Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ wondrously แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


61 ผลลัพธ์ สำหรับ wondrously  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -wondrously-, *wondrously*, wondrous

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *wondrously*
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
wondrously(adv) อย่างมหัศจรรย์, Syn. marvelously
wondrous(adj) มหัศจรรย์, See also: น่าพิศวง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. marvelous, splendid, wonderful, Ant. average, ordinary
wondrousness(n) ความมหัศจรรย์

Hope Dictionary
wondrous(วัน'เดริส) adj. มหัศจรรย์, น่าพิศวง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม adv. อย่างมหัศจรรย์, อย่างน่าพิศวง, อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม, See also: wondrousness n.

Nontri Dictionary
wondrous(adj) น่าประหลาดใจ, มหัศจรรย์, น่าพิศวง, ยอดเยี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A thrilling chase, A wondrous place For you and me! การไล่ล่าที่น่าตื่นเต้น สถานที่ท่ามหัศจรรย์ สำหรับเธอและฉัน Aladdin (1992)
Wondrous things, Ariki-mau. Coming soon, I'm sure. สิ่งประหลาดจะมาในไม่ช้านี้แหละ Rapa Nui (1994)
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor. ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์ Dark Harbor (1998)
Thanks to you, that terrible, wondrous thing that poets have sung about down through the ages has finally found its way into the lonely heart of Douglas Elmore Reed! ขอบคุณคุณสำหรับสิ่งที่น่าพิศวงและน่าเกรงขาม เหมือนที่กลอนมันร่ายไว้เกี่ยวกับการร่วงโรยของอายุขัย ที่สุดท้ายแล้วก็ค้นพบวิถีทางที่จะเข้าถึง หัวใจอันเปลี่ยวเหงาของ ดักลาส เอลมอร์ รีด Hope Springs (2003)
Well, then, Lucy Pevensie from the shining city of War Drobe in the wondrous land of Spare Oom, how would it be if you came and had tea with me? เอาล่ะ, ลูซี่ เพเวนซี่ จากเมืองแห่งแสงแดด\ หรือเมืองที่มีบ้านอันอบอุ่น ในประเทศที่มหัศจรรย์ จะเป็นอะไรไหมถ้าเธอจะดื่มชากับฉันสักถ้วย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I've seen many strange and wondrous things. ...ชั้นได้พบเห็นสิ่งแปลกๆ และน่าอัศจรรย์ใจมากมาย Monster House (2006)
They make a wondrous mess of things. ปราชัยในการทดสอบของราชันเรา 300 (2006)
For the cruelty of men is as wondrous as Peru... ความโหดร้ายของคน ช่างน่าพิศวงเสมือนเปรู Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
God watches over us. A wondrous sweet and most delectable thing? เทวดาบันดาลมาให้ เนื้ออันหวานหอมแสนเลิศหรู Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
So, Kale, think you can stay conscious long enough to tell us your plans for the three wondrous summer months ahead? เอาล่ะ เคล คิดว่าคุณจะตื่นมาเล่าให้เราฟัง ว่าวางแผนเด็ดๆ Disturbia (2007)
Damocles' infamous sword was transformed by a lightning bolt from Zeus into a wondrous weapon whose blade could cut through anything. ดามาเคลส เป็นดาบที่โด่งดัง ที่เปลี่ยนสภาพมาจากสายฟ้าของซุส เป็นอาวุธมหัศจรรย์ คมดาบสามารถตัดได้ทุกสิ่ง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
It is the wondrous power and the miracle of the sword that you hold that has allowed us to meet again. มันคือพลังมหัศจรรย์และปาติหารของดาบ ...ที่เจ้าถืออยู่ ทำให้เราได้พบกันอีก The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
This is a wondrous day. ช่างเป็นวันที่สวยงาม Vantage Point (2008)
This is a wondrous day. วันนี้คือวันที่ยอดเยี่ยม Vantage Point (2008)
This is a wondrous day. นี่เป็นวันที่วิเศษ Vantage Point (2008)
This is a wondrous day. วันนี้เป็นวันพิเศษ Vantage Point (2008)
- No, manifesting a power is a wondrous time. ไม่มีการปรากฎที่เด่นชัด คือช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
I fear I may have stolen a wondrous night from you, Harry. ฉันคงทำเธอเสียโอกาสแสนหวานในคืนนี้ไปแฮร์รี่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Wondrous to behold. สวยมากที่ได้เห็น Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
But it's capable of many wondrous things. แต่มันสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่าง Brown Betty (2010)
Wondrous things. That much is true. สิ่งมหัศจรรย์ นั้นเป็นเรื่องจริง Brown Betty (2010)
Shouldn't you be more excited to talk about this wondrous event? คุณไม่รู้สึกตื่นเต้นสนใจ จะคุยถึงเรื่องอัศจรรย์ใจนี่หรอกเหรอ Curse (2012)
The world is full of wondrous things, it's true โลกที่เติมเต็ม เป็นสิ่งมหัศจรรย์ มันคือความจริง Give Me the Blame (2012)
He used to tell me the most wondrous stories. ลุงเคยเล่าเรื่อง มหัศจรรย์มากมายให้ผมฟัง John Carter (2012)
I used to sit on Daddy's lap and he would read me those stories full of their vengeful Gods and wondrous miraculous creatures. ฉันเคยนั่งบนตักพ่อ และเขาจะอ่านเรื่องพวกนั้นให้ฉันฟัง เรื่องที่เต็มไปด้วยเทพเจ้าอาฆาตพยา่บาท Bitchcraft (2013)
"It was a bright and wondrous flame, "มันเป็นเปลวไฟที่สว่างไสว" Illumination (2013)
The brothers followed my lead, accelerating at a wondrous rate! ทั้ง 4 เรียนรู้จากข้า เค้าเรียนรู้ได้เร็วอย่างอัศจรรย์ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
It can be a wondrous thing. มันสามารถเป็นสิ่งที่น่าพิศวง The Babadook (2014)
It can be a wondrous thing. มันสามารถเป็นสิ่งที่น่าพิศวง The Babadook (2014)
But imagination alone is not enough because the reality of nature is far more wondrous than anything we can imagine. แต่จินตนาการอย่างเดียวไม่พอ เพราะความเป็นจริงของธรรมชาติ ที่อยู่ไกลมหัศจรรย์มากขึ้น กว่าสิ่งที่เราสามารถจินตนาการ Standing Up in the Milky Way (2014)
Thou didst, O Lord, create the mighty whale, That wondrous monster of a mighty length; เจ้าโอพระเจ้าสร้างวาฬอัน ยิ่งใหญ่ มอนสเตอร์ที่มหัศจรรย์ของ ความยาวอันยิ่งใหญ่ In the Heart of the Sea (2015)
And you will do wondrous things, my little minnow. และลูกจะได้สร้างสิ่งที่อัศจรรย์ ดวงใจน้อยของแม่ Moana (2016)
I is hearing all the wondrous and all the terrible... ฉันได้ยินเสียงวิเศษสุดและสิ่งที่น่ากลัว The BFG (2016)
The most wondrous creature on Earth. สิ่งมีชีวิตที่เริ่ดเว่อร์ที่สุดในโลก Smurfs: The Lost Village (2017)
her lips...? ? are something wondrous fair? Her lips are something wondrous fair. The Passersby (1961)
her lips? ? are something wondrous fair? Her lips are something wondrous fair. The Passersby (1961)
' Sing the wondrous love ofJesus # Sing the wondrous love of Jesus Mississippi Burning (1988)
~ Is a wondrous thing ~ ~ Is a wondrous thing ~ An Affair to Remember (1957)
~ Is a wondrous thing ~ ~ Is a wondrous thing ~ An Affair to Remember (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wondrousI absolutely love going to concerts not just because I get a chance to meet the musician or singer but because of the wondrous feeling of a live performance.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โมก[mōk] (n) EN: Sacred Buddhist ; Wondrous Wrightia ; Wild Water Plum ; Water Jasmine
ประหลาด[pralāt] (x) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish  FR: étrange ; bizarre

CMU Pronouncing Dictionary
WONDROUS W AH1 N D R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
wondrous (j) wˈʌndrəs (w uh1 n d r @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
神妙[shén miào, ㄕㄣˊ ㄇㄧㄠˋ, ] marvelous; wondrous, #54,492 [Add to Longdo]
般若[bān ruò, ㄅㄢ ㄖㄨㄛˋ, ] Sanskrit prajna: wisdom; great wisdom; wondrous knowledge, #117,353 [Add to Longdo]
妙智慧[miào zhì huì, ㄇㄧㄠˋ ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ, ] wondrous wisdom and knowledge (Buddh.) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Erstaunen { n }wondrousness [Add to Longdo]
wundersam { adj } | wundersamer | am wundersamstenwondrous | more wondrous | most wondrous [Add to Longdo]
wundersam { adv }wondrously [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
奇御魂[くしみたま, kushimitama] (n) spirit who possesses a wondrous power [Add to Longdo]
幻想的[げんそうてき, gensouteki] (adj-na) fantastic; magical; wondrous; whimsical; fairytale-like; romantic [Add to Longdo]
不思議なほど[ふしぎなほど, fushiginahodo] (exp) wondrous; marvellous; uncanny; like a charm [Add to Longdo]
霊異[れいい;りょうい(ik), reii ; ryoui (ik)] (n) miracle; wonder; wondrous thing [Add to Longdo]
霊剣[れいけん, reiken] (n) sacred or wondrous sword [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.05 seconds, cache age: 170.822 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม