ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

多用

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -多用-, *多用*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多用[duō yòng, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ, ] multipurpose; having several uses [Add to Longdo]
多用[duō yòng tú, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] multi-purpose, #32,099 [Add to Longdo]
多用[duō yòng hù, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] multiuser, #65,009 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
多用[たよう, tayou] (adj-na,n,vs) (1) busyness; a lot of things to do; (2) frequent use; heavy use (of); many uses [Add to Longdo]
多用[たようと, tayouto] (n-pref) multi-purpose [Add to Longdo]
多用途ヘリコプター[たようとヘリコプター, tayouto herikoputa-] (n) multi-purpose helicopter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top