chain แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


153 ผลลัพธ์ สำหรับ chain
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -chain-, *chain*
Possible hiragana form: ちゃいん

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
blockchain(n) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
chain(vt) กักตัว, See also: กักขัง, คุมตัว, Syn. confine, restrain
chain(n) เครื่องผูกมัด, Syn. bond
chain(n) โซ่, See also: โซ่ตรวน, Syn. string, ring series
chain(n) บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน
chain(vt) ล่ามโซ่, Syn. fasten
chain(n) เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน, Syn. sequence, series, string
Chainat(n) จังหวัดชัยนาท
Chainat(n) ชัยนาท
chain to(phrv) ล่ามโซ่ไว้กับ, See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ, Syn. fasten
chain to(phrv) จำกัด, See also: กำหนด

Hope Dictionary
chain(เชน) n. โซ่, ลูกโซ่, โซ่ตรวน, สายสร้อย, อนุกรม, เทือกเขา, ทิว, แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่, ผูกมัด, จำกัด, Syn. series
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
chain reactionn. ปฏิกิริยาลูกโซ่
chain storen. กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
enchainvt. ผูกมัดด้วยโซ่, จำตรวน, จับไว้, เหนี่ยวรั้งไว้., See also: enchainment n. ดูenchain
swivel chainn. โซ่หมุน
unchain(อัน'เชน') vt. ปลดสายโซ่ออก, ปลดปล่อย

Nontri Dictionary
chain(n) โซ่, ตรวน, เครื่องพันธนาการ
chain(vt) ตีตรวน, ล่ามโซ่, ผูกมัด, ผูกพัน
CHAIN chain letter(n) จดหมายเวียน, จดหมายลูกโซ่
enchain(vt) ล่ามโซ่, ใส่ตรวน
unchain(vt) แก้โซ่, ปลดปล่อย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chain๑. โยง๒. ลูกโซ่, สายโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain codeรหัสลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain coralปะการังลูกโซ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chain intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะตรงกัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
chain migrationการย้ายถิ่นแบบลูกโซ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
chain of command; command, chain ofสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chain of titleลำดับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain ruleหลักเกณฑ์ลูกโซ่, กฎลูกโซ่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chain tensionerตัวปรับความตึงโซ่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Chainสายโซ่, เรียงตัวกันเป็นลูกโซ่, ลูกโซ่, สาย [การแพทย์]
Chain Extensionการเกิดขยายลูกโซ่ [การแพทย์]
Chain Growthเพิ่มความยาว [การแพทย์]
Chain of Eventsปรากฏการณ์แบบลูกโซ่ [การแพทย์]
chain of reflexesรีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง, พฤติกรรมแบบรีเฟลกซ์ที่ไปกระตุ้นรีเฟลกซ์ของระบบประสาทให้ทำงานต่อเนื่องกันไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chain of Transmissionสายโซ่ของการติดต่อ, สายโซ่ของการติดต่อ [การแพทย์]
Chain principleการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น, Example: กรณีที่ถือว่าเป็นการเข้าครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่นซึ่งทำให้ต้องทำคำเสนอซื้อ คือ การได้หุ้นหรือมีอำนาจควบคุม ตั้งแต่ 50% ในนิติบุคคลอื่น รวมถึงการส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และนิติบุคคลอื่นทุกทอดจนถึงทอดสุดท้ายที่ถือหุ้นในกิจการรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของนิติบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในกิจการ ตั้งแต่ 25% [ตลาดทุน]
chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่, ปฏิกิริยาที่ 1 ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 2 และจากปฏิกิริยาที่ 2 ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 3 เป็นดังนี้เรื่อย ๆ ไป เช่น ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเกิดจากนิวตรอนวิ่งไปชนนิวเคลียสทำให้นิวเคลียสแตกตัว และเกิดนิวตรอนใหม่ และนิวตรอนใหม่นี้จะทำให้นิวเคลียสอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chain reaction, Fissionปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส, ปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสที่สามารถเกิดขึ้นซ้ำๆ ได้เอง โดยนิวเคลียสจะดูดกลืนนิวตรอนแล้วเกิดการแบ่งแยกของนิวเคลียสขึ้น พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอนใหม่เพิ่มขึ้นออกมา ซึ่งจะถูกนิวเคลียสอื่นๆ ดูดกลืนต่อไปอีก และทำให้เกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสต่อเนื่องไปเรื่อยๆ (ดู nuclear fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Chain restaurantsร้านอาหารแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
chain of command(n) สายงานบังคับบัญชา
chain of custodyลำดับการครอบครองรักษาวัตถุพยาน
chain restaurant(n) เครือข่ายร้านอาหาร, ร้านอาหารที่มีสาขา
chainsaw(n, vi, vt, slang) อาวุธที่ไว้ฆ่าซอมบี้, การทำลายอะไรบางอย่าง ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
chainsaw[เชน-ซอว์] เลื่อยยนต์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A watch of gold with a diamond chain - There he goes. - Oh, what'll I do? ที่นั่นเขาได้ไป โอ้สิ่งที่ฉันจะทำ อย่างไร Pinocchio (1940)
If they shoot it off at some of those apes, it could set off a chain reaction in the whole atmosphere. มันจะใช้รับมือพวกวานร จะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ทั่วบรรยากาศ Beneath the Planet of the Apes (1970)
They've got an old-fashioned toilet. You know, the box and the chain thing. พวกเขาได้มีห้องน้ำล้าสมัย คุณรู้ว่ากล่องและสิ่งที่ห่วงโซ่ The Godfather (1972)
The chain in those handcuffs is high-tensile steel. ห่วงโซ่ใส่กุญแจมือเหล่านั้น เป็นเหล็กแรงดึงสูง Mad Max (1979)
both the u. s. and Soviet response chain on full recall. ทั้งสหรัฐฯ และโซเวียต ต่างยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน Spies Like Us (1985)
The chains are far too thick. โซ่มันหนาเกินไป The Princess Bride (1987)
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command! ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง! Akira (1988)
I'd use the chain if I were you. -ฉันขับรถไม่เป็น -จริงด้วย Big (1988)
There's a chain of command. แกข้ามสายการบังคับบัญชาไม่ได้ Casualties of War (1989)
Because an unpreserved or contaminated chain of evidence will be deemed inadmissible in a future trial, Inspector Clouseau. ...จะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในการพิสูจน์ขั้นต่อไป ผู้ตรวจสอบ คลูโซ Basic Instinct (1992)
First you find out where the chain is. สิ่งแรกเธอต้องหาให้เจอ ว่าโซ่อยู่ตรงไหน Léon: The Professional (1994)
Strong possible pulse chain on sub-array four! แข็งแกร่งที่เป็นไปได้ ห่วงโซ่ชีพจรในอาร์เรย์ย่อยสี่! Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chainA chain of events led to the outbreak of the war.
chainFor example, if a chain-smoking teacher cautions a pupil for smoking, that warning is self-contradictory.
chainGeorge put a chain on the dog.
chainHe is in chains.
chainI cast aside my chains.
chainI looked a chain of mountains.
chainI lost the door chain, so I can't enter the house.
chainIs the dog chained?
chainI was chained to the desk all day.
chainI was half-blinded in the chains of memory.
chainKeep your dog chained up to the tree.
chainShe put the chain on the door and opened it a crack.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปฏิกิริยาลูกโซ่(n) chain reaction
ล่ามโซ่(v) chain, See also: tether with chains, Example: เจ้าของต้องล่ามโซ่พันธุ์บางแก้วไว้ก่อน เพราะไม่ไว้ใจในความดุของมัน, Thai Definition: ผูกไว้ด้วยโซ่
อันทุ(n) chain, See also: shackle, fetter, manacles, Syn. โซ่, ตรวน, เครื่องจองจำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สายโซ่(n) chain, Syn. โซ่, Example: เขาต้องใช้สายโซ่เหล็กพันล้อกันลื่นระหว่างทางขึ้นเขา, Count Unit: สาย, Thai Definition: สายยาวสำหรับผูกล่ามแทนเชือก ทำจากโลหะมีเหล็กเป็นต้นที่เกี่ยวกันเป็นข้อๆ
โซ่(n) chain, Syn. โซ่ตรวน, ตรวน, เครื่องพันธนาการ, Example: สุนัขถูกล่ามด้วยโซ่, Count Unit: เส้น, สาย, Thai Definition: โลหะมีเหล็กเป็นต้นที่เกี่ยวกันเป็นข้อๆ เป็นสายยาวสำหรับผูกล่ามแทนเชือก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาหารมื้อหน้า[āhān meū nā] (n, exp) EN: next meal  FR: le prochain repas
อาทิตย์หน้า[āthit nā] (n, exp) EN: next week  FR: la semaine prochaine
ใบจาน[baijān] (n) EN: chainwheel
บ้าคลั่ง[bākhlang] (adj) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged  FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
ชัยนาท[Chaināt] (n, prop) EN: Chainat (Central) ; Chai Nat  FR: Chainat (Centre)
ชาติหน้า[chāt nā] (n, exp) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation  FR: vie future [ f ] ; prochaine existence [ f ]
ช่อง[chǿng] (n) EN: channel ; frequency channel  FR: chaîne [ f ] ; canal [ m ]
ช่องห้า[Chøng Hā] (n, exp) EN: Channel 5  FR: Chaîne 5 [ f ]
ช่องเจ็ด[Chøng Jet] (n, exp) EN: Channel 7  FR: Chaîne 7 [ f ]
ช่องเก้า[Chøng Kao] (n, prop) EN: Chaîne 9 [ f ] ; Modern Nine tv [ f ]  FR: Chaîne 9 [ f ] ; Modern Nine TV [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
chain
chains
chain's
chained
chains'
chaining
chainsaw
chainsaws

Oxford Advanced Learners Dictionary
chain
chains
chained
chaining
chain-gang
chain-mail
chain-gangs
chain-store
chain-armour
chain-letter

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] chain; lead or tin ore #3,535 [Add to Longdo]
连锁[lián suǒ, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ,   /  ] chain #5,306 [Add to Longdo]
连环[lián huán, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ,   /  ] chain #13,535 [Add to Longdo]
连锁店[lián suǒ diàn, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ,    /   ] chain store #14,748 [Add to Longdo]
链子[liàn zi, ㄌㄧㄢˋ ㄗ˙,   /  ] chain #27,315 [Add to Longdo]
连锁反应[lián suǒ fǎn yìng, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ,     /    ] chain reaction #32,128 [Add to Longdo]
锁链[suǒ liàn, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄢˋ,   /  ] chains; shackles #39,305 [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, / ] chain; ornament #54,860 [Add to Longdo]
三角债[sān jiǎo zhài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄞˋ,    /   ] chain of debt #59,440 [Add to Longdo]
链式反应[liàn shì fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ,     /    ] chain reaction #84,092 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Ankerkette { f }chain cable [Add to Longdo]
Befehlskette { f }chain of commands [Add to Longdo]
Fessel { f } | jdm. Fesseln anlegenchain | to put someone in chains [Add to Longdo]
Handelskette { f }chain of retail shops [Add to Longdo]
Kausalkette { f }chain of causation [Add to Longdo]
Kette { f } | Ketten { pl }chain | chains [Add to Longdo]
Kettenabstreifer { m } [ techn. ]chain remover [Add to Longdo]
Kettenanschlagnuss { f } [ techn. ]chain stopper [Add to Longdo]
Kettenantrieb { m }; Kettentrieb { m }chain drive [Add to Longdo]
Kettenaufhängebolzen { m } [ techn. ]chain suspension bolt [Add to Longdo]
Kettenaufhängung { f } | seitliche Kettenaufhängungchain suspension | off-centre chain suspension [Add to Longdo]
Kettenblatt { n }chain ring; chainwheel [Add to Longdo]
Kettenbrief { m }chain letter [Add to Longdo]
Kettendrucker { m }chain printer [Add to Longdo]
Kettenfangbolzen { m }chain interception bolt [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า

EDICT JP-EN Dictionary
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) #3,573 [Add to Longdo]
一連(P);一嗹[いちれん, ichiren] (n, adj-no) (1) (一連 only) series; chain; sequence; (n) (2) two reams (i.e. 1000 sheets of paper); (3) (一連 only) verse; stanza; (P) #4,578 [Add to Longdo]
チェーン(P);チェイン(P)[chie-n (P); chiein (P)] (n) chain; (P) #6,083 [Add to Longdo]
列島[れっとう, rettou] (n) archipelago; chain of islands; (P) #6,607 [Add to Longdo]
鎖(P);鏈[くさり, kusari] (n) chain; chains; (P) #7,106 [Add to Longdo]
連鎖[れんさ, rensa] (n, vs) (1) chain; chaining; catena; connection; (2) (genetic) linkage; (P) #12,020 [Add to Longdo]
[かま, kama] (n) (1) sickle; (2) (abbr) (See 鎖鎌) sickle-and-chain (weapon); (3) (abbr) (See 鎌槍) type of spear with curved cross-blades; (4) (abbr) (See 鎌継) gooseneck tenon and mortise joint; (5) (arch) noisiness; (6) (uk) part of a fish around the gills; (P) #12,487 [Add to Longdo]
チャイナ[chaina] (n) China; (P) #12,557 [Add to Longdo]
チャイニーズ[chaini-zu] (n) Chinese; (P) #17,152 [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
チェーン[ちえーん, chie-n] chain [Add to Longdo]
チェーンプリンタ[ちえーんぷりんた, chie-npurinta] chain printer [Add to Longdo]
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] chain printer [Add to Longdo]
デージーチェーン[でーじーちえーん, de-ji-chie-n] daisy chain [Add to Longdo]
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
データ連鎖[データれんさ, de-ta rensa] data chaining [Add to Longdo]
デイジーチェーン[でいじーちえーん, deiji-chie-n] daisy-chain [Add to Longdo]
ブロック連鎖[ブロックれんさ, burokku rensa] block chaining [Add to Longdo]
マルコフ連鎖[マルコフれんさ, marukofu rensa] Markov chain [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0363 seconds, cache age: 0.483 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม