Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ departure แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


72 ผลลัพธ์ สำหรับ departure  D IH0 P AA1 R CH ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -departure-, *departure*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
departure(n) การแตกต่างจากปกติ หรือที่คาดไว้, See also: การเบี่ยงเบน, Syn. deviation
departure(n) การออกจาก (สถานที่), See also: การออกไป, Syn. parting
departure(n) การออกเดินทาง, See also: ทางออก, Syn. exit

Hope Dictionary
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit, going, leave

Nontri Dictionary
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
departureการจากไป, การออกไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
departureการยกประเด็นขึ้นใหม่ (ที่แตกต่างกับประเด็นเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Departure Ceremonyพิธีการส่ง ซึ่งมีลำดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันออกไปตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน [การทูต]
Departure of Diplomatic Agentsการออกไปจากรัฐผู้รับของเจ้าหน้าที่ทางการทูต ข้อ 44 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติได้ว่า ?แม้ในกรณีการขัดกันด้วยอากร รัฐผู้รับต้องอำนวยความสะดวก เพื่อให้บุคคลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน นอกจากคนชาติของรัฐผู้รับและคนในครอบครัวของบุคคลเช่นว่านี้ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของบุคคลเหล่านั้น ออกไปในขณะที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่จำเป็นโดยเฉพาะ รัฐผู้รับต้องจัดพาหนะเดินทางในการขนส่งสำหรับตัวบุคคลเหล่านั้น และทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นให้ด้วย? [การทูต]
departure reportรายงานก่อนการพ้นหน้าที่ของหัวหน้าสำนักงานทางการทูต [การทูต]
Departuresผู้จากไป, Example: ใช้ในความหมายของผู้ย้ายถิ่นที่ย้ายออกจาก พื้นที่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny? จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง Rebecca (1940)
- LA departure frequency 123.9er. - เที่ยวบินจากแอลเอ ความถี่ 123.9 Airplane! (1980)
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and unforgiving over the years. เลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย Dark Harbor (1998)
Izzy's departure is more trouble for Steel Dragon as the band tries to maintain its status as the industry's top hard-rock act. คริส "อิซซี่" โคล์ แห่งวงสตีลดราก้อน ช็อคแฟนๆ เมื่อเขาหนีออกจากเวที การจากไปของอิซซี่ เป็นปัญหาต่อ 'สตีลดราก้อน' อย่างมาก Rock Star (2001)
Passepartout? Departure for the Royal Academy of Science in two minutes. อีก 2 นาที เราจะไปราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ Around the World in 80 Days (2004)
I'm terribly sorry we don't have an estimated departure time เที่ยวบินไปโตเกียว... Crying Out Love in the Center of the World (2004)
We will be updating you with the departure time of flight 1019 with service to Miami... ที่ขึ้นไฟล์ท 1019 ไปไมอามี่ กรุณารอประกาศเที่ยวบินอีกครั้ง Red Eye (2005)
Congratulations to Sawano Genzo's departure into the army! BANZAI! ดีใจกับ ซาวาโนะ เก็นโซ ที่จะออกเดินทาง ไปร่วมกองทัพ บันไซ! Grave of the Fireflys (2005)
Departure does not help. การหนีไม่ได้ช่วยอะไร Paranormal Activity (2007)
Please conceal my departure as long as possible. เธอจะทำมั้ย -ช่วยปิดเรื่องที่ฉันจะไปไว้ก่อนได้มั้ย Becoming Jane (2007)
This is a new departure for us but we wanna hear from you so call 212-165-9990. นี่เป็นก้าวใหม่ของเรา แต่ขอย้ำ เราอยากได้ยินจากคุณ... ...โทร.มาที่ 212-165-9990 The Brave One (2007)
Don't change the departure boards. อย่าเปลี่ยนเวลาเครื่องออก บนบอร์ดเด็ดขาด Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
departureAll the arrangements should be made prior to our departure.
departureBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
departureCould you change the departure date for this ticket?
departureDon't put off your departure on account of me.
departureDo you know why he put off his departure?
departureHe advanced his departure by two days.
departureHe decided he would put off his departure.
departureHe decided to postpone his departure.
departureHe got ready for departure.
departureHe has postponed his departure until tomorrow.
departureHe made an abrupt departure.
departureHe prepared for his imminent departure.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
การอพยพ(n) emigration, See also: departure, migration, exodus, Syn. การโยกย้ายถิ่นฐาน, Example: สงครามกลางเมืองทำให้เกิดการอพยพหนีตายไปอยู่ต่างประเทศกันอย่างขนานใหญ่, Thai Definition: การย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, ยกพวกย้ายจากถิ่นเดิมไป
ขาออก(n) departure, Ant. ขาเข้า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณขาออก กำลังดักจับคนร้าย, Thai Definition: การเดินทางออกนอกประเทศ
ขาออก(adj) export, See also: departure, Ant. ขาเข้า, Example: ประเทศไทยส่งข้าวเป็นสินค้าขาออกไปขายยังต่างประเทศ, Thai Definition: ที่ส่งออกนอกประเทศ
วิโยค(n) departure, See also: separation, estrangement, bereavement, Syn. การจากไป, การพลัดพราก, ความร้าง, ความห่างเหิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บัตรขาออก[bat khā-øk] (n, exp) EN: (immigration) departure card  FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[jaēng yāi sammanōkhrūa øk] (v, exp) EN: give notice of departure from present address
จุดเริ่มต้น[jut roēmton] (n, exp) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point  FR: point de départ [m] ; point initial [m]
การเดินทางออก[kān doēnthāng øk] (n, exp) EN: departure
การออกเดินทาง[kān øk doēnthāng] (n) EN: departure  FR: départ [m]
ออกเรือ[øk reūa] (n, exp) EN: departure from the port  FR: sortir du port
ออกเวลา[øk wēlā] (v, exp) EN: departure time  FR: heure de départ [f]
ประตูทางออก[pratū thāng øk] (n, exp) EN: departure gate  FR: porte d'embarquement [f]
สนามบินต้นทาง[sanāmbin tonthāng] (n, exp) EN: airport of departure
วันเดินทาง[wan doēnthāng] (n, exp) EN: departure date  FR: date de départ [m]

CMU Pronouncing Dictionary
DEPARTURE D IH0 P AA1 R CH ER0
DEPARTURES D IH0 P AA1 R CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
departure (n) dˈɪpˈaːtʃər (d i1 p aa1 ch @ r)
departures (n) dˈɪpˈaːtʃəz (d i1 p aa1 ch @ z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
出港大厅[chū gǎng dà tīng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] departure lounge [Add to Longdo]
离港大厅[lí gǎng dà tīng, ㄌㄧˊ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] departure lounge [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abfahrt {f}; Abflug {m}; Start {m} | Abfahrten {pl} | zur Abfahrt bereitstehendeparture | departures | to be ready to depart [Add to Longdo]
Abfahrtsplan {m}; Abfahrtsfahrplan {m}departure schedule [Add to Longdo]
Abfahrtstafel {f}departure board [Add to Longdo]
Abflugdatum {n}departure date; date of departure [Add to Longdo]
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave [Add to Longdo]
Abreisedatum {n}departure date [Add to Longdo]
Abreisetag {m}departure day [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
デパーチャー[depa-cha-] (n) departure [Add to Longdo]
逸脱[いつだつ, itsudatsu] (n,vs) (1) deviation; departure; (2) omission; (P) [Add to Longdo]
延発[えんぱつ, enpatsu] (n,vs) postponement of departure; delayed departure [Add to Longdo]
攻撃開始線[こうげきかいしせん, kougekikaishisen] (n) line of departure [Add to Longdo]
作戦開始日[さくせんかいしび, sakusenkaishibi] (n) start day for military operation; departure day; D-Day [Add to Longdo]
始点[してん, shiten] (n) point of departure; initial point; starting point [Add to Longdo]
始発[しはつ, shihatsu] (n) (1) (See 終発) first departure (of a train, bus, etc.); first train; first bus; (2) departing one's home station (of a train, bus, etc.); (P) [Add to Longdo]
終発[しゅうはつ, shuuhatsu] (n) (See 始発・1) last departure (of a train, bus, etc.); last train; last bus [Add to Longdo]
出駕[しゅつが, shutsuga] (n,vs) departure (of a noble) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 2.2693 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม