการด้วยชื่อสกุลที่เป็นคำเดียว เป็นต้น

รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code) แต่ละเขตข้อมูลจะประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย เช่น

260 $aปทุมธานี :$bศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,$c2552

เขตข้อมูลย่อย a หมายถึง สถานที่พิมพ์

เขตข้อมูลย่อย b หมายถึง สำนักพิมพ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์

เขตข้อมูลย่อย c หมายถึง ปีที่พิมพ์

ตัวอย่างเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูล 100

100 $a Personal name (NR)

100 $b Numeration (NR)

100 $c Titles and other words associated with a name (R)

100 $d Dates associated with the name (NR)

100 $e Relator term (NR)

100 $g Miscellaneous information (NR)

100 $j Attribution qualifier (R)

100 $k Form subheading (R)

100 $l Language of a work (NR)

100 $n Number of part/section of a work (R)

100 $p Name of part/section of a work (R)

100 $q Fuller form of name (NR)

100 $t Title of a work (NR)

100 $u Affiliation (NR)

100 $0 Authority record content number (R)

100 $4 Relator code (R)

100 $6 Linkage (NR)

100 $8 Field link and sequence number (R)

รายการอ้างอิง

Bryne, Deborah J. MARC Manual : Understanding and Using MARC Records. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1991.

Library of Congress. Network Development and MARC Standards Office. MARC21 Format for Bibliographic Data. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ Accessed: 12-02-2-12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ 13312 หน่วยที่ 8-11. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1821-20120303-marc21.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Names, Personal (Cataloging)ชื่อบุคคล (การทำบัตรรายการ) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์

บรรณานุกรม (Bibliographic) หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามา หรือ รายการเข้าถึงแบบออนไลน์ (Online Public Access Catalog : OPAC) ข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดง คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้การสืบค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ยังรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่แสดงผลเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม เช่น ฐานข้อมูล ISI : Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Weedingการคัดหนังสือออก
หมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ

ทำไมต้องมีการคัดหนังสือออก

การคัดหนังสือออกเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของห้องสมุดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นการดูแลรักษาหนังสือเพื่อให้มีสภาพและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการให้บริการในปัจจุบัน เพราะความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การคัดหนังสือออกเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อหนังสือที่มีให้บริการอยู่นั้น ทันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะการใช้งาน และเนื่องจากห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บหนังสือทุกเล่มไว้

ประโยชน์ของการคัดหนังสือออก

1. ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนมาก การที่ห้องสมุดมีแต่การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทเข้ามา ทำให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

2. ประหยัดเวลา ช่วยให้ประหยัดเวลาทั้งของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากชั้นหนังสือที่หนาแน่นไปด้วยหนังสือที่ไม่จำเป็น จะทำให้เสียเวลาในการหาและหยิบหนังสือ และเป็นการประหยัดเวลาในการทำความสะอาดชั้นหนังสือ

3. ทำให้สามารถจัดหาหนังสือที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า และเหมาะสมกว่าเข้ามาแทนที่

4. เป็นการรักษาให้มีแต่หนังสือที่จำเป็นต้องใช้อย่างแท้จริง

5. เป็นการประเมินหาจุดแข็ง และจุดอ่อนในการจัดหาหนังสือ

เกณฑ์พื้นฐานของการคัดเลือกหนังสือออก

1. ด้านเนื้อหา: มีเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป เนื่องจากอาจจะเคยเป็นเนื้อหาได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีฉบับที่พิมพ์ปรับปรุงใหม่แล้ว หนังสือที่ได้รับไม่ครบชุด หนังสือที่พิมพ์ฉบับเก่าซึ่งมีการพิมพ์ฉบับที่ใหม่กว่า เนื้อหาที่มีความลำเอียง อคติหรือมีอันตรายแฝงอยู่ หรือเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว

2. ด้านการใช้: หมายถึง จำนวนครั้งในการยืมหนังสือ ไม่มีการยืมภายใน 5 ปีล่าสุด

3. ด้านจำนวนฉบับซ้ำ: มีจำนวนฉบับซ้ำมากเกินไป สามารถคัดออกและมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น

4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ: เช่น ไม่ควรเก็บวารสารที่ไม่ได้จัดทำดรรชนีวารสาร วารสารที่สามารถหาได้ในฐานข้อมูลฉบับเต็ม หนังสือไม่ครบชุด หนังสือที่มีอายุเกิน 20 ปี สารานุกรมที่มีอายุกว่า 10 ปี หนังสือรายปีที่อายุเกินกว่า 2 ปีแต่ให้เก็บฉบับเก่าไว้อย่างน้อย 5 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคู่มือการใช้งานและมีอายุกว่า 7 ปี

5. ด้านสภาพของหนังสือ: หนังสือเล่มนั้นมีสภาพที่เสียหายเกินกว่าการซ่อมแซมหรือไม่ ขาด ปกชำรุด กระดาษเป็นสีเหลือง ขาดหายไปบางหน้า

6. เกณฑ์อื่นๆ: หนังสือเล่มนั้นสามารถใช้ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด หนังสือเล่มนั้นได้รับการประเมินว่าเป็นหนังสือคลาสสิคที่ยังต้องเก็บไว้

หลังจากการคัดหนังสือออก

หนังสือที่ได้รับการพิจารณาว่าควรคัดออก อาจถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บหนังสือ และยังคงมีกระบวนการการคัดเลือกหนังสือออกอย่างถาวรต่อไป ฐานข้อมูลที่เก็บรายการระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือจะถูกเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ทราบว่าหนังสือถูกนำไปอยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ และสามารถขอใช้บริการได้

หลังจากหนังสือที่ถูกเก็บเกิน 1 ปี ถ้ายังไม่มีการถูกยืมและไม่มีการแนะนำจากบรรณารักษ์ว่าควรจะเก็บไว้ หนังสือนั้นจะถูกคัดออกจากห้องสมุดอย่างถาวร หนังสือที่ถูกคัดออกอย่างถาวรอาจนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดแห่งอื่นๆ ที่มีความต้องการหรือสามารถใช้หนังสือนั้นได้อย่างเหมาะสม หรือถูกส่งนำไปเข้าโครงการรีไซเคิล

บรรณานุกรม:

Larson, Jeanette. 2008. CREW: a Weeding Manual for Modern Libraries. [Online] : Available: https://www.tsl.state.tx.us/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf. Accessed: 11-08-2012.

Book Weeding. 2012. [Online]: Available: http://www.msoe.edu/library/services/weed/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bilingual dictionaryพจนานุกรมสองภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bindingการเย็บเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book and readingหนังสือและการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookbindingการเย็บเล่มหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clippingกฤตภาค
กฤตภาค นับว่าเป็นวัสดุสารนิเทศของห้องสมุดอย่างหนึ่ง เป็นการนำข้อความหรือบทความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์และวารสารฉบับล่วงเวลา โดยผู้ที่ต้องการจะเก็บบันทึกบทความ ข้อความที่น่าสนใจ บทบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ ภาพถ่าย การ์ตูน รวมถึงเรื่องราวที่ยังไม่มีการรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ฯลฯ มักรวบรวมเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นคอลเล็กชัน โดยจะมีการจัดเก็บด้วยหัวเรื่อง หรือวิธีการจำแนกอื่น เช่น ชื่อสิ่งพิมพ์ เลขหน้า วัน เดือน ปี นำมาให้หัวเรื่อง จัดเก็บเข้าแฟ้ม โดยเรียงสำดับตามตัวอักษร เก็บไว้ในตู้จุลสาร เพื่อนำมาใช้ค้นคว้าและอ้างอิง นอกจากนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์ในการจัดนิทรรศการ หรือรวบรวมเพื่อให้ทราบแนวโน้มความสนใจของประชาชนในเรื่องและช่วงเวลาต่างๆ ได้อีกด้วย

การจัดทำกฤตภาค ทำโดยการนำข่าวสารที่ต้องการจัดเก็บมาตัดเก็บมาเฉพาะส่วนที่ต้องการ นำไปผนึกลงบนกระดาษเปล่า และแจ้งถึงแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงไว้ที่หัวกระดาษเพื่อใช้อ้างอิงได้ โดยมีวัตถุประสงค์ จัดทำเป็นเครื่องมือช่วยผู้ใช้ให้สามารถค้นหาข้อมูลปลีกย่อยที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยในการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการจัดเก็บกฤตภาคไว้ใน "ตู้กฤตภาค" แล้วนั้น ปัจจุบันยังได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยจัดเก็บกฤตภาคได้โดย การจัดเก็บโดยวิธีบันทึกลงบนฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ด้วยอุปกรณ์บันทึกภาพ (Scanner) เมื่อต้องการใช้จะต้องสืบค้นและอ่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน  ลดปัญหาการใช้กระดาษ และลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บได้อีกวิธีหนึ่ง

สิ่งที่ควรคัดเก็บไว้ ควรเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในหนังสือทั่วไป เช่น

 • ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
 • เรื่องราว หรือภาพเกี่ยวกับประเทศ และสถานที่ที่หาไม่ได้ในหนังสือ
 • เรื่องและภาพแสดงกิจกรรมต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรมบางประเภท
 • ภาพและเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา ที่หาไม่ได้ในหนังสือ
 • ภาพและข่าวเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ห้องสมุดตั้งอยู่
 • สารคดีเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่อาจหาได้จากที่อื่นอีก เป็นต้น

อ้างอิง : แม้นมาส ชวลิต. (2549). คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Corporate heading (Cataloging)รายการนิติบุคคล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive catalogingการลงรายการเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hanging indentionย่อหน้าคำค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hot stampingเดินทอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ingThe door is opening now.
ingThe figurative meaning is no longer in current use.
ingThe secretary is good at English in addition to being beautiful.
ingThe plane made a perfect landing.
ingThe airplane is schedule to arrived at Honolulu tomorrow morning.
ingThe beautiful bird is said to be in danger of dying out.
ingThe art exhibition is now being held in Kyoto.
ingIt is worth visiting that museum.
ingThe unpopular politician was frequently given the razz by the crowd during his speech.
ingThe hospital was barred from doing business for three years.
ingTo prevent the disease from spreading quickly was not an easy task.
ingThe sick boy is growing stronger each day.
ingThe sick woman cannot eat just anything.
ingIt is said that the disease has been spreading.
ingThe dying man made an effort to say something, but could not.
ingThe real estate broker was lavish in his spending in Ginza.
ingThe delinquent boy was arraigned for stealing a bicycle.
ingThe couple spent a lot of money on furnishing their house.
ingThe ladies are looking after the children whose parents are employed in factories during the daytime.
ingIn the room there were four boys, who were playing cards.
ingThere was almost nothing in the room.
ingThere was nothing but an old chair in the room.
ingEntering the room, I found her playing the piano.
ingThe minute I entered the room, they stopped talking.
ingNothing in the room matches with anything else.
ingThe room is warming up.
ingThe room is not light enough for sewing.
ingThe room is being painted by him.
ingDoes the room have air conditioning?
ingWill the room be available for the meetings?
ingNobody could explain how the thing was made.
ingThat sound distracted my attention from reading.
ingOn hearing the noise, my brother started to cry.
ingThe story has in it something of the element of tragedy.
ingThe beginning of the story was interesting.
ingThe setting of the story is Japan in the late Meiji period.
ingThe story was full of marvelous happenings.
ingThe story is at once interesting and instructive.
ingI remember hearing the story once.
ingThe object flew away to the south, giving out flashes of light.
ingBy that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.
ingThe meaning of this sentence is obscure.
ingI can't get at the exact meaning of the sentence.
ingWe regarded the document as belonging to her brother.
ingThe soldier disdained shooting an unarmed enemy.
ingThe soldier lay dying.
ingThe soldier carried on as if his wound was nothing.
ingWhere did you something interesting.
ingI don't know about things like that.
ingThe mother is looking for a baby sitter.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
adding machineเครื่องบวกเลข
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
advertising manผู้โฆษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโฆษณา (adman)
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
air conditioningการปรับอากาศ,ระบบการปรับอากาศ. -air-conditioning adj.
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting)
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
amazing(อะเม' ซีง) adj. ซึ่งทำให้ประหลาดใจ, Syn. surprising, unbelieving-A. ordinary
amusing(อะมิว' ซิง) adj. ขบขัน, ซึ่งทำให้ขบขัน (diverting, entertaining ###A. boring)
angling(แอง' กลิง) n. การตกปลา
animal kingdomอาณาจักรสัตว์, โลกของสัตว์
annoying(อะนอย' อิง) adj. ซึ่งมารบกวน, ซึ่งทำให้รำคาญ, Syn. vexatious, causing annoyance ###A. pleasant, agreeable)
annual ringการเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้พืชแต่ละปีมีอยู่ 2 ชั้นคือชั้นฤดูใบไม้ผลิและชั้นฤดูร้อน
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
antifouling(แอน' ทีเฟาลิง) adj. ป้องกันเพรียงหรือสาหร่ายใต้น้ำเกาะ
anything(เอน'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
appetising(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร,กระตุ้นความต้องการ,มีเสน่ห์
appetizing(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร,กระตุ้นความต้องการ,มีเสน่ห์
arching(อาร์'คิง) n. สิ่งประดิษฐ์เป็นรูปโค้งงอ, ส่วนที่เป็นรูปโค้งหรืองอ (arched work)
arcking(อาร์'คิง) กริยาช่อง 3 ปัจจุบันของ arc
arlington national cemetrสุสานประจำชาติของอเมริกาในรัฐเวอร์จีเนีย
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
assuming(อะซูม'มิง) adj. หยิ่ง,โอหัง,อวดดี,ถือสิทธิ, Syn. presumptuous)
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
atheling(แอธ'ธะลิง) n. บุคคลที่มีเชื้อพระวงศ์, เจ้าชาย (prince , nobleman)
atingle(อะทิง'เกิล) adj. รู้สึกซ่า (tingling)
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
awning(ออ'นิง) n. กระโจม,ผ้าใบบังแดด,ที่พัก
babbling(แบบ'บลิง) n. การพูดพล่าม,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดไม่ชัด adj. ซึ่งพูดพล่ามหรือไม่ชัด
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก,เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
accounting(n) การบัญชี
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
airing(n) การตาก,การตากอากาศ
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
astoundingly(adv) อย่างน่างงงวย,อย่างน่าตกใจ,อย่างน่าประหลาดใจ
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
astringent(n) ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
awning(n) กันสาด,ผ้าใบบังแดด
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
baking(n) การปิ้ง,การย่าง,การอบ,การผิง
barring(pre) นอกจาก,ยกเว้น
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
becoming(adj) เหมาะ,เหมาะสม,สมควร
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน
bedding(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
beetling(adj) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
being(vi) pr.p ของ be
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
bidding(n) การเสนอราคา,การให้ราคา,คำสั่ง
bilingual(adj) พูดได้สองภาษา
binding(adj) ผูกพัน,จำเป็น
binding(n) การมัด,การผูก,สายมัด,การเข้าปก,การหุ้มปก
bingo(n) เกมบิงโก
biting(adj) เจ็บแสบ,ปวดแสบ
blacking(n) ยาขัดสีดำ
blessing(n) พร,การอวยพร,การประสาทพร
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
blueing(n) ครามย้อมผ้า
blushing(adj) อาย,หน้าแดง,ขวยเขิน
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกฎหมาย    [ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
นอกราชอาณาจักร    [N] outside the Kingdom, Ant. ในราชอาณาจักร, Example: การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน, Thai definition: ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ยานอนหลับ    [N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
ยาทา    [N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
คมเข้ม    [ADJ] piercing, Syn. คมคาย, Example: คนภาคใต้มีผิวคล้ำหรือดำแดงเป็นส่วนใหญ่และมีนัยน์ตาคมเข้มส่อแววเหมือนคนดุ, Thai definition: หน้าตาคมคาย
ครอบครัวเดี่ยว    [N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ความนัย    [N] implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ภาสน์    [N] speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
ภิกขา    [N] begging for food, See also: begging for alms, Syn. ภิกษา, ภิกขาจาร, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาจาร    [N] begging of food, See also: begging for food/alms, Syn. ภิกขา, Example: พราหมณ์ชูชกเที่ยวทำภิกขาจารเพื่อเลี้ยงชีพ, Thai definition: การเที่ยวขออาหาร,, Notes: (บาลี)
ภิกษา    [N] begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิญโญ    [ADV] more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ    [N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ภูตบดี    [N] Siva, See also: king of ghosts, Syn. พระศิวะ, เจ้าแห่งผี, เจ้าแห่งสรรพสัตว์, Notes: (สันสกฤต)
คำตักเตือน    [N] warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
งานสอน    [N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
จดบันทึก    [V] take (down) notes, See also: make a note of something, Syn. เขียนบันทึก, Example: ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข, Thai definition: ที่รับภาพ
ดูแลเอาใจใส่    [V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
ต้นเดือน    [N] beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ตึกสูง    [N] high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
ตู้เก็บเอกสาร    [N] file cabinet, See also: filing cabinet, Example: ที่ทำงานใหม่ของเขามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ทำงานและตู้เก็บเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ถ้อยคำสำนวน    [N] idiomatic wording, See also: idiom, Syn. สำนวนโวหาร, Example: หนังสือของเขาเต็มไปด้วยถ้อยคำสำนวนแบบกวี, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียงสละสลวย
ถ้าหาก    [CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
ที่ผ่านมา    [ADV] preceding, See also: last, Example: นี่ถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำหมีขาวในรอบศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทีมงาน    [N] work team, See also: working team, Syn. คณะทำงาน, Example: ความสำเร็จของงานต้องยกให้ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของงาน
น่าใจหาย    [ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าสลดใจ    [ADJ] sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
น่าหนักใจ    [ADJ] worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai definition: เป็นที่ลำบากใจ
น่าหลงใหล    [ADJ] fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
น่าหวาดกลัว    [ADJ] scary, See also: frightening, Syn. น่ากลัว, Example: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย
น่าหวาดเสียว    [ADJ] thrilling, See also: startling, Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น, Example: โจรถือมีดจี้ที่คอของเขาอย่างน่าหวาดเสียว, Thai definition: ชวนให้หวาดเสียว
น่าอัปยศอดสู    [ADV] shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
น่าเอือมระอา    [ADV] tediously, See also: tiresomely, boringly, Syn. น่าเบื่อ, Example: อาจารย์ประจำวิชาส่ายหน้าอย่างน่าเอือมระอาที่นักเรียนพากันไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
บัตรจอดรถ    [N] parking pass, Example: ยามไม่ทันแหงนหน้ามองป้ายทะเบียนและตรวจดูบัตรจอดรถคนร้ายก็เผ่นแผล็วพ้นไป
ประจำใจ    [V] adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: ยึดไว้ในใจ
ปวดแปลบ    [V] have shocking pain, See also: have shooting pain, Syn. เจ็บแปลบ, Example: ผมรู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่ฟ้าเริ่มสาง รู้สึกปวดแปลบที่ข้อเท้าและยอกขัดไปทั่วร่าง, Thai definition: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่รู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น
ปิดป้อง    [V] cover up, See also: protect/defend by covering, Syn. ป้องปิด, Ant. เปิดโล่ง, Example: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว, Thai definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ปูพื้น    [V] lay the floor, See also: put down the flooring, Syn. ปูพื้นฐาน, Example: เนื้อหาสาระในวิชานี้ จะปูพื้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างกว้างๆ เท่านั้น, Thai definition: ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐาน
ผลสำรวจ    [N] survey findings, See also: survey results, survey outcome, Example: คณะสำรวจได้นำผลสำรวจไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศ, Thai definition: สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจตรวจสอบ
ผู้บันทึก    [N] recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
ผู้ร่วมประชุม    [N] attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count unit: คน
ผู้รักษาการ    [N] one acting temporarily in place of, Syn. คนรักษาการ, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
ผู้รับภาระ    [N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
ผู้อ่อนแอ    [N] weakling, See also: one who is frail/feeble, Syn. คนอ่อนแอ, Ant. ผู้เข้มแข็ง, Example: ผลประโยชน์ทั้งหลายจะต้องตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้อ่อนแอหรือผู้ที่ยากไร้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีกำลังน้อย ไม่เข้มแข็ง
ผู้ประกอบอาชีพ    [N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ
พระพุทธภาษิต    [N] Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า
พุทธธรรม    [N] Buddhist moral code, See also: Buddhist teaching, Buddhist morality, Example: คุณกุหลาบสนใจพุทธธรรมในแนวทางปฏิบัติแบบภาวนา, Thai definition: หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนาพุทธ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มรณะ    [ADJ] dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มั่นคงถาวร    [ADV] permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai definition: อย่างอยู่ได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาการเลือดตกใน[n. exp.] (ākān leūat toknai) EN: internal bleeding   
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songkhrǿ) EN: housing ; housing project   
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อเล็กซานเดอร์ เฟลมิง[n. prop.] (Aleksāndoē Flēming) EN: Alexander Fleming   FR: Alexander Fleming
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อำนาจการซื้อ[n. exp.] (amnāt kān seū) EN: purchasing power   FR: pouvoir d'achat [m]
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
อำนาจซื้อ[n. exp.] (amnāt seū) EN: buying power   FR: pouvoir d'achat [m]
อำนาจต่อรอง[n. exp.] (amnāt tørøng) EN: bargaining power   
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
อาณาจักรพุกาม[n. prop.] (Ānājak Phukām) EN: Pagan Kingdom   
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing   FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันนี้[pr.] (an nī) EN: this one ; this thing   FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci

CMU English Pronouncing Dictionary
ING    IH1 NG
BING    B IH1 NG
DING    D IH1 NG
GING    JH IH1 NG
HING    HH IH1 NG
INGA    IY1 NG G AH0
INGE    IH1 N JH
INGO    IH1 NG G OW0
JING    JH IH1 NG
KING    K IH1 NG
LING    L IH1 NG
MING    M IH1 NG
NING    N IH1 NG
PING    P IH1 NG
QING    K IH1 NG
RING    R IH1 NG
SING    S IH1 NG
TING    T IH1 NG
ZING    Z IH1 NG
XING    SH IH1 NG
YING    Y IH1 NG
WING    W IH1 NG
VYING    V AY1 IH0 NG
WINGS    W IH1 NG Z
ZINGG    Z IH1 NG G
WINGO    W IY1 NG G OW0
ZINGA    Z IH1 NG AH0
VINGO    V IH1 NG G OW0
WINGE    W IH1 N JH
USING    Y UW1 Z IH0 NG
WRING    R IH1 NG
AGING    EY1 JH IH0 NG
AINGE    EY1 NG
AINGE    EY1 N JH
APING    EY1 P IH0 NG
BEING    B IY1 IH0 NG
BINGA    B IY1 NG G AH0
BINGE    B IH1 N JH
BINGO    B IH1 NG G OW0
BRING    B R IH1 NG
CHING    CH IH1 NG
CLING    K L IH1 NG
DINGO    D IH1 NG G OW0
DINGS    D IH1 NG Z
DINGY    D IH1 N JH IY0
DOING    D UW1 IH0 NG
DRING    D R IH1 NG
DYING    D AY1 IH0 NG
EKING    IY1 K IH0 NG
EWING    Y UW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
king    (n) (k i1 ng)
ling    (n) (l i1 ng)
ping    (v) (p i1 ng)
ring    (v) (r i1 ng)
sing    (v) (s i1 ng)
ting    (v) (t i1 ng)
wing    (v) (w i1 ng)
zing    (n) (z i1 ng)
Tring    (n) (t r i1 ng)
aging    (v) (ei1 jh i ng)
aping    (v) (ei1 p i ng)
awing    (v) (oo1 i ng)
axing    (v) (a1 k s i ng)
being    (v) (b ii1 i ng)
binge    (n) (b i1 n jh)
bingo    (n) (b i1 ng g ou)
bring    (v) (b r i1 ng)
cling    (v) (k l i1 ng)
dingy    (j) (d i1 n jh ii)
doing    (v) (d uu1 i ng)
dying    (v) (d ai1 i ng)
eking    (v) (ii1 k i ng)
eying    (v) (ai1 i ng)
fling    (v) (f l i1 ng)
going    (v) (g ou1 i ng)
hinge    (v) (h i1 n jh)
hying    (v) (h ai1 i ng)
icing    (v) (ai1 s i ng)
ingot    (n) (i1 ng g @ t)
jingo    (n) (jh i1 ng g ou)
kings    (n) (k i1 ng z)
lingo    (n) (l i1 ng g ou)
lings    (n) (l i1 ng z)
lying    (v) (l ai1 i ng)
mingy    (j) (m i1 n jh ii)
owing    (v) (ou1 i ng)
pings    (v) (p i1 ng z)
rings    (v) (r i1 ng z)
ruing    (v) (r uu1 i ng)
singe    (v) (s i1 n jh)
sings    (v) (s i1 ng z)
sling    (v) (s l i1 ng)
sting    (v) (s t i1 ng)
suing    (v) (s y uu1 i ng)
swing    (v) (s w i1 ng)
thing    (n) (th i1 ng)
tinge    (v) (t i1 n jh)
tings    (v) (t i1 ng z)
tying    (v) (t ai1 i ng)
using    (v) (y uu1 z i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人間[にんげん, ningen] (n) มนุษย์
新型[しんがた, shingata] (n) แบบใหม่
リンゴ[りんご, ringo] (n) แอปเปิ้ล
震源[しんげん, shingen] (n) จุดกำเนิดของแผ่นดินไหว จุดที่เกิดการแตกหักของแผ่นดิน
稟議[りんぎ, ringi] (n) การเวียนเรื่องเพื่อขอการรับรอง (โดยไม่ผ่านการประชุม)
稟議書[りんぎしょ, ringisho] (n) หนังสือเวียนเพื่อขอการรับรอง
輪業[りんぎょう, ringyou] (n) อุตสาหกรรมจักรยาน
人形[にんぎょう, ningyou] (n) ตุ๊กตา
グレーチング[ぐれーちんぐ, gure-chingu] (n ) grating ลูกกรง ตะแกรงเหล็ก, See also: R. parallel
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
国王[guowang, (N.) king, chinese, ] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์ , See also: S. 皇上, R. 皇上

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
生える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
作成[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
作成[さくせい, sakusei] Thai: สร้าง English: creating
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
書き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ลายมือเขียนหนังสือ English: way of writing
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การประสม English: compounding
歌う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำด้วยฝีมือคน English: maneuvering
日中[にっちゅう, nicchuu] Thai: ตอนกลางวัน English: during the day
今朝[けさ, kesa] Thai: เช้าวันนี้ English: this morning
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
絞る[しぼる, shiboru] Thai: บิด English: to wring
[あさ, asa] Thai: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้ English: morning
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing
詰め[つめ, tsume] Thai: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม English: packing
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
観光[かんこう, kankou] Thai: การท่องเที่ยว English: sightseeing (vs)
朝寝[あさね, asane] Thai: นอนตื่นสาย English: sleeping late in the morning
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: กิจการคึกคัก English: to do thriving business
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
進学[しんがく, shingaku] Thai: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย English: going on to university (vs)
日付[ひづけ, hiduke] Thai: การลงวันที่ English: dating
考え方[かんがえかた, kangaekata] Thai: ความคิด, วิธีการคิด English: way of thinking
立ち食スタンド[たちぐいすたんど, tachiguisutando] Thai: ที่ยืนกิน English: stand (food eaten standing)
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching
引越[ひっこ, hikko] Thai: ย้ายบ้าน English: moving
[もの, mono] Thai: สิ่งของ English: thing
傷付ける[きずつける, kizutsukeru] Thai: ทำให้เจ็บใจ English: to hurt someones feelings
付属[ふぞく, fuzoku] Thai: อยู่ในความควบคุมของ English: belonging to
唄う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
火力[かりょく, karyoku] Thai: พลังความร้อน English: heating power
組み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: แทรก(ในการพิมพ์) English: to cut in (printing)
鳴らす[ならす, narasu] Thai: สั่นกระดิ่ง English: to ring
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
重量上げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] Thai: กีฬาประเภทยกน้ำหนัก English: weight lifting
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ขาดหายไป English: to be missing

German-Thai: Longdo Dictionary
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
bringenนำมา |brachte, gebracht|
ging, See also: gehen
hingegenในขณะที่
Kleingeld(n) |das| เหรียญเงิน, See also: Münze
Frühling(n) |der, pl. Frühlinge| ฤดูใบไม้ผลิ
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren
gelingen(vi) |gelang, ist gelungen, + jmdm.| บรรลุผล, สมหวัง เช่น Es gelingt mir nicht, ihn zu erreichen. ผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย
Neuling(n) |der, pl. Neulinge| เด็กใหม่, บุคคลที่เพิ่งเข้าร่วมกลุ่มหรือเพิ่งเข้าร่วมทำงานด้วย เช่น In unserem Betrieb haben wir jetzt 2 Neulinge. = เรามีพนักงานหน้าใหม่อยู่ในบริษัทขณะนี้ด้วยกัน 2 คน, See also: S. der Anfänger,-,
Finger(n) |der, pl. Finger| นิ้วมือ
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ
singen(vi) |sang, hat gesungen| ร้องเพลง
mißlingen(vi) |mißlang, ist mißlungen, + jmdm.| ล้มเหลว, ไม่เป็นผลสำเร็จ เช่น Der Versuch, sie zum Lachen zu bringen, ist ihm völlig mißlungen. ความพยายามของเขาที่จะทำให้เธอหัวเราะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง , See also: A. gelingen,
Häuptling(n) |der, pl. Häuptlinge| ผู้นำกลุ่ม, หัวหน้าเผ่า, See also: S. Chef, Leiter,
klingen(vi) |klang, hat geklungen| ส่งเสียงดังกังวาน
Dschingis Khan(uniq) เจงกิสข่าน
Eingang[อาย-กัง] (n) |der, pl. Eingänge| ทางเข้า, See also: A. Ausgang
Pinguin(n) |der, pl. Pinguine| นกเพนกวิน เช่น Pinguine sind die typischsten Bewohner der Antarktis.
Lieblingsbeschäftigung(n ) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ein Risiko eingehen (phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง
toothed ring (n ) ไม่รุ้
unbedingt (adv ) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammelbehälter {m}collecting tank [Add to Longdo]
Sammelbüchse {f} | Sammelbüchsen {pl}collecting box | collecting boxes [Add to Longdo]
Sammelgrube {f}collecting pit [Add to Longdo]
Sammelleitung {f}distributing main [Add to Longdo]
Sammeln {n}gathering [Add to Longdo]
Sammelplatz {m}; Sammelpunkt {m}meeting place; assembly point [Add to Longdo]
Sammelstelle {f}collecting point [Add to Longdo]
Sammelwut {f}collecting mania [Add to Longdo]
Sammlung {f} von Ideenbrainstorming [Add to Longdo]
im Sand verlaufento end in talk; to come to nothing [Add to Longdo]
Sandsack {m} (Boxen)punching bag; punchbag [Add to Longdo]
Sanierung {f} eines Flussesrehabilitation of a river; cleaning up of a river [Add to Longdo]
städtebauliche Sanierungsmaßnahme {f}redevelopment measures in urban planning [Add to Longdo]
Sanitärtechnik {f}sanitary engineering [Add to Longdo]
Satellitenverfolgung {f}satellite tracking [Add to Longdo]
Sattelgurt {m} | Sattelgurte {pl}surcingle | surcingles [Add to Longdo]
Sattlung {f}saddling [Add to Longdo]
Saturn {m} [astron.] | Ringe des SaturnsSaturn | rings of Saturn [Add to Longdo]
automatisiertes Satzsystemautomated typesetting system [Add to Longdo]
Satzung {f}standing rule [Add to Longdo]
Sauferei {f}; Besäufnis {n} | Saufereien {pl}boozing; booze; bender; piss-up | benders [Add to Longdo]
Saufen {n}boozing [Add to Longdo]
Saufgelage {n} [ugs.]drinking bout; booze-up [coll.] [Add to Longdo]
Saufkumpan {m}; Saufbruder {m} [ugs.]boozing companion [Add to Longdo]
Saugflasche {f}; Säuglingsflasche {f}feeding bottle [Add to Longdo]
Sauggasüberhitzung {f}suction gas overheating [Add to Longdo]
Saugheber {m}vacuum lifting tool [Add to Longdo]
Saugreflex {m}sucking reflex [Add to Longdo]
Schabemesser {n} | Schabemesser {pl}scraping knife | scraping knives [Add to Longdo]
Schablonenbohren {n} [techn.]jig boring [Add to Longdo]
Schacher {m}haggling [Add to Longdo]
Schachtelung {f}nesting [Add to Longdo]
Schadenereignis {n}; Schadensereignis {n} | Schäden aus einem Schadenereignisloss occurrence; loss event | losses arising from one event [Add to Longdo]
Schadenfreude {f}; Häme {f}malicious-joy; malicious glee; gloating; gloating joy; gloat; schadenfreude [Add to Longdo]
Schadensbegrenzung {f}limiting (of) the damages; limitation of damage [Add to Longdo]
Schäbigkeit {f}dinginess [Add to Longdo]
Schädling {m} | Schädlinge {pl}varmint | varmints [Add to Longdo]
Schädlingsbekämpfung {f}pest control [Add to Longdo]
Schädlingsbekämpfungsmittel {n}exterminator [Add to Longdo]
seine Schäfchen ins Trockene bringen [übtr.]to feather one's own nest [Add to Longdo]
Schäftung {f}mounting [Add to Longdo]
Schälen {n}paring [Add to Longdo]
Schätzer {m}appraising officer [Add to Longdo]
Schafschur {f}sheep shearing [Add to Longdo]
Schafzucht {f}sheep farming; sheep breeding [Add to Longdo]
Schalenbrennen {n} [astron.]shell-burning [Add to Longdo]
Schalenkupplung {f}box coupling [Add to Longdo]
Schalldämmung {f}quieting [Add to Longdo]
Schalldämmung {f}sound-damping [Add to Longdo]
Schalldämpferformteil {n}muffling preform [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
vingt( numéro) ยี่สิบ, 20
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80
vingt et un(numéro) ยี่สิบเอ็ด, 21
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90
vingt-deux(numéro) ยี่สิบสอง, 22
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า
linguistique(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: R. langue, langage, science du langage

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distinguer (vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
DNAクローニング[ディーエヌエークローニング, dei-enue-kuro-ningu] (n) DNA cloning [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] zero (same as 零) [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协 [Add to Longdo]
[yī, , ] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-one correspondence [Add to Longdo]
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, / ] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything [Add to Longdo]
一切事物[yī qiè shì wù, ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄕˋ ˋ, ] everything [Add to Longdo]
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一去无影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ˊ ˇ ㄗㄨㄥ, / ] gone without a trace [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, / ] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess [Add to Longdo]
一多对应[yī duō duì yìng, ㄧ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-many correspondence [Add to Longdo]
一夜情[yī yè qíng, ㄧ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥˊ, ] one night stand [Add to Longdo]
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, ] at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [Add to Longdo]
一定要[yī dìng yào, ㄧ ㄉㄧㄥˋ ㄧㄠˋ, ] must [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, / ] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一局[yī jú, ㄧ ㄐㄩˊ, ] inning [Add to Longdo]
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly [Add to Longdo]
一席话[yī xí huà, ㄧ ㄒㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] what is said during a conversation; an utterance [Add to Longdo]
一干二净[yī gān èr jìng, ㄧ ㄍㄢ ㄦˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] (saying) thoroughly; completely [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一厢情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] one's own wishful thinking [Add to Longdo]
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, / ] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
一径[yī jìng, ㄧ ㄐㄧㄥˋ, / ] straight; straighaway [Add to Longdo]
一愁莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, ] nothing one can do about it [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
一房一厅[yī fáng yī tīng, ㄧ ㄈㄤˊ ㄧ ㄊㄧㄥ, / ] one bedroom and one living room [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一技之长[yī jì zhī cháng, ㄧ ㄐㄧˋ ㄓ ㄔㄤˊ, / ] (saying) skill or proficiency [Add to Longdo]
一把手[yī bǎ shǒu, ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] working hand; member of a work team; participant [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一拥而上[yī yōng ér shàng, ㄧ ㄩㄥ ㄦˊ ㄕㄤˋ, / ] to swarm around; flocking (to see) [Add to Longdo]
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, / ] all-inclusive; undiscriminating [Add to Longdo]
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, / ] to fail completely; a crushing defeat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
イメージング[いめーじんぐ, ime-jingu] imaging [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
インキング[いんきんぐ, inkingu] inking [Add to Longdo]
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウトソーシング[うとそーしんぐ, utoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
エラー処理[エラーしょり, era-shori] error handling [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform [Add to Longdo]
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program [Add to Longdo]
オートスケーリング[おーとすけーりんぐ, o-tosuke-ringu] autoscaling [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
オープン化[オープンか, o-pun ka] opening [Add to Longdo]
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
オンラインゲーム[おんらいんげーむ, onrainge-mu] on-line game [Add to Longdo]
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking [Add to Longdo]
カーニング[かーにんぐ, ka-ningu] kerning [Add to Longdo]
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu [Add to Longdo]
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding [Add to Longdo]
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
一分一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1,1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
乱す[みだす, midasu] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
乱れる[みだれる, midareru] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
乳児[にゅうじ, nyuuji] Saeugling [Add to Longdo]
事柄[ことがら, kotogara] -Sache, -Ding, Angelegenheit [Add to Longdo]
人差し指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] Zeigefinger [Add to Longdo]
人形[にんぎょう, ningyou] Puppe [Add to Longdo]
人間[にんげん, ningen] -Mensch [Add to Longdo]
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] Mensch, menschliches_Geschoepf [Add to Longdo]
仁義[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
但し書き[ただしがき, tadashigaki] (schriftlicher) Vorbehalt, Bedingung [Add to Longdo]
低成長[ていせいちょう, teiseichou] geringes_Wachstum [Add to Longdo]
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
侵害[しんがい, shingai] Eingriff, Verletzung [Add to Longdo]
信号[しんごう, shingou] Signal [Add to Longdo]
免囚[めんしゅう, menshuu] entlassener_Straefling [Add to Longdo]
[じ, ji] KLEINKIND, SAEUGLING [Add to Longdo]
入る[はいる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]
入口[いりぐち, iriguchi] Eingang [Add to Longdo]
入荷[にゅうか, nyuuka] Wareneingang [Add to Longdo]
内臓[ないぞう, naizou] innere_Organe, Eingeweide [Add to Longdo]
冒頭[ぼうとう, boutou] Anfang, Eingang, Eroeffnung [Add to Longdo]
[おう, ou] VERTIEFUNG, MULDE, HOHL, EINGEFALLEN [Add to Longdo]
刃先[はさき, hasaki] Klinge [Add to Longdo]
力士[りきし, rikishi] Ringer [Add to Longdo]
募る[つのる, tsunoru] werben, anwerben, aufbringen, heftiger_werden [Add to Longdo]
北京[ぺきん, pekin] Peking [Add to Longdo]
単数[たんすう, tansuu] Einzahl, Singular [Add to Longdo]
双子[ふたご, futago] Zwillinge [Add to Longdo]
双生児[そうせいじ, souseiji] Zwillinge [Add to Longdo]
収容[しゅうよう, shuuyou] Aufnahme, Unterbringung [Add to Longdo]
収拾[しゅうしゅう, shuushuu] unter_Kontrolle_bringen, -regeln [Add to Longdo]
受諾[じゅだく, judaku] Angebot_annehmen, Bedingungen_annehmen [Add to Longdo]
口癖[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]
[ぎん, gin] SINGEN, REZITIEREN [Add to Longdo]
吟詠[ぎんえい, gin'ei] -singen, rezitieren, ein_Gedicht_schreiben [Add to Longdo]
呼び鈴[よびりん, yobirin] Klingel [Add to Longdo]
唱歌[しょうか, shouka] das_Singen, -Gesang, -Lied [Add to Longdo]
噴水[ふんすい, funsui] Springbrunnen, Fontaene [Add to Longdo]
囚人[しゅうじん, shuujin] Gefangener, Haeftling, Straefling [Add to Longdo]
因果[いんが, inga] Ursache_und_Wirkung [Add to Longdo]
土人[どじん, dojin] Eingeborener, Ureinwohner [Add to Longdo]
土俵[どひょう, dohyou] Sandsack, -Ring, Sumoring [Add to Longdo]
塩漬[しおづけ, shioduke] in_Salz_eingelegte_Speise [Add to Longdo]
変人[へんじん, henjin] Sonderling, Eigenbroetler [Add to Longdo]
夢にも[ゆめにも, yumenimo] nicht_im_geringsten, nicht_einmal_im_Traum, nicht_im_Traum [Add to Longdo]
大相撲[おおずもう, oozumou] Ringturnier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (95 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ing \Ing\ ([i^]ng), n. [AS. ing.]
   A pasture or meadow; generally one lying low, near a river.
   [Obs. or Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ing \-ing\
   1. [For OE. -and, -end, -ind, AS. -ende; akin to Goth. -and-,
    L. -ant-, -ent-, Gr. ?.] A suffix used to from present
    participles; as, singing, playing.
    [1913 Webster]
 
   2. [OE. -ing, AS. -ing, -ung.] A suffix used to form nouns
    from verbs, and signifying the act of; the result of the
    act; as, riding, dying, feeling. It has also a secondary
    collective force; as, shipping, clothing.
    [1913 Webster]
 
   Note: The Old English ending of the present participle and
      verbal noun became confused, both becoming -ing.
      [1913 Webster]
 
   3. [AS. -ing.] A suffix formerly used to form diminutives;
    as, lording, farthing.
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 barmy
 
 1. mayalı, köpüklü
 2. ing., (argo) havai, boş kafalı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bally
 
 1. ing, (argo) yaman, çok (ifadeyi kuvvetlendirmek için iyi veya kötü anlamında kullanılan söz)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 balmy
 
 1. sakin, dinlendirici, huzur verici
 2. ağır kokulu, rayihalı
 3. belesan yağı veren: şifa veren
 4. ing., (argo) deli, çatlak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bash
 
 1. (k.dili.) kuvvetle vurmak, hızla vurmak
 2. şiddetli vuruş
 3. kuvvetli darbe
 4. ing., (argo) cümbüş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 beak
 
 1. gaga
 2. kaplumbağa ve diğer bazı hayvanların baş kısımlarında bulunan sert kısım
 3. (argo) burun
 4. ibrik ağzı
 5. eski tip harp gemilerinde düşman gemisini tahrip etmede kullanılan sivri madeni burun
 6. ing., (argo) polis, hâkim, öğretmen. beaked gagalı. beakless gagasız .beaklike gagamsı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 beast
 
 1. hayvan, bilhassa dört ayaklı iri hayvan
 2. hayvanca davranan kaba kimse beast of burden yük hayvanı. beast of prey yırtıcı hayvan, canavar. beastie iskoç. hayvancık. beastly  hayvan gibi
 3. (k.dili) çok fena
 4. ing., (argo) çok.beastliness hayvan gibi davramış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bencher
 
 1. ing., (huk.) avukatlar barosunun idare meclisi üyesi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bender
 
 1. kerpeten gibi eğme ve bükme işlerinde kullanılan araç
 2. (A.B.D.) (argo) içki âlemi
 3. ing, (argo) altı penilik para.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 blighter
 
 1. ing., (argo) mübarek, namussuz kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 blighty
 
 1. ing, (argo) memleket, ana vatan
 2. ana vatanına dönmeye zorlayan yara veya hastalık
 3. ingiltere.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 blime.y
 
 1. (ünlem), ing., (argo) Kahrolayım !
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bloke
 
 1. ing., (argo) herif, adam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bloody
 
 1. kanlı
 2. kan gibi
 3. kana susamış, gaddar, zalim
 4. Ing., (argo) Allahın belası, uğursuz, alçak
 5. kana bulamak, kanla lekelemek. bloody flux dizanteri, kanlı ishal. bloody Mary votka ve domates suyundan yapılan bir içki. bloody minded hunhar, zalim, gaddar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bobby
 
 1. ing., (k.dili.) polis memuru. bobby pin madeni saa tokası. bobby socks rjog, (k.dili.) kısa çorap, özellikle kızların giydiği şoset. bobby soxer (A.B.D.) son modayı takip eden genç kız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bob
 
 1. demet, salkım
 2. şakul, pendant
 3. kısa kesilmiş saç modeli (kadın ve çocuklarda)
 4. balık yemi
 5. olta mantarı
 6. hafif bir darbe, vuruş
 7. baş hareketi
 8. ing., (argo) bir şilin
 9. (A.B.D.) bir çeşit kızak veya kayak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 boffin
 
 1. ing., (argo) hükümet hesabına çalışan araştırmacı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bonkers
 
 1. ing., (argo) çakırkeyf.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bonny
 
 1. ing., (leh.) göze hoş görünen, güzel, zarif, hoş
 2. sıhhatli, gürbüz. bonnily güzel bir şekilde. bonniness güzel oluş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bounce
 
 1. sıçramak, sekmek, zıplamak (top)
 2. gürültüyle veya hızla bir yere dalmak
 3. sıçratmak, zıplatmak, sektirmek
 4. (A.B.D.), (argo) karşılıksız olduğu gerekçesiyle çeki iade etmek
 5. (argo) yol vermek, işten atmak
 6. sıçrayış, sıçrama, zıplayış
 7. (k.dili) hayatiyet, canlılık
 8. ing., (k.dili) övünme, atma, martaval
 9. (A.B.D.), (argo) kovma, işten atma, yol verme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bouncer
 
 1. sıçrayan şey veya kimse, zıplayan bir şey veya kimse
 2. (A.B.D.) (argo) bar, gece külüb v.b. fedaisi
 3. büyük şey
 4. ing., (k.dili) martaval
 5. martavalcı kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bounder
 
 1. ing., (k.dili) terbiyesiz ve cibilliyetsiz kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 brace
 
 1. bağ, kuşak, raptetmeye mahsus herhangi bir şey
 2. (mak.) matkap kolu
 3. (den.) prasya
 4. (gen.) (çoğ.), (dişçi) tel
 5. (tıb.) destek
 6. ing., (çoğ.) askı, pantolon askısı
 7. çift
 8. iki veya daha çok satırı birbirine bağlayan işaret
 9. sağlamlaştırmak, destek olmak
 10. birbirine tutturmak, raptetmek
 11. (den.) prasya etmek. brace up (k.dili) kuvvet vermek, kışkırtmak
 12. sıkmak, sıkı tutmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 brief
 
 1. kısa, muhtasar, birkaç kelime ile ifade edilen
 2. özet, hulâsa
 3. (huk.) dava özeti
 4. lâyiha, yazılı belge
 5. üzerinde Papa'nın mührü bulunan mektup
 6. özetlemek, hulâsa çıkarmak
 7. ing., (huk.) avukat tutmak. (I.) hold no brief for him Ben onu müdafaa etmiyorum. in brief kısaca, özet olarak. briefly kısaca. briefness kısa oluş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 breeze
 
 1. hafif rüzgâr, esinti, meltem
 2. ing., (k.dili.) münakaşa, huzur bozucu bir şey
 3. (k.dili.) coşarak gitmek, kolayca bitirmek. in a breeze (argo) kolayca.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 buttons
 
 1. (ing), (k.dili.) garson.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 buzz
 
 1. vızıltı
 2. dedikodu, söylenti: (k.dili) telefon konuşması
 3. vızıldamak
 4. fısıldamak
 5. konuşmak
 6. (ing), (argo) gitmek, terket-mek, ayrılmak
 7. vızıltıya benzer bir ses çıkarmak
 8. bir dedi-kodu veya şayiayı yaymak
 9. vızıltıya benzer seslerle haberleşmek
 10. (k.dili) telefon etmek
 11. (hav.) alçaktan uçmak
 12. alçaktan uçarak birisini selamlamak. buzz about bir iş yapıyormuş gibi ortada dolaşmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 coo
 
 1. (ünlem), (ing), (argo) Eyvah !
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 caucus
 
 1. (-ed, -ing, -sed, -sing) . ABD mahalli parti meclisi toplantısı
 2. (ing) parti yönetim kurulu
 3. parti disiplin kurulu
 4. parti kurulu toplantısı yapmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 charles'(s.) wain
 
 1. (Ing), (astr.) Büyükay takımyıldızı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cheerio
 
 1. (ünlem), (ing), (k.dili.) merhaba
 2. Allaha ısmarladık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 choky
 
 1. boğucu
 2. (ing), (k.dili.) hapishane.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chuck
 
 1. çenesini okşamak
 2. atmak
 3. (k.dili.) çöpe atmak
 4. (argo) istifa etmek
 5. okşama
 6. kısa bir mesafeye fırlatma
 7. (ing), (k.dili.) şekerim. chuck out (k.dili.) atmak, çöpe atmak
 8. yaka paça. kapı dışarı etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 coin
 
 1. madeni para, sikke
 2. para
 3. (mim.) köşe, açı
 4. köşe taşı
 5. madeni para bastırmak, basmak
 6. icat etmek, bulmak
 7. para kazanmak
 8. (ing), k.(dili) kalp para basmak. coin money kısa zamanda servet yapmak. coin a phrase bir söz icat etmek. false coin kalp para
 9. sahte şey. pay one in his own coin misli ile mukabele etmek, aynı şekilde karşılık vermek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 collogue
 
 1. (ing), (leh.) gizlice konuşmak, entrika hazırlamak
 2. gizli konuşma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 don
 
 1. ''Bay'' anlamına gelen ispanyolca bir söz
 2. ispanya'nın ileri gelenlerinden, Don
 3. (ing), (k.dili.) üniversite öğretmeni.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cosh
 
 1. (ing), (argo) cop
 2. cop ile vurmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 crummy
 
 1. (A.B.D), (argo) pis, köhne, bakımsız, adi, kötü, ikinci kalite
 2. (ing), (argo) tombul, balık etinde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 destruct
 
 1. (fırlatılan roket veya bombayı) hedefe ulaşmadan imha etmek. destructor roket imha cihazı
 2. (ing), çöp fırını.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dig
 
 1. hafriyat, kazı
 2. (k.dili.) iğneli söz, kinaye, dokunaklı söz. digs (çoğ.), (ing), (k.dili.) pansiyon. take a dig at somebody yapmacık bir nezaketle başkasının kusurunu yüzüne vurmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 diggings
 
 1. kazı yapılan yer
 2. bu kazıdan çıkarılan şey
 3. (ing), (k.dili.) pansiyon.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 disembowel
 
 1. (ed, led, ing, ling) bağırsaklarını çıkarmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 extend
 
 1. uzatmak, yaymak
 2. genişletmek, büyütmek, tevsi etmek
 3. kapsamına almak, teşmil etmek
 4. uzamak, büyümek, sürmek
 5. yetişmek, varmak
 6. (ing), (huk.) kıymet takdir etmek. extended insurance (sig.) müddeti uzatılan (sig.)orta. extended order (ask.) (den.) açılma nizamı. extended type (matb.) alışılmıştan geniş matbaa harfi. extendible, extensible uzatılabilir. extensibil'ity uzatılma veya uzama kabiliyeti.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dowager
 
 1. (ing), (huk.) eşinden miras kalan malı veya ünvanı olan dul kadın
 2. (k.dili.) ağır başlı yaşlı kadın. queen dowager vefat etmis olan kralın dul eşi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 duck
 
 1. ördek dişi ördek
 2. Anatidea familyasından ördek
 3. (ing.), (k.dili.) sevgili yavru
 4. sakat kimse veya şey, kolay ele geçirilebilen hedef
 5. (A.B.D.), (ask.) hem karada hem suda işleyebilen kamyon. duck and drake (veya) ducks and drakes suda taş kaydırma oyunu . duckboard ıslak veya çamurlu yolda yürümek için döşenmiş bir iki sıra tahta. duck on the rock kaydırak oyunu. fine day for ducks yağmurlu hava. Iame duck (A.B.D.) yeni devre için seçilmemiş fakat kısa bir müddet için daha çalışan senato veya kongre üyesi. Iameduck seçimden sonra eski üyelerin toplantısına ait. Iike water off a duck' back tesirsiz, etkisiz, sonuç vermeyen, faydasız .make ducks and drakes of (veya) play ducks and drakes with hesapsız para harcamak, har vurup harman savurmak. pintail duck kılkuyruk, (zool.) Anas acuta. shoveler duck kaşıkçın, (zool.) Spatula clypeata. take to it like a duck to water seve seve bir işe girişmek, kolay alışmak. duckling ördek yavrusu, ördek palazı duck soup kolay iş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 duffer
 
 1. (ing.), (k.dili.) ahmak ve beceriksiz kimse, sıkıcı ve kararsız ihtiyar adam
 2. seyyar satıcı, hileli kumaş vb satıcısı
 3. (argo) her türlü hile taklit.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 estreat
 
 1. (ing.), (huk.) asıl mahkemekaydının sureti
 2. infaz için kayıtlardan çıkarmak
 3. para cezası kesmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flannel
 
 1. (ed, Ied
 2. ing, ling) fanila, pazen
 3. (çoğ.) fanila, iç çamaşırı
 4. faniladan yapılmış spor pantolon
 5. fanila giydirmek, fanila ile oğmak. flanneled fanila kaplı. flannelette' hafif fanila, fanilaya benzer pamuklu kumaş, pazen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flic
 
 1. (ing), (argo) polis.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 follower
 
 1. (ing), (k.dili.) hayran.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 funk
 
 1. ing, kdili korku, dehşet
 2. korkak adam
 3. çok korkmak, korkup çekil mek
 4. korkaklık etmek, kaçınmak
 5. onlemek
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gamp
 
 1. ing, saka büyük şemsiye
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gourmandise
 
 1. (ing, ), (bak.) gormandize.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grizzle
 
 1. (ing.), (k.dili.) üzülmek, sinirlenmek
 2. şikâyet etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hemidemisemiquaver
 
 1. (ing), (müz.) altmış dörtlük nota, bir notanın altmış dörtte biri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hipped
 
 1. kalçalı
 2. kabarık çatılı
 3. (A.B.D), (argo) fazla meraklı
 4. (ing), (k.dili.) üzüntülü, çökmüş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 kirk
 
 1. (İskoç.), ing., (leh.) kilise. the Kirk İskoçya kilisesi. Kirkman İskoçya kilise papazı veya üyesi. kirkyard kilise avlusu veya mezarlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 miscall
 
 1. yanlış isim vermek
 2. (spor) yanlış karar vermek (hakem)
 3. Ing., (leh.) sövüp saymak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 midden
 
 1. ing., (leh.) mezbele, gübrelik, çöp yığını. kitchen midden (antro.) içinde insan ve hayvan kemikleri ile taş aletler bulunan tarihöncesinden kalma çöp yığını.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 minim
 
 1. bir santimetre küpün yüzde altısı değerinde sıvı ölçüsü
 2. ing., (müz.) yarım nota.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mineral
 
 1. madensel, madeni
 2. madenli, mineral
 3. maden, mineral
 4. maden filizi
 5. madensel madde
 6. (çoğ.), ing., (k. dili) sodalı içecekler mineral. kingdom madenler sınıfı. mineral oil madeni yağ . mineral water maden suyu. mineral wool amyant, ak asbest.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mater
 
 1. ing., (k. dili) anne.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 maths
 
 1. ing., (k. dili) matematik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 paddywhack
 
 1. ing., (k. dili) şiddetli öfke
 2. (A.B.D.), (k. dili) pataklama.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mittimus
 
 1. (huk.) hapis cezası ilamı
 2. ing., (k. dili) memuriyetten çıkarma, azletme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moot
 
 1. münakaşalı, tartışılabilir
 2. münazara, tartışma
 3. ing., (tar.) idare meclisi
 4. müzakere etmek, münazara etmek, tartışmak. moot case tartışma konusu olan dava. moot point tartışılacak mesele.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mucker
 
 1. ing., (argo.) kaba kimse, ayak takımından biri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nervy
 
 1. (A.B.D.), (k. dili) küstah
 2. ing., (k. dili) ürkek, sinirli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pater
 
 1. ing., (k. dili) peder, baba.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 peeler
 
 1. ing., (argo) polis.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 peerage
 
 1. ing., asılzadelik
 2. asılzadeler sınıfı
 3. asılzadelerin nesep kitabı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 perk
 
 1. ing., (bak.) perquisite.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pickle
 
 1. salatalık turşusu
 2. salamura
 3. (k. dili) sıkıntılı veya güç durum, varta: madeni eşyayı temizlemeye mahsus asitli karışım
 4. ing., (k. dili) afacan çocuk
 5. turşusunu kurmak, salamura yapmak
 6. asitle temizlemek. pickled turşusu kurulmuş
 7. rengi ağartılmış (tahta)
 8. (argo) sarhoş, (slang) turşu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 player
 
 1. oyuncu
 2. aktör
 3. çalgı çalan kimse, çalgıcı
 4. eğlence ile vakit geçiren kimse
 5. kumarbaz
 6. (ing), (spor) profesyonel oyuncu
 7. müzik aletini çalmak için kullanılan otomatik cihaz. player piano otomatik tertibatı bulunan piyano.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pluck
 
 1. koparmak (çiçek, meyva), yolmak
 2. çekmek, asılmak, zorlamak
 3. tüylerini yolmak
 4. (argo) yağma etmek, soyup soğana çevirmek
 5. parmakla veya mızrapla çalmak (telli saz)
 6. aldatıp soymak
 7. (ing), (argo) imtihanda çevirmek veya reddetmek. pluck off koparmak. pluck out çıkarmak. pluck up söküp çıkarmak, kökünden sökmek
 8. cesaret vermek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 plow
 
 1. (İng.) plough  saban
 2. sabana benzer herhangi bir alet
 3. lokomotifin önünde kar süpüren alet
 4. atlarla çekilen kar supürgesi
 5. .saban ile toprağı işlemek, saban sürmek
 6. gemi gibi yarıp geçmek
 7. yol açıp arasından geçmek
 8. (ing), (argo) sınavda çakmak, kalmak. plow back tekrar yatırmak (para) plow into (k. dili) hızla çarpmak
 9. girişmek, plow the sands boşuna uğraşmak. plow through a book bir kitabı guçlükle okuyup bitirmek. plow under (A.B.D.) saban ile kazıp gömmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 quid
 
 1. ing., (argo.) bir sterlin.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 shocker
 
 1. sarsan şey
 2. (ing), (k. dili) heyecanlı roman.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 shop
 
 1. (ped ping) dükkân, mağaza
 2. atelye
 3. fabrika, imalâthane, iş
 4. çarşıya gitmek, alışverişe çıkmak
 5. for ile aramak
 6. (ing), (argo.) suç ortaklarını ele vermek. shop around alışveriş için fikir edinmek. shop steward işçi temsilcisi. shop talk iş konuşması. set up shop dükkân açmak, yeni bir iş kurmak. talk shop iş konusunda konuşmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 side
 
 1. yan
 2. taraf
 3. kenar
 4. cihet
 5. etek (dağ)
 6. taraftarlar, fırka
 7. (den.) kenar, yan, yan taraf
 8. ing., (argo) yüksekten atıp tutma
 9. bilardoda bilyeye vurmak suretiyle hasıl olan dönerek gitme kuvveti
 10. yan, yanda veya yandan olan
 11. ikincil, ikinci derecede olan. side arms kılıç veya tabanca gibi yana takılan silâhlar. side by side yan yana. side effect yan tesir. side show asıl temsil veya programa ilâve olarak gösterilen oyun. side street yan sokak, tali yol. side stroke (spor) yan kulaç. side table servis masası. on the side (argo) fazladan, ayrıca, bundan başka. split one' sides gülmekten katılmak. take sides taraf tutmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ripper
 
 1. kesici şey veya kimse, yarıc şey veya kimse
 2. dikiş sökmeye mahsus alet
 3. (ing), ( argo) çok hoşa giden şey
 4. çok mükemmel adam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ripping
 
 1. boydan boya kesen, yaran
 2. ing), (argo) çok güzel, mükemmel, âlâ. a rip ping good time çok güzel vakit.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scale
 
 1. terazi gözü, kefe
 2. (çoğ.) terazi
 3. ing., b.h., (şiir) Terazi burcu
 4. tartmak, teraziye vurmak. a pair of scales bir terazi. Both your lives are in the scales Her ikinizin hayatı da tartışılıyor. The boxer scaled in at 87 kilos Boksor 87 kilo geldi. turn the scales sonuca bağlamak, durumu değiştirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 subaltern
 
 1. ast, alt
 2. ing., (ask.) astsubay
 3. ast.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slat
 
 1. ing., (leh.) fırlatmak
 2. çarpmak
 3. (den.) çalkanmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slavey
 
 1. ing., (k. dili) orta hizmetçisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sulfuret
 
 1. (-ed, -ing
 2. -ted, -ting) kükürtle karıştırmak, içine kükürt katmak
 3. sülfid. sulfuretted hydrogen kükürtlü hidrojen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 swipes
 
 1. ing., (argo) kalitesiz bira
 2. bira.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 swish
 
 1. havada hareket ederken ıslık gibi ses çıkarmak
 2. hışırdamak (ipekli kumaş)
 3. hışırtı, fışırtı
 4. (argo) homoseksüel kimse
 5. ing., (argo) cazip.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 thick
 
 1. kalın
 2. kalınlığındaki
 3. sık, çok
 4. koyu
 5. kesif
 6. ahmak, kalın kafalı
 7. dil tutulur gibi telaffuz olunan, anlaşılmaz
 8. boğuk, (kıs.)ık
 9. (k. dili) sıkı, samimi
 10. ing., (k. dili) aşırı
 11. kalınlık
 12. bir şeyin en yoğun yeri veya zamanı
 13. kalınca
 14. sık
 15. koyu bir halde. thick as thieves aralarından su sızmaz. Blows came thick and fast Yumruklar birbiri ardı sıra indi. He felt it was a bit thick to be fired Haksız yere kovulduğunu düşündü. in the thick of the fight mücadelenin en şiddetli yerinde. lay it on thick (k. dili) abartmak, mübalâğa etmek
 16. dalkavukluk etmek. through thick and thin her güçlüğe katlanarak, yılmadan. thick'ish kalınca, koyuca . thick'ly kalın olarak. thick'ness kalınlık
 17. sıklık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wig
 
 1. (-ged, -ging) peruka, takma saç
 2. ing., (k. dili) azarlamak, paylamak. wig out (A.B.D.), (argo) esrar etkisinde bulunmak
 3. çok heyecanlı olmak. wig'ging ing., (k. dili) azar tekdir.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 windscreen
 
 1. ing., (oto.) ön cam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 worship
 
 1. (-ed, -ing, veya -per, -ping) ibadet, tapınma perestiş
 2. aşırı sevgi veya hürmet, tapma, tapınmak, ibadet etmek, perestiş etmek
 3. aşırı derecede sevmek veya hürmet etmek, tapmak. your worship zatıaliniz. worshiper ibadet eden kimse, tapan kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aliminous
 
 1. şaplı. aluminum, ing
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top