feti แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


58 ผลลัพธ์ สำหรับ feti
ภาษา
หรือค้นหา: -feti-, *feti*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
once in a lifetime(phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
feti(prf) ตัวอ่อน
fetid(adj) ซึ่งมีกลิ่นเน่าเหม็น, Syn. foul, stinking
feticide(n) การทำแท้ง, See also: การฆ่าหรือทำลายทารกในครรภ์

Hope Dictionary
fetid(เฟท'ทิด, ฟี'ทิด) adj. ซึ่งมีกลิ่นเหม็น., See also: fetidly, foetidly adv. fetidness, foetidness n., Syn. stinking
fetish(เฟท'ทิช) เครื่องราง, สิ่งที่เชื่อว่ามีอำนาจเวทมนตร์, สิ่งที่นับถือทางไสยศาสตร์., Syn. fetich, talisman, amulet
asafetida(แอสซะเฟท'ทิดะ) n. มหาหิงค์ เป็นยางพืชจำพวก Ferula., Syn. asafoetida, assafetida, assafoetida
assafetida(แอสซะเฟท'มิดะ) n.=asafetda)
lifetime(ไลฟฺ'ไทมฺ) n. ช่วงระยะเวลาของการดำรงชีวิต, ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต. adj. ตลอดชีวิต

Nontri Dictionary
fetid(adj) มีกลิ่นเหม็น, เหม็นโฉ่
fetish(n) เครื่องราง, ของขลัง
fetishism(n) การเชื่อเครื่องราง, ความเชื่อทางไสยศาสตร์
lifetime(n) ตลอดชีพ, ชั่วชีวิต

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fetid; foetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetid; foetidมีกลิ่นเหม็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fetishism(จิตเวช.) การเกิดอารมณ์เพศจากสิ่งเฉพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Fetidกลิ่นเหม็น [การแพทย์]
Fetishic Behaviorsการชอบเครื่องชั้นในหรือเสื้อผ้าเครื่องใช้ของสตรี [การแพทย์]
Fetishismพวกที่มีความใคร่กับวัตถุสิ่งของของเพศตรงข้าม, การมีความสุขทางเพศกับส่วนของร่างกายหรือวัตถุ, ประเภทสนใจในเรื่องสิ่งของหรือชอบสะสมของของเพศตรงข้าม [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fetish(n) วัตถุที่แสดงความคลั่งไคล้ทางเพศ อาทิ ชุดชั้นใน รองเท้า ฯลฯ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fetiIt's not like I've got any special interest in gym shorts - I've not got that fetish, I think.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบขับขี่ตลอดชีพ[bai khapkhī taløt chīp] (n, exp) EN: lifetime driver's licence
ชั่วชีวิต[chūa chīwit] (adj) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam  FR: viager ; à vie
ได้กลิ่นเหม็น[dāiklin men] (v, exp) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
ขัย[khai] (n) EN: span of life ; lifetime
เครื่องลาง[khreūang lāng] (n, exp) FR: porte-bonheur [ m ] ; fétiche [ m ]
เครื่องราง[khreūangrāng] (n) EN: amulet ; charm ; fetish ; talisman  FR: amulette [ f ] ; talisman [ m ]
เหม็นบูด[men būt] (adj) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale  FR: puant ; fétide ; rance
หม้อกาแฟ[mø kāfaē] (x) EN: coffee maker  FR: percolateur [ m ] ; cafetière [ f ]
ปาง[pāng] (n) EN: episode ; period ; life ; lifetime  FR: jours [ mpl ] ; existence [ f ]
พุทธกาล[Phutthakān] (n) EN: Buddha's lifetime ; Buddha era ; Buddha period

CMU Pronouncing Dictionary
fetid
fetish
fetishism
fetishist
fetishist
fetishists
fetishists

Oxford Advanced Learners Dictionary
fetid
fetish
fetishes

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
拜物教[bài wù jiào, ㄅㄞˋ ㄨˋ ㄐㄧㄠˋ,   ] fetishism #92,349 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Fetisch { m } | Fetische { pl }fetish | fetishes [Add to Longdo]
Fetischismus { m }fetishism [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[めい, mei] (n) (1) (sometimes written as 生命) (See 生命) life; life force; (2) lifetime; lifespan; (3) most important thing; foundation; core; (4) (arch) paired tattoos of the "life" kanji on the upper arms of a man and woman (indicating unwavering love); (5) (arch) fate; destiny; karma; (P) #1,561 [Add to Longdo]
生涯[しょうがい, shougai] (n-adv, n-t) one's lifetime (i.e. one's existence until death); one's career; (P) #2,076 [Add to Longdo]
諡号[しごう, shigou] (n) (See 贈り名) posthumous name (based the deeds one has performed in their lifetime) #7,445 [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] (n-adv, n-t, adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P) #7,914 [Add to Longdo]
生前[せいぜん, seizen] (n-adv, n-t) while alive; during one's lifetime; (P) #9,115 [Add to Longdo]
半生[はんせい, hansei] (n) half a lifetime; (P) #18,693 [Add to Longdo]
くびれフェチ;クビレフェチ[kubire fechi ; kubirefechi] (n) (sl) (See 括れ) small waist fetish (from kubire fetish); wasp waist fetish [Add to Longdo]
じゅうじゅう;ジュージュー[juujuu ; ju-ju-] (adv, adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
でぶ専;デブ専[でぶせん(でぶ専);デブせん(デブ専);デブセン, debusen ( debu sen ); debu sen ( debu sen ); debusen] (n) (sl) chubby-chasing (fat fetishism); chubby-chaser [Add to Longdo]
セション生存期間[セションせいぞんきかん, seshon seizonkikan] (n) { comp } session lifetime [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
セション生存期間[せしょんせいぞんきかん, seshonseizonkikan] session lifetime [Add to Longdo]
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime [Add to Longdo]
生存期間[せいぞんきかん, seizonkikan] lifetime [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0373 seconds, cache age: 2.174 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม