Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ serious แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


84 ผลลัพธ์ สำหรับ serious  S IH1 R IY0 AH0 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -serious-, *serious*, seriou

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
serious(adj) เคร่งขรึม, See also: เคร่งครัด, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ซีเรียส, Syn. solemn, earnest
serious(adj) สาหัส, See also: หนัก, อันตราย, ร้ายแรง, Syn. severe, pressing
seriously(adv) อย่างจริงจัง, See also: จริงจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, อย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างเอาเป็นเอาตาย, จริงๆ, เป็นล่ำเป็นสัน, Syn. earnestly, sincerely, Ant. thoughtlessly
seriously(adv) อย่างร้ายแรง, See also: อย่างสาหัส, Syn. dangerously, perilously, threateningly, Ant. safely, solemnly
seriousness(n) ความเคร่งขรึม, See also: ความจริงจัง, ความวิตก, Syn. earnestness, solemnity, thoughtfulness, Ant. fun, gaiety
seriousness(n) ความร้ายแรง, See also: ความอันตราย, Syn. enormity

Hope Dictionary
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม, ขรึม, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ไม่เหลาะแหละ, ไม่ล้อเล่น, ขึงขัง, สำคัญ, สาหัส, ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave, solemn, earnest, important, severe

Nontri Dictionary
serious(adj) สำคัญ, จริงจัง, เคร่งเครียด, เอาจริงเอาจัง, สาหัส, ร้ายแรง
seriousness(n) ความเครียด, ความเคร่งเครียด, ความร้ายแรง, ความสาหัส, ความสำคัญ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
serious offenceคดีอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seriouslyอย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let him go. It isn't a serious case. ปล่อยเขาไปเถอะ เขาก็แค่ความจำเสื่อม The Great Dictator (1940)
Don't you think it's serious if they find him in the house? คุณไม่กังวลบ้างหรอ ถ้าพวกเขาเจอเขาในบ้านนี้ The Great Dictator (1940)
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue. ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง Rebecca (1940)
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts. สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา 12 Angry Men (1957)
A serious crime. ผิดมหันต์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging. เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
I said that I would see you, because I heard you were a serious man, to be treated with respect. ผมบอกว่าผมจะเห็นคุณเพราะผมได้ยินมาว่าคุณเป็นคนจริงจัง ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ The Godfather (1972)
We're really a little anxious that you're rushing into something serious here. เรารู้สึกว่าคุณจะกระต่ายตื่นตูมไปหน่อย Jaws (1975)
- Just how serious is it? - มันร้ายแรงแค่ไหน Airplane! (1980)
We don't know how serious it is, but Steve McCroskey thought you'd want to come over. เราไม่รู้ว่าร้ายแรงแค่ไหน แต่สตีฟ แม็คครอสคีย์ คิดว่าคุณอาจอยากมาที่นี่ Airplane! (1980)
You're making a serious mistake splitting a great team. นายกำลังพลาดครั้งใหญ่... ...ที่แยกตัวออกไป The Road Warrior (1981)
Abner did the first serious work on Tanis. Collected some of its relics. เอ็บเนอร์ เป็นคนแรกที่ทำงานอย่างจริงจัง เรื่องทานิส เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของมัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seriousAir pollution is a serious global problem.
seriousAir pollution is a serious problem in the country.
seriousA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
seriousAs a result of his carelessness, he made a serious blunder.
seriousA serious epidemic has broken out in Beijing.
seriousA serious form of flu prevails throughout the country.
seriousAs time has passed; the problem has proved more serious.
seriousAs today's accident is very serious, I take it seriously.
seriousAt any rate, that it had ended without serious incident was a small mercy.
seriousA to tell the truth serious though there seemed seemingly to be not a what either failure was done.
seriousAt the time, our country was confronted with serious economic difficulties.
seriousBecause of a serious disease, he can't move his body as most people can.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
บาดเจ็บสาหัส(v) seriously injured, Example: นายตำรวจสองคนยิงเจ้าพ่อคนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส, Thai Definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง
คดีอุกฉกรรจ์(n) serious offence, Ant. คดีมโนสาเร่, Example: คนร้ายคดีอุกฉกรรจ์รายนี้หนีไปซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดเชียงราย, Count Unit: คดี, Thai Definition: คดีที่มีความผิดร้ายแรง
ซีเรียส(v) serious, Syn. ตึงเครียด, Ant. ผ่อนคลาย, Example: การประชุมในวันนั้นค่อนข้างซีเรียสมาก, Notes: (อังกฤษ)
อย่างจริงจัง(adv) seriously, See also: solemnly, conscientiously, Syn. อย่างเคร่งครัด, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
อย่างร้ายแรง(adv) seriously, See also: gravely, Example: สัตว์ที่ถูกส่องได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงด้วยฤทธิ์ของท่อนเหล็ก
รากเลือด(adv) seriously, See also: severely, Syn. สาหัส, หนัก, มาก, Example: กลุ่มคนตกงานพวกนี้จะลำบากมากที่สุดชนิดรากเลือดทีเดียว
หน้าดำหน้าแดง(adv) seriously, Syn. เอาจริงเอาจัง, Example: เขาเถียงผมหน้าดำหน้าแดง
คนจริง(n) serious person, Example: เขาเป็นคนจริง ถ้าคิดจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้, Thai Definition: ผู้ที่ทำอะไรทำจริงโดยไม่ย่อท้อ, คนที่พูดจริงทำจริง
ความหนักหน่วง(n) seriousness, See also: severity, solemnness, Syn. การเอาจริงเอาจัง, Example: ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายจะมีลักษณะและความรุนแรงแตกต่างไปตามความหนักหน่วงของการออกกำลัง
คอขาดบาดตาย(adj) serious, See also: fatal, critical, Syn. ร้ายแรง, Example: ส่วนตัวเขาเองนั้นไม่กลัวตายเพราะชีวิตเขาผ่านเรื่องคอขาดบาดตายมานักต่อนักแล้ว, Thai Definition: ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอาจริง[aojing] (v) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious  FR: être strict ; être sérieux
เอาจริงเอาจัง[aojing-aojang] (v) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid  FR: prendre au sérieux
เอาเป็นเอาตาย[aopen-aotāi] (adv) EN: seriously
บาดเจ็บสาหัส[bātjep sāhat] (adj) EN: seriously injured  FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บึ้ง[beung] (adj) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning  FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บึ้งบูด[beungbūt] (adj) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling  FR: grincheux ; hargneux
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[chakan] (adv) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically  FR: sérieusement ; sévèrement
จริงจัง[jingjang] (adj) EN: serious ; earnest  FR: sérieux ; sincère
จริงจัง[jingjang] (adv) EN: seriously ; extremely ; earnestly  FR: sérieusement

CMU Pronouncing Dictionary
SERIOUS S IH1 R IY0 AH0 S
SERIOUSLY S IH1 R IY0 AH0 S L IY0
SERIOUSNESS S IH1 R IY0 AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
serious (j) sˈɪəʳrɪəʳs (s i@1 r i@ s)
seriously (a) sˈɪəʳrɪəʳsliː (s i@1 r i@ s l ii)
seriousness (n) sˈɪəʳrɪəʳsnəs (s i@1 r i@ s n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
重伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] seriously hurt; serious injury, #7,857 [Add to Longdo]
郑重[zhèng zhòng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] serious, #11,459 [Add to Longdo]
轻重[qīng zhòng, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] seriousness (of the case); severity; slight or severe, #16,085 [Add to Longdo]
重病[zhòng bìng, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, ] serious illness, #19,161 [Add to Longdo]
[dǔ, ㄉㄨˇ, / ] serious (illness); sincere; true, #20,814 [Add to Longdo]
严重性[yán zhòng xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] seriousness, #21,613 [Add to Longdo]
病魔[bìng mó, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄛˊ, ] serious illness, #25,527 [Add to Longdo]
重犯[zhòng fàn, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄢˋ, ] serious criminal; felon, #39,804 [Add to Longdo]
重罪[zhòng zuì, ㄓㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, ] serious crime; felony, #45,791 [Add to Longdo]
郑重其事[zhèng zhòng qí shì, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] seriously, #47,693 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Leistungssport { m }serious sport [Add to Longdo]
ernst; ernsthaft; ernstlich; seriös; ernst zu nehmend { adj } | ernster | am ernstesten | seriös klingenserious | more serious | most serious | to sound serious [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
がち;ガチ[gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest [Add to Longdo]
がちがち[gachigachi] (adj-na, adv, n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
しんみり[shinmiri] (adv, n, vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart [Add to Longdo]
とんだ[tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
まじ;マジ[maji ; maji] (adj-na, n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
シリアス[shiriasu] (adj-na, n) serious; (P) [Add to Longdo]
シリアスドラマ[shiriasudorama] (n) serious drama [Add to Longdo]
マジレス[majiresu] (n, vs) (abbr) (See レス) serious reply (response) (e.g. in 2ch threads) [Add to Longdo]
ヤリ目;やり目[ヤリもく(ヤリ目);やりもく(やり目);ヤリモク, yari moku ( yari me ); yarimoku ( yari me ); yarimoku] (n) (from 遣る and 目的) sexual rather than serious relationship [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0516 seconds, cache age: 8.382 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม