Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ comic แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
longdo-survey

×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


89 ผลลัพธ์ สำหรับ comic  K AA1 M IH0 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -comic-, *comic*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
comic(adj) เกี่ยวกับละครตลก, See also: เกี่ยวกับเรื่องตลก, เกี่ยวกับหัสนาฏกรรม, เกี่ยวกับสุขนาฏกรรม, Syn. humorous, humourous
comic(adj) ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
comic(n) ตัวละครตลก, See also: ตัวตลก, Syn. entertainer, clown, buffon, jester, comedian
comic(n) หนังสือการ์ตูน, Syn. comic book
comical(adj) ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
comically(adv) อย่างตลกขบขัน, Syn. funnily, humorously, humourously

Hope Dictionary
comic(คอม'มิค) adj. เกี่ยวกับละครตลก, เกี่ยวกับเรื่องขบขัน. -n. ภาพการ์ตูนที่ต่อเนื่องกัน, หนังสือการ์ตูน, , See also: comics n., pl. ภาพการ์ตูนที่ลงต่อเนื่อง, Syn. comedian, comical -Conf. comical
comic bookn. หนังสือภาพการ์ตูน., Syn. comic
comical(คอม'มิเคิล) adj. ตลก, ขบขัน, น่าหัวเราะ, See also: comicality n. ดูcomical, Syn. ludicrous

Nontri Dictionary
comic(adj) ขบขัน, ตลก, เกี่ยวกับละครชวนหัว, เกี่ยวกับเรื่องขบขัน
COMIC comic book(n) หนังสือการ์ตูน
comical(adj) ขบขัน, น่าหัวเราะ, ตลก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comic reliefบทตลกคลายเครียด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Comic bookหนังสือการ์ตูน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Comic bookหนังสือการ์ตูน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Comic books and childrenหนังสือการ์ตูนกับเด็ก [TU Subject Heading]
Comic books and teenagersหนังสือการ์ตูนกับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Comic books, strips, etc.หนังสือการ์ตูน [TU Subject Heading]
Comic strip charactersตัวละครในหนังสือการ์ตูน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An electronic comic book? โอ พระเจ้าช่วย Big (1988)
Like a living comic book. It'll be different every time. This is incredible. ผมพยายามบอกคุณแล้ว Big (1988)
We could do, like, sports comic books, ... ..where, like, if you're going to steal second or something like that. ก็คุณไง.. ซูซาน Big (1988)
- It's a comic book... - See, there's a computer chip inside, ... ..which stores the choices. There's a computer chip inside which stores the choices. Big (1988)
Well, you expect a kid to pay $19 for a comic book? You expect a kid to pay nineteen dollars for a comic book? Big (1988)
I've seen comics come and go, and sometimes you see somebody that goes right to the top and they stay there. บางครั้งบางคนขึ้นถึงจุดสูงสุด แล้วค้างอยู่ตรงนั้น Punchline (1988)
Anyone here from... Don't you hate it when comics do that? เกลียดมั้ยเวลาที่ตลกพูดแบบนี้ Punchline (1988)
It's a network television audition. It's for comics of the future. เป็นการคัดตัวของสถานี เพื่อหาดาวตลกแห่งอนาคต Punchline (1988)
Don't you want to check out the comics first? ไม่ไปดูที่แผงหนังสือเหรอ? The Lawnmower Man (1992)
This is before the first issue of the comic book hit the stands in 1968. ถูกวาดก่อนการ์ตูนเล่มแรก ออกขายในปี 1968 Unbreakable (2000)
Notice the square jaw of Slayer, common in most comic heroes. สังเกตกรามรูปเหลี่ยมของสเลเยอร์ ลักษณะที่ตรงกันในกลุ่มฮีโร่ Unbreakable (2000)
I've studied the form of comics intimately. ผมศึกษารูปแบบของการ์ตูนอย่างลึกซึ้ง Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comicChildren delight in comic books.
comicHe can't do without comics.
comicHe chuckled at the comics.
comicHe does nothing but read comics.
comicHe is absorbed in comic magazine.
comicHe lost himself in a comic book.
comicHe's always reading comics.
comicHe was caught reading a comic book in class.
comicI cannot read his comics without laughing.
comicI found the comic book very interesting.
comicIf you ask me, reading comics is a complete waste of time.
comicI gave her a comic book to read.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
น่าหัวเราะ(adj) funny, See also: comical, Example: เด็กทารกอายุไม่ถึงขวบยังทำอะไรไม่ได้มากได้แต่คืบคลานทำตัวยงโย่ยงหยกน่าหัวเราะ
เรื่องขบขัน(n) comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count Unit: เรื่อง
หน้าเป็น(v) be risible, See also: comical, Ant. หน้าตาย, Example: แม่สอนหนูเสมอว่าต้องทำตัวให้ถูกกาลเทศะ ไม่ทำหน้าเป็นในเวลาที่คนอื่นโศกเศร้า, Thai Definition: ทำหน้าหัวเราะอยู่เรื่อยๆ
ตลก(adj) farcical, See also: comical, amusing, funny, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนตลกๆ ทำให้คนอื่นสนุกสนาน, Thai Definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
หัสนิยาย(n) comical story, See also: funny story, Syn. นิยายขบขัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชวนหัว[chūanhūa] (adj) EN: funny ; amusing ; comical  FR: drôle ; amusant
การประชุม[kān prachum] (n) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting  FR: réunion [ f ] ; assemblée [ f ] ; conférence [ f ] ; meeting [ m ] ; session [ f ] ; forum [ m ] ; sommet [ m ] ; rassemblement [ m ] ; convention [ f ] ; comices [ mpl ] (hist.)
การ์ตูนช่อง[kātūn chǿng] (n, exp) EN: comics
ขบขัน[khopkhan] (adj) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular  FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
น่าหัวเราะ[nāhūarǿ] (adj) EN: funny ; comical  FR: risible
นิยายขบขัน[niyāi khopkhan] (n, exp) EN: comical story
ตลก[talok] (adj) EN: funny ; comical ; farcical  FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลกดี[talok dī] (x) EN: very comical ; funny ; amusing  FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique
ตลกคะนอง[talok khanøng] (x) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke
ตลก ๆ[talok-talok] (adj) EN: comical

CMU Pronouncing Dictionary
COMIC K AA1 M IH0 K
COMICS K AA1 M IH0 K S
COMICAL K AA1 M IH0 K AH0 L
COMICALLY K AA1 M IH0 K AH0 L IY0
COMICALLY K AA1 M IH0 K L IY0
COMICOPIA K AA2 M IH0 K OW1 P IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary
comic (n) kˈɒmɪk (k o1 m i k)
comics (n) kˈɒmɪks (k o1 m i k s)
comical (j) kˈɒmɪkl (k o1 m i k l)
comically (a) kˈɒmɪkliː (k o1 m i k l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] comical, #3,217 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua, #3,217 [Add to Longdo]
相声[xiàng sheng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ˙, / ] comic dialog; sketch; cross talk, #9,261 [Add to Longdo]
滑稽[huá ji, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ˙, ] comical; funny; amusing, #15,817 [Add to Longdo]
单口相声[dān kǒu xiàng shēng, ㄉㄢ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, / ] comic monologue; one-person comic sketch, #84,109 [Add to Longdo]
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, / ] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏[ dou4 gen2 ] and fall-guy 捧哏[ peng3 gen2 ], #144,690 [Add to Longdo]
连环图[lián huán tú, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ ㄊㄨˊ, / ] comic strip [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Comic { m }; Comicstrip { m }strip cartoon; comic cartoon [Add to Longdo]
Comicbuch { n }comic book [Add to Longdo]
Komödiendarsteller { m }comic actor [Add to Longdo]
Witzblatt { n } | Witzblätter { pl }comic paper | comic papers [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
お笑い;御笑い[おわらい, owarai] (n) comical (story, song); comic [Add to Longdo]
お笑いコンビ[おわらいコンビ, owarai konbi] (n) comic duo [Add to Longdo]
かっぽれ[kappore] (n) kappore (traditional Japanese comic dance) [Add to Longdo]
アメコミ[amekomi] (n) (abbr) American comic book [Add to Longdo]
オペラコミック[operakomikku] (n) comic opera (fre [Add to Longdo]
ガールズラブ[ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
コミカル[komikaru] (adj-na, n) comical; (P) [Add to Longdo]
コミケ[komike] (n) (abbr) comic (book) market [Add to Longdo]
コミケット[komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.115 seconds, cache age: 20.598 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม