ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alpha particle

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alpha particle-, *alpha particle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha particle[N] อนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alpha particleอนุภาคแอลฟา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Alpha Particlesอนุภาคแอลฟ่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm retracing the Doctor's steps, and I'm already detecting low-level Alpha particle emissions, Mr. Reese.ผมกำลังย้อนรอย ของคุณหมอ และตอนนี้ดูเหมือนผมจะตรวจเจออะไรแล้ว มีรังสีอัลฟ่าที่มีอนุภาคระดับต่ำแผ่พลังงานออกมา คุณรีส In Extremis (2013)
Alpha particle radiation.อนุภาครังสีอัลฟ่า In Extremis (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
α粒子;アルファ粒子[アルファりゅうし, arufa ryuushi] (n) alpha particle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 alpha particle \alpha particle\ (Physics & Chem.)
   a particle emitted at high velocity from certain radioactive
   substances. It is identical to the helium nucleus, consisting
   of two protons and two neutrons. Rays of such particles are
   called {alpha rays}.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alpha particle
   n 1: a positively charged particle that is the nucleus of the
      helium atom; emitted from natural or radioactive isotopes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top