longdodict-blog
 
 
เรียนแกรมม่าจากคำคมเด็ดๆ
Submitted by emmie ivory on Tue, 2017-07-11 16:05

เรียนแกรมม่าจากคำคมเด็ดๆ มันก็จะแกรมม่าหน่อยๆ

“Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.” – Forrest Gump, 1994
ชีวิตก็เหมือนกล่องที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลต คุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะได้รสอะไร

ระวังการใช้คำว่า Like ซึ่งมีหลายความหมาย แล้วแต่การใช้งาน เช่น
Like (verb) ชอบ
Like (adj./prep.) คล้าย (ใช้กับ Verb to be)
ดูรายละเอียดของคำเพิ่มเติมที่ https://dict.longdo.com/search/like

สังเกตประโยค Life was like a box of chocolates. 
รูปแบบ Verb to be + like แปลว่าเหมือนกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกันค่ะ ซึ่งในประโยคข้างต้นเราเปรียบเทียบชีวิตกับกล่องชอคโกแลต

คำอื่นๆที่ใช้แสดงความเหมือนหรือคล้ายคือ similar to (adj.) คล้ายกันกับ เช่น My wallet is similar to your waller กระเป๋าตังผมคล้ายกับกระเป๋าตังของคุณ

พวกเราหลายคนอาจจะชอบใช้คำว่า same same แต่คำนี้ไม่แนะนำให้ใช้นะคะเพราะจะเข้าใจเฉพาะหมู่คนไทยเท่านั้น เจ้าของภาษาเค้าจะไม่ใช้กันค่ะ

 

 

Comments

ชีวิตก็เหมือนกล่องที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลต คำว่า ช็อกโกแลต ทำไมไม่เขียนให้ตรงกับคำอ่านจริง ๆ ว่า
ช็อกเคล็ต ซึ่งออกเสียงเพียง 2 พยางค์เท่านั้น ตามคำอ่านที่ถูกต้องล่ะครับ คนไทยอ่านผิดกันทั้งประเทศ

ชีวิตก็เหมือนกล่องที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลต คำว่า ช็อกโกแลต เขียนแบบนี้เพราะว่าเป็นประโยคภาษาไทยค่า ทับศัพท์มา
chocolate ภาษาไทยอ่านว่า ช็อคโกแลต ภาษาอังกฤษอ่านว่า ชอ-ขเล็ท \ˈchȯ-k(ə-)lət\ หรือ ชา-ขเล็ท \ˈchä-k(ə-)lət\ โดยอ่านสองพยางค์ให้ติดกัน

ขอบคุณครับ ตรงนี้อยากทราบว่า การ add "will" เช่น "will/never will" ใช้อย่างไร ต่างกันยังไงครับ

Pornsub

How old are you?

ขอบคุณคับ