ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craftsman

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craftsman-, *craftsman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftsman(n) ช่างฝีมือ, Syn. craftsperson, skilled worker
craftsman(n) ผู้ชำนาญการ, See also: ผู้ชำนาญ
craftsmanship(n) ฝีมือ
craftsmanship(n) หัตถศิลป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ, จิตรกร, ช่างเขียน, ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
handicraftsmann. ช่างการฝีมือ, ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
woodcraftsman(วูด'คราฟทฺซฺ'เมิน) n. ช่างไม้, ช่างแกะสลักไม้ pl. woodcraftsmfen

English-Thai: Nontri Dictionary
craftsman(n) นายช่าง, ช่าง, ช่างฝีมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These shoes were made by a craftsman in Firenze, so how would you buy me the same exact ones right away?เพราะรองเท้าคู่นี้น่ะทำขึ้นจากช่างฝีมือในฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นเธอจะมีปัญญาซื้อรองเท้าที่เหมือนกันนี่ให้ฉันได้ยังไง? Episode #1.1 (2009)
A clock without a craftsman.นาฬิกาที่ไม่ได้ตั้งเวลา Watchmen (2009)
-You have the hands of a craftsman.-คุณมีพรสวรรค์ The American (2010)
This was hand-sewn by a master craftsman in Italy, who's only made tracksuits for the last 40 years!นี่มันงานฝีมือจากช่างชั้นสูงเชียวนะ ใครจะทำแทรคสูทได้ในรอบ40ปีมาเนี่ย One (2010)
An Italian master craftsman placed each jewel...ว่านั่นสั่งทำจากอิตาลี Episode #1.7 (2010)
So the overall approach is craftsman, but with Japanese accents, including the lighting....ภาพโดยรวมทั้งหมดนี่เป็นงานที่ทำโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญการ ด้วยสำเนียงภาษาญี่ปุ่น รวมถึงไฟ.. Assassins (2011)
- Robin's our craftsman.- โรบินช่างฝีมือของเรา We Bought a Zoo (2011)
And since he loved to observe this craftsman, the little boy started to get up to all sorts of mischief to ensure that he would be punished as frequently as possible.และเขาชอบดูงานฝีมือนั้น เด็กชายจึงเริ่มก่อกวนสร้างปัญหาต่างๆ เพื่อให้ตัวเขาถูกลงโทษอยู่บ่อยๆ The Best Offer (2013)
- And a craftsman.- และช่างฝีมือ Fromage (2013)
You're a craftsman... tapping and pounding and tweaking.เคาะ ทุบและบิด เขาเหมือนช่างทำตู้ Meru (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftsmanA good craftsman takes pride in his work.
craftsmanThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftsmanThe cake craftsman was the dream from the small time.
craftsmanThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ(n) artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)
ศิลปการ(n) craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
นายช่าง(n) craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง
การช่าง(n) craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Syn. งานฝีมือ, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [ m ] ; ouvrier spécialisé [ m ]
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [ f ] ; habileté [ f ] ; maîtrise [ f ] ; exécution [ f ]
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; aide [ m ] ; coolie [ m ] ; travailleur manuel [ m ] ; travailleuse manuelle [ f ] ; manoeuvre [ m ]
ศิลปกร[sinlapakøn] (n) EN: craftsman  FR: homme de l'art [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
craftsman
craftsman
craftsmanship
craftsmanship

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craftsman
craftsmanship

WordNet (3.0)
craftsman(n) a professional whose work is consistently of high quality
craftsman(n) a creator of great skill in the manual arts, Syn. crafter
craftsman(n) a skilled worker who practices some trade or handicraft, Syn. journeyman, artisan, artificer

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Craftsman

n.; pl. Craftsmen One skilled in some trade or manual occupation; an artificer; a mechanic. [ 1913 Webster ]

Craftsmanship

n. The work of a craftsman. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] craftsman #16,291 [Add to Longdo]
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ,  ] craftsman engaged in carving characters [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handwerker { m } | Handwerker { pl }craftsman | craftsmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) #1,530 [Add to Longdo]
職人[しょくにん, shokunin] (n, adj-no) worker; mechanic; artisan; craftsman; (P) #6,689 [Add to Longdo]
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P) #11,145 [Add to Longdo]
細工[さいく, saiku] (n, vs) work; craftsmanship; tactics; trick; (P) #16,728 [Add to Longdo]
クラフトマン[kurafutoman] (n) craftsman [Add to Longdo]
技工[ぎこう, gikou] (n, adj-no) craft; craftsman [Add to Longdo]
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]
細工師[さいくし, saikushi] (n) craftsman; artisan [Add to Longdo]
職人気質[しょくにんかたぎ;しょくにんきしつ, shokuninkatagi ; shokuninkishitsu] (n) spirit of a true artisan; (a craftsman's) pride in one's work [Add to Longdo]
職人技[しょくにんわざ, shokuninwaza] (n) (1) craftsmanship; (adj-no) (2) artisanal [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top