stinking แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


42 ผลลัพธ์ สำหรับ stinking  S T IH1 NG K IH0 NG
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -stinking-, *stinking*, stink

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
stinking(adj) มีกลิ่นเหม็น, See also: ส่งกลิ่นเหม็น, Syn. malodorous, smelly
stinking(adj) เลวทราม (คำไม่เป็นทางการ), See also: เลวร้าย, ชั่วร้าย, Syn. extremely bad, foul
stinking(adj) มึนเมา (คำสแลง), Syn. intoxicated

Hope Dictionary
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น, ส่งกลิ่นเหม็น, ฉาวโฉ่, น่ารังเกียจ, เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling, offending

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks-- ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He's a private soldier. He's a stinking coward. เขาเป็นคนขี้ขลาดเหม็น How I Won the War (1967)
The King's stinking son fired me, and thank you so much for bringing up such a painful subject. ลูกชายตัวเหม็นของพระราชาไล่ข้าออกมา และขอบคุณมากที่พาข้าวกไปสู่หัวข้อที่ขมขื่นนั่นได้ The Princess Bride (1987)
And besides, why would you want someone the King's stinking son fired? เจ้าจะต้องการคนที่เจ้าชายตัวเหม็นไล่ออกไปทำอะไรกัน? The Princess Bride (1987)
We can't sleep with that stinking dog in here. All right. เรานอนในนี้กับหมาตัวเหม็นนั่นไม่ได้ ก็ได้ Of Mice and Men (1992)
Forget this stinking barn. ลืมยุ้งข้าวเหม็นนี้ Princess Mononoke (1997)
That's why we've been sitting in these stinking bearskins. นั่นคือเหตุผลที่เราได้รับการนั่งอยู่ใน bearskins เหม็นเหล่านี้ Princess Mononoke (1997)
Why don't you tell the entire stinking country our troubles? ทำไมไม่ป่าวประกาศให้ทั่วประเทศงี่เง่านี่\ ให้รู้เรื่องที่เราทะเลาะกันไปเลยล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
Take your stinking watch and shut up! เอานาฬิกาเน่าๆ ไปแล้วหุบปากซะ! Seven Years in Tibet (1997)
You stinking sewer rats ไอ้พวกหนูโสโครก The Legend of 1900 (1998)
Festering, stinking marshland as far as the eye can see. ยังต้องผ่านบึงอันเน่าเหม็น ที่มีอาณาเขตไกลจนสุดสายตาอีก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You're going to work. You'll be much better off than in the stinking ghetto. คุณไปทำงาน คุณจะสุขสบายกว่าทำงานอยู่ในเขตยิว The Pianist (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stinkingI'll bid farewell to this stinking school.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เน่าเหม็น(adj) stinking, See also: rancid, putrid, Syn. เน่า, เหม็น, Example: ซากศพส่งกลิ่นเน่าเหม็นลอยมา, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
เหม็น(adj) stinking, See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome, Ant. หอม, Example: การเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนจะทำให้สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก, Thai Definition: มีกลิ่นไม่ดี
กลิ่นคาว(n) fishy smell, See also: stinking smell, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นคาว, Thai Definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
เขียว(adj) rank, See also: stinking, rancid, noisome, Syn. เหม็นเขียว, Example: ฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักนี้เลย, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด, Notes: ใช้แก่กลิ่น
โขลง(adj) rancid, See also: stinking, foul-smelling, Syn. โขง, Example: เธอได้กลิ่นโขงเหมือนอย่างที่ฉันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ไหม, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน
โขง(adj) rancid, See also: stinking, foul-smelling, Syn. โขลง, Example: เธอได้กลิ่นโขงเหมือนอย่างที่ฉันได้กลิ่นอยู่ตอนนี้ไหม, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นอย่างเนื้อเน่าที่ค้างหลายวัน
คาว(adj) fishy, See also: stinking, smelly, Syn. กลิ่นคาว, Example: เรากินปลาทุกอย่างจากทะเลแม้กระทั่งปลาฉลามและกระเบนที่มีกลิ่นคาวจัดมาก, Thai Definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
โฉ่ฉาว(adj) notorious, See also: stinking, foul, putrid, Syn. อื้ออึง, เกรียวกราว, ฉาวโฉ่, Example: ผลการตัดสินออกมาแล้วว่า เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโฉ่ฉาวดังกล่าว
เน่าเสีย(adj) rotten, See also: stinking, putrid, decayed, Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น, Example: ของเน่าเสียเหล่านี้ต้องกำจัดให้หมดไปจะได้ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
หึ่ง(adj) rotting, See also: stinking, Syn. ฉึ่ง, Example: ถังขยะใบนี้ส่งกลิ่นเหม็นหึ่ง, Thai Definition: ที่มีกลิ่นเหม็นมาก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คาว[khāo] (adj) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking  FR: suspect ; douteux ; louche
เขียว[khīo] (adj) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome
กลิ่นคาว[klin khāo] (n, exp) EN: fishy smell ; stinking smell  FR: odeur suspecte [ f ]
เหม็น[men] (adj) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome  FR: malodorant ; puant
เน่าเหม็น[naomen] (adv) EN: stinking

CMU Pronouncing Dictionary
STINKING S T IH1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
stinking (v) stˈɪŋkɪŋ (s t i1 ng k i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
臭名远扬[chòu míng yuǎn yáng, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ,     /    ] stinking reputation; notorious far and wide #78,946 [Add to Longdo]
臭烘烘[chòu hōng hōng, ㄔㄡˋ ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥ,   ] stinking #90,924 [Add to Longdo]
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙,   ] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance #111,794 [Add to Longdo]
臭熏熏[chòu xūn xūn, ㄔㄡˋ ㄒㄩㄣ ㄒㄩㄣ,    /   ] stinking #487,213 [Add to Longdo]
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ,   ] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
stinkreich { adj } [ ugs. ]stinking rich; loaded [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of #13,914 [Add to Longdo]
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) #18,378 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.5657 seconds, cache age: 8.027 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม