incantation แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


43 ผลลัพธ์ สำหรับ incantation  IH2 N K AE1 N T EY1 SH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -incantation-, *incantation*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
incantation(n) การปลุกเสก, See also: การบริกรรมคาถา, การท่องมนตร์, Syn. abracadabra, hocus-pocus
incantation(n) คาถา, See also: เวทมนตร์, อาคม, คำสวด, Syn. rune

Hope Dictionary
incantation(อินแคนเท' เชิน) n. การร่ายเวทมนตร์, การเสกเป่า, คาถา, เวทมนตร์คาถา, พิธีร่ายเวทมนต์คาถา., See also: incantational adj. incantatory adj.

Nontri Dictionary
incantation(n) คาถา, เวทมนตร์, การเสกเป่า, การร่ายมนตร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There will be no foolish wand-waving or silly incantations in this class. จะไม่มีการโบกไม้กายสิทธิ์ หรือร่ายเวทย์มนตร์คาถาในชั้นนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You see, the incantation alone is not enough. เอาล่ะ พอแค่นี้สำหรับส่วนที่ง่าย พวกเธอเห็นแล้ว่าแค่คาถาอย่างเดียวไม่พอ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
How sloppy his incantation was? คาถายังท่องผิด ๆ ถูก ๆ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
I'll whisper the incantation in your ear. ฉันกระซิบคาถาใส่หูของนาย Death Takes a Holiday (2009)
Upstairs, you'll find the book of incantation recite the spell that makes the unseen, seen. ที่ชั้นบน เธอจะเจอหนังสือเวทมนตร์ ให้ท่องคาถาที่ทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นปรากฎ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
They may be recalled to active life through the incantations presented in this book. พวภมับอาจถูภปลุภใหฆัฟี่บไดทู้ ด"วยคาถาใบตําราเสมบี Evil Dead (2013)
The incantation reanimates it. ส่วนพิธีกรรมช่วยให้ฟื้นคืนชีพได้ It's a Shame About Ray (2013)
I threw some holy water on her, read an incantation and the demon left the woman's body. ฉันโยนน้ำมนต์บางอย่างกับเธออ่านคาถา และปีศาจออกจากร่างกายของผู้หญิง A Haunted House 2 (2014)
You must be ready when the incantation begins. ท่านต้องพร้อมเมื่อพิธีร่ายคาถาเริ่มต้น Warcraft (2016)
It's the incantation to the orc home world. มันคือการร่ายคาถาไปยังโลกออร์ค Warcraft (2016)
The Guardian has to speak the incantation himself. ผู้พิทักษ์ต้องร่ายคาถาเอง Warcraft (2016)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
วิชาอาคม(n) magic, See also: incantation, magic formula, Syn. เวทมนตร์, Example: ชนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าหากเปิดเผยวันเดือนปีเกิดให้มีผู้ล่วงรู้ อาจถูกผู้มีวิชาอาคมกระทำ
คาถา(n) spell, See also: incantation, magic, Syn. คาถาอาคม, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: หมอผีจุดธูปกำโตบริกรรมคาถา, Thai Definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
คาถาอาคม(n) incantation, See also: magic spell, Syn. คาถา, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: อถรรพเวทกล่าวถึงบทสวดที่ว่าด้วยคาถาอาคมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนตร์ หรือเคล็ดลับที่ทำให้เกิดความเจริญหรือเสื่อม, Thai Definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
คำเสก(n) spell, See also: incantation, magic, Syn. คาถาอาคม, มนต์, คาถา, Thai Definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
มนต์(n) spell, See also: incantation, formula, charm, Syn. คาถา, คำเสก, คาถาอาคม, Example: หมอผีท่องคาถาเป่ามนต์ลงในขันสามหนก่อนยกขันยาขึ้นจบเหนือศีรษะ, Thai Definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
วิทยาคม(n) incantations, See also: magic, occult sciences, Syn. เวทมนตร์, คาถา, Example: เขาไปขอให้ผู้มีวิทยาคมขลังช่วยรักษาโรคร้ายที่เป็นอยู่, Notes: (สันสกฤต)
เวท(n) incantation, See also: magic, sorcery, spell, Syn. เวทมนตร์, คาถา, พระเวท, Example: ในละครของเรามียักษ์มาร่ายเวทด้วย, Thai Definition: ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกขึ้นเป็นมนตร์หรือคาถาอาคม เมื่อนำมาเสกเป่าหรือบริกรรมตามลัทธิวิธีที่มีกำหนดไว้ สามารถให้ร้ายหรือดีหรือป้องกันอันตรายต่างๆ ตามคติไสยศาสตร์ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [ f ] ; incantation [ f ]
เมฆฉาย[mēkchāi] (n) EN: diagnosing the nature of the disease by incantations
มนตร์ = มนต์[mon] (n) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula  FR: mantra [ m ] ; prière [ f ] ; incantation [ f ]
เสก[sēk] (v) EN: recite an incantation over ; pronounce an incantation over ; cast/put a spell on  FR: bénir ; sanctifier
เวท[wēt] (n) EN: sorcery ;magic ; incantation spell ; charm ; magic, formula  FR: incantation [ f ]
เวทมนตร์[wētmon] (n) EN: magic ; sorcery ; incantation ; spell ; black magic ; witchcraft  FR: magie [ f ] ; sorcellerie [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
INCANTATION IH2 N K AE1 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
incantation (n) ˌɪnkæntˈɛɪʃən (i2 n k a n t ei1 sh @ n)
incantations (n) ˌɪnkæntˈɛɪʃənz (i2 n k a n t ei1 sh @ n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
陀罗尼[tuó luó ní, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ,    /   ] incantation (Sanskrit: dharani); religious chant (promoting virtue and obstructing evil) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Beschwörung { f } | Beschwörungen { pl }incantation | incantations [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
呪い;咒い[まじない, majinai] (n) charm; incantation; spell; magic formula #8,214 [Add to Longdo]
呪文;じゅ文[じゅもん, jumon] (n) spell; charm; incantation; magic word #10,995 [Add to Longdo]
呪術[じゅじゅつ, jujutsu] (n) magic; sorcery; incantation #16,365 [Add to Longdo]
加持[かじ, kaji] (n, vs) faith-healing; incantation [Add to Longdo]
加持祈祷[かじきとう, kajikitou] (n) incantation and prayer [Add to Longdo]
呪言[じゅごん;じゅげん, jugon ; jugen] (n) spell; curse; incantation [Add to Longdo]
呪法[じゅほう, juhou] (n) (1) { Buddh } esoteric Buddhist ritual where incantations are chanted; (2) magic [Add to Longdo]
消災呪[しょうさいじゅ, shousaiju] (n) { Buddh } disaster-preventing incantation; disaster-preventing dharani [Add to Longdo]
虫封じ[むしふうじ, mushifuuji] (n) incantation to rid a child of worms [Add to Longdo]
念仏踊り;念仏踊[ねんぶつおどり, nenbutsuodori] (n) (See 踊り念仏) Buddhist incantation using chanting, drumbeating, and dancing [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4948 seconds, cache age: 15.885 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม