Search result for

kinases

(178 entries)
(0.509 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kinases-, *kinases*, kinase
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kinases มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kinases*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mackinaw coat[N] เสื้อขนสัตว์หนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Okinawa Island (Japan)เกาะโอกินาวา (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]
Streptokinaseสเตรปโตไคเนส [TU Subject Heading]
Creatine Kinaseเอ็นซัยม์ครีเอตีนไคเนส,ครีอะตีนไคเนส [การแพทย์]
Creatine Phosphokinaseสารทำย่อย [การแพทย์]
Enterokinaseเอนเทอโรไคเนส,น้ำย่อยเอนเทอโรไคเนส [การแพทย์]
Kinasesไคเนส, เอ็นไซม์ไคเนส [การแพทย์]
Kinasesเอ็นไซม์ไคเนส, ไคเนส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First of all, he was deployed on training exercises off Okinawa during the time I had to be conceived.แรกที่สุดเขาย้ายไปฝึกงานที่โอกินาวาระหว่างนั้น\ ..ฉันก็สร้างความฝันขึ้นมา Birthmarks (2008)
I miss my hometown in Okinawa.ผมคิดถึงบ้านที่โอกินาว่า The Ramen Girl (2008)
Kina Ole, which is not very vermouth.ทีน่า เอล, ขนาดกำลังพอดี Quantum of Solace (2008)
Ultimately, the dolphin meat is based on supply and demand like any other product, and if that product is poison and they can't sell it in Taiji, then they can't sell it in Iwate, and they can't sell it in Okinawa,กำลังวางยาพิษให้ตัวเอง และพวกเขาก็วางยาพิษ ผู้คนที่เขาขายเนื้อเหล่านี้ให้ด้วย The Cove (2009)
My dad was stationed in Okinawa when I was little, and I picked it up.พ่อของฉันประจำการ อยู่ที่เกาะโอกินาวา ตอนฉันเป็นเด็ก และฉันก็กลับ มาเรียนอีกรอบ The Gift (2009)
Introducing the ace of the European Air Force, Captain Shikinami Asuka Langley.ชั้นขอแนะนำสุดยอดนักบินแห่งกองทัพอากาศยุโรป \ เรืออากาศเอกอาสึกะ แลงเลย์ ชิคินามิ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Shikinami... Asuka...ชิคินามิ อาสึกะ... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Huh? Why are you here, Shikinami?เดี๋ยวดิ แล้วเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ชิคิงามิ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Umm, Shikinami-san?เอ่อ... ชิคินามิ คือว่า... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Shikinamiจ๊ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Okinawa was part of Japan.โอกินาว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น The Pacific (2010)
You know, if you were gonna take the twin campaigns for the island of Iwo Jima and the island of Okinawa, you could probably say those were the absolute worst of the entire war.ถ้าคุณต้องทำ 2 ภารกิจ คือบุกเกาะอิโวจิม่า และ โอกินาว่า คุณอาจพูดได้ว่านั่นเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด ของสงครามทั้งหมด The Pacific (2010)
The battle of Okinawa presented a lot of challenges for the production because of the terrible conditions that the marines fought under.การต่อสู้ในโอกินาวาที่ต้องนำเสนอ คืองานสร้างที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่น่ากลัว ที่เหล่านาวิกฯต้องเผชิญ The Pacific (2010)
The Okinawa landscape was something that we had to research very carefully--ภูมิประเทศของโอกินาว่า เป็นสิ่งที่เราต้อง ค้นคว้าอย่างพิถีพิถัน The Pacific (2010)
They were viewing themselves as defending Japan, and the only way in order to get through the battle of Okinawa is to take every day that it requires and spend every life that it was going to take.พวกเขาต้องรักษาชีวิตตัวเอง และต้องป้องกันญี่ปุ่น และวิธีเดียวที่จะผ่าน จากการต่อสู้ที่โอกินาวา คือ ทุกวันต้องมีเป้าหมาย The Pacific (2010)
Okinawa had a profound effect on all of us.โอกินาวามีความลึกซึ้ง ซึ่งส่งผลต่อทุกคน The Pacific (2010)
Mackinac island's beautiful this time of year.ความสวยงามของเกาะ แมกกีแนก ในช่วงนี้ของปี Super 8 (2011)
ALICE: Mackinac Island's beautiful this time of year.ความสวยงามของเกาะ แมกกีแนก ในช่วงนี้ของปี Super 8 (2011)
Mackinac island's beautiful this time of year.เกาะ แมคคีแนค จะสวยงามในช่วงเวลานี้ ของปี Super 8 (2011)
We started him on streptokinase to break it up.เราเริ่มให้สแตรปโตไคเนสเพื่อทำลายมัน Bombshells (2011)
Ryan's not responding to streptokinase.ไรอันไม่ตอบสนองต่อสเตรปโตไคเนส Bombshells (2011)
I was born in Japan, at a military base in Okinawa.ฉันเกิที่ ญี่ปุ่น ในฐานทัพ โอกินาว่า Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
We take it, maybe we get Okinawa.เราจะใช้มันบางทีเราได้รับโอกินา ว่า Hacksaw Ridge (2016)
We get Okinawa, we take Japan.เราได้รับโอกินาว่าเราใช้เวลา ญี่ปุ่น Hacksaw Ridge (2016)
This is mission commander, Ekaterina Golovkina.นี่คือผู้การภารกิจเอกาเทริน่า โกลอฟกีนา Life (2017)
And Allen, what is your question for Commander Golovkina?และอัลเลนมีอะไรจะถามผู้การโกลอฟกีนา Life (2017)
We have sent the description of the van to every crossing from here to Mackinaw.ได้ข่าวอะไรจากชายแดนมั้ย The Jackal (1997)
Yeah, the Mackinaw-Regatta is going on. It's the biggest regatta on Lake Michigan.มีครับ เรามีแข่งเรือที่ใหญ่ที่สุด ในทะเลสาบมิชิแกนเลยทีเดียวนะครับ The Jackal (1997)
- It starts in Mackinaw and it ends in Chicago.เอ่อ เริ่มที่แม็คนอว์สิ้นสุดที่ชิคาโก้ The Jackal (1997)
I bet you have. You're from Okinawa, aren't you?ฉันว่านายน่าจะเคยใช้นะ นายมาจากโอกินาว่าไม่ใช่เรอะ? Blues Harp (1998)
Three measures Gordon's, one of vodka half of Kina Lillet, shake it over ice...กราดอน 3 ส่วน วอดก้า 1 ส่วน ..คินา ลิเย่ ครึ่งส่วน เขย่ากับน้ำแข็ง Casino Royale (2006)
Tamaki Hiroshi as Segawa Makoto ~ [That innocent look you put up on your face sometimes when you are asleep] (tokiori miseru mujakina negao)ทามากิ ฮิโรชิ - เป็น - เซกาว่า มาโกโตะ [ใบหน้าอันบริสุทธิ์ของเธอยามหลับไหล] (tokiori miseru mujaki na negao) Heavenly Forest (2006)
Kore ijyu namida nakashitari warai attari dekinai to ittetatteKore ijyu namida nakashitari warai attari dekinai to ittetatte Yappari hitokoishikute Koizora (2007)
Dekinai koto ha, mou nanimo nai, There would be nothing I couldn't doมันคงไม่มีอะไรที่ตัวฉันพอจะทำได้ Dekinai koto ha, mou nanimo nai, 5 Centimeters Per Second (2007)
Dekinai koto ha, mou nanimo nai There would be nothing I couldn't doมันคงไม่มีอะไรที่ตัวฉันพอจะทำได้ Dekinai koto ha, mou nanimo nai 5 Centimeters Per Second (2007)
Okinawa?Okinawa? Private Benjamin (1980)
If I had not been standing too close to an incoming American artillery barrage in Okinawa that sword still would be mine.Wenn ich nicht zu nahe an einem reinkommenden Bombardement in Okinawa gestanden wäre, könnte das Schwert noch mir sein. The Challenge (1982)
~ You walk in a room~Youwalkina room Never Say Never Again (1983)
~ You walk in a room~Youwalkina room Never Say Never Again (1983)
Anna Onoshenkova VaIentina TELICHKINAAnna Onoschenkowa - Valentina TELITSCHKINA Vassa (1983)
Anikina, a laundress's daughter, 1 1 years old, with your husband.Das ist die Anikina, Tochter der Wäscherin, 11 Jahre, mit Ihrem Mann. Vassa (1983)
Anna Onoshenkova - VaIentina TELICHKINAAnna Onoschenkowa - Valentina TELITSCHKINA Vassa (1983)
No, but I got a feeling you are gonna tell me.Solange du nicht deinen Namen änderst und nach Okinawa ziehst. Diamonds Aren't a Girl's Best Friend (1984)
Okinawa, Korea, the PhilippinesOkinawa, Korea, die Philippinen Beat Street (1984)
Okinawa.Okinawa. The Karate Kid (1984)
Okinawa here.Und Okinawa da. The Karate Kid (1984)
Mr. Miyagi learned it in Okinawa. That's where he's from.Mr. Miyagi kann es aus Okinawa ... The Karate Kid (1984)
In Okinawa, all Miyagi know two things:In Okinawa, wissen alle Miyagi zwei Dinge: The Karate Kid (1984)
I meant... In Okinawa a belt means no need rope hold up pants.In Okinawa ist der Gurt nur, um Hosen hoch zu halten. The Karate Kid (1984)
Madame, I'm going to deliver this.Ich möchte zu Frau KukuschkinaA Cruel Romance (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kinaWhat does Akina have on?
kinaAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
kinaThe leaders of seven industrial democracies will meet in Okinawa in 2000.
kinaHow many hours does it take to go to Okinawa by plane?
kinaOkinawa has a fine climate all year round.
kinaIt rains a lot in Okinawa.
kinaDid you ever go to Okinawa?
kinaThe President of France visited Okinawa.
kinaAccording to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.
kinaHow long does it take to reach Okinawa?
kinaI like the warm sea around Okinawa.
kinaHe has never been to Okinawa before.
kinaHow long does it take to go to Okinawa by plane?
kinaThe government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.
kinaThe singer, who is from Okinawa, is very popular among young people.
kinaIt happened that in August, 1984 my work obliged me to go to Okinawa.
kinaThanks, Yukina.
kinaHe put off his trip to Okinawa.
kinaA typhoon prevented us from going on our trip to Okinawa.
kinaOur plane leaves at noon, arriving in Okinawa at 1:30.
kinaYou have never been to Okinawa, have you?
kinaWe saw the bird when we visited Okinawa.
kinaAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.

CMU English Pronouncing Dictionary
KINARD    K IH1 N ER0 D
KINARK    K IH1 N AA0 R K
SAKINA    S AH0 K IY1 N AH0
BURKINA    B ER0 K IY1 N AH0
OKINAWA    OW2 K IH2 N AA1 W AH0
OKINAWA    OW2 K IY0 N AA1 W AH0
MACKINAW    M AE1 K AH0 N AO2
OKINAWANS    OW2 K IY2 N AA1 W AH0 N Z
OKINAWANS    OW2 K IH2 N AA1 W AH0 N Z
UROKINASE    Y ER2 AH0 K AH0 N EY1 Z
STREPTOKINASE    S T R EH2 P T AH0 K AY1 N EY2 S
STREPTOKINASE    S T R EH2 P T OW0 K AY1 N EY2 Z

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
大きな[おおきな, ookina] (adj) ใหญ่, See also: S. 大きい,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
商い[あきない, akinai] (n) การทำมาค้าขาย, ธุรกิจ
生態学的な農業[のうたいがくてきなのうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์
行き成り[いきなり, ikinari] ทันที, ทันทีทันใด, ทันใด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
気長[きなが, kinaga] Thai: อย่างใจเย็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Okinawaralle {f} [ornith.]Okinawa Rail [Add to Longdo]
Okinawaspecht {m} [ornith.]Okinawan Woodpecker [Add to Longdo]
Harlekinameisenvogel {m} [ornith.]Harlequin Antcatcher [Add to Longdo]
Gelbe Korallengrundel {f} (Gobiodon okinawae) [zool.]yellow clown goby [Add to Longdo]
Burkina Faso (Obervolta) [geogr.]Burkina Faso (bf) [Add to Longdo]
Ouagadougou (Hauptstadt von Burkina Faso)Ouagadougou (capital of Burkina Faso) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour [Add to Longdo]
きな粉;黄粉;黄な粉[きなこ, kinako] (n) (uk) soy flour; soybean flour [Add to Longdo]
ぐすく[, gusuku] (n) Okinawan fortress [Add to Longdo]
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
たこ焼き鍋;蛸焼き鍋[たこやきなべ, takoyakinabe] (n) (obsc) (See たこ焼き器) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
ちんすこう;チンスコー[, chinsukou ; chinsuko-] (n) Okinawan sweet [Add to Longdo]
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
ウロキナーゼ[, urokina-ze] (n) urokinase [Add to Longdo]
エンテロキナーゼ[, enterokina-ze] (n) enterokinase [Add to Longdo]
オキナヒメジ[, okinahimeji] (n) blackspot goatfish (Parupeneus spilurus) [Add to Longdo]
オキナメクラ[, okinamekura] (n) Myxine paucidens (species of hagfish from the Sagaminada Sea in Japan) [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オビトウカイスズメダイ[, obitoukaisuzumedai] (n) Okinawa chromis (Chromis okamurai) [Add to Longdo]
キナーゼ[, kina-ze] (n) kinase [Add to Longdo]
キナクリン[, kinakurin] (n) quinacrine (antimalarial) [Add to Longdo]
キナプリル[, kinapuriru] (n) quinapril [Add to Longdo]
キナ皮;規那皮[キナひ, kina hi] (n) cinchona bark [Add to Longdo]
クロス商い[クロスあきない, kurosu akinai] (n) cross trade [Add to Longdo]
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia) [Add to Longdo]
スキナー箱[スキナーばこ, sukina-bako] (n) Skinner box (i.e. an operant conditioning chamber) [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
デウスエクスマキナ;デウス・エクス・マキナ[, deusuekusumakina ; deusu . ekusu . makina] (n) deus ex machina [Add to Longdo]
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami) [Add to Longdo]
ヒョウザメ[, hyouzame] (n) Proscyllium venustum (species of finback catshark found in Japan's Okinawa Trough) [Add to Longdo]
ブルキナファソ[, burukinafaso] (n) Burkina Faso [Add to Longdo]
プロテインキナーゼ[, puroteinkina-ze] (n) protein kinase [Add to Longdo]
ホスホキナーゼ[, hosuhokina-ze] (n) phosphokinase [Add to Longdo]
ミミガー[, mimiga-] (n) Okinawan dish of pig ears [Add to Longdo]
ミンサー[, minsa-] (n) traditional textile of the Yaeyama Islands in Okinawa [Add to Longdo]
モンキーバナナ[, monki-banana] (n) monkey banana (var. of wild banana in the Philippines and Okinawa) (Musa acuminata 'Seniorita') (wasei [Add to Longdo]
安倍川餅[あべかわもち, abekawamochi] (n) (uk) {food} rice cakes (mochi) with Kinako [Add to Longdo]
域内[いきない, ikinai] (n,adj-no) inside the area; (P) [Add to Longdo]
域内貿易[いきないぼうえき, ikinaiboueki] (n) regional trade; intra-trade [Add to Longdo]
一口商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal [Add to Longdo]
一般的なルールとして[いっぱんてきなルールとして, ippantekina ru-ru toshite] (exp) as a general rule [Add to Longdo]
一文商い[いちもんあきない, ichimon'akinai] (n) (a) penny store; business on a small scale [Add to Longdo]
引き直す;引直す;引きなおす[ひきなおす, hikinaosu] (v5s,vt) to redo [Add to Longdo]
引き波;引波[ひきなみ, hikinami] (n) (1) (See 寄せ波) backwash; rip current; undertow; (2) stern wave; (3) (See 押し波) drawback (of a tsunami, i.e. when a wave trough reaches land before a crest) [Add to Longdo]
運動覚[うんどうかく, undoukaku] (n) kinesthesia; kinaesthesia; sense of movement [Add to Longdo]
運動感覚[うんどうかんかく, undoukankaku] (n) kinesthesia; kinaesthesia [Add to Longdo]
塩酸キナプリル[えんさんキナプリル, ensan kinapuriru] (n) quinapril hydrochloride [Add to Longdo]
[おう(P);おきな, ou (P); okina] (n) old man; venerable; (P) [Add to Longdo]
翁の面[おきなのめん, okinanomen] (n) old man's mask [Add to Longdo]
翁貝[おきながい, okinagai] (n) lantern shell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参薯[shēn shǔ, ㄕㄣ ㄕㄨˇ, / ] Dioscorea alata (Kinampay or aromatic purple yam, a sweet root crop) [Add to Longdo]
布基纳法索[bù jī nà fǎ suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧ ㄋㄚˋ ㄈㄚˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] Burkina Faso [Add to Longdo]
冲绳[Chōng shéng, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ, / ] Okinawa [Add to Longdo]
冲绳岛[Chōng shéng dǎo, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄉㄠˇ, / ] Okinawa (island) [Add to Longdo]
冲绳县[Chōng shéng xiàn, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Okinawa Prefecture [Add to Longdo]
冲绳群岛[chōng shéng qún dǎo, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] the Okinawa archipelago [Add to Longdo]
流球群岛[liú qiú qún dǎo, ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] the Ryukyu or Luchu islands (incl. Okinawa) [Add to Longdo]
琉球群岛[Liú qiú qún dǎo, ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Ryukyu islands; Okinawa 沖繩|冲绳 and other islands under Japanese administration [Add to Longdo]
瓦加杜古[wǎ jiā dù gǔ, ㄨㄚˇ ㄐㄧㄚ ㄉㄨˋ ㄍㄨˇ, ] Ouagadougou (capital of Burkina Faso) [Add to Longdo]
钓鱼台[Diào yú tái, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ, / ] Diaoyu or Senkaku Islands between Taiwan and Okinawa (administered by Japan), also known as the Pinnacle Islands [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]
持続的な有効性[じぞくてきなゆうこうせい, jizokutekinayuukousei] persistence [Add to Longdo]
時間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing) [Add to Longdo]
全体的な通信コスト[せんたいてきなつうしコスト, sentaitekinatsuushi kosuto] overall communication costs [Add to Longdo]
相対的なパス名[あいたいてきなパスめ, aitaitekina pasu me] relative path name [Add to Longdo]
動的な帯域割当[どうてきなたいいきわりあて, doutekinataiikiwariate] dynamic bandwidth allocation [Add to Longdo]
描き直し[えがきなおし, egakinaoshi] new frame action [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
商う[あきなう, akinau] (mit etwas) handeln, Handel_treiben [Add to Longdo]
書き直す[かきなおす, kakinaosu] noch_einmal_schreiben, umschreiben [Add to Longdo]
軒並[のきなみ, nokinami] Haeuserreihe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top