privately แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


36 ผลลัพธ์ สำหรับ privately
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -privately-, *privately*, private

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Nontri Dictionary
privately(adv) โดยส่วนตัว, โดยเฉพาะ, อย่างสันโดษ

WordNet (3.0)
privately(adv) kept private or confined to those intimately concerned, Syn. in camera, in private, Ant. publicly
privately(adv) by a private person or interest, Ant. publicly

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Privately

adv. [ 1913 Webster ]

1. In a private manner; not openly; without the presence of others. [ 1913 Webster ]

2. In a manner affecting an individual; personally; not officially; as, he is not privately benefited. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's a private patient of mine. เธอเป็นคนไข้ส่วนตัวของผม Basic Instinct (1992)
So your ex and your private patient were both screwing Adam T owers. งั้นอดีตภรรยาและคนไข้คุณ ทั้งคู่ก็นอนกับอดัม ทาวเวอร์ Basic Instinct (1992)
This is a private conversation. นี่เป็นเรื่องส่วนตัว Basic Instinct (1992)
So how's the private stuff? งานเป็นอิสระเป็นไงบ้างล่ะ The Bodyguard (1992)
-This is private and personal. Wow... What sort of police are you? Hero (1992)
I'll just find funding in the private sector, that's all. ฉันจะต้องหาทุน สำหรับงานวิจัยส่วนตัว ก็เท่านั้น The Lawnmower Man (1992)
Is this a private reverie or can an old lady join you? นี่เป็นการจิตนาการส่วนตัว หรือว่าให้ผู้หญิงแก่มาร่วมด้วยได้ไหม The Joy Luck Club (1993)
Rabbi-- Private property cannot be confiscated. "ห้ามยึดทรัพย์สินส่วนตัว..." Schindler's List (1993)
- You're trespassing on private property here. - We are conducting an investigation. ผมสังกัด หน่วยงานนายอำเภอ ท้องที่นี้ Deep Throat (1993)
You are on private property without legal permission. คุณไม่ได้ยินที่ผมพูด หรือไง ? Deep Throat (1993)
Do you have a private room? คุณมีห้องพักไหม Junior (1994)
I just hope that I still have some left for ya, but I'm givin' you some out of my own private stash. ผมแค่หวังว่าผมยังมีซ้ายบางอย่างสำหรับยา แต่ฉัน givin 'คุณบางส่วนออกจากที่ซ่อนส่วนตัวของตัวเอง Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
privatelyHe contrived a means of speaking to Nancy privately.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หนุงหนิง(adv) tete-a-tete, See also: privately, Syn. กะหนุงกะหนิง, Example: คู่หนุ่มสาวพูดคุยหนุงหนิงกันตามประสาคู่รัก, Thai Definition: เสียงพูดจู๋จี๋ระหว่างคู่รัก
สองต่อสอง(adv) face to face, See also: privately, in private, Example: เขาปรึกษาเรื่องนี้กันสองต่อสองไม่ให้คนอื่นรู้, Thai Definition: แต่ลำพัง 2 คน, โดยเฉพาะ 2 คน
โดยส่วนตัว(adv) privately, Syn. ส่วนตัว, Ant. โดยทั่วไป, Example: ศิลปินชอบทำงานโดยส่วนตัวมากกว่าทำร่วมกับคนอื่น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ส่วนตัว[dōi suantūa = dōi sūantūa] (adv) EN: privately
กระซิบกระซาบ[krasipkrasāp] (v) EN: tell under one's breath ; inform privately  FR: chuchoter

CMU Pronouncing Dictionary
privately

Oxford Advanced Learners Dictionary
privately

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
民营[mín yíng, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ,   /  ] privately run (i.e. by a company, not the state) #3,152 [Add to Longdo]
私营[sī yíng, ㄙ ㄧㄥˊ,   /  ] privately-owned; private #6,029 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
マイ[mai] (pref) (See マイホーム) my; one's own; personal; privately owned; (P) #4,565 [Add to Longdo]
マイカー[maika-] (n) privately owned car (wasei [Add to Longdo]
個人タクシー[こじんタクシー, kojin takushi-] (n) privately owned taxi [Add to Longdo]
私営[しえい, shiei] (n, adj-no) privately operated; private management [Add to Longdo]
私家版[しかばん, shikaban] (n) privately printed book; private (press) edition [Add to Longdo]
私田[しでん;わたくしだ(ok), shiden ; watakushida (ok)] (n) privately owned rice field [Add to Longdo]
私奴婢[しぬひ, shinuhi] (n) (arch) (See 五色の賤) privately-owned slave [Add to Longdo]
私募債[しぼさい, shibosai] (n) private placement bond; privately-placed bond; privately-subscribed bonds [Add to Longdo]
集合財[しゅうごうざい, shuugouzai] (n) (See 公共財) collective goods (i.e, goods or services such as parks, highways, etc. which could be supplied privately, but are usually provided by the government) [Add to Longdo]
水入らずで;水いらずで[みずいらずで, mizuirazude] (exp) privately; with outsiders barred; en famille [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.029 seconds, cache age: 2.153 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม