Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ mischievous แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


45 ผลลัพธ์ สำหรับ mischievous  M IH1 S CH AH0 V AH0 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -mischievous-, *mischievous*, mischievou

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
mischievous(adj) ซน, See also: ซุกซน, เกเร, Syn. naughty
mischievous(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ซึ่งเป็นภัย, Syn. harmful
mischievously(adv) อย่างเป็นภัย
mischievousness(n) ความเป็นอันตราย, See also: ความหายนะ

Hope Dictionary
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย, เป็นภัย, ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome

Nontri Dictionary
mischievous(adj) แกล้ง, เป็นอันตราย, ซน, ประสงค์ร้าย

Longdo Unapproved EN-TH
mischievous(adj) ก่อกวน, ตัวป่วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't be so mischievous in the future. ต่อไปเจ้าอย่าได้ซุกซนอีกนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
- No doubt for some mischievous reason. -ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเรื่องที่กุขึ้น Episode #1.5 (1995)
A mischievous god. เขาทำได้ยังไง Fallen Idols (2009)
Goblins are the most mischievous of creatures. Mischievous, and dangerous. ก๊อบลินเป็นสัตว์ประหลาดที่ชอบก่อกวน ชอบก่อกวนและเป็นอันตราย Goblin's Gold (2010)
Madam, while your exquisite eyes tell of a radiant, but mischievous beauty I have grown impatient. มาดาม ในขณะที่ตาเปร่งประกายฉายแสง แต่ความสวยซึ่งอันตรายยิ่งนัก ...ผมไม่มารถยับยั้งความรักได้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I'm a mischievous bitch, but I can't for the life of me figure out what the hell this is about. งั้นก็ตามนั้นแหละครับ ฉันเป็นนังร้ายจอมก่อกวน แต่ฉันคงสงสัยทั้งชีวิตว่า I Kissed a Girl (2011)
And mischievous too. คุณแกล้งทำจริงๆเหรอครับ Episode #1.2 (2011)
The beetle question also told me that you're mischievous and disruptive by spirit and willing to lie for humorous effect. คำถามเรื่องด้วงนั้น ยังบอกผมว่า คุณเป็นตัวอันตราย ชอบสร้างความแตกแยก และจะโกหกเพื่อความสนุก The Fact in the Fiction (2013)
The water is mischievous Ha! ฉันชอบที่ลึกล้ำเกินหยั่ง ฮ่า! Moana (2016)
She said she loved my mischievous eyes. เธอบอกว่า เธอหลงรักดวงตาซุกซนของผม The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mischievousHe like be mischievous.
mischievousHe was as mischievous as any boy in the class.
mischievousIt is true the boy mischievous, but he is kind at heart.
mischievousKeep an eye on the boys; they are mischievous.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขี้เล่น(adj) playful, See also: mischievous, frisky, frolicsome, sportive, Syn. มีอารมณ์ขัน, สนุก, สนุกสนาน, Example: ในบทบาทของคุณพ่อ เขาเป็นคนใจดี ร่าเริง อ่อนโยน ขี้เล่น, Thai Definition: ชอบเล่น, ชอบเย้าแหย่คนอื่น
เก(adj) mischievous, See also: idle, Syn. เกเร, Example: ในสังคมวัยรุ่นกลุ่มอาจพาให้เด็กดีๆ กลายเป็นเด็กเก ชอบก่อความวุ่นวาย, Thai Definition: ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบ
ซุกซน(adv) naughtily, See also: mischievously, Syn. ซน, คะนอง, คึกคะนอง, Ant. เรียบร้อย, Example: เขาไม่มีเวลาไปเล่นซุกซนเหมือนเด็กคนอื่น, Thai Definition: ซนนอกลู่นอกทาง, ซอกแซกเล่น
แก่นแก้ว(adj) naughty, See also: mischievous, Syn. ซุกซน, ดื้อ, เกเร, Ant. เรียบร้อย, Example: เธอเป็นคนแก่นแก้วมาแต่เด็ก, Thai Definition: เก่งในทางซุกซนหรือในทางไม่สู้ดี

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เก[kē] (adj) EN: mischievous ; naughty ; idle  FR: tordu (fam.)
เกเร[kērē] (v) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous  FR: se conduire mal
ขี้เล่น[khīlen] (adj) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome  FR: joueur [ m ] ; jouette [ f ] (Belg.)
ซน[son] (adj) EN: mischievous ; naughty  FR: turbulent ; dissipé
ซุกซน[sukson] (adj) EN: naughty ; mischievous  FR: polisson ; espiègle

CMU Pronouncing Dictionary
MISCHIEVOUS M IH1 S CH AH0 V AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
mischievous (j) mˈɪstʃɪvəs (m i1 s ch i v @ s)
mischievously (a) mˈɪstʃɪvəsliː (m i1 s ch i v @ s l ii)
mischievousness (n) mˈɪstʃɪvəsnəs (m i1 s ch i v @ s n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, / ] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty, #36,265 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na, adj-no) mischievous [Add to Longdo]
やんちゃ[yancha] (adj-na, n) naughty; mischievous [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
悪戯小僧[いたずらこぞう, itazurakozou] (n) mischievous boy [Add to Longdo]
悪戯盛り;いたずら盛り[いたずらざかり, itazurazakari] (n) mischievous age [Add to Longdo]
悪戯坊主;いたずら坊主[いたずらぼうず, itazurabouzu] (n) mischievous boy; troublemaker; pesky kids [Add to Longdo]
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n, vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick [Add to Longdo]
腕白小僧[わんぱくこぞう, wanpakukozou] (n) naughty (mischievous) boy, little rascal (devil); brat [Add to Longdo]
腕白仲間[わんぱくなかま, wanpakunakama] (n) group (gang) of naughty (mischievous) boys [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1101 seconds, cache age: 65.207 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม