Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ handicap แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


65 ผลลัพธ์ สำหรับ handicap  HH AE1 N D IY0 K AE2 P
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -handicap-, *handicap*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
handicap(n) ความพิการ
handicap(vt) เป็นอุปสรรคแก่, See also: เป็นเครื่องกีดขวาง
handicap(n) อุปสรรค, See also: ข้อเสียเปรียบ, Syn. disadvantage, hindrance, impediment, Ant. advantage, benefit
handicapped(n) คนพิการ, See also: คนไม่สมประกอบ
handicapped(adj) ซึ่งพิการ, See also: ซึ่งไม่สมประกอบ, Syn. crippled, disabled, Ant. able-bodied

Hope Dictionary
handicapn. อุปสรรค, ข้อเสียเปรียบ, ความบกพร่องทางกาย, การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ, ขัดขวาง, กีดขวาง
handicapped(-'ดีแคพทฺ) adj. พิการ, เป็นง่อย, ปัญญาอ่อน. n. คนพิการ, คนปัญญาอ่อน
handicappern. คนเล่นพนันขันต่อ, เจ้าหน้าที่สนามม้าที่เอาน้ำหนักถ่วงม้าแข่ง

Nontri Dictionary
handicap(n) การต่อให้, การเสียเปรียบ, ความบกพร่อง, อุปสรรค
handicap(vt) ต่อให้, ทำให้เสียเปรียบ, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, กีดขวาง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
handicapความเสียเปรียบ, ความด้อยสมรรถภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If house thought this would handicap us, he wouldn't have taken the case. ถ้าเฮาส์รู้ว่าเราโดนจำกัด เค้าคงไม่รับงานนี้มาทำหรอก The Right Stuff (2007)
This will be my handicap for you. นี่แหละพิการสำหรับนาย Lovely Complex (2007)
Only because you wanted to keep everyone's handicap higher to sandbag the other teams. แค่ให้คนอื่นๆมีแฮนดี้แคปสูงขึ้น เพื่อจะเป็นกระสอบทรายให้ทีมอื่น Turning Biminese (2008)
Which also means she has a handicap placard. และยังหมายความว่าเธอคงมีบัตรคนพิการ The Uncanny Valley (2010)
With handicap registrations. ที่จดทะเบียนคนพิการ The Uncanny Valley (2010)
So handicap spots count on saturdays? แบบนี้แปลว่าจอดรถตรงที่จอดของคนพิการ วันเสาร์ก็ไม่ได้สินะ? Basic Rocket Science (2010)
And tell him to leave his handicap parking pass here as well. ให้ไอ้เป๋ทิ้งบัตรที่จอดรถคนพิการไว้ด้วย Horrible Bosses (2011)
Don't even have the decency to make the front door handicap accessible. รวมถึงที่คุณควรจะทำประตูทางเข้าร้าน ให้เหมาะสมกับคนพิการด้วย She's Not There (2011)
Well, I am definitely going to the mall to enjoy the last few hours of my handicap placard. ฉันจะไปห้างอย่างแน่นอน เพื่อดื่มด่ำกับป้ายคนพิการของฉันในอีกไม่กี่ชม.สุดท้าย Moments in the Woods (2011)
Perhaps you're not familiar with New Jersey handicap ordinances. บางทีคุณอาจยังไม่ค่อยคุ้น แนวปฏิบัติของคนพิการในนิวเจอร์ซี Fall from Grace (2011)
How was I supposed to know it was a handicap space? ฉันจะไปรู้ได้ไงว่านั่นคือ ที่จอดรถคนพิการ? Studies in Modern Movement (2011)
A membership at a country club and a low handicap make you above the law? ครันทรี่คลับกับฝีมือห่วยๆ ก็ได้อยู่เหนือกฎหมายแล้วเหรอ Table for Fae (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handicapEmi gave her seat to a handicapped man.
handicapHaving no will is the worst handicap.
handicapHe is handicapped by poor health.
handicapHe is mentally handicapped.
handicapHe's good. His handicap is in the single digits.
handicapIn future we'll not be handicapped by age.
handicapOur university authorities are considering the admission of handicapped students.
handicapPoor eyesight is a handicap to a sportsman.
handicapPoor sight is a handicap to an athlete.
handicapShe devoted her life to helping the handicapped.
handicapShe is handicapped by poor hearing.
handicapShe seems to be laboring under the family handicap.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความเสียเปรียบ(n) disadvantage, See also: handicap, Syn. การเป็นรอง, การแพ้เปรียบ, Ant. ความได้เปรียบ, Example: กลุ่มมดงานมีความเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่าเป็นมือใหม่และคนไม่ค่อยรู้จัก
พิการ(adj) handicapped, See also: defective, Syn. ทุพพลภาพ, Ant. ปกติ, Example: เพื่อนของเขาบางคนอยู่ในโครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติ, Thai Definition: เสียอวัยวะมีแขนขาเป็นต้น, เสียไปจากสภาพเดิม
แต้มต่อ(n) handicap, Example: ตอนนี้แต้มต่อไปอยู่ที่คุณ, Count Unit: แต้ม, Thai Definition: แต้มที่ผู้มีฝีมือเหนือกว่าต่อให้แก่ผู้ที่มีฝีมือด้อยกว่า เพื่อให้มีโอกาสชนะในการแข่งขันได้พอๆ กัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เด็กพิการ[dek phikān] (n, exp) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child  FR: enfant handicapé [ m ] ; enfant handicapée [ f ]
คนพิการ[khon phikān] (n, exp) EN: disabled person ; disabled ; cripple  FR: personne handicapée [ f ] ; infirme [ m ] ; estropié [ m ]
ความเสียเปรียบ[khwām sīaprīep] (n) EN: disadvantage ; handicap  FR: désavantage [ m ] ; handicap [ m ]
พิการ[phikān] (x) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective  FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ถ่วงน้ำหนัก[thūang nāmnak] (v, exp) EN: handicap  FR: handicaper ; lester

CMU Pronouncing Dictionary
HANDICAP HH AE1 N D IY0 K AE2 P
HANDICAPS HH AE1 N D IY0 K AE2 P S
HANDICAPPED HH AE1 N D IY0 K AE2 P T
HANDICAPPER HH AE1 N D IY0 K AE2 P ER0
HANDICAPPERS HH AE1 N D IY0 K AE2 P ER0 Z
HANDICAPPING HH AE1 N D IY0 K AE2 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
handicap (v) hˈændɪkæp (h a1 n d i k a p)
handicaps (v) hˈændɪkæps (h a1 n d i k a p s)
handicapped (v) hˈændɪkæpt (h a1 n d i k a p t)
handicapping (v) hˈændɪkæpɪŋ (h a1 n d i k a p i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
废人[fèi rén, ㄈㄟˋ ㄖㄣˊ, / ] handicapped person; useless person, #44,449 [Add to Longdo]
残障[cán zhàng, ㄘㄢˊ ㄓㄤˋ, / ] handicapped, #46,298 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
オフィシャルハンデ[ofisharuhande] (n) official handicap (golf) [Add to Longdo]
キャップハンディ[kyappuhandei] (n) empathetically putting oneself in the place of a handicapped person (wasei [Add to Longdo]
シルバーシート[shiruba-shi-to] (n) seat for seniors and handicapped (wasei [Add to Longdo]
シングル[shinguru] (n, adj-no) (1) single; (2) (abbr) single-digit handicap (e.g. golf); (P) [Add to Longdo]
ハンデ[hande] (n) (abbr) handicap [Add to Longdo]
ハンディ(P);ハンディー[handei (P); handei-] (adj-na) (1) handy; (n) (2) (abbr) (See ハンディキャップ) handicap; (P) [Add to Longdo]
ハンディキャップ[handeikyappu] (n) handicap; (P) [Add to Longdo]
ハンディキャップレース[handeikyappure-su] (n) handicap race [Add to Longdo]
駒落ち[こまおち, komaochi] (n) handicap (in shogi) [Add to Longdo]
健常者[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) healthy person; non-handicapped person; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1032 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม