Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ stringently แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


70 ผลลัพธ์ สำหรับ stringently  S T R IH1 N JH AH0 N T L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -stringently-, *stringently*, stringent

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *stringently*
CMU Pronouncing Dictionary
STRINGENTLY S T R IH1 N JH AH0 N T L IY0
STRINGENT S T R IH1 N JH AH0 N T
ASTRINGENT AH0 S T R IH1 N JH AH0 N T
ASTRINGENTS AH0 S T R IH1 N JH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
stringently (a) strˈɪnʤəntliː (s t r i1 n jh @ n t l ii)
stringent (j) strˈɪnʤənt (s t r i1 n jh @ n t)
astringent (n) ˈəstrˈɪnʤənt (@1 s t r i1 n jh @ n t)
astringents (n) ˈəstrˈɪnʤənts (@1 s t r i1 n jh @ n t s)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
stringent(adj) เข้มงวด, See also: กวดขัน, เคร่งครัด, Syn. restrictive, rigorous, strict, severe
stringent(adj) ฝืดเคือง (เงิน), See also: ตึงตัว เงิน, Syn. tight
astringent(adj) ที่ทำให้กระชับ, See also: ที่ทำให้หดตัว
astringent(adj) ที่รุนแรง, Syn. harsh, bitter

Hope Dictionary
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive
stringent(สทริน'เจินทฺ) adj. เข้มงวด,กวดขัน,เคร่งระเบียบ,แน่นหนา,รุนแรง,รีบด่วน,ฉุกละหุก,มีน้ำหนัก., Syn. strict, severe, exacting

Nontri Dictionary
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
astringent(n) ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด
stringent(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,รีบด่วน,ฉุกละหุก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
astringentยาสมาน [มีความหมายเหมือนกับ stegnotic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Astringent Preparationsสิ่งปรุงสมานผิว [การแพทย์]
Astringentsยากวาดสมาน, ยาสมาน, สารฝาดสมาน, ยาฝาดสมาน, ยาสมานผิว, ยาสมานแผล [การแพทย์]
Control, Stringentการควบคุมแบบเข้มงวด [การแพทย์]

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขม(adj) bitter, See also: astringent, Ant. หวาน, Example: เฮโรอีนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น และเป็นเม็ดเล็กๆ ขนาดไข่ปลา, Thai Definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด
เคร่งครัด(v) be strict, See also: be serious, be stiff, be rigorous, be stringent, be austere, Syn. เคร่ง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริง, Example: วัดแต่ละวัดมีแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจแตกต่างกัน บางวัดเคร่งครัด บางวัดไม่เคร่งครัด, Thai Definition: ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
เคร่ง(v) be strict, See also: be severe, be austere, be rigorous, be serious, be stringent, Syn. เคร่งครัด, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริง, Example: เจ้านายที่มารับตำแหน่งใหม่เคร่งในเรื่องศีลธรรมมาก, Thai Definition: ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, ระเบียบจัด
เคร่ง(adj) strict, See also: severe, austere, rigorous, serious, stringent, earnest, stern, tense, Example: พ่อหันไปมองหน้าเคร่งดื้อดึงของลูกก็รู้ว่าขืนห้ามปรามไปลูกก็คงไม่เชื่อ
เคร่งครัด(adj) strict, See also: serious, stiff, rigorous, stringent, austere, Example: เราต้องมีมาตรการอันเคร่งครัดในการรักษาแหล่งน้ำทั้งใต้ดินและผิวดินให้สะอาด
เคร่งครัด(adv) strictly, See also: seriously, stiffly, rigorously, stringently, austerely, Example: นายทหารใหม่ทำงานเคร่งครัดเกินไปไม่ใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวจึงกลายเป็นเข้ากับเพื่อนฝูงไม่ได้
ฝาด(adj) astringent, See also: puckery, acidulous, harsh, Syn. ขื่น, ปร่า, เฝื่อน, Example: พื้นที่ทำนาข้าวบางส่วนของภาคใต้มีปัญหาดินเค็มฝาด, Thai Definition: รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง น้ำลายแห้ง
มหานิล(n) name of Thai household astringent, Thai Definition: ชื่อยาไทยขนานหนึ่ง มีสีดำ ใช้เป็นยาสมาน
ครัดเคร่ง(adj) strict, See also: austere, rigorous, serious, severe, stern, tense, strenuous, stringent, Syn. เคร่งครัด, Ant. ปล่อยปละละเลย, เพิกเฉย, Example: หลักการนี้เป็นข้อกำหนดอันครัดเคร่งของที่นี่, Thai Definition: ที่ปฏิบัติอย่างจริงจัง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฝาด[fāt] (adj) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh  FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
ขม[khom] (adj) EN: bitter ; astringent  FR: amer
เคร่ง[khreng = khrēng] (v) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent  FR: être sérieux
เคร่ง[khreng = khrēng] (adj) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent  FR: strict ; rigoureux
เคร่งครัด[khrengkhrat] (adj) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere  FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
พิถีพิถัน[phithīphithan] (adj) EN: careful ; strict ; stringent ; punctilious ; meticulous  FR: pointilleux ; méticuleux ; tatillon

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
严格[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, / ] strict; stringent; tight; rigorous, #1,382 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, / ] variant of 澀|涩; astringent like persimmon; a rough surface; a blockage in water course, #10,674 [Add to Longdo]
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, / ] bitter and astringent; pained; agonized, #15,290 [Add to Longdo]
槟子[bīn zi, ㄅㄧㄣ ㄗ˙, / ] binzi; a species of apple which is slightly sour and astringent [Add to Longdo]
涩味[sè wèi, ㄙㄜˋ ㄨㄟˋ, / ] acerbic (taste); astringent [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Adstringens {m}astringents [Add to Longdo]
stopfendastringent [Add to Longdo]
stopfend {adv}astringently [Add to Longdo]
streng {adv}stringently [Add to Longdo]
zwingend {adv}stringently [Add to Longdo]
zusammenziehend; adstringierendastringent [Add to Longdo]
zwingendstringent [Add to Longdo]
zwingend beweisenstringent [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アストリンゼント;アストリンゼン[asutorinzento ; asutorinzen] (n) (1) astringent; (2) astringent lotion [Add to Longdo]
灰汁抜き;あく抜き[あくぬき, akunuki] (n,vs) removal of astringent taste (e.g. by cooking) [Add to Longdo]
柿渋[かきしぶ, kakishibu] (n) (astringent) persimmon juice [Add to Longdo]
[こく, koku] (adj-na,n) (1) severe; harsh; stringent; rigorous; strict; unfair; (2) (uk) (often コク) body (esp. of food, wine, etc.); weight; substance; (P) [Add to Longdo]
収斂剤[しゅうれんざい, shuurenzai] (n) an astringent [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons) [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
渋柿[しぶがき, shibugaki] (n) astringent persimmon [Add to Longdo]
渋紙[しぶがみ, shibugami] (n) paper treated with astringent persimmon juice [Add to Longdo]
渋抜き[しぶぬき, shibunuki] (n,vs) removing the astringent taste (from persimmons) [Add to Longdo]
渋皮[しぶかわ, shibukawa] (n) inner, astringent skin (of a chestnut) [Add to Longdo]
蜂屋柿[はちやがき, hachiyagaki] (n) hachiya (variety of astringent Japanese persimmon) [Add to Longdo]
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing [Add to Longdo]
刳味[えぐみ, egumi] (n) harshness; acridity; astringent taste; bitter taste [Add to Longdo]
醂す;淡す[さわす(醂す);あわす, sawasu ( rin su ); awasu] (v5s,vt) (1) to remove the astringent taste from persimmons; (2) (さわす only) to soak in water; to steep in water; (3) (さわす only) to matte (with black lacquer) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2504 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม