connected แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
ว่าด้วยโฆษณา English version follows. เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป จากใจทีมงาน Longdo: นับจากนี้ท่านอาจจะเห็นโฆษณาเพิ่มขึ้น บริการต่างๆ ของ Longdo เริ่มให้บริการมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยตั้งเป้าเป็นบริการด้านความรู้ที่ฟรี เพื่อคนไทยทุกคน ซึ่งในการดำเนินงานก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...
“สายชำระ” ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร? สายชำระ หรือ ที่ฉีดก้น เราไม่ใช้คำว่า “Payment Line” ย้อนไปสมัยก่อนประเทศส่วนใหญ่ในโลกตะวันตกคุ้นเคยกับการใช้ ‘กระดาษทิชชู่’ (Toilet paper)ในการเช็ดก้นมากกว่าการใช้น้ำ ด้วยสภาพอากาศที่แห้ง และหนาวเย็นตลอดเวลา ทำให้การใช้น้ำล้างก้นไม่เป็นนิยม ในแถบยุโรป ประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีเองก็มีวัฒนธรรมการชำระล้างหลังปลดทุกข์ในแบบของตัวเอง ด้วยสุขภัณฑ์ที่เรียกว่า “Bidet” (บิ-เดต์) ซึ่งทำหน้าที่เดียวกับสายชำระบ้านเรา อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า “Bidet”...
Bury ไม่ได้อ่านออกเสียงว่า “บิวรี่” คำนี้ออกเสียงว่า B EH1 R IY0/ /แบ๊ ร อี่/ หลายคนอาจจะสงสัย อ้าว! ถ้า “Bury” (ฝังดิน) ออกเสียงว่า แบ๊ ร อี่ แล้ว “Berry” (ผลเบอร์รี่)...
ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากสแลง “Get laid” Get laid เป็นสแลงที่ใช้บ่อยมากๆ ในอเมริกา ซึ่งถ้าแปลตรงตัวคือ ได้รับการวาง To get laid  (slang) = Have sex with somebody ตัวอย่างประโยค Did you get laid? = คุณได้นอนกับใครหรือเปล่า...
ทายสำนวนภาษาอังกฤษจากภาพ AI Beat around the bush ตัวอย่าง Don’t beat about the bush and go straight to the point. อย่าพูดจาไม่ตรงประเด็นแล้วมาเข้าสู่ประเด็นกันเลยดีกว่า Quit beating around...
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


55 ผลลัพธ์ สำหรับ connected
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -connected-, *connected*, connect, connecte

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
connected(adj) ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน

Hope Dictionary
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่เชื่อมติดกัน, ไม่ต่อกัน, ซึ่งไร้เหตุผล, ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
well-connected(เวลคะเน'ทิด) adj. มีความสัมพันธ์กันดี, มาจากตระกูลดี

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
connected graphกราฟเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connected offenceความผิดที่เกี่ยวพันกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connected setเซตเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he did, he may not have connected it with his own acts. ถ้าเขาทำเขาอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อกับการกระทำของตัวเอง 12 Angry Men (1957)
The idea that anything connected with me has to be a miracle. ความคิดที่ว่าอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับผมจะต้องปาฏิหาริย์ Oh, God! (1977)
You'll be relieved of any responsibilities connected with it. คุณต้องมอบงานนี้ ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของผมแล้ว Ghost in the Shell (1995)
I am connected to a vast network that has been beyond your reach and experience. ผมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายใหญ่แล้ว, มันจะต้องนำคุณกลับไปเป็นมนุษย์ได้แน่... Ghost in the Shell (1995)
That kick shoulda connected in mid-air! ลูกเตะเมื่อกี้ ควรจะต่อเนื่องกลางอากาศนะ Street Fighter Alpha (1999)
Listen, something tells me that this guy is connected to what's happening. ฟังนะคะ มีอะไรบางอย่างบอกฉันว่า คนๆนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น Mulholland Dr. (2001)
I am a third-generation, fusion-powered photonic, with verbal and visual link capabilities connected to every database... on the planet. ผมเป็นระบบโฟโตนิคที่สามารถพูด มองเห็นและต่อเข้ากับ ระบบฐานข้อมูลทั่วจักรวาล โดยใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ The Time Machine (2002)
Hi. I just called. I think I was connected to the wrong room. ไฮ ฉันเพิ่งโทรมา ฉันว่าคุณต่อผิดห้องให้ฉัน Punch-Drunk Love (2002)
Some 6, 500 cell phones are being connected in this area right now ประมาณ 6, 500 เครื่อง ที่กำลังใช้อยู่ในเขตนี้ครับ Infernal Affairs (2002)
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race. หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
Tommy, Tommy, everything is connected and everything matters. ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน และทุกอย่างมีความหมาย ไม่มีอะตอมไหนในร่างกายของเรา I Heart Huckabees (2004)
Here, they say everything's connected in the blanket. แต่วอบานว่าไม่มีอะไรเชื่อมต่อกัน I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
connectedAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
connectedHe connected the cord to the machine.
connectedHe connected the radio to the mains.
connectedHow is this connected to that?
connectedShe is connected with that company.
connectedShe is connected with the Oda's by marriage.
connectedThe man connected two wires.
connectedThe organization is not connected with any political parties.
connectedThe two cities are connected by this highway.
connectedThe two incidents are connected with each other.
connectedThe village is connected with our town by a bridge.
connectedThis telephone is connected to the fax machine.

CMU Pronouncing Dictionary
connected

Oxford Advanced Learners Dictionary
connected

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ,  ] connected by air, sea traffic or service #19,091 [Add to Longdo]
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] connected; related; linked; linkage; correlation #54,531 [Add to Longdo]
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ,   /  ] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals) #82,332 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Anschlusswert { m }; elektrischer Anschlusswertconnected value [Add to Longdo]
Verbindungsanlage { f }connected arrangement [Add to Longdo]
angeschlossen (an); verbunden (mit)connected (with) [Add to Longdo]
verwickelt inconnected with [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) #1,871 [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] (n, adj-no) (1) superior (rank not class); ranking; (n) (2) { comp } higher order (e.g. byte); (3) { comp } host computer (of connected device); (P) #2,360 [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
繋がる[つながる, tsunagaru] (v5r, vi) (uk) to be tied together; to be connected to; to be related to; (P) #10,921 [Add to Longdo]
密接(P);蜜接(iK)[みっせつ, missetsu] (adj-na, n) related; connected; close; intimate; (P) #12,294 [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na, adj-no, adv, vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) #13,619 [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1, vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) #17,175 [Add to Longdo]
因む[ちなむ, chinamu] (v5m, vi) (See に因んで) to be associated (with); to be connected (with) #18,313 [Add to Longdo]
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
接続されている[せつぞくされている, setsuzokusareteiru] connected [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0353 seconds, cache age: 13.943 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม